Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EMIGRACJE Z ZIEM POLSKICH OD XIX WIEKU Zespół Szkół Samochodowych w Gdańsku Migration in the past, the present and the future - problems and opportunities.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EMIGRACJE Z ZIEM POLSKICH OD XIX WIEKU Zespół Szkół Samochodowych w Gdańsku Migration in the past, the present and the future - problems and opportunities."— Zapis prezentacji:

1 EMIGRACJE Z ZIEM POLSKICH OD XIX WIEKU Zespół Szkół Samochodowych w Gdańsku Migration in the past, the present and the future - problems and opportunities LLP Comenius,

2 WSTĘP Emigracja z ziem polskich nabrała znaczenia od schyłku XVIII wieku, co związane było z utratą niepodległości 1795, nieudanymi powstaniami. Jednocześnie – od pierwszej połowy XIX wieku – narastać zaczęła emigracja zarobkowa z ziem polskich. Począwszy od lat 70. XIX wieku aż do wybuchu II wojny światowej dominowała ona nad emigracją polityczną, zaś od lat 90. XIX wieku do 1914 roku przybrała charakter masowy. W całej historii nowożytnej Polski najmniej wyjazdów zagranicznych przypadło na I połowę lat 50. XX wieku.

3 Migration in the past, the present and the future - problems and opportunities LLP Comenius,

4 WIELKA EMIGRACJA wychodźców politycznych członkowie władz powstańczych i żołnierze (głównie wyżsi oficerowie) kraje docelowe: Belgia, Anglia, Szwajcaria, Hiszpania, Algiera, Stany Zjednoczone Joachim Lelewel, Adam Jerzy Czartoryski Migration in the past, the present and the future - problems and opportunities LLP Comenius,

5 WIELKA EMIGRACJA Przyczyny klęska Powstania Listopadowego obawa przed carskimi represjami (egzekucje, więzienia, katorga) Skutki Powstanie za granicą polskich ugrupowań politycznych, które podejmowały działalność na rzecz odzyskania niepodległości i utrzymywały stały kontakt z działaczami w kraju Migration in the past, the present and the future - problems and opportunities LLP Comenius,

6 Migration in the past, the present and the future - problems and opportunities LLP Comenius,

7 osób – emigrantów zarobkowych (z Królestwa Polskiego – zabór rosyjski: ; Galicja – zabór austriacki: ; zabór pruski: ). W związku z przeludnieniem wsi i powolnym rozwojem przemysłu polskiego emigracja zarobkowa trwała również w czasie międzywojennym ( ). Migration in the past, the present and the future - problems and opportunities LLP Comenius, EMIGRACJA W XIX WIEKU (do 1914)

8 Przyczyny przyspieszony rozwój gospodarczy krajów Europy Zachodniej dynamiczny rozwój Ameryki w II połowie XIX wieku Skutki ubytek ludności (2,2mln) najczęściej z ubogich środowisk chłopów polskich, ukraińskich, białoruskich i niezamożnej ludności miejskiej Migration in the past, the present and the future - problems and opportunities LLP Comenius,

9 Migration in the past, the present and the future - problems and opportunities LLP Comenius,

10 Po zorganizowaniu niemieckiej i radzieckiej administracji na terenie okupowanego państwa polskiego przystąpiono do wysiedlania ludności. Migration in the past, the present and the future - problems and opportunities LLP Comenius, EKSTERMINACJA NARODU POLSKIEGO PRZEZ OKUPANTÓW

11 Przyczyny okupacja niemiecka i radziecka planowa eksterminacja narodu polskiego Skutki wywóz do obozów koncentracyjnych wysiedlenia do Generalnego Gubernatorstwa ( – ludzi) wysyłka na przymusowe roboty do Rzeszy Niemieckiej ( ) na terenach włączonych do ZSRR wywieziono do łagrów w części europejskich lub Kazachstanu i na Syberię – osób zagłada ludności żydowskiej i cygańskiej Migration in the past, the present and the future - problems and opportunities LLP Comenius, EKSTERMINACJA NARODU POLSKIEGO PRZEZ OKUPANTÓW

12 Migration in the past, the present and the future - problems and opportunities LLP Comenius, MIGRACJA POLSKA

13 Przesunięcie granic Polski spowodowało przemieszczenie ludności. Ludność niemiecka zajmująca ziemie przyłączone do Polski uciekła lub została wysiedlona. Jej miejsce zajęli Polacy napływający z przeludnionej Polski Centralnej i przesiedleńcy z terenów na wschód od Bogu. Migration in the past, the present and the future - problems and opportunities LLP Comenius, MIGRACJA

14 Przyczyny przemieszczenie granic Polski utrwalenie władzy komunistycznej w Polsce Skutki napływ repatriantów z terenów na wschód od Bugu przemieszczenie się ludności z przeludnionej części centralnej Polski emigracja ocalałej ludności żydowskiej (głównie do Izraela) wysiedlenie ludności niemieckiej Migration in the past, the present and the future - problems and opportunities LLP Comenius, MIGRACJA

15 Migration in the past, the present and the future - problems and opportunities LLP Comenius, POLSKA

16 POLSKA Przez cały okres sprawowania władzy przez komunistów w Polsce występował społeczny opór przeciw niej. Swoistą formą sprzeciwu była emigracja z Polski np.: emigracja Ślązaków w latach 70-tych emigracja młodszego pokolenia w okresie stanu wojennego (od 1981) emigracja osób pochodzenia żydowskiego po marcu 1968 roku Migration in the past, the present and the future - problems and opportunities LLP Comenius,

17 POLSKA Przyczyny brak wolności słowa opór przeciw władzom komunistycznym wydarzenia marcowe 1968 wprowadzenie stanu wojennego (13 grudnia 1981 roku) Skutki emigracja do Niemiec ok osób pochodzenia niemieckiego przymusowa emigracja do Izraela ok Żydów i Polaków pochodzenia żydowskiego Migration in the past, the present and the future - problems and opportunities LLP Comenius,

18 Źródła: Dzieje Polski – atlas ilustrowany, wyd. Demart, Warszawa 2007 Zarys historii emigracji z ziem polskich, dr Anna Mazurkiewicz (http://www.gdynia.pl/g2/2012_06/55767_fileot.pdf) Migration in the past, the present and the future - problems and opportunities LLP Comenius,


Pobierz ppt "EMIGRACJE Z ZIEM POLSKICH OD XIX WIEKU Zespół Szkół Samochodowych w Gdańsku Migration in the past, the present and the future - problems and opportunities."

Podobne prezentacje


Reklamy Google