Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPARCIE SAMORZĄDÓW NA RZECZ OCHRONY I ROZWOJU RYNKU PRACY NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI KRAKÓW, 14 GRUDNIA 2009 R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPARCIE SAMORZĄDÓW NA RZECZ OCHRONY I ROZWOJU RYNKU PRACY NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI KRAKÓW, 14 GRUDNIA 2009 R."— Zapis prezentacji:

1 WSPARCIE SAMORZĄDÓW NA RZECZ OCHRONY I ROZWOJU RYNKU PRACY NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI KRAKÓW, 14 GRUDNIA 2009 R.

2 Regionalna polityka rynku pracy Różnymi formami wsparcia zostanie objętych 426 tys. osób. Środki przeznaczone na regionalną politykę rynku pracy wynoszą 288 mln zł. Średnie wsparcie na osobę będzie wynosić 676 zł. Planowane efekty podejmowanych działań:  Uzyskanie zatrudnienia przez 59,5 tys. osób,  Podjęcie działalności gospodarczej przez 6,4 tys. osób,  Uzyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji przez 145,8 tys. osób. Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2009

3 W ramach komponentu centralnego wsparcie skierowane jest głównie na rzecz zwiększenia efektywności struktur i systemów instytucjonalnych W ramach komponentu regionalnego środki zostały przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V. Dobre rządzenie Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalna polityka rynku pracy

4 Środki finansowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce w latach 2007 - 2013 590 599 tys. € ~czyli ok.. 2 513 883 tys. zł 181 Euro tj. 181 Euro na 1 statystycznego mieszkańca Małopolski Rynek pracy otwarty dla wszystkich Promocja integracji społecznej Regionalne kadry gospodarki Rozwój wykształcenia i kompetencji Osoby bezrobotne Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym Niepełnosprawni Osoby poszukujące pracy Osoby pracujące Przedszkolaki Młodzież w wieku szkolnym Dorośli chcący podnosić kwalifikacje i wykształcenie Nauczyciele Regionalna polityka rynku pracy

5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce Regionalna polityka rynku pracy Do końca listopada 2009 roku: Podpisano umowy na kwotę 664 mln. zł tj. ok.. 156 mln. € Przekazano beneficjentom 330 mln. zł tj. ok.. 78 mln. € Do końca 2009 roku: Wartość podpisanych umów osiągnie kwotę ponad 1 miliard zł tj. ok.. 235 mln. €

6 Ranking województw dot. wartości podpisanych umów w ramach PO KL w mln. zł. Stan na 31 października 2009 r. Regionalna polityka rynku pracy

7 PRIORYTET LICZBA OSÓB, KTÓRA SKORZYSTAŁA ZE WSPRACIA WYDATKI 2007-2009 r. KWOTA NA UCZESTNIKA VI. Rynek pracy25 853 156 606 2416 057 zł VII. Integracja społeczna 12 252 59 964 8104 894 zł VIII. Kadry gospodarki8 552 39 856 3404 660 zł IX. Wykształcenie i kompetencje 22 512 63 657 1202 828 zł OGÓŁEM68 899 osób 320 084 510 zł4 645 zł Regionalna polityka rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce

8 DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO W WOJEWÓDZTWIE w 2009 R.

9 Raporty zamieszczane na stronie internetowej WUP Kraków: www.wup-krakow.pl Informacja zwrotna do wszystkich zainteresowanych Dane statystyczne Informacje pozyskiwane od: Związków Zawodowych Stowarzyszeń pracodawców Powiatowych Urzędów Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Opracowanie cyklicznych RAPORTÓW przez WUP Kraków Monitorowanie sytuacji gospodarczej w Małopolsce Raporty przesyłane za pośrednictwem e-mail WUP Kraków gromadzi informacje o sytuacji gospodarczej i planowanych zwolnieniach grupowych Informacje nieformalne (miękkie)

10 Program wsparcia pracodawców restrukturyzujących zatrudnienie Działania koordynacyjne związane z udzielaniem wsparcia zakładom przeprowadzającym zwolnienia grupowe i pracownikom zagrożonym utratą pracy Punkt Informacyjny dla Pracodawców działający w WUP Informacja o koniunkturze gospodarczej, zagrożeniach, planowanych zwolnieniach Poszukiwanie informacji Przedsiębiorcy Zgłoszenie potrzeby objęcia wsparciem konkretnego przedsiębiorstwa Programy outplacementowe Informacja o ofercie WUP i PUP Skierowanie pracodawcy do właściwej instytucji

11 Pakiet antykryzysowy dla Małopolski - działania Samorządu Województwa Wprowadzony celem złagodzenia skutków spowolnienia gospodarczego w regionie OBEJMUJE: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania realizowane przez Samorząd Województwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Funduszu Pracy Wsparcie środkami Funduszu Pracy działań samorządów powiatowych urzędów pracy ok. 40 mln zł ok. 30 mln zł

12 Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki WPROWADZONE NOWE FORMY WSPARCIA W RAMACH REALIZACJI PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO OGŁOSZENIE KONKURSU NA WSPARCIE PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH W REGIONIE PIERWOTNIE NIEPLANOWANEGO OUTPLACEMENT Jednorazowy dodatek realokacyjny Jednorazowy dodatek motywacyjny Rozszerzono możliwości uzyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej Pakiet antykryzysowy dla Małopolski - działania Samorządu Województwa

13 Środki dla samorządów powiatowych z Funduszu Pracy Samorząd Województwa skierował do samorządów powiatowych: 13 mln zł13 mln zł na wsparcie dla osób zwalnianych przez pracodawców, 17 mln zł17 mln zł dla osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. RAZEM  30 mln zł Pakiet antykryzysowy dla Małopolski - działania Samorządu Województwa

14 Sytuacja na małopolskim rynku pracy

15

16

17

18 * stan na koniec października 2009 r.

19 Sytuacja na małopolskim rynku pracy

20

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ANETTA OKOŃSKA ZESPÓŁ STRATEGII RYNKU PRACY WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE


Pobierz ppt "WSPARCIE SAMORZĄDÓW NA RZECZ OCHRONY I ROZWOJU RYNKU PRACY NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI KRAKÓW, 14 GRUDNIA 2009 R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google