Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORACLE DISCOVERER Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORACLE DISCOVERER Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017."— Zapis prezentacji:

1 ORACLE DISCOVERER Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

2 Plan szkolenia 9.00 - 10.30 Szkolenie 10.30 - 10.45 Przerwa kawowa
Przerwa obiadowa Szkolenie Przerwa kawowa Szkolenie 14:40 – 15:00 Ćwiczenie podsumowujące Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 2

3 Plan szkolenia (dzień I) 9:00-15:00
Wymagania techniczne Uprawnienia użytkowników w Oracle Discoverer Aktualność danych i uprawnień Użytkowników w Oracle Discoverer Dostęp do Oracle Discoverer Plus Struktura bazy KSI SIMIK 07-13 Obszary danych w Oracle Discoverer dla KSI SIMIK 07-13 Ekran główny, skoroszyt, arkusz Dodawanie arkuszy Usuwanie arkuszy Kopiowanie arkusza Edycji arkusza Analiza danych – metody wspierające analizę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

4 Plan szkolenia (dzień II) 9:00-15:00
Parametry Formatowanie warunkowe Wykonywanie obliczeń Sortowanie Podsumowania „Rozmnażanie” kwot Wartości liczbowe – różnica pomiędzy Sumą a Szczegółem Outer join – No outer join Drukowanie Eksportowanie danych z Oracle Discoverer Plus Elementy wpływające na wydajność skoroszytu (raportu) Ustawienia osobiste Mapowanie danych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 4

5 Wstęp Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

6 Informacje ogólne Oracle Discoverer Plus jest narzędziem informatycznym, w którym zdefiniowane zostały: foldery zawierające dane udostępnione z KSI (SIMIK 07-13), gotowe raporty – zdefiniowane przez administratorów merytorycznych – zawierające dane udostępnione z KSI (SIMIK 07-13). Na podstawie ww. folderów i raportów użytkownik KSI (SIMIK 07-13) posiadający dostęp do Oracle Discoverer Plus może: samodzielnie tworzyć zapytania ad hoc w oparciu o zdefiniowane ww. foldery, prowadzić analizy przekrojowe w oparciu o swoje zapytania bądź w oparciu o ww. zdefiniowane raporty. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

7 Dostęp do Oracle Discoverer Plus
Uwaga: Połączyć z Oracle Discovery może się tylko Użytkownik, który ma taki dostęp zdefiniowany we Wniosku o nadanie/zmianę uprawnień X Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

8 Schemat ogólny systemu
Występują dwa rodzaje użytkowników: uprawnieni tylko do oglądania raportów bez możliwości zapisu, uprawnieni do oglądania, zapisywania i udostępniania raportów Użytkownicy mają przypisane role, które dają im dostęp do zasobów KSI SIMIK związanych z ich instytucjami i poziomami wdrażania (programy operacyjne, osie priory-tetowe, działania, poddziałania). Baza kont użytkowników Baza kont użytkowników (uaktualnienie uprawnień użytkownika po 5-10 min od zmian w KSI) Oddzielna baza danych dla Discoverera nakłada na administratorów dodatkowe zadania systematycznej aktualizacji oraz stwarza potencjalne zagrożenie, że raport wykorzysta nieaktualne dane. Jakie powody mogły skłonić architektów systemu do wybrania takiego rozwiązania ? Wybrano rozwiązanie oddzielnej bazy dla Oracle Discoverera z następujacych powodów: 1) zwiększyło to wydajność obu baz danych - KSI i Discoverera, 2) baza danych Discoverera stała się spójna, bo jej zawartość nie zmienia się przez cały dzień między kolejnymi backup'ami. KSI SIMIK jest relacyjną bazą danych, tzn. składa się z wielu tabel (relacji), połączonych ze sobą. BAZA BAZA DANYCH DANYCH (replikacja bazy danych codziennie w nocy ok. 3.00) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 8

