Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Architektura obiektów technicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Architektura obiektów technicznych"— Zapis prezentacji:

1 Architektura obiektów technicznych

2 OBIEKT TECHNICZNY Obiektem technicznym nazywamy każdy dowolny wytwór cywilizacji technicznej. Są to np.: samochody, obrabiarki, budynki, mosty itp. Przyjmuje się, że powstaniu obiektu technicznego występuje pięć podstawowych faz:

3 Sformułowanie potrzeby
Konstruowanie Produkcja Eksploatacja Likwidacja

4 Projektowanie obiektu technicznego -
Projektowanie obiektu technicznego, polega na tworzeniu modelu tego obiektu, umożliwiającego jego bezpośrednią realizację. Wynikiem projektowania inżynierskiego jest więc dokumentacja techniczna projektowanego obiektu, stanowiąca podstawę procesu technologicznego, która jest niezbędna do jego wytworzenia. Powstaje ona jako produkt transformacji wejściowego modelu obiektu - najczęściej modelu pojęciowego - wynikającego z interpretacji celu, któremu ma służyć obiekt.

5 W procesie projektowania model ten podlega formalizacji i wzbogaceniu w treści zawarte w modelach, które składają się na wiedzę inżynierską dostępną projektantowi, wynikającą z jego osobistego doświadczenia, a także pochodzącą ze źródeł informacji naukowo - technicznej, podręczników, poradników, katalogów, baz danych, komputerowych systemów wspomagania projektowania. Końcowa postać projektu (modelu) musi być dostosowana do możliwości wykonawcy projektowanego obiektu: mogą to więc być zarówno schematy ideowe dla inżyniera, rysunki dla mechanika, jak i dyskietki komputerowe dla obrabiarki sterowanej numerycznie czy testera płytek drukowanych

6 Ogólne zasady, na których bazują rozwiązania koncepcyjne modeli techniczno-organizacyjnych zaplecza technicznego to: maksymalizacja sprawności techniczno-eksploatacyjne, maszyn, urządzeń, sprzętu i instalacji, obsługiwanych przez projektowane zaplecze; wysoki stopień elastyczności techniczno-organizacyjnej zaplecza wyrażający się możliwością jego dostosowywania się do zmian, wprowadzanych w ramach postępu technicznego

7 Ogólne zasady projektowania obiektów zaplecza
Z ogólnych zasad, na podstawie których projektuje się obiekty zaplecza, należy wymienić: pełne rozpoznanie zadań projektowych w aspekcie stawianych celów zapewnienie w projektowanych rozwiązaniach warunków realizacji technicznej, efektywności ekonomicznej oraz zgodności z tendencjami w zakresie postępu techniczno-organizacyjnego, w tym również w zakresie wykonawstwa i wyposażenia technologicznego projektowanego obiektu zachowanie w projektowanych rozwiązaniach niezbędnej elastyczności, tj. możliwości spełnienia zmieniających się w czasie zadań.

8 Fazy opracowań projektowych
założenia techniczno- ekonomiczne, w których można wyodrębnić: część stanowiącą podstawę do decyzji o podjęciu inwestycji i obejmującą część ogólną, uzasadnienie ekonomicznej efektywności inwestycji, zbiorcze zestawienie kosztów, wytyczne realizacji inwestycji i ogólny plan realizacyjny. część techniczną, zawierającą koncepcję rozwiązań technicznych i stanowiącą podstawy do projektu technicznego projekty techniczne (dokumentacja projektowa będąca podstawą do realizacji projektu), z których można wyodrębnić: projekty wykonawstwa robót (projekty budowlano-instalacyjne); projekty dostawy i montażu wyposażenia (projekty technologiczne, montażu, instalacji i linii technologicznych, sterowania procesami); projekty uruchamiania produkcji

9 Dziękuję za uwagę? Karol Kwiatkowski IB grupa 11


Pobierz ppt "Architektura obiektów technicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google