Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim
Gmina Rzepiennik Strzyżewski - 20 lat działalności samorządu Gmina Rzepiennik Strzyżewski

2 Charakterystyka Gminy Rzepiennik Strzyżewski
Województwo małopolskie i powiat tarnowski na mapie Polski Województwo małopolskie Powiat tarnowski

3 Charakterystyka Gminy Rzepiennik Strzyżewski
Gmina Rzepiennik Strzyżewski na mapie powiatu tarnowskiego

4 Charakterystyka Gminy Rzepiennik Strzyżewski
Gmina Rzepiennik Strzyżewski położona jest we wschodniej części województwa małopolskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie woj. podkarpackiego. Administracyjnie należy do powiatu tarnowskiego, liczącego 16 gmin. Gmina graniczy: od wschodu z gminą Szerzyny od południa z gminami Biecz i Moszczenica - granica ta stanowi jednocześnie granicę powiatów: tarnowskiego i gorlickiego, od zachodu z gminami Ciężkowice i Gromnik, od północy z gminą Tuchów. Położenie gminy należy określić jako peryferyjne wobec większych ośrodków miejskich. Oddalenie gminy od regionalnego ośrodka, jakim jest Kraków, wynosi około 100 km. Najbliższym większym ośrodkiem miejskim jest Tarnów, oddalony o 30 km, z którym mieszkańców gminy łączą najsilniejsze więzi zawodowe i społeczne. Istotne związki mieszkańców występują z oddalonymi o 20 km Gorlicami, Bieczem oraz sąsiednimi gminami: Ciężkowice i Tuchów.

5 Charakterystyka Gminy Rzepiennik Strzyżewski
Powierzchnia, ludność i sieć osadnicza     Gmina zajmuje powierzchnię 70 km2, co stanowi 0,46% powierzchni woj. małopolskiego. Pod względem wielkości obszaru należy do gmin średnich. Liczba ludności w roku 2002 wynosiła osób, czyli prawie dokładnie tyle, ile liczy średnia wiejska gmina w kraju. Gęstość zaludnienia wynosi 99 mieszkańców na 1 km2, co w warunkach województwa małopolskiego (119 osób./km2) nie jest wskaźnikiem wysokim. Gmina Rzepiennik Strzyżewski na tle powiatu tarnowskiego plasuje się w grupie gmin mniejszych tak pod względem powierzchni jak i liczby ludności i liczby sołectw. W skład gminy wchodzi 6 sołectw: Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Biskupi, Rzepiennik Suchy, Turza, Olszyny, Kołkówka. Pod względem liczby ludności największą miejscowością są Olszyny, a najmniejszą Kołkówka. Pozostałe miejscowości są zbliżone do siebie pod względem liczby ludności.

6 Charakterystyka Gminy Rzepiennik Strzyżewski

7 Znaczenie symboliki herbu Gminy
Charakterystyka Gminy Rzepiennik Strzyżewski Znaczenie symboliki herbu Gminy Tarcza typu hiszpańskiego. W polu błękitnym, w głowie tarczy topór o ostrzu srebrnym i toporzysku złotym w prawo i głowica pastorału biskupiego w słup srebrna w lewo, na trzonie złotym. Pod nimi dwa liście rzepienia (powszechnie występująca na tych terenach roślina) w skos do brzegów tarczy złote, u podstawy każdego liścia potrójny kwiatostan rzepienia, również złoty

8 Charakterystyka Gminy Rzepiennik Strzyżewski
Topór znajdował sie w herbie rodu Tarłow, który przez kilka stuleci był właścicielem kilkunastu wiosek w tej części woj. krakowskiego i sandomierskiego, w tym wsi Olszyny (XVI i XVII wiek), a przede wszystkim rodu Szołayskich, który znacznie przyczynił sie do rozwoju większości wiosek gminy Rzepiennik Strzyżewski. Szołayscy obecni byli na tych ziemiach w okresie od roku 1772 do końca XIX wieku. Pastorał biskupi wskazuje na nazwę jednego z sołectw gminy — Rzepiennik Biskupi, który przez kilka stuleci należał do dóbr kapituły krakowskiej. Do dóbr biskupich należała równie wieś Kołkówka i od XIII do XV wieku wieś Turza. Barwa błękitna to kolor maryjny, a także jedna z barw Leliwitów — Melsztyńskich (kilka wiosek gminy Rzepiennik Strzyżewski należało do ich dóbr w wieku XV i XVI). Barwa błękitna to także kolor nieba, prawdy, lojalności, wierności, stałości i powietrza; barwa złota, to symbol dostojeństwa, ciepła, świata i bogactwa tych ziem; srebrny — wody, wolności i niewinności. Barwa złota (żółta) i srebrna (biała) występuje równie w herbach woj. małopolskiego i powiatu ziemskiego tarnowskiego.

