Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka Zagraniczna - wstęp Historia Polityki Zagranicznej Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa- struktura Sukcesy i porażki Wspólnej Polityki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka Zagraniczna - wstęp Historia Polityki Zagranicznej Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa- struktura Sukcesy i porażki Wspólnej Polityki."— Zapis prezentacji:

1

2 Polityka Zagraniczna - wstęp Historia Polityki Zagranicznej Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa- struktura Sukcesy i porażki Wspólnej Polityki Zagranicznej Dylemat polityki zagranicznej Polski jako państwa członkowskiego UE Przyszłość Wspólnej Polityki Zagranicznej

3 Unia Europejska PIERWSZY FILAR Wspólnota Europejska (TWE) Europejska Wspólnota Energii Atomowej (TEWEA) TRZECI FILAR Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych (art. 29 - 42TUE) DRUGI FILAR Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (w tym EPBiO) (art. 11 – 28 TUE ) DRUGI FILAR Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (w tym EPBiO) (art. 11 – 28 TUE ) W roku 1993, w myśl Tytułu V Traktatu z Maastricht powołano Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa jako II filar Unii Europejskiej.

4 Plan Plevena (1950) Plan Foucheta (1962) Europejska Współpraca Polityczna (1970)

5 Jednolity Akt Europejski (1987)  EWP podstawa prawno-międzynarodowa  Podstawowe instrumenty EWP: wspólne stanowiska i wspólne działania

6 Traktat z Maastricht (1993)  Cele Wspólnej Polityki Zagranicznej:  Popieranie współpracy międzynarodowej  Rozwijanie i umacnianie demokracji  Ochrona wspólnych wartości, podstawowych interesów, niezależności i integralności Unii  Utrzymywanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego

7 Traktat z Amsterdamu (1999)  Wysoki Przedstawiciel do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa  Jednostka planowania strategicznego i wczesnego ostrzegania  Wspólne strategie jako instrumentu WPZiB Traktat z Nicei (2003)  Niewielkie zmiany

8 Traktat z Lizbony (2009)  Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa  Europejska Służba Działań Zewnętrznych  Stały Przewodniczący Rady Europejskiej  Zmiana instrumentów WPZiB

9  Ochrona wspólnych wartości, podstawowych interesów, niezawisłości i integralności Unii, zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych  Umacnianie bezpieczeństwa Unii we wszelkich formach  Utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych oraz Aktu Końcowego z Helsinek i celami Karty Paryskiej, w tym dotyczącymi granic zewnętrznych  Popieranie współpracy międzynarodowej  Rozwijanie oraz umacnianie demokracji i państwa prawnego a także poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności

10 Nowe instrumenty działania WPZiB powołane przez Traktat z Lizbony:  ogólne wytyczne (general guidelines)  działania prowadzone przez Unię  stanowiska podjęte przez Unię  zasady wykonania decyzji odnośnie działań i stanowisk  umacnianie systematycznej współpracy

11  wspólne oświadczenia  deklaracje polityczne  dialog polityczny z państwami trzecimi  systematyczna współpraca Instrumenty pozatraktatowe mają być wytyczną polityk zagranicznych państw członkowskich UE.

12 Organy uprawnione do realizacji Wspolnej Polityki zagranicznej i Bezpieczenstwa:  Rada Europejska  Rada Unii Europejskiej  Parlament Europejski  Urzad Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczenstwa  Komisja Europejska Są to organy dzialajace na zasadzie zapozyczenia.

13 Rada Europejska  Jest najwyższym organem decydującym o sposobie prowadzenia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE.  Nadaje Unii impulsy niezbędne do jej rozwoju i określa ogólne kierunki polityczne.  Ustala ogólne wytyczne WPZiB oraz zajmuje stanowisko w sprawach o zasiegu miedzynarodowym

14 Rada Unii Europejskiej Podejmuje i wykonuje wiekszosc decyzji z zakresu WPZiB:  podejmuje działania prowadzone przez UE i przyjmuje stanowiska  podejmuje decyzje w sprawie ustanowienia wzmocnionej współpracy  rekomenduje Radzie Europejskiej strategie; odpowiada za ich realizację  jest forum wymiany poglądów, koordynacji i ujednolicania stanowisk poszczególnych krajów członkowskich  zawiera umowy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi

