Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja i sport ZDANIEM WŁADZ GMINY… czyli tu się uczymy,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja i sport ZDANIEM WŁADZ GMINY… czyli tu się uczymy,"— Zapis prezentacji:

1

2 Edukacja i sport ZDANIEM WŁADZ GMINY… czyli tu się uczymy,
a tam odpoczywamy... Przez ostatnie lata na terenie gminy Komańcza zrealizowano wiele ważnych projektów mających na celu rozwój edukacji i sportu. Z roku na rok poprawia się stan placówek oświatowych i obiektów sportowych. Do najważniejszych inwestycji ostatnich 20 lat zdecydowanie należą: wdrożenie projektu pt. „Sport to zdrowie”, dzięki któremu 18 kwietnia 2008 roku do użytku został oddany piękny kompleks boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki oraz kort tenisowy za sztuczną trawą w Rzepedzi. W ramach projektu prowadzone są również dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów oraz organizowane międzyszkolne zawody i realizowane warsztaty żywieniowe „Odżywiaj się z głową”; odbudowa szkoły w Komańczy po pożarze z 2005 roku oraz kontynuacja budowy gimnazjum; wyposażenie szkół w nowoczesne sprzęty oraz liczne pomoce dydaktyczne; remonty i termomodernizacja szkół w Rzepedzi i w Nowym Łupkowie; wybudowanie boisk w Komańczy i Nowym Łupkowie; wdrożenie projektu pt. „Uczę się i bawię w przedszkolu” (od 01 września 2008 r. do 30 czerwca 2009 r ), dzięki czemu w trzech miejscowościach zostały wprowadzone punkty przedszkolne; aktualnie działanie 6 punktów przedszkolnych ( 3 punkty dla dzieci pięcioletnich prowadzi gmina, a 3 punkty dla dzieci w wieku 3-4 lat prowadzi z gminą stowarzyszenie „Elementarz”. Wszystkie obiekty mają służyć dzieciom, młodzieży szkolnej i dorosłym mieszkańcom naszej gminy, ale również gościom przyjeżdżającym na odpoczynek. „Wybudowanie kompleksu boisk w Rzepedzi to bardzo duża inwestycja… pozyskano środki z potocznie nazywanego funduszu norweskiego ( 85 % całości ), wkład gminy wynosił 15 %.” Stanisław Bielawka, Wójt Gminy Komańcza. ( na zdjęciu obok ) ZDANIEM WŁADZ GMINY…

3 „Uczę się i bawię w przedszkolu”
Warsztaty żywieniowe w naszej szkole Wdrożenie projektu: „Uczę się i bawię w przedszkolu”

4 bo zdrowie najważniejsze…
W ciągu ostatnich 20 lat, władze gminy Komańcza podjęły szereg różnych działań mających na celu zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej mieszkańcom. Do najważniejszych inwestycji należą: zrealizowanie projektu pt. „Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Komańczy”. Całkowity koszt projektu wyniósł , 70 PLN; w tym zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny na oraz wykonano roboty budowlano-montażowe. Projekt był współfinansowany z trzech źródeł: Unii Europejskiej, budżetu państwa, gminy; realizacja projektu: „Konsultacje z lekarzami różnych specjalizacji – Białe soboty” w ramach Programu Integracji Społecznej; zakupienie pomieszczeń i działki pod Ośrodek Zdrowia w Rzepedzi. opracowanie projektu przebudowy istniejącego budynku na przychodnię lekarską z trzema gabinetami w Rzepedzi; Lekarze objęli opieką 4700 pacjentów - mieszkańców naszej gminy. Efektem wszystkich działań poprawiony został komfort i dostępność do usług medycznych. Zwiększyło się zatrudnienie w dziale rehabilitacji o jeden etat i poszerzyła się oferta usług o hydroterapię. Zdaniem mieszkańców… „(…) Teraz Gminny Ośrodek Zdrowia w Komańczy to piękny, odnowiony budynek. Jeszcze przed 2000 rokiem nie mogliśmy liczyć na rozbudowane przychodnie lekarskie i fachową pomoc specjalistów. Jednym słowem, w ostatnich latach znacznie poprawił się poziom ochrony zdrowia . To po prostu widać gołym okiem.” Anna Gondela, mieszkanka gminy Komańcza ( na zdjęciu obok )