9 Infrastruktura drogowa Gminy Rzepiennik Strzyżewski
Łączna długość dróg gminnych wynosi 133 km, z czego około 40% stanowią drogi nieutwardzone o nawierzchni gruntowej. które na wielu odcinkach wymagają zabiegów modernizacyjnych. Gmina posiada dużą gęstość sieci drogowej, która wynosi 190 km na 100 km2 jeśli chodzi o drogi ogółem i 76 km na 100 km2 jeśli chodzi o drogi utwardzone. Wiąże się to z zaangażowaniem dużych środków finansowych na ich utrzymanie. Podstawowymi elementami ponad gminnego układu drogowego są: droga wojewódzka nr 980 o przebiegu Gromnik – Biecz, droga powiatowa nr 314 o przebiegu Lubaszowa – Jodłówka Tuchowska – Olszyny droga powiatowa nr 370 o przebiegu Rzepiennik Strzyżewski - Jodłówka Tuchowska, droga powiatowa nr 371 o przebiegu Rzepiennik Suchy – Olszyny, droga powiatowa nr 372 o przebiegu Rzepiennik Strzyżewski – Ciężkowice, droga powiatowa nr 374 o przebiegu Rzepiennik Biskupi – Turza, droga powiatowa nr 373 o przebiegu Ostrósza – Turza – granica powiatu

10 Infrastruktura drogowa Gminy Rzepiennik Strzyżewski
„…Należy pamiętać - mówi Wójt Gminy Kazimierz Fudala – iż 20 lat temu żadna gminna droga nie posiadała powierzchni asfaltowej. W tej chwili nie ma już dróg gminnych, prowadzących do większych skupisk ludności, które miały by żwirową nawierzchnię…” W ostatnich 20 latach możemy zauważyć ogromną poprawę stanu dróg w gminie. Wywiad z Wójtem Gminy Rzepiennik Strzyżewski dr inż. Kazimierzem Fudala w dniu r.

11 Infrastruktura drogowa Gminy Rzepiennik Strzyżewski
Drogi 20 lat temu

12 Infrastruktura drogowa Gminy Rzepiennik Strzyżewski
Drogi w trakcie prac

13 Infrastruktura drogowa Gminy Rzepiennik Strzyżewski

14 Infrastruktura drogowa Gminy Rzepiennik Strzyżewski
Drogi obecnie

15 Infrastruktura drogowa Gminy Rzepiennik Strzyżewski
Zabiegi czynione przez Wójta Gminy doprowadziły do remontu dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej nr 980. Z jednej strony poprawiło to standard życia mieszkańców, a z drugiej ułatwiło podróż turystom.

16 Infrastruktura społeczna
W przeciągu ostatnich 20 lat nastąpiły zmiany budynków użyteczności publicznej. Wyremontowano: Budynek wielofunkcyjny mieszczący remizę OSP, bibliotekę gminną i świetlicę GOK w Rzepienniku Strzyżewskim.

17 Infrastruktura społeczna
Dom Ludowy w Turzy

18 Infrastruktura społeczna
Remiza OSP w Turzy

19 Infrastruktura społeczna
Dom Ludowy w Olszynach

20 Infrastruktura społeczna
Budynek Agronomówki w Rzepienniku Strzyżewskim

21 Infrastruktura społeczna
Budynek Ośrodka Zdrowia w Rzepienniku Strzyżewskim

22 Infrastruktura społeczna
Dom Ludowy w Rzepienniku Suchym z siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury, o którym Sołtys wsi – Pani Stanisława Kleszyk mówi: „… od 46 lat tętni on życiem. Od początku był sercem naszej wsi. (…) teraz od 2 lat mieszkańcy starają się pozyskać fundusze na zakończenie rozbudowy obiektu.

23 Infrastruktura społeczna
Budynek Urzędu gminy w Rzepienniku Strzyżewskim Jednym z najbardziej widocznych efektów rozwoju gminy przez ostatnie dwudziestolecie jest budzący zachwyt nowy obiekt Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski. „Początki były jednak bardzo trudne – mówi Wójt Kazimierz Fudala – Priorytetowym zadaniem było uregulowanie prawne własności majątku gminy, gdyż w wielu przypadkach budynki położone były na gruntach stanowiących własność innych instytucji, głownie Gminnej Spółdzielni. I tak właśnie dla przykładu obecny budynek UG znajduje się na działkach wykupionych od 6 uprzednich właścicieli.”

