Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Michałowice. Spis treści 1) Położenie. 2) Władze Gminy. 3 ) Herb. 4) Infrastruktura techniczna. 5) Historia Gminy. 6) Zabytki, miejsca narodowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Michałowice. Spis treści 1) Położenie. 2) Władze Gminy. 3 ) Herb. 4) Infrastruktura techniczna. 5) Historia Gminy. 6) Zabytki, miejsca narodowej."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Michałowice

2 Spis treści 1) Położenie. 2) Władze Gminy. 3 ) Herb. 4) Infrastruktura techniczna. 5) Historia Gminy. 6) Zabytki, miejsca narodowej pamięci. 7) Słynni Mieszkańcy.

3 Spis treści c.d. 8) Gospodarka. 9) Nasze placówki oświatowe. 10) Szkoła w Nowej Wsi. 11) Nagrody i wyróżnienia gminy. 12) Ważne telefony. 13) Gmina Przyszłości.

4 Położenie Powiat – Pruszkowski Powiat – Pruszkowski Województwo - Mazowieckie Województwo - Mazowieckie Powierzchnia – 34,88 km 2 (5 km 2 - osiedla; 22 km 2 - wsie, tereny rolne; 3 km 2 – lasy) Powierzchnia – 34,88 km 2 (5 km 2 - osiedla; 22 km 2 - wsie, tereny rolne; 3 km 2 – lasy) Liczba ludności – 14 245 osób Liczba ludności – 14 245 osób Panorama gminy – w dali Warszawa Panorama gminy – w dali Warszawa

5 Władze gminy Wójt Gminy Michałowice - Wójt Gminy Michałowice - Roman Lawrence Roman Lawrence Zastępca Wójta Gminy - Zastępca Wójta Gminy - Krzysztof Grabka Skarbnik Gminy Michałowice - Skarbnik Gminy Michałowice - Anna Jankowska Sekretarz Gminy Michałowice - Sekretarz Gminy Michałowice - Zofia Idzikiewicz Zofia Idzikiewicz Wójt gminy Michałowice

6 Władze gminy c.d. Rada Gminy Michałowice Przewodniczący Rady Gminy - Przewodniczący Rady Gminy - Sławomir Walendowski Zastępcy przewodniczącego - Zastępcy przewodniczącego - Paweł Zacny, Paweł Zacny, Wojciech Herner

7 Herb Herb Gminy Michałowice przedstawia w polu złotym, na podstawie łukowej, czarną lipę o trzech wierzchołkach, dwóch konarach, odciętych z zielonymi liśćmi. W podstawie złote korzenie złożone w kształcie majuskuły „M” z dwóch zawias kotłowych spiętych pierścieniem.

8 Infrastruktura techniczna Drogi w Gminie W gminie Michałowice układ dróg tworzą drogi wojewódzkie – 4 km (droga nr 719 Warszawa- Żyrardów), drogi powiatowe – 30 km oraz gminne – 150 km. W gminie Michałowice układ dróg tworzą drogi wojewódzkie – 4 km (droga nr 719 Warszawa- Żyrardów), drogi powiatowe – 30 km oraz gminne – 150 km. Transport publiczny Gminę Michałowice od strony północnej przecina linia kolejowa – WKD. Stanowi ona szybką kolej miejską. Gminę Michałowice od strony północnej przecina linia kolejowa – WKD. Stanowi ona szybką kolej miejską. Drugą formą transportu jest także komunikacja autobusowa. Drugą formą transportu jest także komunikacja autobusowa.

9 Infrastruktura techniczna c.d. Telekomunikacja W gminie jest bardzo wysoki poziom telefonizacji, około 40 abonentów na 100 mieszkańców. W gminie jest bardzo wysoki poziom telefonizacji, około 40 abonentów na 100 mieszkańców. Odprowadzenie ścieków Pod koniec 2003 roku długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 48,1 km. Ścieki z terenu gminy odprowadzane są do oczyszczalni w Pruszkowie. Pod koniec 2003 roku długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 48,1 km. Ścieki z terenu gminy odprowadzane są do oczyszczalni w Pruszkowie.

10 Historia gminy Pierwsze wzmianki na temat osadnictwa na terenie Michałowic, Komorowa, Pęcic i Opaczy sięgają XIII wieku. Ziemie michałowickie należały wówczas do tzw. "klucza raszynieckiego" z siedzibą w Raszyńcu (obecnie Raszyn). W XVI wieku tereny objęły rodziny Michałowskich i Opackich. To właśnie od ich nazwisk wywodzą się nazwy poszczególnych miejscowości wchodzących w skład obecnej gminy Michałowice. Źródła archiwalne podają, że we wsi Michałowice w 1827 roku żyło 150 mieszkańców w siedemnastu domach. Pierwsze wzmianki na temat osadnictwa na terenie Michałowic, Komorowa, Pęcic i Opaczy sięgają XIII wieku. Ziemie michałowickie należały wówczas do tzw. "klucza raszynieckiego" z siedzibą w Raszyńcu (obecnie Raszyn). W XVI wieku tereny objęły rodziny Michałowskich i Opackich. To właśnie od ich nazwisk wywodzą się nazwy poszczególnych miejscowości wchodzących w skład obecnej gminy Michałowice. Źródła archiwalne podają, że we wsi Michałowice w 1827 roku żyło 150 mieszkańców w siedemnastu domach.

