Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Adam Kopeć TurboCare Sp. z o.o. Phased Array – technika badań ultradźwiękowych na miarę wyzwań i potrzeb w energetyce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Adam Kopeć TurboCare Sp. z o.o. Phased Array – technika badań ultradźwiękowych na miarę wyzwań i potrzeb w energetyce."— Zapis prezentacji:

1 Adam Kopeć TurboCare Sp. z o.o. Phased Array – technika badań ultradźwiękowych na miarę wyzwań i potrzeb w energetyce

2 Phased Array – technika badań … 1959 – teoretyczne opracowanie idei systemu ultradźwiękowych badań 4-roprzetwornikowych Ok. 3,5 dekady (Lata 60-te do połowy 90-tych) – brak wdrożenia i postępu ze względu na zbyt prymitywną i wolną technikę elektroniczną Ok. połowy lat 90 XX wieku - początek szybkiego rozwoju systemów Phased Array, są już w użytku szybkie procesory komputerowe spełniające wymagania obsługi dużej ilości danych Przełom wieku – powszechne zastosowania PA w energetyce, szczególnie do badań obszarów mocowania łopatek w wirnikach turbin bez konieczności demontażu łopatek Pierwsza dekada XXI wieku – rozwój defektoskopów Phased Array z coraz większą ilością kanałów - dla przetworników (głowic) 16, 32 i 64 elementowych Rozwój coraz nowszych systemów PA – wręcz „kombajnów” pomiarowych. Privileged & Confidential – Page 2 Geneza i historia ultradźwiękowych badań systemami wieloprzetwornikowymi

3 Phased Array – technika badań … Privileged & Confidential – Page 3 Phased Array – podstawowe informacje Model „klasycznego” przetwornika ultradźwiękowego Model przetwornika ultradźwiękowego Phased Array

4 Phased Array – technika badań … Privileged & Confidential – Page 4 Phased Array – podstawowe informacje PHASED - sterowanie fazowe (czasowe) ARRAY – opisuje mozaikową budowę przetwornika

5 Phased Array – technika badań … Privileged & Confidential – Page 5 Phased Array – podstawowe informacje Schemat działania defektoskopu Phased Array. Idea nadawania i odbierania sygnału.

6 Phased Array – technika badań … Privileged & Confidential – Page 6 Phased Array – podstawowe informacje Klasyczna głowica UT (jednoelementowa) i A-skan - podstawowa forma zobrazowania w klasycznych technikach ultradźwiękowych Głowica PA (wieloelementowa) i S-skan – podstawowa forma zobrazowania w technice Phased Array

7 Phased Array – technika badań … Privileged & Confidential – Page 7 Phased Array – podstawowe informacje Ogólna struktura systemu badań Phased Array (PA)

8 Phased Array – technika badań … Privileged & Confidential – Page 8 Phased Array – zastosowania Uchwyty głowic Phased Array z systemem podawania sprzęgacza podczas skanowania wrębów typu T

9 Phased Array – technika badań … Privileged & Confidential – Page 9 Phased Array – zastosowania Aparatura Phased Array i manipulator 3-osiowy w zastosowaniu do badania wrębów z łopatkami nie demontowanymi

10 Phased Array – technika badań … Privileged & Confidential – Page 10 Phased Array – zastosowania Wirnik podczas badań PA na rolkach z własnym napędem

11 Phased Array – technika badań … Privileged & Confidential – Page 11 Phased Array – zastosowania Manipulator „obiegowy” – zastosowanie gdy brak rolek z napędem

12 Phased Array – technika badań … Privileged & Confidential – Page 12 Phased Array – zastosowania Model przekroju geometrii wrębu typu "młotkowego” i głowica PA w obszarze badania

13 Phased Array – technika badań … Privileged & Confidential – Page 13 Phased Array – zastosowania Ultradźwiekowy obraz pęknięcia w górnym narożu wrębu „wrysowany” w jego geometrię

14 Phased Array – technika badań … Privileged & Confidential – Page 14 Phased Array – zastosowania C-skan (czyli jeden z widoków ultradźwiękowych) z badania najważniejszego obszaru wrębu młotkowego - górnego naroża.