24 Infrastruktura społeczna
Pierwsza siedziba UG znajdowała się w starym, drewnianym budynku wybudowanym w pierwszych latach po wojnie z rozebranego budynku żydowskiego. Budynek ten istnieje do dziś, mieści się w nim firma handlowa „HITPOL”

25 Infrastruktura społeczna
W 1998 r. Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie budowy nowego obiektu . W projekcie znalazły się 4 segmenty budynku wielofunkcyjnego , czyli: I – sala obrad wraz z zapleczem technicznym II – budynek Urzędu Gminy III – część sportowo – gościnna IV – sala widowiskowa dla potrzeb kultury „… w trakcie budowy wystarczyło środków finansowych na pierwsze trzy segmenty, a czwarty doczekał się realizacji dzięki dofinansowaniu ze środków UE…” – kontynuuje Wójt Gminy. Budowa trwała 5 lat. Oficjalne otwarcie odbyło się 7 lutego 2003 r. Przy tej okazji gminie został nadany herb

26 Infrastruktura społeczna

27 Oświata Na terenie gminy istnieje 5 szkół podstawowych 2 przedszkola i 3 gimnazja (Rzepiennik Biskupi, Olszyny i Turza). Przejmując przed kilkunastoma laty szkoły od Kuratora Oświaty w Tarnowie, Gmina przejęła infrastrukturę w opłakanym stanie. Jak mówi Wójt Gminy „… wszystkie szkoły miały stropodachy. Wykonano nowe dwuspadowe konstrukcje dachowe. Dodatkowo wymieniono instalacje elektryczne hydrauliczne oraz centralnego ogrzewania. Sukcesywnie została wymieniona stolarka budowlana, a w dwóch szkołach została wykonana termomodernizacja budynków. Na bieżąco są prowadzone prace w celu rozbudowy szkoły w Olszynach…”

28 Szkoła w Rzepienniku Biskupim przed i po remoncie
Oświata Szkoła w Rzepienniku Biskupim przed i po remoncie

29 Szkoła w Rzepienniku Suchym przed i po remoncie
Oświata Szkoła w Rzepienniku Suchym przed i po remoncie

30 Rozbudowa szkoły w Olszynach
Oświata Rozbudowa szkoły w Olszynach

31 Oświata Władze Gminy nie zapomniały także o najmłodszych mieszkańcach. W przedszkolu Publicznym w Turzy przeprowadzono generalny remont, dzięki czemu budynek wraz z obejściem stał się bezpieczny i przyjazny dzieciom.

32 Oświata Priorytetowym zadaniem w dziedzinie oświaty przez ostatnie lata była budowa Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim i stworzenie odpowiednich warunków do pracy i nauki dla uczniów z 4 miejscowości. W wywiadzie Pani Dyrektor mówi” „… do stycznia 2007 roku Gimnazjum nie miało własnego budynku, mieściło się w szkołach podstawowych. Nie było łatwo – rozdzielona młodzież, dowozy części uczniów, dojazdy nauczycieli…” Prace budowlane trwały dwa lata a efekt przerósł oczekiwania wielu osób – powstał nowoczesny kompleks Gimnazjum, złożony ze szkoły i sali gimnastycznej.

33 Początki nie były łatwe…..
Oświata Początki nie były łatwe…..

34 Oświata Mury pną się w górę……

35 Oświata Jest i dach nad głową

36 Oświata Możemy się wprowadzać

37 Najważniejszy jest klucz……
Oświata Najważniejszy jest klucz……

38 Oświata I … dobre cięcie

39 Podsumowanie Dwadzieścia ostatnich lat to okres bardzo rozległych zmian, nie tylko w wyglądzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, ale także jej funkcjonowaniu, w jakości życia mieszkańców i ich świadomości społecznej. Każdy obywatel naszej gminy jest świadkiem jej wszechstronnego rozwoju. Korzysta z odrestaurowanych budynków, porusza się po odremontowanych i nowych drogach.

40 Podsumowanie Jednak czy wszyscy to doceniamy? Czy jesteśmy zdolni do słów uznania dla tych, dzięki którym możemy być dumni z naszej małej ojczyzny? Niech ta prezentacja będzie skromnym podziękowaniem wszystkim osobom, które chociażby najmniejszym czynem przyczyniły się do stworzenia obrazu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, jaki możemy obecnie oglądać.

41 Źródła Kronika Gminnego Ośrodka Kultury
Lokalny kwartalnik „Rzepiennik wczoraj i dziś” Wywiady, których udzielili: Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski Pan dr inż. Kazimierz Fudala Dyrektor Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim Pani Jadwiga Ryba Dyrektor Szkoły w Rzepienniku Biskupim Pani Zofia Wawruszczak Sołtys wsi Rzepiennik Strzyżewski Pani Grażyna Pierz Sołtys wsi Rzepiennik Suchy Pani Stanisława Kleszyk Sołtys wsi Rzepiennik Biskupi Pan Stanisław Wal Mieszkaniec wsi Rzepiennik Suchy Pan Czesław Dutka Fotografie z prywatnych zbiorów Strony internetowe:

42 Osoby uczestniczące w akcji
Liderzy grup Cieśla Anna klasa I b, ur r. Gogola Weronika klasa I a, ur r. Słowik Patrycja klasa II b, ur r. Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim Opiekun zespołu: Ewa Jarocha


Pobierz ppt "Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google