Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIEKOPOLSKIE CENTRUM KLASTERINGU główne kierunki działania Spotkanie założycielskie Poznań, 09 maja 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIEKOPOLSKIE CENTRUM KLASTERINGU główne kierunki działania Spotkanie założycielskie Poznań, 09 maja 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 WIEKOPOLSKIE CENTRUM KLASTERINGU główne kierunki działania Spotkanie założycielskie Poznań, 09 maja 2013 r.

2 Program spotkania: 1)WCK - aktualne działania 2)Zebranie założycielskie Stowarzyszenia WCK

3 WCK - aktualne działania Anna Połczyńska Tomasz Markowski Wielkopolskie Centrum Klasteringu, Instytut Logistyki i Magazynowania

4 Aktualne działania WCK 1)Powołanie pierwszego konsorcjum projektowego (luty 2013 r. – aplikacja wniosku w ramach PBS – w chwili obecnej wniosek znajduje się w ocenie merytorycznej) Ścieżka B, Nauki biologiczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne Tytuł wniosku: Opracowanie żywności prozdrowotnej zawierającej komponenty bioaktywne przeznaczonych w profilaktyce osteoporozy Konsorcjum:

5 Aktualne działania WCK, cd 3)Udział w pracach Grupy Roboczej ds. Wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji i Inteligentnej Specjalizacji 4)Aplikacja wniosków w ramach voucher dla inicjatyw klastrowych (maj) 5)Aplikacja wniosków w ramach CORNET (wrzesień) 6)WRPO 1.6 „Rozwój platformy współpracy w ramach Stowarzyszenia BIOREGION Wielkopolska” Zakres prac: wypracowanie systemu komunikacji i informacji w tym wsparcie procesu kooperacji międzyklastrowej

6 Zakres prac w ramach działania 1.6 WRPO - p odstawowe elementy działań realizowanych przez WCK IDENTYFIKACJA POTRZEB I BARIER ROZWOJOWYCH CZŁONKÓW WCK - konsultacje z podmiotami członkowskimi, analiza wyników, opracowanie strategii działania - wdrożenie strategii MAPA KOMPETENCJI - określenie zasobu kompetencyjnego, pożądanego z punktu widzenia liderów klastrowych (zakres, formy, metody) REGIONALNE CENTRUM KLASTERINGU - centrum kompetencji klastrowych i zarządzania organizacjami klastrowymi - platforma dialogu regionalnego organizacji klastrowych - platforma konsultacyjna dla Zarządu Województwa - Broker Technologii i wsparcie dla identyfikacji specjalizacji regionalnych SYSTEM FINANSOWANIA KLASTRÓW - regionalny system finansowania i wspierania inicjatyw klastrowych - kooperacja międzyklastrowa - innowacyjne instrumenty finansowania (IIF)

7 7)Prace nad powstaniem konsorcjum projektowego – stworzenie marki własnej dla sieci hurtowych branży spożywczej (ekspert zagraniczny zagraniczny - MCT Consulting Hans Knoben), 8)WRPO 1.6 „Opracowanie długoterminowej strategii naukowo – badawczej, koncepcji współpracy z jednostkami B+R, funkcjonowania laboratorium oraz multimedialnej promocji Klastra”. 9)Wykorzystanie doświadczeń klastrów portugalskich (zacieśnienie współpracy), 10)Platforma IRM – propozycja warsztatów, narzędzia informatyczne do zarządzania klastrami (ekspert zagraniczny – ICM Industrial ), 11)Trendy europejskie w zarządzaniu patentami – PATEX, 12)Udział w konferencjach w bieżącym kwartale – WIRE, PIC Aktualne działania WCK, cd

8 BRAK MAPY KOMPETENCJI ŚRODOWISKA KLASTROWEGO BRAK WIEDZY I INFORMACJI O KLASTRACH BRAK NARZĘDZI IDENTYFIKACJI I OCENY KLASTRÓW BRAK WSPARCIA LIDERÓW KLASTRÓW NISKI POZIOM wykorzystania środków regionalnych, krajowych, międzynarodowych ZABURZENIA RELACJI SEKTORA B+R i GOSPODARKI BROKER TECHNOLOGICZNY wypracowanie mechanizmów obsługi i wsparcia relacji biznesu i nauki WSPÓLNE DZIAŁANIA w procesach promocji, internacjonalizacji i podnoszenia kompetencji liderów MAPA KOMPETENCJI wypracowanie mapy kompetencji zasobów ludzkich, know – how, infrastruktury i projektów OŚRODEK WYMIANY WIEDZY stworzenie ośrodka wymiany wiedzy, integracja liderów środowiska Problemy i cele wielkopolskiego środowiska klastrowego

9 Konkursy w 2013 r. : 1)Voucher dla inicjatyw klastrowych i przedsiębiorstw http://iw.org.pl/pl/vouchery Termin: maj Kwota wsparcia dla przedsiębiorstw – 30 000 zł Kwota wsparcia dla inicjatyw klastrowych – 60 000 zł 2) Zgłoszenia do bazy brokerów innowacji Umowa na realizację usługi brokerskiej dotyczącej konkretnego projektu badawczego, na kwotę 4000,00 zł brutto.

