Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" Projekt współfinansowany ze środków Unii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" Projekt współfinansowany ze środków Unii."— Zapis prezentacji:

1 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" Łódź, dnia 3 marca 2011 r.

3 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" Wsparcie rozwoju społeczno – gospodarczego regionu łódzkiego do 2012 r. poprzez określenie warunków i narzędzi sprzyjających rozwojowi kapitału ludzkiego i społecznego.

4 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" 1.Dostosowanie zasobów pracy do potrzeb gospodarki regionalnej poprzez opracowanie trendów oraz prognozy podstawowych wielkości gospodarczych i ekonomicznych rynku pracy. 2.Podniesienie wiedzy w zakresie aktualnego stanu zasobów kapitału ludzkiego i społecznego oraz ich trendów rozwojowych w przekroju zróżnicowań przestrzennych, zawodowych i płci. 3.Zwiększenie wiedzy na temat idei równości szans kobiet i mężczyzn w regionie łódzkim. 4.Ocena skutków napływu funduszy unijnych dla zmian w wielkości zatrudnienia i jego struktury kwalifikacyjno-zawodowej w woj. łódzkim i w poszczególnych powiatach.

5 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" 1.Zbiór instrumentów i mechanizmów zaradczych jako rekomendacje dla rozwoju KLiS woj. łódzkiego 2.Opracowanie praktycznego modelu prognozowania poziomu i struktury sektorowej i zawodowej popytu na pracę w regionie. 3.Opracowanie modelu ekonometrycznego umożliwiającego projekcję skutków wykorzystania funduszy unijnych dla rozwoju KLiS.

6 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" 1.Poznanie przez instytucje rynku pracy w regionie prognoz wielkości i struktury podaży pracy oraz prognoz poziomu i struktury sektorowej i zawodowej popytu na pracę w woj. łódzkim. 2.Podniesienie wiedzy o zasobach i znaczeniu KLiS dla spójności społeczno gospodarczej regionu łódzkiego, umożliwiające lepsze przygotowanie firm, JST, instytucji rynku pracy do zachodzących zmian. 3.Zwiększenie świadomości na temat celów strategicznych równości płci 4.Możliwość zastosowania w trzech najsłabiej rozwiniętych powiatach woj. łódzkiego modelowych programów naprawczych

7 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" 1.Badanie i analiza podaży kapitału ludzkiego. 2.Badanie ilościowe i jakościowe kapitału ludzkiego i społecznego w woj. łódzkim. 3.Badanie ilościowe i jakościowe obejmujące instytucje pośredniczące, wdrażające, beneficjentów otrzymujących wsparcie ze środków unijnych.

8 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" 1.Obejmuje 155 podmiotów (przedsiębiorstwa, PUPy, instytucje wspierające projektodawców, instytucje pośredniczące/wdrażające, szkoły wyższe, instytucje szkoleniowe) z województwa łódzkiego. 2.Okres realizacji badania: od 3 marca 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

9 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" Dr Tomasz Dorożyński – Kierownik projektu Prof. dr hab. Janusz Świerkocki – Koordynator badania moduł III Dr Agnieszka Dorożyńska – Asystentka ds. informacji i promocji Mrg Emilia Garncarek- Asystentka ds. badań Mgr Bożenna Marciniak- asystent ds. finansowych i sprawozdawczości

10 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" 1. Zakres obowiązków ankietera Zawarty w Regulaminie pracy ankietera, który stanowi załącznik do umowy 2. Asystentka ds. badań wskazuje dane do kontaktu z badanym respondentem 3. Dokumenty do pobrania w sekretariacie biura projektu Ankieta badawcza Potwierdzenie przeprowadzonego badania – oddzielna karta dla każdego podmiotu Materiały promocyjne

11 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" 4. Wypełnione dokumenty, które przekazywane są Asystentce ds. badań do zatwierdzenia: Wypełniona Ankieta badawcza Potwierdzenie przeprowadzonego badania – oddzielna karta dla każdego podmiotu Raport techniczny ankietera Raport merytoryczny ankietera

12 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" 1.Ulotka, plakat 2.Raport z badania – przygotowuje ankieter i przekazuje (AB) 3.Potwierdzenie z przeprowadzonego badania – przygotowuje ankieter i przekazuje AB 4.Karta pobrania i złożenia dokumentów dla ankietera – znajduje się w biurze projektu –ankieter poświadcza pobranie i złożenie dokumentów 5.Raport techniczny i merytoryczny 6.Deklaracja uczestnictwa w projekcie

13 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" Biuro projektu Uniwersytet Łódzki 90-255 Łódź, ul. P.O.W. 3/5 Katedra Wymiany Międzynarodowej pok. D 315 tel. (42) 635-47-31 e-mail: kls@uni.lodz.plkls@uni.lodz.pl www.kls.uni.lodz.pl


Pobierz ppt "Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" Projekt współfinansowany ze środków Unii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google