Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. FUNDUSZE EUROPEJSKIE W POLSCE NA LATA 2007-2013 Izabela Urwalska Departament Rozwoju Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. FUNDUSZE EUROPEJSKIE W POLSCE NA LATA 2007-2013 Izabela Urwalska Departament Rozwoju Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1

2 POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. FUNDUSZE EUROPEJSKIE W POLSCE NA LATA 2007-2013 Izabela Urwalska Departament Rozwoju Regionalnego Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy PAIiIZ S.A. Gdańsk, 2 4 maja 2012 r.

3 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy PAIiIZ S.A. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działa przy PAIiIZ S.A. od 1 kwietnia 2009 r. w ramach projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013". Punkt Informacyjny przy PAIiIZ S.A. zapewnia dostęp do informacji o wszystkich programach unijnych w ramach Narodowej Strategii Spójności w języku polskim i angielskim, jako jedyny Punkt w Polsce. Konsultanci Punktu uczestniczą także w ważnych wydarzeniach promocyjnych polskie przedsiębiorstwa oraz produkty podczas międzynarodowych targów oraz misji inwestycyjnych do krajów, istotnych dla polskiej gospodarki

4

5 Szkolenia PO KL Innowacyjne inwestycje PO IG B+R PO IG Ochrona środowiska PO IiŚ Innowacyjne inwestycje związane z powstaniem, rozwojem, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa albo zmianą procesu produkcyjnego związanego z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań. Szkolenia pracowników, e-learning, studia podyplomowe (również MBA), doradztwo szkoleniowe. Projekty B+R związane z założeniem/ rozwojem jednostek B+R w przedsiębiorstwach, wdrożeniem wyników prac B+R. Projekty na rozwój infrastruktury, odnawialne źródła energii, ochronę środowiska, gospodarkę odpadami, gospodarkę wodno-ściekową.

6 Warto zapamiętać! Osoba ubiegająca się o dotację musi poznać zasady obowiązujące w danym działaniu czy naborze. Przygotowując dokumentację aplikacyjną, należy pamiętać, aby była ona zgodna zarówno z dokumentacją unijną, jak i krajową. Najważniejsza dla beneficjenta jest tzw. dokumentacja konkursowa. Wszystkie opisy i deklaracje, zawarte w dokumentacji aplikacyjnej, stają się postanowieniami umownymi, wiążącymi strony.

7 Wsparcie może dostać przedsiębiorca, który: prowadzi działalność i posiada siedzibę na terenie RP, nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. W przypadku niektórych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o środki może starać się podmiot zagraniczny nie posiadający siedziby na terytorium RP.

8 Ważne! Beneficjent zapewni trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od zakończenia projektu. Pomoc udzielona w ramach funduszy strukturalnych może być łączona z pomocą publiczną z innych źródeł, pod warunkiem zachowania progów przewidzianych mapą pomocy regionalnej.

9 Mapa Pomocy Publicznej na lata 2007-2013

10 Dostępne działania w roku 2012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: – Działanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw – Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym – Działanie 5.4.1 Wspieranie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej – Działanie 6.1 Paszport do eksportu – Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej – Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b – Wsparcie na wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej – konkurs pilotażowy Ministerstwo Gospodarki: –Działanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych –Działanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

11 Dostępne działania w roku 2012 Bank Gospodarstwa Krajowego: – Działanie 4.3 Kredyt technologiczny (konkurs w zależności od dostępności środków) Władza Wdrażająca Programy Europejskie: – Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Działanie 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego – 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku - Działanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

12 Działanie 6.1 Paszport do eksportu POIG Typy projektów  Dofinansowanie działań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem Planu Rozwoju Exportu. Dotacje można uzyskać na m.in.:  Pakiet usług doradczych związanych z opracowaniem PRE  Wyszukanie i dobór partnerów handlowych  Udział w targach zagranicznych w charakterze wystawcy  Uzyskanie niezbędnych dokumentów, uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na rynek zagraniczny Informacje techniczne  Poziom dofinansowania: na usługi doradcze związane z PRE -max. 10 000 PLN dla 1 przedsiębiorcy  Na wdrożenie PRE- max. 200 000 PLN dla 1 przedsiębiorcy na 1 projekt  Wsparcie wyłącznie dla sektora MŚP  O dofinansowanie mogą aplikować firmy, których udział exportu w całkowitej sprzedaży nie przekracza 30%

13 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy PAIiIZ SA 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12 tel. (+48 22) 334 99 34, faks (+48 22) 334 98 86 Infolinia 801 044 180 e-mail: info-punkt@paiz.gov.plinfo-punkt@paiz.gov.pl Skype:punktpaiiiz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna


Pobierz ppt "POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. FUNDUSZE EUROPEJSKIE W POLSCE NA LATA 2007-2013 Izabela Urwalska Departament Rozwoju Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google