9 Struktura Oracle Discoverer
W strukturze Oracle Discoverer można wyróżnić: - Obszary biznesowe - Foldery Grupują foldery Oracle Discoverera w celu ułatwienia ich wyszukiwania - Elementy folderów - Raporty (skoroszyty) Oracle Discoverer posiada trzy ogólnie dostępne obszary: KSI SIMIK struktura powyższego obszaru jest odzwierciedleniem struktury KSI SIMIK (bez EWT). EWT - struktura powyższego obszaru jest odzwierciedleniem struktury KSI SIMIK w zakresie EWT. Foldery dedykowane - obszar grupuje foldery tworzone na potrzeby instytucji/komórek organizacyjnych i służące do opracowania konkretnych raportów dedykowanych, których nie można było utworzyć przy wykorzystaniu folderów z obszaru „KSI SIMIK07-13”. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 9

10 Struktura Oracle Discoverer
W strukturze Oracle Discoverer można wyróżnić: - Obszary biznesowe - Foldery - Elementy folderów Są odpowiednikami tabel w relacyjnej bazie danych KSI SIMIK 07-13 Są odpowiednikami pól w tabelach relacyjnej bazy danych KSI SIMIK 07-13 Dla przykładu, folder Oracle Discoverera „Umowy o dofinansowanie – Informacje podstawowe” opiera się na przedstawionej poniżej tabeli bazy danych KSI. Po co są foldery ? Czy pól do raportu nie można wziąć bezpośrednio z tabel KSI ? Foldery spełniają dwie następujące role: - ukrywanie przed użytkownikiem nieprzyjaznej dla niego struktury bazy danych KSI SIMIK wraz z nazwami tabel i pól, - przygotowanie pól, których nie ma w tabelach KSI SIMIK (np. dla raportów dedykowanych) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 10

11 Struktura Oracle Discoverer
W strukturze Oracle Discoverer można wyróżnić: - Obszary biznesowe - Foldery - Elementy folderów - Raporty (skoroszyty) W ramach KSI na jednym ekranie formularza wyświetlają się dane dotyczące tylko jednego dokumentu (rekordu z tabeli), podczas gdy raport generuje dane wielu dokumentów (a niekiedy nawet kilkaset tys. rekordów) jednocześnie. Formularze służą do przeglądania danych z KSI, a raporty wspierają analizę danych. Mogą być w postaci tabeli lub macierzy.. Jaka jest główna różnica pomiędzy formularzami KSI a raportami Oracle Discoverera ? Kolumny standardowego raportu odpowiadają polom formularzy wyświetlanych przez KSI SIMIK, co pokazano poniżej. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 11

12 Informacje ogólne Oracle Discoverer Plus umożliwia m.in.
tworzenie ograniczeń (warunków), podsumowań, parametrów, dodatkowych obliczeń, definiowanie sposobu sortowania danych. Wyniki mogą być przedstawione w formie: tabelarycznej, graficznej. W celu uzyskania lepszej formy graficznej sugeruje się eksportowanie z Oracle Discoverer Plus wyników zapytań, raportów, etc. do Excel i tworzenie w nim pożądanej formy graficznej. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

13 Wymagania techniczne Na stronie KSI
zamieszczony jest dokument „Wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z KSI SIMIK oraz Oracle Discoverer” Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

14 Adres Oracle Discoverer
Oracle Discoverer dostępny jest pod adresem: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 14

15 Połączenie z Oracle Discoverer Plus
W celu uzyskania połączenia z Oracle Discoverer Plus należy uruchomić przeglądarkę: Internet Explorer 6+ (wersja 6.0 i powyżej) lub Mozilla FireFox 2+ (wersja 2.0 i powyżej) wpisać poniższy adres: ► Uwaga: Podczas pierwszej próby uruchomienia aplikacji na danym komputerze może pojawić się komunikat o błędzie połączenia. Należy wówczas odświeżyć stronę. ► Uwaga: Przed logowaniem do narzędzia Oracle Discoverer należy sprawdzić ustawienia w przeglądarkach internetowych i wyłączyć możliwość blokowania wyskakujących okienek. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

16 Połączenie z Oracle Discoverer Plus
► Uwaga: Podczas uruchomienia aplikacji może pojawić się komunikat: Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web W takim przypadku należy wybrać link: Kontynuuj przeglądanie tej witryny sieci Web (niezalecane) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