11 Zabytki, miejsca pamięci narodowej Na terenie Gminy Michałowice znajduje się duża liczba zabytków stanowiących wartość kulturową gminy. Są to za równo obiekty architektoniczne jak i pomniki przyrody będące wspomnieniem. Zespół pałacowo – parkowy w Pęcicach Zespół pałacowo – parkowy w Pęcicach znajduje się w dolinie rzeki Utraty. Zbudowany w latach 1808 – 1809. W parku znajduje się wiele cennych okazów drzew, między innymi: 250-letnie wiązy szypułkowe, oraz lipa drobnolistna o obwodzie 7 m.

12 Zabytki, miejsca pamięci narodowej c.d. Parki dworskie - znajdują się w Regułach i Pęcicach. Parki dworskie - znajdują się w Regułach i Pęcicach. Aleja Starych Lip w Komorowie - zabytek przyrody. Aleja Starych Lip w Komorowie - zabytek przyrody. Aleja Marii Dąbrowskiej - pomnik przyrody złożony z 125 lip drobnolistnych i 20 kasztanów. Aleja Marii Dąbrowskiej - pomnik przyrody złożony z 125 lip drobnolistnych i 20 kasztanów. Ogólnie za pomniki przyrody uznano 305 drzew. Ogólnie za pomniki przyrody uznano 305 drzew. Kościół pod wezwaniem Św. Piusa X Kościół pod wezwaniem Św. Piusa X Kościół Narodzin NMP w Komorowie Kościół Narodzin NMP w Komorowie

13 Zabytki, miejsca narodowej pamięci c.d. Zespół pałacowo – parkowy w Pęcicach Kościół NMP w Komorowie

14 Słynni Mieszkańcy Jan z Reguł - rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jan z Reguł - rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wenda Tadeusz Apolinary - twórca projektu i budowniczy portu morskiego w Gdyni. Wenda Tadeusz Apolinary - twórca projektu i budowniczy portu morskiego w Gdyni. Maria Dąbrowska z Szumskich - jedna z najważniejszych polskich pisarek. Maria Dąbrowska z Szumskich - jedna z najważniejszych polskich pisarek.

15 Gospodarka Gminę Michałowice cechuje stały rozwój, prowadzonej na jej terenie działalności gospodarczej. W roku 2004 w gminie było zarejestrowanych 2140 podmiotów gospodarczych. W gospodarce dominuje sektor prywatny, obejmujący indywidualne gospodarstwa rolne (ok. 400). Gminę Michałowice cechuje stały rozwój, prowadzonej na jej terenie działalności gospodarczej. W roku 2004 w gminie było zarejestrowanych 2140 podmiotów gospodarczych. W gospodarce dominuje sektor prywatny, obejmujący indywidualne gospodarstwa rolne (ok. 400). W latach 1999 - 2003 nastąpił przyrost liczby podmiotów gospodarczych o 16,5%. W latach 1999 - 2003 nastąpił przyrost liczby podmiotów gospodarczych o 16,5%. Widać, że gmina Michałowice traci wiejski charakter. Widać, że gmina Michałowice traci wiejski charakter.

16 Nasze placówki oświatowe Zespół Szkół w Michałowicach (szkoła podstawowa, gimnazjum) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Wsi (szkoła podstawowa, gimnazjum i przedszkola) Przedszkole w Michałowicach.

17 Szkoła w Nowej Wsi Jedną z placówek oświatowych i szkół jest nasza szkoła w Nowej Wsi. Szkoła w Nowej Wsi mieści się przy ulicy Głównej 96. Dyrektorem jest p. Ewa Dymura, a zastępcą p. Jadwiga Jodłowska.

18 Nagrody i wyróżnienia gminy

19 Ważne telefony Urząd Gminy Urząd Gminy (0-22) 723-81-78 (0-22) 723-81-78 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi (022)-758-26-87 (022)-758-26-87 Oświetlenie uliczne Oświetlenie uliczne (022) 839-46-10 Pogotowie gazowe Pogotowie gazowe (022) 621 24 71

20 Ważne telefony c.d. Pogotowie energetyczne Pogotowie energetyczne Rejon Pruszków (022) 738 23 00 Rejon W-wa tel. (022) 821 52 11 Przychodnie lekarskie Przychodnie lekarskie „Arka" Komorów - 022 758 00 85 „Arka" Komorów - 022 758 00 85 RES-MED. Michałowice - 022 753 04 04 ZDROWIE Komorów - 022 759 16 57 Policja Policja Komisariat w Regułach - (022) 723 41 70

21 Gmina Przyszłości Dobra współpraca z sąsiednimi gminami. Dobra współpraca z sąsiednimi gminami. Integracja społeczności lokalnej. Integracja społeczności lokalnej. Dalsza decentralizacja państwa, w tym finansów publicznych Dalsza decentralizacja państwa, w tym finansów publicznych Poprawa koniunktury gospodarczej Poprawa koniunktury gospodarczej Poprawa stanu środowiska przyrodniczego Poprawa stanu środowiska przyrodniczego Modernizacja Warszawskiej Kolei Dojazdowej Modernizacja Warszawskiej Kolei Dojazdowej Wspieranie przez państwo rozwoju budownictwa mieszkaniowego Wspieranie przez państwo rozwoju budownictwa mieszkaniowego Realizacja krajowych inwestycji drogowych. Realizacja krajowych inwestycji drogowych.

22 Koniec To już koniec mojej prezentacji, dziękuję za obejrzenie. To już koniec mojej prezentacji, dziękuję za obejrzenie. Karolina Rogalska kl. Ia Karolina Rogalska kl. Ia


Pobierz ppt "Gmina Michałowice. Spis treści 1) Położenie. 2) Władze Gminy. 3 ) Herb. 4) Infrastruktura techniczna. 5) Historia Gminy. 6) Zabytki, miejsca narodowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google