Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cele: rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, rozwijanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cele: rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, rozwijanie."— Zapis prezentacji:

1

2 Cele: rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej uczniów, rozwijanie logicznego myślenia w rozwiązywaniu problemów z zastosowaniem środków i metod informatycznych, kształtowanie aktywnych postaw społecznych uczniów.

3 Międzynarodowy konkurs z zakresu informatyki „Bóbr” Cele: rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród uczniów, zwiększenie zaangażowania uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej podczas poznawania różnych dziedzin, przyczynianie się do rozwoju i kształtowania twórczego podejścia przy zdobywania wiedzy i umiejętności, stwarzanie okazji do wymiany doświadczeń między uczniami i nauczycielami z różnych szkół w różnych krajach, sprzyjanie wyrównywaniu szans stosowania TI w grupach dziewcząt i chłopców posiadających dostęp do komputerów, jak i nie mających takiego dostępu, zachęcanie uczniów do zdobywania umiejętności potrzebnych w życiu osobistym i w przyszłej pracy zawodowej.

4 Cele: kształtowanie wrażliwości na piękno, estetykę prac, kształtowanie umiejętności korzystania z narzędzi w edytorze graficznym, ukazywanie możliwości techniki komputerowej w twórczości plastycznej.

5 Cele: odkrywanie, dokumentowanie i zgromadzenie najciekawszych fotografii ukazujących miejsca o atrakcyjnych walorach przyrodniczych miasta, zwrócenie uwagi na uroki miasta, poprzez prezentację prac fotograficznych, ich propagowanie w wydawnictwach i materiałach promocyjno-reklamowych, archiwizowanie dokumentacji fotograficznej miasta.

6 Cele: kształtowanie postaw proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody, promowanie zachowań mających na celu ochronę Planety, uwrażliwienie na piękno krajobrazu naturalnego najbliższej okolicy, stworzenie uczniom możliwości ekspresji artystycznej i prezentacji własnych dokonań twórczych.

7 Cele: pogłębianie znajomości języka angielskiego, wdrażanie uczniów do samodzielnych poszukiwań, rozwijanie postawy charakteryzującej się wnikliwością oraz dociekliwością, korzystanie ze środków technicznego przekazu np. Internetu, programów graficznych.

8 Cele: uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu, zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu, stosowanie zabezpieczeń i ograniczanie dostępu do niewłaściwych stron internetowych, informowanie o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie, wykształcenie u uczniów umiejętności rozpoznawania wartości moralnych i dokonywania świadomego wyboru w trakcie korzystania z komputerów oraz Internetu, przygotowanie uczniów do korzystania z komputera i zasobów Internetu zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi,.

9 Cele: promowanie wiedzy na temat komputerów, Internetu i związanych z nimi zagrożeń i korzyści.

10 Cele: zwrócenie uwagi uczniów na zagrożenia wynikające z nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu oraz sposobach zabezpieczeń przed tymi zagrożeniami.

11 Regionalny Konkurs Matematyczny Cele: popularyzacja matematyki Festiwal Nauk Matematyczno – Przyrodniczych Cele: popularyzacja narzędzi multimedialnych w naukach ścisłych.

12

13 REGIONALNE, WOJEWÓDZKIE I miejsce w „Konkursie Informatycznym dla uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych" organizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałczu I miejsce drużynowe XXXVI edycja Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości 33 miejsce w I etapie(wojewódzkim) V Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie POWIATOWE  Powiatowy Konkurs Matematyczny


Pobierz ppt "Cele: rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, rozwijanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google