Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bolewice dziś Gmina Miedzichowo Gimnazjum w Bolewicach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bolewice dziś Gmina Miedzichowo Gimnazjum w Bolewicach"— Zapis prezentacji:

1 Bolewice dziś Gmina Miedzichowo Gimnazjum w Bolewicach
Inwestycje gminy w ostatnich 20 latach Gmina Miedzichowo Gimnazjum w Bolewicach

2 Bolewice Bolewice położone są w zachodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie nowotomyskim, na terenie gminy Miedzichowo. Jest to największa miejscowość w gminie, zamieszkuje je niespełna 2000 osób. Bolewice Mapa Polski Bolewice z lotu ptaka

3 pan Władysław Basiński
Rozmówcy Sołtys Bolewic pan Stanisław Łodyga Były sołtys Bolewic pan Władysław Basiński

4 Oczyszczalnia ścieków
W roku 1997 oddano do użytku mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w Bolewicach, której przerób technologiczny wynosi 300m3 na dobę. „Jest to największa inwestycja w historii Bolewic”. Komentarz : Dzięki oczyszczalni ścieków nie musimy korzystać z szamba, a szkodliwe substancje nie zatruwają środowiska.

5 Wodociągi i kanalizacja
„Sprawą, która bardzo leży na sercu władz gminy, jest zaopatrzenie mieszkańców okolicznych wsi w wodę i kanalizację. W sieć wodociągową zaopatrzone są miejscowości: Bolewice, Bolewicko, Miedzichowo, Grudna. Natomiast w pełni uregulowaną gospodarkę ściekową mają jedynie Bolewice”. Długość sieci wodociągowej w Bolewicach - 16,1 km Długość sieci kanalizacyjnej w Bolewicach - 16 km

6 Inwestycje drogowe W Bolewicach wyremontowano m.in. : Ul. Polna
Ul. Rzemieślnicza Ul. Tylna Ul. Sportowa

7 Część ul. Parkowej Ul. Młyńska Ul. Młyńska Ul. Dożynkowa Ul. Nowa
Komentarz : Dzięki położeniu asfaltu na wyżej wymienionych drogach wzrósł komfort jazdy i zmniejszył się czas przemieszczania się po miejscowości.

8 Zespół Szkół w Bolewicach
   Zespół Szkół w Bolewicach został powołany dnia 1 września 2003 roku przez Radę Gminy Miedzichowo. Składa się z Gimnazjum, Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i dwóch oddziałów przedszkolnych dla latków i latków. Kiedyś Dziś Komentarz: Dzięki wybudowaniu szkoły uczniowie nie muszą przechodzić z jednego budynku do drugiego, ponieważ wszystkie lekcje odbywają się w tym samym miejscu.

9 Centrum kultury „Była to sala wiejska wybudowana w 1958r. i służyła tak do 2008r. W tym bowiem roku została zmodernizowana na Centrum Kultury. Odbywają się tam wybory powszechne oraz wiele imprez kulturalnych”. Wejście główne Wejście boczne

10 Boisko sportowe W Bolewicach przy ulicy Sportowej 1a znajduje się boisko sportowe. Obiekt składa się z dwóch trybun, szatni oraz sceny, która jest wykorzystywana podczas imprez kulturalnych m.in. Dni Bolewic, dożynki itd. Na stadionie rozgrywane są mecze Dębu Bolewice.

11 „W Bolewicach powstaje kolejna inwestycja, którą jest orlik”.
W dniu 24 marca 2010 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Miedzichowo została zawarta umowa w sprawie przekazania Gminie Miedzichowo dotacji celowej na dofinansowanie zadania związanego Budową kompleksu sportowego w ramach programu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, jaką otrzyma gmina to 33% wysokości całkowitych kosztów zadania, jednak nie więcej niż zł. Kolejne tyle gmina otrzyma ze środków budżetu państwa, natomiast reszta środków na sfinansowanie inwestycji pochodzić będzie ze środków budżetu gminy. Całkowity koszt inwestycji to niespełna zł. Kwota ta może ulec zmianie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Przetarg na budowę kompleksu sportowego zostanie ogłoszony po otrzymaniu promesy Ministra Sportu i Turystyki.

12 Unia Europejska Wejście Polski do Unii Europejskiej, przyśpieszyło rozwój gospodarczy Bolewic. Dzięki dofinansowaniu inwestycji przez UE powstały takie przedsięwzięcia jak: centrum kultury, inwestycje drogowe oraz planowana budowa orlika.

13 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Karol Chudy ur ul. Żytnia 7 Adam Gajewczyk ur Bolewice ul. Młyńska 18 Artur Grynia ur Bolewice ul. Parkowa 7d Łukasz Śmierzchalski Bolewice ul. Parkowa 1 Opiekun zespołu: Jerzy Nikolin


Pobierz ppt "Bolewice dziś Gmina Miedzichowo Gimnazjum w Bolewicach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google