10 2)Duży bon/ PARP http://www.parp.gov.pl/index/index/2258http://www.parp.gov.pl/index/index/2258 Termin: II kwartał 2013 r. Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć 50 000 zł. 3)Małe granty - internacjonalizacja klastrów http://bip.umww.pl/portal?id=1944745\ 10 000 zł na projekt (kwota do rozdysponowania – 40 000 zł)

11 Konkursy w 2013 r. cd 4). Przedsięwzięcie międzynarodowe, którego celem jest finansowanie badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych Termin: wrzesień 2013, marzec 2014 NCBiR : http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa- cornet/art,957,inicjatywa-cornet.htmlhttp://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa- cornet/art,957,inicjatywa-cornet.html CORNET-ERA.NET : http://www.cornet- era.net/index.php?seite=about_cornet_en&navigation=1139&kanal=htmlhttp://www.cornet- era.net/index.php?seite=about_cornet_en&navigation=1139&kanal=html 5). Program wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych z różnych dziedzin nauki (ścieżka programowa A) oraz branż przemysłu (ścieżka programowa B). Termin: wrzesień 2013 r. http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/program-badan-stosowanych/http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/program-badan-stosowanych/

12 Strengthening business performance management in economic networks 2011-1-PL1-LEO05-19900 Leonardo da Vinci Project Maciej Pietrzykowski Członek Zarządu, Starszy Konsultant Fundacja „Partnerzy dla Samorządu”

13 Projekt wybrany w konkursie 2011 roku Budżet: 343 532 euro Dofinansowanie EU: 257 649 euro Okres realizacji: 01 luty 2012- 31 stycznia 2014 Projekt 2011-1-PL1-LEO05-19900 Strengthening business performance management in economic networks

14 Ogólnym celem projektu jest transfer innowacyjnych metod zarządzania sieciami gospodarczymi. Szczególnym celem jest zwiększenie umiejętności zarządzania menedżerów i animatorów w ramach klastrów i innych sieci gospodarczych w Polsce i na Litwie poprzez dostarczanie im specjalnych szkoleń oraz wyposażenie ich w niezbędne narzędzia analityczne Cele projektu

15 1)Ocena rzeczywistych kompetencji wybranych trenerów zarządzania aktywnością biznesową sieci gospodarczych, 2)Przeszkolenie 20 trenerów w zakresie zarządzania sieciami gospodarczymi, 3)Opracowanie 20 Planów zarządzania sieciami gospodarczymi, 4)Opracowanie „Zestawu narzędzi managerskich” służącego poprawie jakości zarządzania sieciami gospodarczymi, 5)Korekta 20 Planów zarządzania sieciami gospodarczymi po otrzymaniu informacji zwrotnej od grupy testowej, 6)Opracowanie podręcznika oraz artykułu w czasopiśmie międzynarodowym o zarządzaniu sieciami gospodarczymi, 7)Rozpowszechnienie wyników projektu na dwóch międzynarodowych konferencjach. Zadania projektowe

16 1)Fundacja „Partnerzy dla Samorządu” (Polska), 2)Navigator Consulting Partners LLP (Wielka Brytania), 3)Human Capital Research and Development Institute (Litwa), 4)Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa (Polska), 5)Kaunas Chamber of Commerce, Industry and Craft (Litwa) Konsorcjum projektowe

17 1)Oceniono kompetencje managerów klastrów, 2)Zrealizowano 4 moduły szkolenia (zarządzanie strategiczne, finanse, marketing, usługi dla członków), 3)Zrealizowano wspólną sesję szkoleniową dla klastrów litewskich i polskich, 4)Przygotowano strukturę indywidualnych planów zarządzania siecią, 5)Przygotowano strukturę dla zestawu narzędzi managerskich (managerial tool kit) Obecna faza projektu

18 1)Dokończenie szkolenia – 5 moduł Internacjonalizacja plus wspólna sesja szkoleniowa, 2)Opracowanie Indywidulanych Planów Zarządzania siecią, 3)Opracowanie zestawu narzędzi managerskich (managerial tool kit), 4)2 konferencje międzynarodowe, 5)Opracowanie podręcznika na temat zarządzania sieciami, 6)Przygotowanie artykułu naukowego, 7)Realizacja warsztatów metodycznych Przyszłe aktywności

19 Zebranie założycielskie Stowarzyszenia WCK Lucyna Łuczak Zespół prawny Instytut Logistyki i Magazynowania

20 Kandydatury do Zarządu Stowarzyszenia WCK: Anna Połczyńska – ILiM Urszula Mikiewicz - Członek Zarządu, Koordynator Stowarzyszenia BIOREGION Wielkopolska Cezary Główka - Prezes Zarządu Klastra Poligraficzno-Reklamowego w Lesznie Adam Olszewski – Koordynator Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego Tomasz J. Kowalewski – Prezes Hortimex Sp. z o. o., Logit Tomasz J. Kowalewski i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Koninie Maciej Pietrzykowski - Fundacja "Partnerzy dla Samorządu„, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

21 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "WIEKOPOLSKIE CENTRUM KLASTERINGU główne kierunki działania Spotkanie założycielskie Poznań, 09 maja 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google