15 Parlament Europejski  Uczestniczy w procesie przygotowywania dyrektyw lub rozporzadzen  Ratyfikuje umowy miedzynarodowe o stowarzyszeniu i wspolpracy  Prowadzi konsultacji najważniejszych kwestii i podstawowych kierunków WPZiB miedzy Parlamentem a Prezydencją  Prowadzi regularną wymianę informacji o rozwoju wspólnej polityki zagranicznej na linii Prezydencja i Komisja a Parlament  Co roku prowadzi debatę parlamentarną na temat postępów w realizacji WPZiB.  Kontroluje budzet w ramach polityki zagranicznej

16 Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Pełni podwójną rolę, jest przedstawicielem Rady a zarazem wiceprzewodniczącym KE.  Zadaniem tego organu jest dowodzenie unijną dyplomacją.  Ma on wspierać prezydencję w sprawach WPZiB, wspomagać Radę UE, przyczyniając się do formułowania, opracowania i wprowadzania w życie decyzji politycznych  Ma prowadzić dialog polityczny ze stronami trzecimi.

17 Komisja Europejska Jest symbolem ponadnarodowego mechanizmu zarzadczo-wykonawczego UE. W pełnym zakresie uczestniczy w pracach WPZiB poprzez utrzymywanie stosunkow dyplomatycznych z organizacjami miedzynarodowymi i panstwami trzecimi. W pełnym zakresie uczestniczy w reprezentowaniu UE przez Prezydencję w sprawach objętych WPZiB oraz realizacji przez Prezydencję decyzji podjętych w ramach WPZiB

18 Organy własne odpowiedzialne za politykę zagraniczną :  Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa  Jednostka Planowania Strategicznego i Wczesnego Ostrzegania  Korespondenci Europejscy  Specjalni Przedstawiciele

19 Komitet Polityczny i Bezpieczenstwa W jego skład wchodzą dyrektorzy polityczni z Ministerstw Spraw Zagranicznych krajów członkowskich. Kompetencje Komitetu:  obserwuje sytuację międzynarodową w obszarze WPZiB,  przyczynia się do ustalenia polityk poprzez dostarczanie Radzie ocen (z własnej inicjatywy bądź z inicjatywy Rady),  czuwa nad realizacją uzgodnionych polityk

20 Jednostka Planowania Strategicznego i Wczesnego Ostrzegania  obserwowanie, analizowanie i ocena rozwoju sytuacji międzynarodowej  wskazywanie obecnych i przyszłych obszarów zainteresowania WPZiB  ostrzeganie o potencjalnych zagrożeniach i kryzysach  opracowywanie dokumentów, zaleceń i analiz niezbędnych do prowadzenia WPZiB

21 Korespondenci Europejscy Tworza sieć korespondentow zwana ECN (European Correspondents Network). W ministerstwach spraw zagranicznych panstw czlonkowskich pracuja u boku dyrektorow politycznych. Maja za zadanie koordynowac na biezaco sprawy z zakresu WPZiB.

22 Specjalni Przedstawiciele Rada UE powołuje specjalnych przedstawicieli, którzy mają za zadanie:  szukać sposobu rozwiązania problemów politycznych w niespokojnych regionach świata  promować wartości Unii oraz krajów członkowskich Specjalni Przedstawiciele są ważnym elementem WPZiB, ponieważ stanowią silną reprezentacje UE na arenie międzynarodowej. Obecnie mamy 11 specjalnych przedstawicieli UE.

23 Wojna w byłej Jugosławii 1991-1995

24 Kosowo ogłasza niepodległość 17 Lutego 2008 r.

25 Misja w Afganistanie 2001r.

26 Wojna w Iraku 2003r.

27

28  Obecna sytuacja  Opcja proamerykańska  Opcja europejska  Wizja przyszłości

29

30 Poparcie polityki zagranicznej w ś ród krajów UE (w %)

31 Prezentacje przygotowali:  Paulina Kamińska  Magdalena Giedrojć  Mateusz Kaczmarski


Pobierz ppt "Polityka Zagraniczna - wstęp Historia Polityki Zagranicznej Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa- struktura Sukcesy i porażki Wspólnej Polityki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google