Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wówczas same Suwałki nie istniały, lecz w lesie w pobliżu Szwajcarii (wcześniej wieś, dziś osiedle Suwałk) zamieszkiwały plemiona Jaćwingów, do dziś istnieje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wówczas same Suwałki nie istniały, lecz w lesie w pobliżu Szwajcarii (wcześniej wieś, dziś osiedle Suwałk) zamieszkiwały plemiona Jaćwingów, do dziś istnieje."— Zapis prezentacji:

1

2 Wówczas same Suwałki nie istniały, lecz w lesie w pobliżu Szwajcarii (wcześniej wieś, dziś osiedle Suwałk) zamieszkiwały plemiona Jaćwingów, do dziś istnieje Cmentarzysko Jaćwingów. Po ich wyginięciu (w wyniku wojen) stały się obszarem zmagań litewsko-krzyżackich o panowanie nad Suwalszczyzną. Suwałki i obecna ziemia Suwalska w czasach I Rzeczypospolitej należały do Wielkiego Księstwa Litewskiego, były częścią powiatu grodzieńskiego w województwie trockim. Suwałki zostały założone w 1690 r. przez kamedułów wigierskich. Składały się wtedy z zaledwie dwóch domów. Na szybki rozwój osady wpływało jej korzystne położenie - przy skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych. Dokumentem z 1715 r. kameduli uwolnili mieszkańców Suwałk od pańszczyzny, ustalili place na rozbudowę miasta, zarys ulic i przepisy określające sposób wznoszenia budowli. Przywilej określił herb miasta wyobrażający patronów Zgromadzenia Kamedułów św. Romualda i Benedykta przy trzech górach z krzyżem i koroną. W 1700 roku wieś

3 dzieliła się już na Suwałki Małe i Suwałki Wielkie. Król August II Mocny nadał miejscowości prawa miejskie 2 maja 1720 roku, Suwałki są zatem najmłodszym z miast Suwalszczyzny - młodsze od Sejn i od Augustowa. Potwierdził także lokację klasztorną oraz nadał Suwałkom prawo do cotygodniowych targów i czterech jarmarków rocznie. Suwałki, do 1796 roku były własnością zakonu kamedułów, aż do kasacji ich dóbr w tym samym roku przez władze pruskie. Wówczas cała Suwalszczyzna, w wyniku trzeciego, ostatniego rozbioru Polski trafiła w ręce Państwa Pruskiego. w 1803 administracja pruska zezwoliła na swobodne osidlanie się Żydów, których liczba gwałtownie wzrosła. Od 1815 roku miasto rozwijało się dynamicznie dzięki umieszczeniu tu siedziby władz województwa augustowskiego Królestwa Polskiego, a także położeniu na ważnym trakcie z Warszawy do Petersburga. Dodatkowym czynnikiem rozwoju było stacjonowanie 10 tysięcy żołnierzy, dla potrzeb których wybudowano rozległe koszary i cerkiew garnizonową - dziś jest to kościół św. Piotra i Pawła. Oddanie do użytku kolei warszawsko-peteresburskiej wiodącej przez Białystok a omijającej Suwałki zahamowało rozwój miasta. W Królestwie Kongresowym Suwałki były miastem garnizonowym. Zachowały się cztery duże zespoły koszarowe (dziś zabytkowe), w których stacjonowało wojsko rosyjskie, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości - Wojsko Polskie. Można je znaleźć wychodząc z centrum w dowolną stronę świata.

