Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dysleksja i trudności szkolne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dysleksja i trudności szkolne"— Zapis prezentacji:

1 Dysleksja i trudności szkolne

2 Czynniki wywołujące trudności w adaptacji do wymagań szkolnych:
1 Neuropsychologiczne - zaburzenia globalne - deficyty parcjalne 2. Zdrowotne 3. Ograniczenia fizyczne 4. Dotychczasowy przebieg rozwoju 5. Cechy osobowości 6. Środowisko rodzinne 7. Instytucje (np. szkoła) 8. Grupa rówieśnicza 9. Media

3 Dysleksja rozwojowaw ICD-10
Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych Specyficzne zaburzenia funkcji motorycznych DYSGRAFIA Mieszane specyficzne zaburzenia rozwoju DYSLEKSJA ROZWOJOWA Specyficzne zaburzenie czytania DYSLEKSJA Specyficzne zaburzenie analizy dźwiękowo –literowej DYSORTOGRAFIA Specyficzne zaburzenie umiejętności arytmetycznych DYSKALKULIA

4 Dysleksja Kryteria rozpoznawania dysleksji (wg J. Kostrzewskiego):
Umiejętność czytania ze zrozumieniem istotnie niższa w stosunku do wieku, klasy, ilorazu inteligencji, mimo zastosowania właściwych metod nauczania Wykluczenie jako przyczyn: zaburzenia wzroku i słuchu, upośledzenie umysłowe, brak motywacji do nauki, niewłaściwe metody nauczania

5 Dysleksja - objawy zniekształcanie czytanego tekstu
znieksztalcanie wyrazów zastępowanie liter innymi lub pomijanie ich wolne tempo czytania błędne rozumienie lub brak rozumienia czytanego tekstu gubienie miejsca w tekście pomijanie wersów przestawianie wyrazów w zdaniu

6 Dysgrafia

7 Dysgrafia - objawy niedokładne odtwarzanie liter
brak właściwych połączeń brak proporcji liter w wyrazie brak właściwych odstępów między literami lub wyrazami brak jednolitego położenia pisma niepoprawne zagęszczenie liter

8 Dysortografia - objawy
mylenie pojedynczych liter zamiana miejsca liter opuszczanie liter zniekształcanie zapisu wyrazu tak, że tracą one sens (zestawy liter) identyczny zapis wyrazów podobnie brzmiących różny zapis tego samego wyrazu w różnych miejscach błędy ortograficzne, pomimo znajomości reguł

9 Dyskalkulia - objawy trudności z operowaniem pojęciami matematycznymi
trudności z określaniem liczby obiektów błędy w przyporządkowywaniu cyfrom nazw trudności w używaniu liczebników porządkowych trudności w odczytywaniu i zapisywaniu symboli matematycznych trudności z dokonywaniem działań matematycznych

10 Diagnoza Medyczna: - wykluczenie wad wzroku i słuchu, niedowładów jako przyczyny trudności Psychologiczna: - określenie poziomu inteligencji ogólnej - ocena lateralizacji - ocena rozwoju poszczególnych zdolności poznawczych - ocena sfery emocjonalno-motywacyjnej Pedagogiczna: - ocena zdolności szkolnych dziecka (czytanie ze zrozumieniem, pisanie, liczenie)


Pobierz ppt "Dysleksja i trudności szkolne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google