Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„…kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat..”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„…kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat..”"— Zapis prezentacji:

1 „KRÓLESTWO SZCZĘŚCIA DLA DZIECI” Prawa dziecka i godność osoby ludzkiej.
„…kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat..” Sprawozdanie z realizacji konkursowego projektu edukacyjnego w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka.

2 „Królestwo szczęścia dla dzieci”
Dane szkoły: Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi im. T. Kościuszki w Połańcu Ulica, nr: Żapniowska1 Kod, miejscowość: Połaniec Województwo: świętokrzyskie Powiat: Staszów Telefon: Fax: Dyrektor szkoły Imię i nazwisko: mgr Ewa Bialik Telefon: Autor/autorzy projektu: Imię i nazwisko: mgr Grażyna Kamińska, mgr Maria Myślak, mgr Katarzyna Chrząstowska-Chabior Telefon: Tytuł projektu: „Królestwo szczęścia dla dzieci” Kategoria projektu: Prawa dziecka i godność osoby ludzkiej Miejsce realizacji projektu: świetlica szkolna i szkoła podstawowa

3 „Królestwo szczęścia dla dzieci”
Opis projektu: Cele projektu: - przybliżenie postaci i idei głoszonych przez J. Korczaka - uświadomienie faktu, że wartości korczakowskie są ponadczasowe - poznanie praw i obowiązków dzieci - ukazanie odmienności i niepowtarzalności każdego dziecka - wzmocnienie poczucia godności - budowanie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie świadomości własnych możliwości i ograniczeń - dostrzeżenie dorosłych, którzy potrafią i chcą pomagać dzieciom - dostarczenie przyjemności i radości w czasie realizacji projektu Odbiorcy projektu: głównie wychowankowie świetlicy szkolnej, uczniowie klas 0-III, ale także klas IV-VI, rodzice.

4 „Królestwo szczęścia dla dzieci”
Działania podejmowane w ramach projektu: - zaplanowanie i zrealizowanie w planie miesięcznym pracy świetlicy szkolnej w każdej grupie wychowawczej hasła tygodniowego: „Dni o J. Korczaku - KRÓLESTWO SZCZĘŚCIA DLA DZIECI”, cykl zajęć psychoedukacyjnych, wykorzystanie strony on- line, albumów, książek, artykułów, filmików itp. - przygotowanie i zaprezentowanie przed dziećmi, wychowawcami, rodzicami, dwóch inscenizacji, jednej przez dzieci młodsze w świetlicy szkolnej pt. „Król Maciuś I”, drugiej przez uczestników zajęć socjoterapeutycznych pt. „Królestwo szczęścia dla dzieci”. - zaproszenie gości specjalnych do świetlicy – pedagoga szkolnego, pielęgniarki szkolnej, kuratora sądowego rozmowy na temat praw i obowiązków dzieci - nawiązanie współpracy z Biurem Rzecznika Praw Dziecka i pozyskanie prawa do urządzenia wystawy pt. „Nie ma dzieci – są ludzie. Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka” na holu głównym szkoły - przygotowanie i zaprezentowanie gazetek w sali świetlicowej i na holu - udział w konkursach plastycznych „ Najciekawsza zakładka do książki”- dzieci wykonywały zakładki do książki według własnego pomysłu, dołączając do każdej jedno z Praw Dziecka według J.Korczaka, wykonanie prac zostało poprzedzone rozmową o prawach dziecka,