17 Połączenie z Oracle Discoverer Plus
W polach: nazwa użytkownika hasło należy wpisać odpowiednio swój login i hasło obowiązujące w danej bazie w KSI (SIMIK 07-13). W polu baza danych należy wpisać symbol bazy, z danych której chce utworzyć zapytanie lub otworzyć raport: W chwili obecnej: - symbol bazy produkcyjnej to „prod”, - symbol bazy szkoleniowej to „szkol”. Na zakończenie należy wybrać przycisk „Wykonaj”. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

18 Połączenie z Oracle Discoverer Plus
W trakcie nawiązywania połączenia może pojawić się komunikat (patrz: obok). Należy wybrać przycisk Tak. Następnie, przy pierwszym logowaniu pojawiają się kolejne komunikaty. Należy wybrać odpowiednio przycisk Run i Yes. Jeśli użytkownik nie chce, aby poniższe komunikaty pojawiały się przy następnych logowaniach, należy zaznaczyć checkbox Always trust content from this publisher. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

19 Połączenie z Oracle Discoverer Plus
Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności następuje otwarcie Oracle Discoverer Plus. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

20 Połączenie z Oracle Discoverer Plus
Użytkownik KSI może skorzystać z jednej z dwóch dostępnych opcji: po wybraniu przycisku Przeglądaj otworzyć listę zdefiniowanych raportów i wybrać jeden z dostępnych na liście; wybrać przycisk Dalej i przystąpić do definiowania swoich zapytań ad hoc w oparciu o zdefiniowane foldery zawierające udostępnione dane; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

21 Ekran główny, skoroszyt, arkusz
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

22 Ekran główny, skoroszyt, arkusz
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

23 Otwieranie istniejącego skoroszytu
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

24 Otwieranie istniejącego skoroszytu
Plik =>Otwórz=>wybrać z listy udostępniony skoroszyt (raport) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

25 Otwieranie istniejącego skoroszytu
Jeśli raport miałby więcej niż jeden arkusz można wskazać do otwarcia dowolny arkusz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

26 Ćwiczenie 1 Uruchom Oracle Discoverer
Otworzyć raport „Programy operacyjne” właściciel raportu DAMJEL Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 26

27 Kopiowanie skoroszytu
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

28 Kopiowanie skoroszytu
W celu skopiowania skoroszytu należy: otworzyć skoroszyt, który chcemy skopiować tzw. „źródłowy”. zapisać go pod inną nową nazwą. ► Uwaga: należy pamiętać, że od tego momentu skoroszyt „źródłowy” i nasz skopiowany, to dwa oddzielne obiekty – jak coś zmienimy w jednym to nie będzie to miało odzwierciedlenia w drugim. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 28

29 Ćwiczenie 2 Otworzyć raport „Programy operacyjne” właściciel raportu DAMJEL Skopiować raport zapisując go pod nazwą „Kopiowanie raportu” Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 29

30 Usuwanie skoroszytu 30 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -
5 kwietnia 2017 30

31 Usuwanie skoroszytu Menu Narzędzia => Zarządzaj Skoroszytami => wybrać z listy odpowiedni skoroszyt => kliknąć przycisk Usuń. Jeśli użytkownik nie jest właścicielem danego skoroszytu, to przycisk Usuń jest nieaktywny - nie można usunąć takiego skoroszytu (raportu). ► Uwaga: usuwanie jest trwałe, tzn. nie ma „wróć”, a zatem przed usunięciem skoroszytu musisz upewnić się, że nie jest on udostępniony innym użytkownikom. Jeśli jest to wypadałoby ich zapytać, czy z niego korzystają. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 31

32 Usuń raport „Kopiowanie raportu”
Ćwiczenie 3 Usuń raport „Kopiowanie raportu” Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 32

33 Tworzenie skoroszytów
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

34 Arkusz w formie tabeli Menu Plik => Nowy
Pojawia się kreator skoroszytów. Określamy układ widoku arkusza roboczego i wybieramy przycisk Dalej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

35 Arkusz Arkusz jest częścią składową skoroszytu. Odpowiada np. arkuszowi w MS Excel. Dane mogą być przedstawione w formie tabelarycznej: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

