Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie
WSPÓŁPRACA SZKOŁY

2 PARTNER: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Centralnej i południowo – zachodniej. Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty Działania: 3.3. Poprawa jakości kształcenia Modernizacja treści i metod kształcenia Kompetencje: technologia informacyjno – komunikacyjna (technik organizacji reklamy) matematyczno – przyrodnicze (technik ekonomista) podstawy przedsiębiorczości (technik mechatronik) język angielski (technik logistyk) Korzyści dla szkoły: pozyskanie pomocy dydaktycznych o wartości zł dostęp do portalu edukacyjnego „kluczowE-kompetencje” udział uczniów w wakacyjnych obozach naukowych, udział uczniów w przedsiębiorstwie symulacyjnym poprzez platformę edukacyjną, realizacja autorskich programów nauczania, udział uczniów w kołach naukowych, udział uczniów w studium kompetentnych liderów. PARTNER: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

3 PARTNER: Uniwersytet Szczeciński oraz COMBIDATA Poland sp. z o.o.
AS KOMPETENCJI Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty Działania: 3.3. Poprawa jakości kształcenia Modernizacja treści i metod kształcenia Kompetencje: matematyczno – fizyczne (technik informatyk – 10 osób) podstawy przedsiębiorczości (technik handlowiec – 10 osób) Korzyści dla szkoły: pozyskanie pomocy dydaktycznych: Tablica interaktywna; PenDrive – 22 szt.; Notebook z oprogramowaniem; Laserowe urządzenie wielofunkcyjne; Wideoprojektor; Cyfrowy aparat fotograficzny; udział uczniów w grupach projektowych; dostęp do portalu edukacyjnego „kluczowE-kompetencje”. PARTNER: Uniwersytet Szczeciński oraz COMBIDATA Poland sp. z o.o.

4 KOMPETENCJE KLUCZOWE DROGĄ DO KARIERY
Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty Działania: 3.3. Poprawa jakości kształcenia Modernizacja treści i metod kształcenia Kompetencje: matematyczno – przyrodnicze (technik mechatronik) podstawy przedsiębiorczości (technik handlowiec) techniczne Korzyści dla szkoły: • zajęcia pozalekcyjne z matematyki, fizyki, chemii, biologii, informatyki i podstaw przedsiębiorczości, • zajęcia pozaszkolne w formie wyjazdów na wykłady, imprezy, obozy naukowe i edukacyjne, • szkolne pikniki i konferencje popularyzujące naukę, • wystawy i prezentacje promujące osiągnięcia naukowe, • kompleksowe doradztwo zawodowe. PARTNER: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Człuchowie

5 PARTNER: English Unlimited w Sopocie
SZKOŁA SUKCESU Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty Działania: 3.3. Poprawa jakości kształcenia Modernizacja treści i metod kształcenia Kompetencje: język niemiecki podstawy przedsiębiorczości Korzyści dla szkoły: dostęp do platformy e-learningowej, realizacja autorskich programów nauczania, udział uczniów w kołach naukowych, 300 godzinach lekcyjnych zajęć z języka niemieckiego. PARTNER: English Unlimited w Sopocie

6 PARTNER: Politechnika Wrocławska
MATEMATYKA - REAKTYWACJA Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty Działania: 3.3. Poprawa jakości kształcenia Modernizacja treści i metod kształcenia Kompetencje: matematyczne z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych Korzyści dla szkoły: dostęp do unikatowej metody, którą można określić jako indywidualne korepetycje na odległość wykorzystując atrakcyjne dla ucznia narzędzia informatyczne dostęp do dynamicznych interaktywnych ćwiczeń i testów z matematyki objętych programem nauczania zarówno na poziomie podstawowym, jak rozszerzonym. PARTNER: Politechnika Wrocławska

7 PARTNER: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
JESTEM PRZEDSIĘBIORCZY kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych metod i narzędzi Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.6. Projekty innowacyjne Kompetencje: podstawy przedsiębiorczości Korzyści dla szkoły: opracowanie innowacyjnego narzędzia pomiaru kompetencji przedsiębiorczych uczniów w zakresie komunikacji, elastyczności, poznania potrzeb klientów, planowania, organizowania pracy własnej, kształcenia ustawicznego i odporności na stres), opracowanie GIER dydaktycznych wspomagających proces kształcenia kompetencji przedsiębiorczych uczniów, opracowanie portalu edukacyjnego wiedzy i doświadczeń w nauczaniu przedsiębiorczości, zorganizowanie wizyty studyjnej w Belgii (wykorzystanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych w nauczaniu przedsiębiorczości), udział w seminariach i konferencjach. PARTNER: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

8 PARTNER: Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
PRACOWNIE KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I ZAWODOWYCH – kompleksowy program rozwojowy dla Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego w Czarnkowie Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty Działania: 3.3. Poprawa jakości kształcenia Modernizacja treści i metod kształcenia Korzyści dla szkoły: Pracownia Wzmacniania Kompetencji Kluczowych, Pracownia Kształtowania Adaptacji Społecznej, Pracownia Budowania Mocnych Podstaw Wiedzy, Pracownia Efektywnego Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego. PARTNER: Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

9 CZAS ZAWODOWCÓW – WIELKOPOLSKIE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Korzyści dla szkoły: pracownie kształcenia modułowego w sześciu zawodach, wyposażenie szkoły w mobilne laboratorium do e-learningu, wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne do kształcenia modułowego, system doradztwa edukacyjno – zawodowego, praktyki i staże w przedsiębiorstwach, zajęcia w regionalnych laboratoriach kształcenia modułowego, realizacja projektów edukacyjnych w klasie pierwszej technikum, pozyskanie dodatkowych uprawnień przez uczniów w klasach drugich technikum (ECDL), dostarczenie pomocy dydaktycznych do realizacji jednostek modułowych w zawodach dla każdego ucznia i nauczyciela. PARTNER: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Politechnika Poznańska, CDN Piła

10 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Korzyści dla szkoły: wyposażenie szkoły w mobilny zestaw wraz z oprogramowaniem do prowadzenia eksperymentów związanych z energią odnawialną, udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, przygotowanie do wprowadzenia nowego kierunku nauczania, wyposażenie w sieć powiązań business to education między szkołami a przedsiębiorstwami, w których będą odbywały się praktyki dla uczniów, praktyki uczniów w przedsiębiorstwach. PARTNER: Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią w Poznaniu, DC Edukacja w Gdańsku, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google