5 „Królestwo szczęścia dla dzieci”
„Projekt okładki do książek J. Korczaka”- wychowankowie świetlicy zaprojektowali ciekawe okładki do znanych dziecięcych utworów pisarza - przygotowanie audycji przez radiowęzeł szkolny o Januszu Korczaku - zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania z okazji Dnia Dziecka pt. „Prawo dziecka do radości”, zabawy integracyjne w świetlicy pod hasłem „Co mi sprawia radość?”, wykonanie prac plastycznych, urządzenie wystawki - przygotowanie i zrealizowanie dnia głosowania przez samorząd uczniowski i jego opiekunów – wybór nowego przewodniczącego szkoły i pozostałych członków samorządu uczniowskiego, umożliwienie dzieciom skorzystania z prawa demokratycznego wyboru - przygotowanie wystawki z okazji Międzynarodowego Dnia Piśmiennictwa na holu głównym szkoły przez nauczycieli biblioteki szkolnej – popularyzacja idei korczakowskiej, zachęcanie do czytania jego utworów - artykuły na stronie internetowej szkoły służące promowaniu projektu i postaci Janusza Korczaka , prezentacja realizacji projektu na radzie pedagogicznej

6 „Królestwo szczęścia dla dzieci”
Opis zaangażowania uczestników społeczności szkolnej w realizację projektu; We wszystkie zaplanowane działania bardzo aktywnie włączyły się dzieci ze świetlicy szkolnej; w pracę nad projektami plastycznymi dotyczącymi okładek i zakładek (patrz galeria zdjęć), W przygotowanie i zaprezentowanie teatrzyku pt.”Król Maciuś I” W przygotowanie wystawek prac, gazetek W realizację zajęć edukacyjnych zgodnych z hasłem tygodniowym świetlicy Realizację projektu wspierali uczniowie całej szkoły: Udział dzieci klas IV- VI w ogólnoszkolnym dniu głosowania- wybór samorządu uczniowskiego, Współudział w przygotowaniu audycji o Januszu Korczaku Udział uczniów klas I-III w zajęciach otwartych w świetlicy – teatrzyk „Król Maciuś I” Zaangażowanie dzieci z grupy zajęć socjoterapeutycznych uczniów klas 0-VI – przygotowanie uroczystości dla rodziców „ Królestwo szczęścia dla dzieci”

7 „Królestwo szczęścia dla dzieci”
Osoby realizujące i wspierające projekt: Nauczyciele świetlicy szkolnej Nauczyciele bibliotekarze Opiekunowie samorządu szkolnego klas IV-VI Nauczyciele poloniści Pedagog szkolny Pielęgniarka szkolna Kurator sądowy

8 Uzasadnienie przydatności projektu
Przybliżenie postaci i idei Janusza Korczaka Uświadomienie dzieciom, że mają swoje prawa i obowiązki Pokazanie sposobów rozwiązywania i pokonywania problemów Poznanie dorosłych, którzy mogą pomóc w trudnych sytuacjach Dawanie możliwości rozwijania swoich pasji, talentów zainteresowań artystycznych Promocja działań świetlicy szkolnej w środowisku szkolnym i lokalnym Kontynuacja działań po realizacji projektu

9 „Królestwo szczęścia dla dzieci”
Harmonogram działań ; konkurs organizowany przez nauczycieli biblioteki szkolnej pt.”By czytać się chciało zakładkę zrób wspaniałą” praca nad projektami plastycznymi, propagowanie praw dziecka według J. Korczaka cykl zajęć świetlicowych pod hasłem „Opowieść o Januszu Korczaku” praca nad projektami plastycznymi „Okładka do książki Janusza Korczaka”- udział w konkursie organizowanym przez nauczycieli biblioteki szkolnej nawiązanie współpracy z Biurem Rzecznika Praw Dziecka i pozyskanie prawa do zorganizowania wystawy pt. „Nie ma dzieci – są ludzie. Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka” w naszej szkole cykl zajęć świetlicowych pod hasłem „Królestwo szczęścia dla dzieci”, wykorzystanie prezentacji multimedialnej, stron internetowych on-line wystawa na holu głównym szkoły: „Nie ma dzieci – są ludzie. Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka” Dzień Dziecka - Prawo dziecka do radości- zabawy, gazetka gość w świetlicy; pedagog szkolny przeprowadził zajęcia na temat praw dzieci Ogólnoszkolny dzień głosowania- wybory samorządu uczniowskiego wizyta pielęgniarki szkolnej , spotkanie na temat praw pacjenta – uroczystość „Królestwo szczęścia dla dzieci”- teatr i zakończenie spotkań socjoterapeutycznych w „Naszej świetlicy” wystawienie teatrzyku przygotowanego i zaprezentowanego przez świetliczaków pt „Król Maciuś I” dla uczniów klasy;”0”, Ib, IIb, IId, IIIb Międzynarodowe Dnia Piśmiennictwa - Janusz Korczak – wystawa na holu szkoły