36 Arkusz Arkusz jest częścią składową skoroszytu. Odpowiada np. arkuszowi w MS Excel. Bądź dane mogą być przedstawione w formie macierzy: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

37 Arkusz w formie tabeli Wybieramy folder danych => rozwijamy jego elementy. Za pomocą strzałek „przerzucamy” elementy do pola Wybrane. Wciskamy przycisk Dalej. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

38 Arkusz w formie tabeli Możemy zmienić kolejność kolumn przeciągając je w prawo lub w lewo. Na końcu należy wybrać przycisk Dalej. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

39 Arkusz w formie tabeli W ramach tworzenia raportu można także zaprojektować sortowanie. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

40 Arkusz w formie tabeli W ramach tworzenia raportu można także zaprojektować parametry. Po wybraniu przycisku Zakończ wyświetla się raport. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 40

41 Arkusz w formie tabeli Można nadać mu nazwę i zapisać.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

42 Zmiana nazwy arkusza Istnieją dwa sposoby zmiany nazwy arkusza:
Przez Menu Edycja => Właściwości arkusza roboczego => wpisać nową nazwę arkusza; Przez podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na zakładce z nazwą arkusza, którą chcemy zmienić. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

43 Ćwiczenie 4 Utworzyć nowy raport wyświetlający „Numer umowy/decyzji”, „Wydatki kwalifikowalne”, „Program operacyjny<Kod>”, „Dofinansowanie” z folderu „Umowy o dofinansowanie – Informacje podstawowe” Ustaw kolumny w odpowiedniej kolejności: Program Operacyjny<Kod>, Numer umowy/decyzji, Wydatki kwalifikowalne SUM, Dofinansowanie SUM Zmień nazwę arkusza na „Arkusz podstawowy” Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 43

44 Zapisywanie skoroszytu
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 44

45 Zapisywanie nowego skoroszytu
Plik => Zapisz jako => wybrać z listy dowolny skoroszyt (raport) => wpisać nową nazwę skoroszytu (raportu) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

46 Zapisać wcześniej utworzony raport pod nazwą „Szkolenie OD”
Ćwiczenie 5 Zapisać wcześniej utworzony raport pod nazwą „Szkolenie OD” Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 46

47 Zarządzanie skoroszytami
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 47

48 Zarządzanie skoroszytami
Jeżeli raport który chcemy udostępnić jest aktualnie zamknięty z menu górnego wybieramy „Narzędzia” => „Zarządzaj skoroszytami…” Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 48

49 Zarządzanie skoroszytami
Jeżeli raport który chcemy udostępnić jest aktualnie przez nas otwarty wybieramy z menu górnego „Plik” => „Udostępnij…” Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 49

50 Udostępnij wcześniej utworzony raport
Ćwiczenie 6 Udostępnij wcześniej utworzony raport „Szkolenie OD” uczestnikom szkolenia. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 50

51 Tworzenie, kopiowanie i usuwanie arkusza
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 51

52 Tworzenie arkusza Z Menu Edycja => Dodaj arkusz roboczy …
Następnie otwiera się kreator tworzenia skoroszytu, w którym postępujemy dokładnie tak samo jak przy tworzeniu nowego skoroszytu. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 52

53 Ćwiczenie 7 Dodaj nowy arkusz roboczy w swoim raporcie „Szkolenie OD” wykorzystaj elementy z folderu „Umowy o dofinansowanie – Informacje podstawowe”. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 53

54 Usuwanie arkuszy Istnieją dwa sposoby usuwania arkusza:
Z menu Edycja => Usuń arkusz roboczy => i potwierdzamy, że chcemy usunąć wybrany arkusz; Przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na zakładce z nazwą arkusza, który chcemy usunąć => wybraniu opcji Usuń arkusz roboczy => i potwierdzamy, że chcemy usunąć wybrany arkusz. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 54

55 Usuń drugi arkusz z raportu „Szkolenie OD”.
Ćwiczenie 8 Usuń drugi arkusz z raportu „Szkolenie OD”. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 55

56 Kopiowanie arkusza Z Menu Edycja => Zduplikuj arkusz roboczy
Należy wybrać, czy zduplikować jako tabelę, czy jako macierz. Można modyfikować w trakcie kopiowania lub po skopiowaniu, edytując skopiowany arkusz. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 56