4 W 1915 Suwałki znalazły się na 4 lata pod okupacją Niemiecką. W okresie międzywojennym Suwałki były siedzibą władz powiatowych. W dawnych, rosyjskich koszarach, rozlokowano: 2 Pułk Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego, 3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Leona Hipolita Kozietulskiego, 41 Suwalski Pułk Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 4 Dywizjon Artylerii Konnej, 29 Pułk Artylerii Lekkiej. Wszystkie te jednostki brały udział w działaniach wojennych przeciw najeźdźcom z III Rzeszy i Związku Radzieckiego w 1939 roku. Lata międzywojenne nie sprzyjały rozwojowi Suwałki: Resursa Suwałk, które znalazły się poza głównymi szlakami handlowymi. Stały się uboższe jak cała Suwalszczyzna, jako tzw. Polska "B". Od 1920 roku administracyjnie były siedzibą powiatu. Przemysł był bardzo słabo rozwinięty. Istniał zaledwie jeden browar, fabryka świec, fabryka nici, olejarnia, dwie gręplarnie wełny i inne mniejsze warsztaty rzemieślnicze. Okres II wojny światowej to czas okupacji - najpierw krótkotrwałej radzieckiej, a później niemieckiej. Powiat suwalski został przez niemieckie władze przyłączony do Prus Wschodnich. Niemcy dokonali eksterminacji ludności żydowskiej oraz polskiej inteligencji. Wywozili Polaków w głąb Rzeszy na roboty przymusowe. W Suwałkach założyli także dwa obozy pracy, a niedaleko od miasta obóz jeniecki (Stalag IF) dla Rosjan, których w tym miejscu zginęło ok. 50 tysięcy. 23 października 1944 roku 173 Orszańska Dywizja Armii Czerwonej wkroczyła do

5 Suwałk. W trakcie działań wojennych miasto nie uległo dużym zniszczeniom, większość budynków pozostało nienaruszonych. W roku 1975 zostały stolicą województwa suwalskiego, które istniało w latach 1975-1998. Stanowiło drugie pod względem wielkości (powierzchni) województwo w Polsce, po olsztyńskim. Stan ten utrzymał się do roku 1999, kiedy to Suwałki utraciły status miasta wojewódzkiego. Teren tego województwa wchodzi obecnie w skład województw: warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. W 1999 roku Suwałki straciły status stolicy województwa, jednak stały się miastem na prawach powiatu. Suwałki bardzo dobrze wykorzystują unijne fundusze, co objawia się licznymi remontami zabytków, budowami placów i obiektów użytku publicznego. Obecnie Suwałki są miastem na prawach powiatu. Powierzchnią swą obejmując 6524 ha i posiadając ok. 70 tys. mieszkańców, stanowią drugie co do wielkości miasto w województwie podlaskim.

6 - Proszę Pana, chciałybyśmy poruszyć kwestię bezpańskich psów w naszej gminie. Wielokrotnie spotkałyśmy się z agresją bezpańskiego psa, jak i psa podwórzowego, biegającego samopas. Stwarzają one zagrożenie nie tylko dorosłym, lecz i dzieciom, chodzącym do szkoły. Nie znamy przepisów prawa, regulujących te kwestie, ale z mediów wiemy, że pies powinien mieć kaganiec, jeśli jest wypuszczany poza posesję. Chciałybyśmy wiedzieć jak wyglądał problem bezpańskich psów 20 lat temu i jak wygląda dzisiaj. - 20 lat temu nie było tak dużego problemu z bezpańskimi psami. Były jedynie pojedyncze przypadki jednostkowe. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. 31 marca w schronisku w Suwałkach przebywało 36 bezpańskich psów odłowionych z terenu gminy Suwałki. W 2009 roku wyłapano 39 psów, z czego 22 na koniec roku pozostały w schronisku. - Czy może nam Pan powiedzieć jakie działania są podejmowane w tym kierunku? - Gmina Suwałki bezdomne psy odławia we własnym zakresie i przekazuje je do schroniska dla zwierząt w Suwałkach na ul. Sianożęć. Psy są odławiane z terenu naszej gminy, do której należy 49 miejscowości. Podejmujemy działania związane z odłowem bezpańskich psów również na wnioski

7 Zgłaszane przez mieszkańców. Gmina ponosi koszty związane z odłowem bezpańskich psów. W 2009 roku wyniosły one 97 912,96 zł, natomiast w roku 2010 na dzień 31 marca 25 140, 85 zł. Pan z gminy odnosząc się do pierwszego pytania dał nam regulamin określający „Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe”: - osoby utrzymujące psy zobowiązane są do opieki nad nimi wykluczającej zagrożenie lub uciążliwość dla ludzi. - zabrania się wprowadzania psów na tereny szkół oraz na tereny wydzielone na place zabaw dla dzieci. - zabrania się zwalniania psów z uwięzi, pozostawiania psów w miejscach publicznych bez nadzoru i zabezpieczeń np. smycz, kaganiec. - pies bez smyczy, kagańca pozostawiony bez opieki w miejscu publicznym będzie traktowany jako bezdomny – chwytany i przekazywany do schroniska dla zwierząt.

