Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1  Produkcja potencjalna ma tendencję do równomiernego wzrostu w miarę wzrostu zasobu czynników produkcji (np. liczby ludności, postępu technicznego,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1  Produkcja potencjalna ma tendencję do równomiernego wzrostu w miarę wzrostu zasobu czynników produkcji (np. liczby ludności, postępu technicznego,"— Zapis prezentacji:

1 1  Produkcja potencjalna ma tendencję do równomiernego wzrostu w miarę wzrostu zasobu czynników produkcji (np. liczby ludności, postępu technicznego, wzrostu nakładów na kształcenie).  Produkcja potencjalna jest mniejsza od produkcji maksymalnej. Y t Produkcja długookresowa a krótkookresowa. Produkcja potencjalna.

2 2  Produkcja faktyczna natomiast wynika z bieżących potrzeb rynkowych.  Dlaczego w krótkim okresie produkcja faktyczna może odbiegać od produkcji potencjalnej? Y t

3 Model Keynesowski: Brak państwa i wymiany z zagranicą.

4 4 Założenia  płace i ceny są stałe  przy tym poziomie płac i cen gospodarka operuje poniżej swojej produkcji potencjalnej (tzn. jest wolna siła robocza, zakłady chcą produkować więcej)  Z tych dwóch założeń wniosek: popyt determinuje podaż

5 5 AE Y Linia 45 ˚ AE AEY Y* E Analiza  AE – zagregowane wydatki  AE = C + I założenie: zagregowane wydatki nie zależą od produkcji  AEY przedsiębiorstwa zaczynają produkować więcej  AE= Y* równowaga

6 6 Analiza  Y*= AE =C + I  AE= C P + I P = Y* (równowaga planowana)  C F + I F = Y(produkcja faktyczna)  Y = AE + I N  Zadanie – Przykład: C P = 100I P = 200 Y = 400 I N = ? Uwaga : W równowadze: I N = 0

7 7 Analiza poszczególnych składników AE. I. Funkcja Konsumpcji  Funkcja Konsumpcji – obrazuje wielkość zamierzonej konsumpcji globalnej przy każdym poziomie rozporządzalnych dochodów osobistych.  Uwaga: w tej wersji modelu nie ma Państwa a więc także transferów i podatków. Rozporządzalny dochód osobisty jest więc równy dochodowi narodowemu.

8 8 Analiza poszczególnych składników AE. I. Funkcja Konsumpcji  Gospodarstwa domowe (konsumenci) przeznaczają pewna cześć swojego dochodu rozporządzalnego na konsumpcje. Reszta to oszczędności: Y D = C +S

9 9 Analiza poszczególnych składników AE. I. Funkcja Konsumpcji  Funkcja konsumpcji to zależność wielkości konsumpcji od wielkości dochodu rozporządzalnego: C = C(Y D ) = a + cY Gdzie: a - konsumpcja autonomiczna (niezależna od dochodu) c – krańcowa skłonność do konsumpcji (marginal propensity to consume = MPC)  c = MPC = ΔC/ΔYc  (0, 1)

10 10 Analiza poszczególnych składników AE. I. Funkcja Konsumpcji C Y a C = a + cY ρ Y1Y1 C1C1

11 11 Analiza poszczególnych składników AE. I. Funkcja Konsumpcji  APC – Przeciętna skłonność do konsumpcji  APC = C 1 /Y 1 = (a + cY 1 )/Y 1 = a/Y 1 +c = a/Y 1 + MPC  APC = tg ρAPC  (0, )  przy bardzo niskich dochodach APC    przy bardzo wysokich dochodach APC  MPC

12 12 Analiza poszczególnych składników AE. II. Funkcja Oszczędności  Funkcja Oszczędności – obrazuje zamierzone oszczędności przy każdym poziomie dochodu. S= Y- C = Y – a – cY = -a + (1-c)Y  Krańcowa skłonność do oszczędzania: MPS = 1 - c MPS +MPC = 1

13 13 Analiza poszczególnych składników AE. II. Funkcja Oszczędności S Y -a S = -a + (MPS)Y

14 14 Analiza poszczególnych składników AE. III. Popyt inwestycyjny  Popyt Inwestycyjny – zamierzone (planowane) przez przedsiębiorstwa powiększenia zasobów kapitału trwałego oraz stanu zapasów.  Założenie: Inwestycje są niezależne od dochodów

15 15 Model Keynesowski: Brak państwa i wymiany z zagranicą. AE Y a C = a + cY Y* Linia 45 ˚ AE = C + I a+I Y* = I + a +cY* Y*= I + C*

16 16 Przesunięcia AE  Przesunięcia AE – wzrost lub spadek autonomicznych wielkości wchodzących w skład wydatków powoduje przesunięcie równoległe AE odpowiednio w górę lub w dół. AE Y Y* Linia 45 ˚AE AE’ Y*’ I  10  AE  10  Y  10  C 10c  AE  10c  Y  10c  C  10c²  … itd.  spada popyt, spada także produkcja

17 17 Zmiany popytu a zmiany dochodu: Zmiany w wydatkach autonomicznych powodują, ze zmienia się produkt narodowy:  Gospodarka znajduje się w równowadze. Zmniejszają się wydatki autonomiczne gospodarstw domowych.  Popyt globalny jest mniejszy od produktu narodowego, rosną zapasy, produkcja maleje.  Nowa równowaga zostanie osiągnięta kiedy znowu AS = AE.  Zadanie – Przykład:  MPC = 0.8  Δa = - 20

18 18 Rozwiązanie zadania. YaICAEY - AE 130040202803000 2 20 3280 4264 5251.2...

19 19 Rozwiązanie zadania cd.  W pierwszym etapie dochód spadł o tyle samo, co a; w drugim etapie, dochód spadł o 0.8xa. W trzecim etapie o 0.8x0.8xa itd. Czyli: ΔY = Δa + cΔa +...+ c n Δa= Δa(1+c+...+ c n ) = Δa [1/(1-c)]

20 20 Prosty Mnożnik Keynesowski  Wyrażenie: lub to tzw.:  Prosty Mnożnik Keynesowski ( α )– pokazuje on o ile procent zmieni się dochód narodowy, jeżeli wydatki autonomiczne wzrosną o 1%.  Inny sposób wyprowadzenia mnożnika: Y = C + I C = a+ cY Y = a+ cY+ I A więc: Y = [a + I]


Pobierz ppt "1  Produkcja potencjalna ma tendencję do równomiernego wzrostu w miarę wzrostu zasobu czynników produkcji (np. liczby ludności, postępu technicznego,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google