5

6 Kultura to nasza wizytówka
Realizacją zadań dotyczących rozwoju kultury na terenie Gminy Komańcza zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy. 11 maja 2000 roku Gmina Komańcza podpisała umowę partnerską z Medzilaborcami ( Słowacja ). Podpisana umowa dotyczy współpracy w następujących dziedzinach: - administracji - szkolnictwa - kultury w 2006 roku wykorzystano remizę OSP na potrzeby „Rzepedzkiego Ośrodka Kultury” .Adaptacja remizy OSP na potrzeby Rzepedzkiego Ośrodka Kultury to projekt, którego istota polegała na dokończeniu budowy budynku i przystosowaniu części pomieszczeń tak, aby mogły one spełniać funkcje niezbędne do właściwego funkcjonowania Rzepedzkiego Ośrodka Kultury powstanie na przełomie ostatnich lat 8 nowych klubów wiejskich; wdrożenie projektu: „Internet w każdym klubie” . Aktualnie w 11 klubach na terenie naszej gminy znajduje się Internet. Cały projekt kosztował ok. 40 tys. zł; realizacja projektu: „ Dwie Cerkwie” ta inwestycja o charakterze transgranicznym, przyczynia się do polepszenia warunków rozwoju gospodarczego w oparciu o dziedzictwo kulturowe, wartość całkowita projektu to €, projekt „Dwie Cerkwie” jest skierowany do społeczności, która zamieszkuje obszar pogranicza, a przede wszystkim mieszkańców Gminy Komańcza i miejscowości Habura na Słowacji . organizacja imprez takich jak: „ Polska Biega”, „Transgraniczny Wyścig Rowerów Górskich”, „ Dzień Kultury Słowackiej w Polsce”, „Harasymiada”, „Spotkania polsko-słowackie”, „ Rzepedzki Jarmark Muzyczny”. Internet w każdym klubie

7 Rzepedzki Ośrodek Kultury
Transgraniczny Wyścig Rowerów Górskich Rzepedzki Jarmark Muzyczny Rzepedzki Ośrodek Kultury Spotkanie polsko-słowackie 30 maja 2009 roku było połączone z poświęceniem i przekazaniem nowego samochodu dla jednostki OSP Rzepedź. Uroczystości rozpoczął przemarsz jednostek prowadzony przez orkiestrę na stadion. Dzień Babci i Dziadka w Rzepedzkim Ośrodku Kultury

8 Liczba rodzin korzystających z pomocy GOPS na przestrzeni 8 lat.
Pomoc społeczna Komańcza pomaga W latach 80. z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystało kilkanaście rodzin. W  1989r. po zmianach ustrojowych w kraju liczba podopiecznych gwałtownie wzrosła.  Nasza gmina odczuła to szczególnie. Po likwidacji 4 PGR-ów i  1 dużego zakładu przemysłu drzewnego zabrakło miejsc pracy,  po czym pomocy społecznej zaczęło przybywać zadań .Teraz w ramach typowej pomocy społecznej korzysta  ok. 200 rodzin. Działania GOPS: rozpoznawanie, organizowanie i wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej;  posługiwanie się podstawowymi instrumentami jak: praca socjalna, zasiłki finansowe i usługi opiekuńcze; dożywianie dzieci w szkołach; wyposażenie 4 stołówek w naszej gminie; Liczba rodzin korzystających z pomocy GOPS na przestrzeni 8 lat.

9 kuchni i jadalni w ZS w Rzepedzi
Zmiany w szkolnej kuchni i jadalni w ZS w Rzepedzi Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w gminie Komańcza

10 Infrastuktura wodociągowa Porównanie inwestycji w latach 2007-2009
Wydatki na gospodarkę wodną wyniosły w latach ogółem: 2mln 68 tys. zł. Do najważniejszych inwestycji przeprowadzonych w tej dziedzinie zdecydowanie należą: budowa wodociągu dla Rzepedzi i części Turańska na kwotę: 1mln 79 tys. zł; remont wodociągu w Łupkowie i Czystogarbie – 196 tys. zł; przebudowa kanalizacji sanitarnej przy Zespole Szkół w Rzepedzi – 53 tys. zł; remont wodociągu w Moszczańcu – 430 tys. zł; przebudowa kanalizacji sanitarnych w Łupkowie i w Szczawnem – 132 tys. zł; budowa kanalizacji sanitarnej od osiedla mieszkaniowego w Turzańsku do oczyszczalni ścieków w Rzepedzi – 114 tys. zł; 2 mln 68 tys. zł 1 mln 356 tys. zł Porównanie inwestycji w latach z rokiem 2010

11 Bezpieczeństwo publiczne
Na przełomie ostatnich 20 lat w gminie Komańcza znacznie poprawił się poziom bezpieczeństwa publicznego. Znacznej poprawie uległo wyposażenie jednostek straży pożarnej. zakupiono umundurowania bojowe dla strażaków; zakupiono sprzęt pożarniczy; zakupiono specjalistyczne wyposażenie do samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rzepedzi; W dniu r. oddano do użytku nowo wybudowany obiekt, w którym mieści się Remiza Strażacka oraz Rzepedzki Ośrodek Kultury. Decyzję o budowie remizy podjęto już w roku Po dwóch latach przystąpiono do realizacji budowy. „W imieniu członków OSP Rzepedź oraz swoim własnym pragnę serdecznie podziękować za to, że możemy dzisiaj świętować otwarcie tej wspaniałej remizy. Dziękuję przede wszystkim Wójtowi Gminy Komańcza Panu Stanisławowi Bielawce oraz jego zastępcy Jerzemu Krysiakowi. Serdeczne podziękowania składamy również Radzie Gminy Komańcza, za zapewnienie środków finansowych na budowę remizy.” Komendant OSP w Rzepedzi, Zbigniew Jawor  Zdaniem strażaka OSP, Ryszarda Gondeli „Dzięki nowo zakupionym strojom bojowym możemy brać udział w skomplikowanych akcjach ratunkowych i możemy jak najlepiej umiemy pomagać ludziom…”

