Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A."— Zapis prezentacji:

1

2 POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
FUNDUSZE EUROPEJSKIE W POLSCE NA LATA Izabela Urwalska Departament Rozwoju Regionalnego Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy PAIiIZ S.A. Gdańsk, 24 maja 2012 r.

3 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy PAIiIZ S.A.
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działa przy PAIiIZ S.A. od 1 kwietnia 2009 r. w ramach projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "System Informacji o Funduszach Europejskich na lata ". Punkt Informacyjny przy PAIiIZ S.A. zapewnia dostęp do informacji o wszystkich programach unijnych w ramach Narodowej Strategii Spójności w języku polskim i angielskim, jako jedyny Punkt w Polsce. Konsultanci Punktu uczestniczą także w ważnych wydarzeniach promocyjnych polskie przedsiębiorstwa oraz produkty podczas międzynarodowych targów oraz misji inwestycyjnych do krajów, istotnych dla polskiej gospodarki

4

5 Innowacyjne inwestycje
Innowacyjne inwestycje związane z powstaniem, rozwojem, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa albo zmianą procesu produkcyjnego związanego z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań. Innowacyjne inwestycje PO IG Szkolenia PO KL Szkolenia pracowników, e-learning, studia podyplomowe (również MBA), doradztwo szkoleniowe. Projekty B+R związane z założeniem/ rozwojem jednostek B+R w przedsiębiorstwach, wdrożeniem wyników prac B+R. B+R PO IG Ochrona środowiska PO IiŚ Projekty na rozwój infrastruktury, odnawialne źródła energii, ochronę środowiska, gospodarkę odpadami, gospodarkę wodno-ściekową.

6 Warto zapamiętać! Osoba ubiegająca się o dotację musi poznać zasady obowiązujące w danym działaniu czy naborze. Przygotowując dokumentację aplikacyjną, należy pamiętać, aby była ona zgodna zarówno z dokumentacją unijną, jak i krajową. Najważniejsza dla beneficjenta jest tzw. dokumentacja konkursowa. Wszystkie opisy i deklaracje, zawarte w dokumentacji aplikacyjnej, stają się postanowieniami umownymi, wiążącymi strony.

7 Wsparcie może dostać przedsiębiorca, który:
prowadzi działalność i posiada siedzibę na terenie RP, nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. W przypadku niektórych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o środki może starać się podmiot zagraniczny nie posiadający siedziby na terytorium RP.

8 Ważne! Beneficjent zapewni trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od zakończenia projektu. Pomoc udzielona w ramach funduszy strukturalnych może być łączona z pomocą publiczną z innych źródeł, pod warunkiem zachowania progów przewidzianych mapą pomocy regionalnej.

9 Mapa Pomocy Publicznej na lata 2007-2013

10 Dostępne działania w roku 2012
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: Działanie Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Działanie Wspieranie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej Działanie 6.1 Paszport do eksportu Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b Wsparcie na wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej – konkurs pilotażowy Ministerstwo Gospodarki: Działanie Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych Działanie Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

11 Dostępne działania w roku 2012
Bank Gospodarstwa Krajowego: Działanie 4.3 Kredyt technologiczny (konkurs w zależności od dostępności środków) Władza Wdrażająca Programy Europejskie: Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działanie 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku - Działanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

12 Działanie 6.1 Paszport do eksportu POIG
Typy projektów Dofinansowanie działań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem Planu Rozwoju Exportu. Dotacje można uzyskać na m.in.: Pakiet usług doradczych związanych z opracowaniem PRE Wyszukanie i dobór partnerów handlowych Udział w targach zagranicznych w charakterze wystawcy Uzyskanie niezbędnych dokumentów, uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na rynek zagraniczny Informacje techniczne Poziom dofinansowania: na usługi doradcze związane z PRE -max PLN dla 1 przedsiębiorcy Na wdrożenie PRE- max PLN dla 1 przedsiębiorcy na 1 projekt Wsparcie wyłącznie dla sektora MŚP O dofinansowanie mogą aplikować firmy, których udział exportu w całkowitej sprzedaży nie przekracza 30%

13 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy PAIiIZ SA
Warszawa, ul. Bagatela 12 tel. (+48 22) , faks (+48 22) Infolinia Skype:punktpaiiiz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna


Pobierz ppt "POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google