10 Konkurs organizowany przez nauczycieli biblioteki szkolnej pt
Konkurs organizowany przez nauczycieli biblioteki szkolnej pt.”By czytać się chciało zakładkę zrób wspaniałą” prace wychowanków świetlicy, propagowanie praw dziecka według J. Korczaka

11 cykl zajęć świetlicowych pod hasłem „Opowieść o Januszu Korczaku” z wykorzystaniem nowych książek o nim napisanych z myślą o młodszych dzieciach.

12 Projekty plastyczne „Okładka do książki Janusza Korczaka”- udział świetliczaków w konkursie organizowanym przez nauczycieli biblioteki szkolnej

13 Rok 2012 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Janusza Korczaka
Rok 2012 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Janusza Korczaka. Rzecznik Praw Dziecka, jako główny organizator tegorocznych obchodów, przygotował wystawę pod tytułem: „Nie ma dzieci- są ludzie. Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka”, prezentującą zarówno postać Janusza Korczaka, jak i tematykę praw dziecka. Nawiązanie współpracy z Biurem Rzecznika Praw Dziecka i pozyskanie prawa do zorganizowania wystawy w naszej szkole pt. „Nie ma dzieci – są ludzie. Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka”

14 Cykl zajęć świetlicowych pod hasłem „Królestwo szczęścia dla dzieci”, wykorzystanie prezentacji multimedialnej, stron internetowych on-line np.

15 Wystawa na holu głównym szkoły: „Nie ma dzieci – są ludzie
Wystawa na holu głównym szkoły: „Nie ma dzieci – są ludzie. Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka

16 Gość w świetlicy; pedagog szkolny przeprowadził zajęcia na temat praw dzieci

17 Wizyta pielęgniarki szkolnej , spotkanie na temat praw pacjenta

18 Uroczystość z rodzicami „Królestwo szczęścia dla dzieci”- zakończenie spotkań socjoterapeutycznych w „Naszej świetlicy”

19 Scenariusz uroczystości „Królestwo szczęścia dla dzieci”
- przeprowadzonej w dniu r na zajęciach socjoterapeutycznych Tworzymy mapę „Królestwa szczęścia dla dzieci” na szarym papierze. Piosenka M. Jeżowskiej „Wszystkie dzieci nasze są”. J.Moryc Wiersz wprowadzający N. Jarkowska i Kasia Brzostowicz Słowo wstępne K. Barabasz i A. Kaczmarczyk Scenka o J. Korczaku - wspomnienie narrator- P. Kaczmarczyk , J. Korczak – K. Barabasz, dziecko – K. Ptak, A. Jarkowska, Rudziak – Bartek Łukaszek, wszystkie dzieci i wychowawcy wkomponowują się w obraz scenki. Apel Twojego Dziecka według J. Korczaka - wszystkie dzieci Piosenka „ Bo co może….” Cytaty J. Korczaka o radości – W. Plewa, M. Konwicka Śmierć J. Korczaka - W. Patrzałek Tren ku czci J. Korczaka” K. Ptak, J. Moryc, A. Jarkowska/ w tle muzyka Chopina. Prezentacja pracy „Naszej świetlicy” w roku szkolnym 2011/2012. Wpisy do Kroniki naszych zajęć. Uroczystość z rodzicami „Królestwo szczęścia dla dzieci”- zakończenie spotkań socjoterapeutycznych w „Naszej świetlicy”