12 Koszt inwestycji w latach 2007-2009
Drogi Komfortowe drogi, na zmęczone nogi, a świetne oświetlenia dla dobrego widzenia. i oświetlenia uliczne Stan dróg w naszej gminie na przestrzeni ostatnich 20 lat znacznie się poprawił Przebudowano kilometry dróg w tym: wykonano nawierzchnie asfaltowe, żwirowo tłuczniowe i wyremontowano wiele obiektów mostowych. zrealizowano projekt pt: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Komańcza”, został on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata ; w latach wykonano oświetlenia uliczne dla takich miejscowości jak: Wisłok Wielki , Nowy Łupków, Czystogarb, Szczawne, Kulaszne, opracowano również inne projekty dotyczące oświetleń, a ogółem wszystkie koszty wyniosły ok. 212 tys. zł. Koszt inwestycji w latach Gmina Komańcza Rok Rodzaj dróg 2007 2008 2009 Drogi gminne 1 mln tys. zł 1 mln 297 tys. zł 1 mln. 523 tys. zł Drogi powiatowe 14 tys. zł 72 tys. zł 44 tys. zł

13 Ekologia Estetyka naszej gminy
Gmina Komańcza zgodnie z uchwałą Rady Gminy jest gminą ekologiczną i należy do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, a od r. wieś Komańcza posiada status uzdrowiska. Na terenie gminy znajduje się bogactwo wód mineralnych; tworzywo lecznicze stanowią wody wodoro - węglowo - sodowo – siarczkowe Przed rokiem 1990 na terenie naszej gminy istniało tzw. „dzikie wysypisko” ( jedynie 7 kontenerów na terenie całej gminy ) . W latach 90 przystąpiono do budowy prawdziwego wysypiska śmieci i zostało ono oddane do użytku w 1995 roku, tak naprawdę od tego czasu rozpoczęto gospodarować odpadami . W latach 90 miało miejsce podjęcie uchwały rady gminy, które zwalniało różne organizacje, firmy proekologiczne od podatku od nieruchomości, obniżony był również podatek od środków transportowych, dla pojazdów poruszających się dzięki benzynie bezołowiowej, posiadających katalizatory. Ważnym działaniem była budowa oczyszczalni ścieków w Komańczy, została oddana do użytku w 2000 roku. W 2006 roku została wprowadzona możliwość segregacji śmieci. Teraz na całym terenie znajduje się 60 tzw. „gniazd” - pojemników na różnego rodzaju odpady To jest prawie wystarczający wynik. Gmina Komańcza to jeden z najczystszych obszarów w Polsce. Ponad 70% powierzchni zajmują lasy, które są pozostałością dawnej puszczy karpackiej. Stanowią one ostoję zwierzyny grubej. Żyją tu jeleń karpacki, sarny, dziki, rysie, żbiki, lisy, kuny, niedźwiedzie, wilki i żubry.

14 Ekologia ZDANIEM WŁADZ GMINY…
„(…) Zdajemy sobie sprawę z tego, że gmina Komańcza ma bardzo wielkie walory przyrodniczo - krajobrazowe co może sprzyjać rozwojowi turystyki. Możemy stopniowo zmierzać z określenia gminy rolniczej do gminy turystycznej, która będzie mogła przyjmować turystów I ukazywać swoje walory wszystkim odwiedzającym. Będzie to dodatkowe źródło dochodów.” Stanisław Bielawka, Wójt Gminy Komańcza. ( na zdjęciu powyżej )

15 „ (…) O aktywności i sukcesie gminy niech świadczą wyniki rankingu Aktywna Gmina Podkarpacia. (…) Na 159 jednostek samorządowych w Województwie Podkarpackim, w kategorii – aktywna gmina zajęliśmy 10-te miejsce ogółem, 5-te wśród gmin wiejskich, a 4-te w ilości środków zewn. Pozyskanych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. (…) Projekt „ Adaptacja remizy OSP w Rzepedzi na potrzeby Rzepedzkiego Ośrodka Kultury” zajął III miejsce w Konkursie na najlepszy projekt z zakresu infrastruktury, zrealizowany na terenach wiejskich. Ponadto w 2009 r. Gmina Komańcza została zakwalifikowana do projektu „ Kompetentna Gmina” , którego działania są skierowane do najlepiej rozwijających się gmin województwa podkarpackiego.” Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Edukacja i sport ZDANIEM WŁADZ GMINY… czyli tu się uczymy,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google