Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

G MINA MIEJSKA - P ILAWA. G MINA P ILAWA JEST JEDNĄ Z NIEWIELU GMIN, W KTÓREJ URZĄD WÓJTA SPRAWUJE KOBIETA. P ANI A LBINA Ł UBIAN DOSKONALE WYWIĄZUJE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "G MINA MIEJSKA - P ILAWA. G MINA P ILAWA JEST JEDNĄ Z NIEWIELU GMIN, W KTÓREJ URZĄD WÓJTA SPRAWUJE KOBIETA. P ANI A LBINA Ł UBIAN DOSKONALE WYWIĄZUJE."— Zapis prezentacji:

1 G MINA MIEJSKA - P ILAWA

2 G MINA P ILAWA JEST JEDNĄ Z NIEWIELU GMIN, W KTÓREJ URZĄD WÓJTA SPRAWUJE KOBIETA. P ANI A LBINA Ł UBIAN DOSKONALE WYWIĄZUJE SIĘ ZE SWOICH OBOWIĄZKÓW. D LATEGO GMINA P ILAWA W PEŁNI WYKORZYSTUJE ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII E UROPEJSKIEJ. Ł ĄCZNIE ZŁOŻYLI 110 WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE. 63 Z NICH OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE.

3 Z AGRAJMY O SUKCES Program operacyjny Kapitał Ludzki realizowany w Publicznym gimnazjum w Pilawie i Trąbkach. Ogólna wartość inwestycji 66.270 zł. W ramach projektu przeprowadzono: 1. ITC – 24h 2. Biologia, chemia, fizyka, matematyka-18h 3. W-F – 18h 4. Wsparcie psychologiczno- wychowawcze – 36h

4

5 B UDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI I ŚCIEKÓW W P ILAWIE Dofinansowanie uzyskane z Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR w wysokości 1 329 637,31 zł.

6

7 R EMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W MIEJSCOWOŚCIACH G OCŁAW I T RĄBKI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie Odnowa i rozwój wsi. Dofinansowanie 334.365 zł.

8

9

10 B UDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI Ż ELAZNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie 426,175 zł.

11

12 P RZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI W YGODA Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów. Dofinansowanie w wysokości 161. 443,00 zł

13

14 D OŻYNKI P OWIATOWE Lokalna Grupa Działania. Dofinansowanie w wysokości 25.000,00 zł.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 U TWORZENIE PLACU ZABAW Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów. Dofinansowanie w wysokości 123.784,00 zł.

25

26 M ODERNIZACJA P ARKU W P ILAWIE Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów. Kwota dofinansowania- 326.216,00 zł.

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 W YKONAŁ : S ZYMON Ś CIŚLAK


Pobierz ppt "G MINA MIEJSKA - P ILAWA. G MINA P ILAWA JEST JEDNĄ Z NIEWIELU GMIN, W KTÓREJ URZĄD WÓJTA SPRAWUJE KOBIETA. P ANI A LBINA Ł UBIAN DOSKONALE WYWIĄZUJE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google