57 Ćwiczenie 9 Zduplikuj (skopiuj) pierwszy arkusz w swoim raporcie „Szkolenie OD” Zmień nazwę arkusza roboczego na: Dodawanie, usuwanie elementów Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 57

58 Edycja arkusza Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

59 Sposoby przejścia do edycji 1
Przy wykorzystaniu Menu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

60 Sposoby przejścia do edycji 2
Przy wykorzystaniu Paska narzędzi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

61 Dodawanie, usuwanie elementów arkusza
Aby dodać/usunąć element należy z menu Edycja wybrać Arkusz roboczy następnie w zakładce Wybieranie elementów przeciągamy/usuwamy jeden wybrany element. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 61

62 Dodawanie, usuwanie elementów arkusza
Dodawać i usuwać elementy można też za pomocą myszy: lewym przyciskiem łapiemy element i przeciągamy do raportu. lewym przyciskiem zaznaczamy element/kolumnę. Prawym przyciskiem uruchamiamy menu i usuwamy z arkusza roboczego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 62

63 Ćwiczenie 10 Do arkusza „Dodawanie, usuwanie elementów” dodaj elementy: Nazwa beneficjenta, Telefon Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 63

64 Edycja Tytułu oraz Obszaru tekstu
Istnieją trzy sposoby edytowania pola Tytuł oraz Obszar tekstu: Menu Edycja => wybrać pozycję Tytuł lub Obszar tekstu; podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy, po najechaniu na wybrane pole; najechanie na wybrane pole, kliknięcie prawym przyciskiem myszy, a potem drugie kliknięcie obojętnie którym przyciskiem myszy (wybór z menu kontekstowego). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

65 Edycja Tytułu oraz Obszaru tekstu
Dostępna jest możliwość formatowania wpisanego teksu Zaprojektowana została także możliwość automatycznego wstawiania podstawowych informacji nt. danego arkusza: Data, Godzina, Nazwa skoroszytu. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

66 Ćwiczenie 11 Zmień nazwę arkusza (Dodawanie, usuwanie elementów) na: Edycja „Tytułu” oraz „Obszaru tekstu” Edytuj obszar tytułu: wstaw nazwę skoroszytu (pogrubione, czcionka 14, czerwona) wstaw nazwę arkusza (pogrubione, kursywa, czcionka 12, niebieska) wstaw datę i godzinę (pogrubione, czcionka 12, niebieska) kolor tła tytułu jasny żółty W obszarze tekstu wpisz krótki komentarz do arkusza Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 66

67 Edycja Wykresu Istnieją dwa sposoby edytowania pola Wykresu:
przez Menu Edycja => wybrać pozycję Wykres; przez najechanie na wybraną część wykresu, kliknięcie prawym przyciskiem myszy, a potem wybranie pozycji, którą chcemy edytować. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

68 Ćwiczenie 12 Zmień nazwę arkusza (Edycja „Tytułu” oraz „Obszaru tekstu”) na: Edycja wykresu Usuń elementy z arkusza: Nazwa beneficjenta, Telefon Edytuj wykres i zmień typ wykresu na: Punktowy/pęcherzykowy, a podtyp wykresu Pęcherzykowy 2-Y Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 68

69 Tymczasowa rezygnacja z wyświetlania obiektów arkusza
Istnieją dwa sposoby tymczasowego rezygnowania z wyświetlania obiektów arkusza: Przez Menu Edycja => Układ arkusza roboczego => i odznaczyć obiekt, którego nie chcemy wyświetlać; Przez Menu Widok => i odznaczenie obiektów, których nie chcemy wyświetlać. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

70 Ćwiczenie 13 Skopiuj arkusz: Edycja wykresu
Zmień nazwę arkusza na: Tymczasowa rezygnacja z wyświetlania obiektów arkusza Wyłącz wyświetlanie: Wykresu i Obszaru tekstu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 70