8 - Proszę Pani, chciałybyśmy zadać kilka pytań w sprawie bezpańskich psów. Chciałybyśmy wiedzieć jak wyglądał ten problem 20 lat temu i jak wygląda dzisiaj. - Sądzę, że dziś sytuacja bezpańskich psów wygląda lepiej niż 20 lat temu. Psy są szczepione, mają pod skórą chipy, dzięki którym można ustalić właściciela. - Czy może nam Pani powiedzieć jakie działania podejmuje w tym kierunku Urząd Miasta Suwałk? - Urząd Miasta ma podpisaną umowę na wyłapywanie bezpańskich psów. Płacimy z utrzymanie ich w schronisku. Część z nich jest adoptowana, a część od lat tam przebywa.

9 - Proszę Pani, chciałybyśmy zadać kilka pytań w sprawie bezpańskich psów. Mianowicie chciałybyśmy wiedzieć jakie działania podejmują władze Suwałk w tej sprawie. - Hm… Jest prowadzone schronisko, lekarze weterynarii wszczepiają elektroniczne mikroprocesory pod skórę zwierzęcia. Istnieje uchwała dotycząca wyłapywania psów. Media twierdzą, że pies powinien mieć kaganiec jeśli jest wypuszczany samopas. W rzeczywistości jest inaczej. Pies zawsze musi być pod opieką właściciela bez względu na to, czy jest duży czy mały musi mieć smycz. Natomiast kaganiec jest zakładany dla psa rasy uznanej za agresywną. - Czy może nam Pani opowiedzieć o sytuacji bezpańskich psów 20 lat temu i dzisiaj. Czy ich liczba wzrasta czy maleje? - Bardzo trudno jest mi opowiedzieć o ich sytuacji 20 lat temu. Sądzę, że bezdomnych psów było więcej, ponieważ było bardzo mało ludzi, którzy zajmowali się wyłapywaniem ich.

10 - Proszę Pani, chciałybyśmy zadać pytania odnośnie wandalizmu w Suwałkach. Jak wyglądała ta sprawa 20 lat temu, a jak wygląda dzisiaj. - Mało mogę powiedzieć o tej sprawie. Uważam jednak, że 20 lat temu nie było tak dużego problemu z wandalizmem. Były jedynie drobne przypadki. - Obserwując nasze ulice, bloki, osiedla, klatki schodowe, przystanki, środki komunikacji, widzimy wiele przejawów braku poszanowania cudzej własności: spółdzielczej, komunalnej, prywatnej. Wandalizm bardzo dużym problemem w dzisiejszych czasach. Czy może nam Pani powiedzieć jak Straż Miejska i Policja radzi sobie w walce z tym problemem? - Cóż. Wandalizm jest, był i będzie. Jednak Straż Miejska i Policja podejmują rozmaite działania aby go przezwyciężyć. Reagujemy na zgłoszenia telefonicznie, które pojawiają się sporadycznie, mimo że wandalizmu jest coraz więcej. Jakie działania podejmujemy? Hm… W Suwałkach zainstalowany jest system monitoringu. W szkołach prowadzimy różnego rodzaju programy, np. „Straż Miejska

11 Dzieciom, Bądź Bezpieczny”. Są prowadzone również patrole. Dodatkowo współpracujemy z Radą Miejską, aby wygrać z wandalizmem.

12 Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Wówczas same Suwałki nie istniały, lecz w lesie w pobliżu Szwajcarii (wcześniej wieś, dziś osiedle Suwałk) zamieszkiwały plemiona Jaćwingów, do dziś istnieje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google