Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dysleksja i trudności szkolne. Czynniki wywołujące trudności w adaptacji do wymagań szkolnych: 1 Neuropsychologiczne - zaburzenia globalne - deficyty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dysleksja i trudności szkolne. Czynniki wywołujące trudności w adaptacji do wymagań szkolnych: 1 Neuropsychologiczne - zaburzenia globalne - deficyty."— Zapis prezentacji:

1 Dysleksja i trudności szkolne

2 Czynniki wywołujące trudności w adaptacji do wymagań szkolnych: 1 Neuropsychologiczne - zaburzenia globalne - deficyty parcjalne 2. Zdrowotne 3. Ograniczenia fizyczne 4. Dotychczasowy przebieg rozwoju 5. Cechy osobowości 6. Środowisko rodzinne 7. Instytucje (np. szkoła) 8. Grupa rówieśnicza 9. Media

3 Dysleksja rozwojowaw ICD-10 Specyficzne zaburzenie czytania DYSLEKSJA Specyficzne zaburzenie analizy dźwiękowo –literowej DYSORTOGRAFIA Mieszane specyficzne zaburzenia rozwoju DYSLEKSJA ROZWOJOWA Specyficzne zaburzenia funkcji motorycznych DYSGRAFIA Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych Specyficzne zaburzenie umiejętności arytmetycznych DYSKALKULIA

4 Dysleksja Kryteria rozpoznawania dysleksji (wg J. Kostrzewskiego): 1. Umiejętność czytania ze zrozumieniem istotnie niższa w stosunku do wieku, klasy, ilorazu inteligencji, mimo zastosowania właściwych metod nauczania 2. Wykluczenie jako przyczyn: zaburzenia wzroku i słuchu, upośledzenie umysłowe, brak motywacji do nauki, niewłaściwe metody nauczania

5 Dysleksja - objawy  zniekształcanie czytanego tekstu  znieksztalcanie wyrazów  zastępowanie liter innymi lub pomijanie ich  wolne tempo czytania  błędne rozumienie lub brak rozumienia czytanego tekstu  gubienie miejsca w tekście  pomijanie wersów  przestawianie wyrazów w zdaniu

6 Dysgrafia

7 Dysgrafia - objawy  niedokładne odtwarzanie liter  brak właściwych połączeń  brak proporcji liter w wyrazie  brak właściwych odstępów między literami lub wyrazami  brak jednolitego położenia pisma  niepoprawne zagęszczenie liter

8 Dysortografia - objawy  mylenie pojedynczych liter  zamiana miejsca liter  opuszczanie liter  zniekształcanie zapisu wyrazu tak, że tracą one sens (zestawy liter)  identyczny zapis wyrazów podobnie brzmiących  różny zapis tego samego wyrazu w różnych miejscach  błędy ortograficzne, pomimo znajomości reguł

9 Dyskalkulia - objawy  trudności z operowaniem pojęciami matematycznymi  trudności z określaniem liczby obiektów  błędy w przyporządkowywaniu cyfrom nazw  trudności w używaniu liczebników porządkowych  trudności w odczytywaniu i zapisywaniu symboli matematycznych  trudności z dokonywaniem działań matematycznych

10 Diagnoza 1. Medyczna: - wykluczenie wad wzroku i słuchu, niedowładów jako przyczyny trudności 2. Psychologiczna: - określenie poziomu inteligencji ogólnej - ocena lateralizacji - ocena rozwoju poszczególnych zdolności poznawczych - ocena sfery emocjonalno-motywacyjnej 3. Pedagogiczna: - ocena zdolności szkolnych dziecka (czytanie ze zrozumieniem, pisanie, liczenie)


Pobierz ppt "Dysleksja i trudności szkolne. Czynniki wywołujące trudności w adaptacji do wymagań szkolnych: 1 Neuropsychologiczne - zaburzenia globalne - deficyty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google