Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Starożytne Chiny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Starożytne Chiny."— Zapis prezentacji:

1 Starożytne Chiny

2 Życie w starożytnych Chinach
Ośrodek budowy państwowości chińskiej znajdował się w dolinie rzeki Huang-ho ( chiń. Żółta Rzeka). Pierwsze państwa powstały tam około połowy II tysiąclecia p.n.e. Okres rozbicia politycznego państwa chińskiego zakończył się w III wieku p.n.e. za czasów dynastii Ts-In oraz Han (206 p.n.e.-220 p.n.e.). Cesarz chiński zwany był „Synem Niebios”, co wynikało bezpośrednio z jego funkcji. Sprawował on bowiem jednocześnie władzę zarówno polityczną, jak i religijna. W celu obrony państwa przed najazdami plemion koczowniczych, już od III wieku p.n.e. rozpoczęto budowę Wielkiego Muru. Budowę tą kontynuowano aż do XVI wieku. Powstały mur miała około 5 tysięcy kilometrów. Jako jedyna budowla był widoczny z kosmosu.    Chiny miały w swej historii wielkiego filozofa – Konfucjusza, który żył w latach p.n.e. Był on twórcą systemu filozoficznego, zwanego od jego nazwiska konfucjanizmem. Zakładał on, iż człowiek w swoim życiu powinien kierować się 5 nadrzędnymi cnotami. Były to: humanitaryzm, uczciwość, przyzwoitość, wierność i mądrość. Od III wieku p.n.e. aż  do wieku XX konfucjanizm stał się oficjalną ideologią cesarstwa chińskiego.

3 Zasady prawne i normy etyczne starożytnych Chin 1
Na powstanie zasad chińskiego prawa oraz filozoficzno-religijnych przekonań ogromny wpływ mieli Konfucjusz i Lao-Cy. Żaden jednak z systemów stworzonych przez nich nie można nazwać religią. Konfucjusz wierzył w istnienie bogów, ale w głoszonych przez siebie poglądach nie odwoływał się do nich. Głównym założeniem proponowanej przez niego filozofii było utrzymanie harmonii życia. Miała ona być oparta o sprawiedliwość, dobro, szacunek dla drugiej osoby oraz poddanie się woli i rozumowi. Według Konfucjusza drogą do takiego życia miała stać się nauka zasad dobrego postępowania. Konfucjanizm na pierwszym miejscu stawiał człowieka oraz jego umiejętności kierowania własnym życiem. Każda z osób wypełniająca zalecenia Konfucjusza musiała przestrzegać swoich obowiązków i to bez względu z jakiej grupy społecznej pochodziła. Państwo, w którym w ten sposób funkcjonowało społeczeństwo, miało być państwem sprawiedliwym. Poglądy Konfucjusza zostały zawarte w Czteroksięgu (Sy-szu) i w Pięcioksięgu (Wu-cing). W 195 r. p.n.e. konfucjanizm uznano za religię państwową.  Drugi system filozoficzno-religijny, który zrodził się w starożytnych Chinach to taoizm. Jego twórcą był Lao-Cy. Znalazł on swoich kontynuatorów, początkowo w Huangzim (IV – III wiek p.n.e.), a następnie w powstałej szkole taoistów. W swoich poglądach Lao-Cy głosił jedność duchowo-materialną świata. Przejawiała się ona w harmonii zjawisk zachodzących w otaczającym nas świecie. Była ona określana mianem – tao.

4 Zasady prawne i normy etyczne starożytnych Chin 2
Zadaniem mędrca miało być poznanie tao, bowiem dzięki temu nabywał on cnotę (de). Ta z kolei pozwalała mu na przestrzeganie zasady wu-wei, polegającej na nie wyrażaniu sprzeciwu wobec porządku rzeczy, który panował w przyrodzie. Taoizm głosił konieczność wolności jednostki ludzkiej oraz zalecał kontemplacyjno-intelektualną postawę wobec życia. Z tego klasycznego taoizmu wyłonił się neotaoizm, który pojawił się na początku naszej ery. Ten nurt łączył w sobie zasady taoizmu z rozważaniami dotyczącymi pierwiastków kosmicznych określanych mianem yin-yang. Na przełomie II i III n.e. wieku taoizm został w Chinach uznany za religię państwową. W przypadku religii Dalekiego Wschodu bardzo widoczny był synkretyzm. Zasady buddyzmu, hinduizmu, czy taoizmu często przenikały się, a w tej sytuacji poszczególne nurty religijne i filozoficzne łączyły się. 

5 Osiągnięcia cywilizacyjne
- jedwab - papier - pismo obrazkowe (piktograficzne) - druk (wynalazca Pi-Szeng) - porcelana - proch strzelniczy - uzyskiwanie wysokich temperatur (ponad 1300"C) - sejsmograf - amalgamat Mur chiński - rozpoczęto budowę w 220 r. p.n.e., a zakończono w XVI w. Został zbudowany za panowania Szy- huang-ti.

6 Hierarchia społeczeństwa
1. Właściciele ziemscy 2. Uczeni, niższa szlachta (Szy) 3. Wolni chłopi (Nung) 4. Rzemieślnicy (Kung) 5. Kupcy (Szang)

7 Czas wolny w chinach Poniedziałek dziewiątego czerwca był w Chinach dniem wolnym od pracy – Chińczycy upamiętniali poetę, który stulecia temu utopił się w rzece protestując przeciwko skorumpowanym urzędnikom.

8 AUTOR MIKOŁAJ WUJEC


Pobierz ppt "Starożytne Chiny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google