71 Zmiana kolejności arkuszy
Istnieją dwa sposoby zmiany kolejności arkuszy: Z menu Edycja => Przenieś arkusz roboczy => i strzałkami przenieść w górę lub w dół wybrany arkusz; Przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na zakładce z nazwą arkusza, który chcemy przenieść => wybraniu opcji Przenieś arkusz roboczy => strzałkami przenieść w górę lub w dół wybrany arkusz. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

72 Zmiana kolejności arkuszy
W oknie „Przenoszenie arkuszy roboczych” można również przenosić arkusz łapiąc go lewym przyciskiem myszy i przenieść w miejsce w którym ma występować wybrany arkusz. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 72

73 Ćwiczenie 14 Dodaj nowy arkusz roboczy w oparciu o folder „Umowy o dofinansowanie – Informacje podstawowe” składający się z następujących elementów: Oś priorytetowa<Kod>, Działanie<Kod>, Wkład własny, Nazwa beneficjenta, Telefon Układ arkusza roboczego wyświetla: Tytuł, Tabele W tytule: Nazwa skoroszytu, Nazwa arkusza, Data i Godzina Zmień nazwę arkusza na: Zmiana kolejności arkusza Przenieś arkusz na sam początek Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 73

74 Odświeżanie arkuszy Z menu Narzędzia => Odśwież arkusz.
Arkusz zawsze trzeba odświeżyć przy zmianie profilu w KSI (SIMIK 07-13) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

75 Odświeżanie arkuszy Arkusz warto odświeżyć gdy nic się nie wyświetla, bądź zostały zmieniane elementy raportu. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 75

76 Znajdowanie danych W przypadku skoroszytów z dużą liczbą danych istnieje możliwość wyszukania konkretnych danych przez wybór z menu Edycja opcji Znajdź. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

77 Właściwości arkusza Bez ustawień domyślnych dane generowane są w poniższy mało czytelny sposób. Aby to zmienić, należy z menu Edycja wybrać Właściwości arkusza roboczego i w zakładce Format tabeli należy zaznaczyć odpowiednie check box’y. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

78 Ćwiczenie 15 Zmień nazwę arkusza (Zmiana kolejności arkusza) na: Właściwości arkusza Zmień kolor siatki na: niebieski Wartości NULL wyświetl bez wartości (tzn. bez tekstu, bez kwot, itd.) Wyświetl dodatkową kolumnę z numerem wiersza w tabeli Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 78

79 Formatowanie elementów arkusza
Chcąc zmienić kolor komórki zaznaczamy pole w raporcie i w pasku narzędzi wybieramy: np. B (bold) oraz jakiś kolor tła, Bądź po kliknięciu prawym klawiszem wybieramy opcję Formatuj dane, gdzie wybieramy określone opcje. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

80 Formatowanie elementów arkusza
Formatowanie liczb. Zamiana z dwóch miejsc po przecinku na cztery Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

81 Ćwiczenie 16 Zmień nazwę arkusza (Właściwości arkusza) na: Formatowanie elementów arkusza Dane w kolumnach „Oś priorytetowa<Kod>”, „Działanie<Kod>” wyświetl małymi literami Dane w kolumnie „Nazwa beneficjenta” wyświetl wielkimi literami W kolumnie „Wkład własny” kwoty powinny wyświetlać się z dwoma miejscami po przecinku i z separatorem liczb Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 81

82 Edycja nagłówków kolumn
Zaznaczamy kolumnę => klikamy prawym przyciskiem myszy => z menu wybieramy Edytuj nagłówek. Można w ten sposób zmienić nazwę kolumny w raporcie. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

83 Formatowanie nagłówków kolumn
Zaznaczamy kolumnę => klikamy prawym przyciskiem myszy => z menu wybieramy Formatuj nagłówek. Możemy w tym oknie poprawić wygląd nagłówków kolumn. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 83

84 Ćwiczenie 17 Zmień nazwę arkusza (Formatowanie elementów arkusza) na: Edycja, formatowanie nagłówków kolumn Sformatuj dane w kolumnach „Oś priorytetowa<Kod>”, „Działanie<Kod>” wyświetl je Domyślnie Zmień nazwy kolumn (usuń końcówki <Kod>, SUM) Zastosuj pogrubienie i zmień rozmiar czcionki na 12 dla wszystkich nagłóków Wyśrodkuj nagłówki wszystkich kolumn w pionie i poziomie Ustaw zawijanie wyrazów dla wszystkich nagłówków Tło nagłówka kolumny „Oś priorytetowa” zmień na pomarańczowy, a dla pozostałych kolumn na jasny żółty Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 84

