Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XVIII DEBATA SU PG7 W O POLU „Szkolna demokracja w naszych rękach”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XVIII DEBATA SU PG7 W O POLU „Szkolna demokracja w naszych rękach”"— Zapis prezentacji:

1 XVIII DEBATA SU PG7 W O POLU „Szkolna demokracja w naszych rękach”

2 C ZAS ZMIAN Kochani współrządcy! Dla większości z nas ta kadencja jest ostatnią, co więcej - już niebawem dobiega końca. Zatem wypadałoby, żebyśmy swoim działaniem na trwałe zapisali się w pamięci naszych wyborców, dzięki którym możemy sprawować pieczę nas szkolną codziennością z ramienia Samorządu Uczniowskiego. Pora dołożyć wszelkich starań, by zmienić naszą szkołę na lepsze!

3 D EMOKRACJA - RZĄDY LUDU Demokracja jest to ustrój polityczny, w którym źródłem władzy jest wola większości obywateli. Sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli. W naszej rolę funkcję przedstawicieli społeczności szkolnej pełni właśnie Samorząd Uczniowski. Na debacie tej podamy propozycje kilku reform. Za narzędzie głosowania posłużą nam specjalne piloty.

4 Z AŁOŻENIA I WIELKIEJ REFORMY ORGANIZACJI SU Proponowane zmiany: 1. Podział na grupy organizacyjne Podział na grupy organizacyjne 2. „Skrzynka potrzeb” „Skrzynka potrzeb” 3. Stałe obowiązkowe posiedzenia Stałe obowiązkowe posiedzenia 4. Grupa SU na Facebook’u Grupa SU na Facebook’u 5. Propagowanie działań SU w szkolnych instytucjach informacyjnych (gazetka szkolna, telewizja szkolna) Propagowanie działań SU w szkolnych instytucjach informacyjnych (gazetka szkolna, telewizja szkolna)

5 P ODZIAŁ NA GRUPY ORGANIZACYJNE Uważamy, że warto podzielić SU na organy, zajmujące się oddzielnymi sektorami organizacji. Proponujemy utworzenie następujących sektorów: 1. Odział Organizatorów Uroczystości (OOU) 2. Oddział do Pozyskiwania Funduszy (OdPF) 3. Oddział Informacyjny (OI) 4. Oddział do Spraw Uczniowskich (OdSU)

6 S KRZYNKA POTRZEB W naszej szkole funkcjonuje już "skrzynka pomocy", skąd listy uczniów trafiają do rzecznika praw ucznia. Dlaczego by nie utworzyć "skrzynki potrzeb"? Uczniowie tą drogą mogliby powiadamiać członków Samorządu Uczniowskiego o zaistniałych, ich zdaniem, potrzebach w wielu sferach życia szkolnego. Również Ci, którzy mieliby ciekawe pomysły i byli chętni do współpracy mogliby bez przeszkód uczestniczyć w posiedzeniach prezydium Samorządu Uczniowskiego.

7 S TAŁE POSIEDZENIA SU W celu zwiększenia wydajności naszej pracy ustalimy cotygodniowe zebrania obowiązkowe, co doprowadzi do szybszych zmian i polepszenia organizacji SU.

8 G RUPA SU NA F ACEBOOK ’ U Samorząd Uczniowski wkracza w XXI wiek! Posiedzenia, debaty, uchwalanie nowych reform on-line. Niezależnie czy jesteś chory, znajdujesz się poza szkołą czy są ferie - teraz możesz uczestniczyć w życiu szkoły zza biurka.

9 P ROPAGOWANIE DZIAŁAŃ SU W SZKOLNYCH INSTYTUCJACH INFORMACYJNYCH Niedawno w naszej szkole została przeprowadzona ankieta na temat pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2011/2012. Wyniki nie były satysfakcjonujące. Jedną z przyczyn niskich ocen może być słaba reklama działań Samorządu Uczniowskiego, bo przecież aż tak się nie obijamy. Pora zacząć zatem propagować naszą działalność!

10 S PECJALNY GOŚĆ Powyższe zmiany zostały zaproponowane przez członków Samorządu Uczniowskiego. Na dzisiejszej debacie gościmy także Pana Dariusza Gołębiowskiego, który pełni w naszej szkole funkcję rzecznika praw ucznia, który opowie szczegółowo o funkcjonowaniu tego organu oraz Michała Litwińca, pełniącego funkcję Sekretarza w Samorządzie Uczniowskim.

11 P ODZIĘKOWANIA Dziękujemy panu Dariuszowi Gołębiowskiemu za uczestniczenie w debacie i stworzenie warunków do rozwoju szkolnej demokracji. Podziękowania kierujemy także do Michała Litwińca, który dziś przed nami wystąpił.

12 Z AKOŃCZENIE Tutaj podziękowania złóżmy Panu Darkowi, Litwie oraz Pani Dyrektor Małgorzacie Szafors za zabranie głosu w debacie, mówiącej o szczególnej wartości organów demokracji w funkcjonowaniu szkoły. XVIII debatę SU uważam za zamkniętą!


Pobierz ppt "XVIII DEBATA SU PG7 W O POLU „Szkolna demokracja w naszych rękach”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google