20 Wystawienie teatrzyku przygotowanego i zaprezentowanego przez świetliczaków pt „Król Maciuś I” dla uczniów klasy;”0”, Ib, IIb, IId, IIIb

21 Wystawienie teatrzyku przygotowanego i zaprezentowanego przez świetliczaków pt „Król Maciuś I” dla uczniów klasy;”0”, Ib, IIb, IId, IIIb

22 Ogólnoszkolny dzień głosowania- wybory samorządu uczniowskiego

23 Międzynarodowe Dni Piśmiennictwa-Janusz Korczak – wystawa na holu szkoły

24 Gazetki i wystawki wykonane w czasie realizacji projektu

25 „Królestwo szczęścia dla dzieci”
Osiągnięte rezultaty: Po realizacji projektu społeczność szkolna poznała postać i idee głoszone przez Janusza Korczaka oraz, że jego wartości są ponadczasowe. Uczniowie poznali prawa i obowiązki dzieci w szkole i poza nią. Uświadomili sobie znaczenie odmienności i niepowtarzalności każdego dziecka, wzmocnili poczucie własnej godności i wartości. Poznali własne możliwości i ograniczenia. Dostrzegli dorosłych, którzy potrafią i chcą pomagać dzieciom. Dzieci i nauczyciele przeżyli radość w czasie realizacji projektu i poczucie satysfakcji ze zrealizowanych działań i dokonań. Byli podziwiani i nagradzani za efektywność swoich działań.

26 „Królestwo szczęścia dla dzieci”
Promocja i prezentacja projektu: Artykuł na stronie internetowej szkoły W czasie dni otwartych w świetlicy Wystawy i gazetki na holu głównym szkoły i w świetlicy. Na spotkaniu z rodzicami z okazji zakończenia zajęć socjoterapeutycznych w roku szkolnym2011/2012 w „Naszej świetlicy” Prezentacja realizacji projektu na radzie pedagogicznej Wysłanie propozycji umieszczenia sprawozdania z realizacji projektu „Królestwo szczęścia dla dzieci” jako Dobrej Praktyki Pedagogicznej do Kuratorium Oświaty w Kielcach

27 „Królestwo szczęścia dla dzieci”
Galeria zdjęć Zaprojektowane okładki przez wychowanków świetlicy

28 Zaprojektowane okładki przez wychowanków świetlicy

29 Zaprojektowane okładki przez wychowanków świetlicy

30 Zaprojektowane okładki przez wychowanków świetlicy

31 Zaprojektowane okładki przez wychowanków świetlicy

32 Prawa dziecka wg J.Korczaka
Prawo do szacunku Prawo do radości Prawo do niepowodzeń i łez Prawo do upadków Prawo do śmierci Prawo do dnia dzisiejszego Prawo do niewiedzy Prawo do własności Prawo do tajemnicy Prawo do wypowiadania swoich myśli i uczuć Prawo dziecka by było tym czym jest Prawo do miłości i przyjaźni Prawo do sprawiedliwości w życiu Prawo do własnego rozwoju i badania Zaprojektowane zakładki przez wychowanków świetlicy do każdej dołączone prawo dziecka wg. J.Korczaka

33 Uroczystość z rodzicami „Królestwo szczęścia dla dzieci”- zakończenie spotkań socjoterapeutycznych w „Naszej świetlicy”

34 Wystawienie teatrzyku przygotowanego i zaprezentowanego przez świetliczaków pt. „Król Maciuś I” dla uczniów klasy;”0”, Ib, IIb, IId, IIIb

35 Proszę nie łam moich praw….
Prezentację opracowały: Grażyna Kamińska, Maria Myślak, Katarzyna Chrząstowska-Chabior – nauczyciele dyplomowani świetlicy szkolnej koniec


Pobierz ppt "„…kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat..”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google