Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Teczka portfolio Bożena Zając. Czym jest portfolio? O „Człowiek może się rozwijać naprawdę tylko wówczas, gdy przyjmuje odpowiedzialność za samego siebie”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Teczka portfolio Bożena Zając. Czym jest portfolio? O „Człowiek może się rozwijać naprawdę tylko wówczas, gdy przyjmuje odpowiedzialność za samego siebie”"— Zapis prezentacji:

1 Teczka portfolio Bożena Zając

2 Czym jest portfolio? O „Człowiek może się rozwijać naprawdę tylko wówczas, gdy przyjmuje odpowiedzialność za samego siebie” K. Horney

3 Czym jest portfolio? O Metoda „portfolio” stosowana jest od lat w szkołach amerykańskich, skandynawskich, niemieckich i angielskich. O Biorąc pod uwagę planowane zmiany w systemie polskiej edukacji, dotyczące indywidualizacji procesu kształcenia, portfolio jest bardzo skutecznym narzędziem.

4 Czym jest portfolio? O Portfolio – to teczka (także w sensie dosłownym, np. segregator) z przykładowymi pracami. O Służy: O dokumentowaniu i samoocenie osiągnięć zawodowych, O planowaniu własnego rozwoju. Teczka portfolio stanowi swoisty zbiór dowodów osiągnięć

5 Teczka portfolio stanowi: zbiór materiałów na określony temat, zbiór dokumentów, które stanowią dowód czyjejś wiedzy, umiejęt­ności, możliwości, zainteresowań, uzdolnień, zbiór prac ucznia przedstawiający jego wysiłek, postępy lub osiągnięcia.

6 Ponadto, teczka portfolio: pozwala na zaobserwowanie zmian w procesie realizacji zadania wymaga czasu koniecznego do zebrania doświadczeń i opisania wła­snych refleksji, jest narzędziem osobistym jej właściciela, kształci umiejętność planowania, selekcji materiałów, analizy i weryfikacji zebranych materiałów jest narzędziem samooceny i refleksji.

7 Najważniejsze zasady budowania portfolio w projekcie „Od laboratorium mody do fabryki stylu” Struktura portfolio była jednolita dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie. Portfolio przygotowywane przez uczniów dokumentowało nie tylko efekty prac, ale także proces dochodzenia do efektów końcowych. Główna funkcja portfolio w projekcie była nakierowana na dokumentowanie postępów uczestników projektu.

8 Najważniejsze zasady budowania portfolio w projekcie „Od laboratorium mody do fabryki stylu” Portfolio motywowało uczniów do działania. Z uczniami prowadzone były regularne konsultacje w celu zidentyfikowania zebranych w portfolio materiałów, fotografii, zdjęć, rysunków, opisów w większości opracowanych trakcie prowadzonych zajęć i in. Zawartość teczki była poddawana ciągłemu procesowi monitorowania.

9 W projekcie „Od laboratorium mody do fabryki stylu” w strukturze teczki portfolio znalazły się następujące elementy: O O sobie – w tej części uczniowie byli zobowiązani zapisać swoistego rodzaju autorefleksję nakierowaną na: O Ocenę przyrostu wiedzy o karierze zawodowej; O Poznanie oczekiwań pracodawców; O Pomoc w rozwoju osobowości i umiejętności społecznych; O Przygotowanie do przejścia ze szkoły do dorosłego życia; O Pomoc w zrozumieniu świata pracy;

10 Struktura teczki portfolio O Zwiększenie wiedzy o możliwościach zawodowych i zawodach, w których się kształcą; O Możliwość zastosowania zdobytej w szkole wiedzy i umiejętności w praktyce; O Zwiększenie motywacji do pogłębiania wiedzy i kształtowania umiejętności w szkole; O Rozwój pozytywnych cech osobowości

11 Najważniejsze zasady budowania portfolio w projekcie „Od laboratorium mody do fabryki stylu” Uczniowie dokonując opisu siebie mogli wykazać: O wiarę w swoje możliwości, O zdolność adaptacji, O inicjatywę, O chęć do nauki, O stosunek do obowiązków, O umiejętność komunikowania się, O zdolności organizacyjne, O predyspozycje do wykonywanej pracy, O stosunek do zdrowia i bezpieczeństwa, O umiejętność samodzielnej pracy, O umiejętność współpracy z innymi, O świadomość potrzeb innych. Ta część teczki portfolio sprawiała uczniom najwięcej kłopotów.