15 Phased Array – technika badań … Privileged & Confidential – Page 15 Phased Array – zastosowania Kolejne przykłady wskazań - C-skany z badania górnego naroża wrębu na całym obwodzie tarczy (odwzorowanie obwodowe). Widoczne wskazania pęknięć wrębu

16 Phased Array – technika badań … Privileged & Confidential – Page 16 Phased Array – zastosowania Przykład porównania wyników badań PA od strony zewnętrznej czopa wału i wyniku badania otworu centralnego dla tego samego obszaru

17 Phased Array – technika badań … Privileged & Confidential – Page 17 Phased Array – zastosowania Model tulei sprzęgłowej do celów analizy obszarów krytycznych i ustalenia zakresów badania

18 Phased Array – technika badań … Privileged & Confidential – Page 18 Phased Array – zastosowania Przykładowe C-skany z badania obszarów tulei o krytycznej geometrii

19 Phased Array – technika badań … Privileged & Confidential – Page 19 Phased Array – zastosowania C-skan z badania spoiny z zaznaczonymi wskazaniami (wady typu przyklejenie) Przykład badanej spoiny z dostępem tylko z jednej strony z zaznaczoną strefą wady

20 Phased Array – technika badań … Privileged & Confidential – Page 20 Phased Array – nowatorskie aplikacje, badania próbki z odlewu Próbka wycięta z odlewu

21 Phased Array – technika badań … Privileged & Confidential – Page 21 Phased Array – nowatorskie aplikacje, badania próbki z odlewu Porównanie wyniku badania radiograficznego próbki z wynikiem badania Phased Array - badania wykonane z dwóch stron – uzyskano pełne potwierdzenie istniejącej wady

22 Phased Array – technika badań … Privileged & Confidential – Page 22 Phased Array – nowatorskie aplikacje, badania próbki z odlewu Porównanie wyniku badania radiograficznego próbki z wynikiem badania Phased Array - wydzielenie granic obszaru wady

23 Phased Array – technika badań … Privileged & Confidential – Page 23 Phased Array – nowatorskie aplikacje, badania próbki z odlewu Nowe możliwości generowania modeli wskazań w przestrzeni 3D – wada z badanej próbki z odlewu odwzorowana trójwymiarowo z wyników PA przy pomocy techniki przetwarzania cyfrowego

24 Phased Array – technika badań … Privileged & Confidential – Page 23 Phased Array – nowatorskie aplikacje, badania próbki z odlewu Nowe możliwości generowania modeli wskazań w przestrzeni 3D – wada z badanej próbki z odlewu odwzorowana trójwymiarowo z wyników PA przy pomocy techniki przetwarzania cyfrowego

25 Phased Array – technika badań … Podsumowanie Badania nieniszczące stanowią bazę do oceny stanu technicznego elementów. Zakres i waga tych badań są proporcjonalne do obciążeń danego elementu i skutków jego zniszczenia. W tym zakresie wirniki turbin parowych stawiają najwyższe wymagania dla stosowanych metod i urządzeń diagnostycznych Z uwagi na podstawowe znaczenie technik ultradźwiękowych w diagnostyce urządzeń energetycznych, technika Phased Array na dzień dzisiejszy nie stanowi metody uzupełniającej klasyczne techniki ultradźwiękowe ale jest podstawową techniką diagnostyczną Technika ultradźwiękowych badań Phased Array daje przede wszystkim zwiększone możliwości badań takie, jak większa wydajność, znacznie lepsza wiarygodność wyników, wyższa dokładność wymiarowania wad oraz możliwość cyfrowej prezentacji dwuwymiarowej zarejestrowanych wskazań Ponadto, technika ultradźwiękowych badań Phased Array daje nam dodatkowe możliwości modelowania zarejestrowanych wad, na podstawie wskazań przedstawionych w formie cyfrowej przez defektoskop PA i przy użyciu odpowiednich technik przetwarzania cyfrowego Uzyskane obrazy przestrzenne, precyzyjnie zwymiarowane, mogą posłużyć do dalszych analiz wytrzymałościowych pod kątem obliczeń zużycia eksploatacyjnego elementu oraz żywotności resztkowej. Privileged & Confidential – Page 24

26 Phased Array – technika badań … Privileged & Confidential – Page 25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Adam Kopeć TurboCare Sp. z o.o. Phased Array – technika badań ultradźwiękowych na miarę wyzwań i potrzeb w energetyce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google