Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Teoria kosztów Plan zajęć: Klasyfikacja kosztów produkcji Koszty całkowite Koszty przeciętne Koszty krańcowe Koszty w długim okresie czasu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Teoria kosztów Plan zajęć: Klasyfikacja kosztów produkcji Koszty całkowite Koszty przeciętne Koszty krańcowe Koszty w długim okresie czasu."— Zapis prezentacji:

1

2 Teoria kosztów

3 Plan zajęć: Klasyfikacja kosztów produkcji Koszty całkowite Koszty przeciętne Koszty krańcowe Koszty w długim okresie czasu

4 Koszty produkcji Ogół wydatków pieniężnych, jakie musi ponieść przedsiębiorstwo dla wyprodukowania odpowiedniej ilości dóbr.

5 Klasyfikacja kosztów według rodzaju: Osobowe – płace pracowników za pracę, Materiałowe – wydatki na materiały, energię i paliwa, Amortyzacja – zużycie majątku trwałego.

6 Koszty indywidualne Inaczej nazywane prywatnymi; Koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo, określane także mianem kosztów własnych

7 Koszty społeczne Są to oprócz kosztów prywatnych również tzw. Koszty zewnętrzne, ponoszone przez osoby trzecie, nie związane z daną działalnością produkcyjną.

8 Koszty alternatywne czynników wytwórczych Są równoważne przychodom, jakie mógłby uzyskać ich właściciel z alokacji tych czynników w inne przedsięwzięcie, najkorzystniejsze spośród pozostałych dostępnych dla niego. W przypadku kapitału ich rozmiary najczęściej określane są przez wysokość odsetek, jakie otrzymałby jego właściciel z lokaty bankowej.

9 Koszty utopione Inaczej historyczne; Są poniesionym wydatkiem, którego nie można odzyskać

10 Koszty stałe Koszty niezależne od rozmiarów produkcji. Występują w przedsiębiorstwie rozpatrywanym w krótkim okresie, a więc przy założeniu, że jego rozmiary, poziom techniczny i organizacja procesów technologicznych nie zmieniają się. Zwiększenie lub zmniejszenie produkcji nie wpływa na wielkość tych kosztów.

11 Koszty zmienne Koszty, które zmieniają się w zależności od rozmiarów produkcji danego przedsiębiorstwa. Są one funkcją rozmiarów produkcji.

12 Koszty w przedsiębiorstwie C - koszty Q - produkcja FC - koszty stałe VC - koszty zmienne TC - koszty całkowite MC - koszt krańcowy AFC - koszt przeciętny stały AVC - koszt przeciętny zmienny ATC - koszt przeciętny całkowity

13 Koszty względem produkcji w krótkim okresie TC = FC + VC CC C FC VC TC VC QQQ Q max

14   Koszt krańcowy (MC) TC’ = ( FC + VC )’ C TC VC Q TC’ = FC’ + VC’ TC’ = VC’  TC  VC  Q MC = = QoQo Q max

15 Koszt krańcowy (MC)  >  QoQo Q max C Q Q MC  VC Q1Q1 Q max C Q Q MC  VC Q2Q2 Q max VC min MC C Q Q MC punkt przegięcia funkcji kosztów

16 Koszt krańcowy (MC) cd.  >  >  C Q Q MC VC  Q3Q3 Q max C Q Q MC Q max Q4Q4 VC  QoQo Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Q max Q4Q4 C Q Q MC     VC

17  Koszt przeciętny stały (AFC) C Q Q AFC FC QAQA AFC = Q  C Q Q AFC FC QBQB  > 

18  Koszt przeciętny stały (AFC) cd. C Q Q AFC FC QCQC AFC = Q FC  >  >     C Q Q AFC FC QBQB QCQC QAQA

19  Q5Q5 Koszt przeciętny zmienny (AVC) VC Q AVC = Q max C Q Q AVC  >   Q7Q7 Q6Q6 Q max C Q Q AVC

20   Q7Q7 Q6Q6 Q max C Q Q AVC Q5Q5  Q8Q8  Q8Q8 Q max C Q Q AVC Koszt przeciętny zmienny (AVC) cd. VC Q AVC =  >  > 

21 Koszt przeciętny całkowity (ATC) ATC = Q ATC = AFC + AVC TC C TC = FC + VC : Q Q Q Q VC FC Q Q Q = + C C AFC ATC AVC

22 Funkcje kosztów w krótkim okresie MC Q T - optimum techniczne ATC AVC min ATC Q Q ma x Q2Q2 Q8Q8 QTQT min AVC min MC C

23 Funkcje kosztów w krótkim okresie Q QoQo C Korzyści skaliNiekorzyści skali SATC 1 SATC 2 SATC 3 SATC 4 SATC 5 LATC

24 Długookresowa krzywa kosztów przeciętnych Składa się z najniższych kosztów przeciętnych dla coraz to większych rozmiarów produkcji. Każdy punkt na tej krzywej pokazuje najbardziej efektywne lub najmniej kosztowne technologie dla poszczególnych wielkości produkcji. Punkty powyżej krzywej i na krzywej są dostępne dla firmy przy danej technologii i cenach nakładów. Punkty poniżej krzywej nie są osiągalne.

25 Korzyści / niekorzyści skali produkcji Korzyści skali (rosnące przychody ze skali produkcji, ekonomie skali) to dodatnie efekty produkcyjne notowane w długim okresie przy zwiększaniu rozmiarów produkcji, przejawiające się w spadku przeciętnych kosztów produkcji Stałe korzyści skali (stałe przychody ze skali produkcji) występują wówczas, gdy LAC nie zmieniają się wraz ze wzrostem rozmiarów produkcji. Niekorzyści skali (dyzekonomie skali) pojawiają się wtedy, gdy wzrostowi rozmiarów produkcji towarzyszy wzrost długookresowych kosztów przeciętnych.

26 Korzyści i niekorzyści skali Wewnętrzne – dla zakładu Zewnętrzne – dla gospodarki

27 Źródła wewnętrznych korzyści skali 1.Zatrudnienie większej ilości osób umożliwia specjalizację pracy i zwiększa wydajność 2.Możliwość lepszego wykorzystania wiedzy technicznej 3.Większa siła przetargowa


Pobierz ppt "Teoria kosztów Plan zajęć: Klasyfikacja kosztów produkcji Koszty całkowite Koszty przeciętne Koszty krańcowe Koszty w długim okresie czasu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google