12 Struktura teczki portfolio O Osiągnięcia - w tej części teczki portfolio uczniowie umieścili wszystkie dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia z różnych obszarów działalności osobistej, w tym certyfikat jaki uzyskają po zakończeniu udziału w projekcie.

13 Struktura teczki portfolio Projekty, inspiracje, realizacja – ten obszar teczki portfolio związany jest z działaniami związanymi z realizacją zajęć pozalekcyjnych w obszarze: O stylizacji odzieży w zakresie projektowania i wykonania, O fotografii i filmowania mody, O wizażu i stylizacji fryzur, O profesjonalnego pokazu mody.

14 Struktura teczki portfolio O Moje doświadczenia w praktyce – w tej części teczki uczniowie zamieścili swoje doświadczenia praktyczne ukształtowane w trakcie udziału w dwóch wyjazdowych warsztatach „W poszukiwaniu inspiracji” oraz w trakcie wspólnych warsztatów z uczniami ze szkoły włoskiej.

15 Struktura teczki portfolio Dokumenty aplikacyjne O CURRICULUM VITAE (CV), O list motywacyjny, O list intencyjny, O Indywidualny Plan Działania.

16 Wnioski Prowadzone obserwacje w trakcie realizacji projektu pozwalają na sformułowanie wniosków: Opozytywnych, Onegatywnych.

17 Wnioski pozytywne przejęcie przez uczniów w pewnym zakresie odpowiedzialności za własną naukę, odpowiedzialność za tworzenie swojego wizerunku, wyzwolenie własnej aktywności twórczej, możliwość decydowania o tym, jakie materiały gromadzić, brak motywacji do systematycznej pracy możliwość decydowania o stopniu ważności gromadzonych informacji, współpraca z pracodawcami.

18 Wnioski negatywne brak systematyczności w zbieraniu i gromadzeniu materiałów, brak systematyczności w dokumentowaniu swoich osiągnięć, brak motywacji do systematycznej pracy mało poważne traktowanie swoich obowiązków.

19 Teczka portfolio w praktyce dydaktycznej nauczyciela szkoły zawodowej Jeśli uznamy, że teczka portfolio jest istotnym narzędziem w pracy szkoły zawodowej, to warto zadać kilka pytań skierowanych do nauczycieli. OJak wykorzystać potencjalne możliwości twórcze uczniów? OJak pobudzić ich kreatywność? O Co zrobić, aby chętnie prowadzili dokumentację swojej pracy?

20 Teczka portfolio w praktyce dydaktycznej nauczyciela szkoły zawodowej OJak zwiększyć wśród uczniów poczucie odpowiedzialności za własną pracę? OJak zwiększyć systematyczność w podejmowanych działaniach? OJak zainteresować uczniów, aby zaakceptowali to skuteczne narzędzie pracy dydaktycznej? Etapem końcowym w pracy nad teczką portfolio powinna być prezentacja dokonań uczniów, prezentacja efektów pracy, zawartości teczki na forum grupy/klasy.

21 Zakończenie OMarzeniem autorów i realizatorów projektu, jest aby teczki portfolio uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, uzupełniane na wszystkich etapach kształcenia były skutecznym narzędziem na rozmowach kwalifikacyjnych prowadzonych z pracodawcami w ich dorosłym życiu.


Pobierz ppt "Teczka portfolio Bożena Zając. Czym jest portfolio? O „Człowiek może się rozwijać naprawdę tylko wówczas, gdy przyjmuje odpowiedzialność za samego siebie”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google