Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt: Wodniczka i biomasa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt: Wodniczka i biomasa"— Zapis prezentacji:

1 Projekt: Wodniczka i biomasa
Dariusz Gatkowski Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) Kierownik ochrony wodniczki Gatunek Obszar Historia – projekt LIFE Wodniczka System użytkowania terenów w BPN + sprzęt + dopłaty + rezerwaty OTOP Wpływ na przyrodę Wpływ społeczny Aspekty gospodarcze + nowy projekt Podsumowanie – dążenie do samonapędzającego systemu ochrony przyrody 26 maja 2012

2

3

4 Cele projektu Zwiększenie i poprawienie jakości siedlisk odpowiednich dla wodniczki. Stworzenie i przetestowanie innowacyjnych systemów wykorzystywania biomasy. Zapewnienie ciągłości regularnego użytkowania na siedliskach wodniczki. Przyjęcie planów ukierunkowanych na ochronę przyrody. Podniesienie świadomości wśród stron zainteresowanych.

5 Główne zagrożenia: -Niekorzystne zmiany reżimu wodnego na obszarach lęgowych gatunku. -Pogarszanie się stanu siedlisk na ważnych stanowiskach z powodu zarastania trzciną, krzewami lub drzewami. (Porzucanie tradycyjnego gospodarowania) (odkrzaczanie: LIFE – 530 ha, LIFE+ 912 ha; koszenie LIFE – ha, wypas – 480 ha) -Niska świadomość potrzeby ochrony wodniczki wśród użytkowników gruntów. (Intensyfikacja rolnictwa) -Problemy z finansowaniem zarządzania na obszarach występowania wodniczki. -Problem z opłacalnością usuwania biomasy po koszeniu na siedliskach wodniczki.

6 450 ha

7 175 ha

8 Problemy Wjazdy, Drogi przez torfowiska

9

10

11 Program rolnośrodowiskowy - rzecznictwo

12

13

14 Jak wykorzystać biomasę?
Opcje wykorzystania biomasy Przetwarzanie na materiał opałowy Przetwarzanie na biogaz Kompostowanie

15 Problemy Pasza – słaba jakość, duże ilości
Kompostowanie – najłatwiejsze ale brak rynku Biogazownie – potrzebna biomasa o dużej zawartości wilgoci, wczesny pokos Brykiet/Pellet – popyt jest i rośnie, brak infrastruktury Biomasa z koszenia po 1.08 – wilgotność 50-75%, zimą 30%. 2-3 t. mokrej biomasy z ha. Wartość energetyczna 30% niższa niż węgla kam., taka sama jak drewna (sosna) Popiół – = węgiel, > drewno Cel: zarobić na pokrycie części/całości kosztów koszenia

16 Lokalizacja Bazy

17 1 t/h = 260 t./m-c = ok t/rok

18

19

20 Linia do produkcji pellets (bez suszarni)

21 Studium wykonalności na piece na pellet
Jakie piece najlepsze dla naszej biomasy Czy zmiana sposobu ogrzewania budynków (przejście na pellet) jest opłacalna? Pod jakimi warunkami? Czy w okolicy instalacji jest potencjał do zmian sposobu ogrzewania (przejście na pellet)? Jak zachęcać do zmian sposobu ogrzewania, co jest czynnikiem decydującym? Jakie są możliwości na pozyskanie środków na przejście na ogrzewanie pelletem?

22 Wykupy gruntów Otulina BPN, około 332 ha Wykupy w 3 lokalizacjach:
Mścichy: 204 ha Ławki-Szorce: 74 ha Laskowiec-Zajki: 54 ha

23 Wodniczka, dubelt

24 Wodniczka, dubelt, czajka, rycyk, krwawodziób

25 Wodniczka, cietrzew, łęczak

26 Edukacja

27

28

29 Edukacja

30 Cele projektu w dolinie Biebrzy
Zwiększenie i poprawienie jakości siedlisk odpowiednich dla wodniczki. Stworzenie i przetestowanie innowacyjnych systemów wykorzystywania biomasy. Zapewnienie ciągłości regularnego użytkowania na siedliskach wodniczki. Podniesienie świadomości wśród stron zainteresowanych.

31 Dziękuję za uwagę Dariusz Gatkowski dariusz.gatkowski@otop.org.pl
Tel w. 499


Pobierz ppt "Projekt: Wodniczka i biomasa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google