85 Metody wspierające analizę danych: Warunki pojedyncze na wartościach
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 85

86 Warunki (filtrowanie)
Warunek jest to element arkusza pozwalający na decydowanie o tym, które dane będą wyświetlane w arkuszu. Dzięki warunkowi odrzucamy dane, którymi nie jesteśmy zainteresowani, możemy wtedy analizować mniejszy wolumen danych. Warunki tworzy się określając instrukcje warunkowe, do których mają być dopasowywane dane arkusza. Warunki dzielimy na: warunki pojedyncze (w tym: elementy strony), warunki złożone. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 86

87 Łapiemy za nagłówek kolumny i przeciągamy do obszaru „Elementy strony”
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 87

88 Elementy strony Poddziałanie<kod> = ‘POIG.01.01.01’
(bez żadnego warunku) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 88

89 Ćwiczenie 18 Zmień nazwę arkusza (Edycja, formatowanie nagłówków kolumn) na: Elementy strony Wyświetl w układzie arkusza roboczego Elementy strony Do obszaru Elementy strony wstaw elementy: Program Operacyjny<Kod>, Pomoc publiczna (z folderu „Umowy o dofinansowanie – Informacje podstawowe”) Zmień nazwę Program Operacyjny<Kod> na Programy Operacyjne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 89

90 Warunki pojedyncze na wartościach
Jako Warunek (z listy), możemy wybrać operatory matematyczne i operatory logiczne. Warunek pojedynczy możemy utworzyć wybierając następujące pozycje: menu „Edycja” => „Arkusz roboczy” => zakładka „Warunki”/przycisk „Nowy” => „Nowy warunek” Operatory matematyczne: = (równe), <> (różne), > (większe), < (mniejsze), <= (mniejsze równe), >= (większe równe), != (zaprzeczenie znaku równości, tzn. różne) Operatory logiczne: LIKE porównanie do ciągu znaków NOT LIKE zaprzeczenie operatora „LIKE” IN porównanie do podanego zbioru z wartościami NOT IN zaprzeczenie operatora IN BETWEEN wartości z przedziału od ≥ do ≤ NOT BETWEEN zaprzeczenie BETWEEN wartości z poza podanego przedziału do < od > IS NULL wartość pusta, niewypełniona IS NOT NULL zaprzeczenie IS NULL wybrany element zawiera jakiś znak W warunkach „LIKE”, „NOT LIKE” procent „%” oznacza dowolny ciąg znaków, natomiast podkreślenie „_” dowolny jeden znak. W pozostałych warunkach procent „%” oznacza dosłownie „%” i podkreślenie „_” oznacza dosłownie „_” Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 90

91 Przykłady warunków pojedynczych
Temat priorytetu LIKE 73% Temat priorytetu LIKE %pracy% Temat priorytetu LIKE %pracy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 91

92 Przykłady warunków pojedynczych
Numer umowy/decyzji LIKE RPSL% Numer umowy/decyzji LIKE %._ _.01.01% Numer umowy/decyzji LIKE %-00-%/07% Numer umowy/decyzji LIKE POIS%00 Numer umowy/decyzji IN RPOP /07-03, RPDS /08-01, RPMP /08-01 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 92

93 Przykłady warunków pojedynczych
Wydatki kwal BETWEEN 500 i Wydatki kwal NOT BETWEEN 500 i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 93

94 Ćwiczenie 19 Zmień nazwę arkusza (Elementy strony) na: Warunki pojedyncze na wartościach Dodaj element do arkusza roboczego: Numer wniosku (Sygnatura) (z folderu „Umowy o dofinansowanie – Informacje podstawowe”) Usuń element z arkusza roboczego: Pomoc publiczna Utwórz warunek: Numer wniosku (Sygnatura) LIKE %11 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 94

95 Usuwanie, edytowanie warunków
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 95

96 Metody wspierające analizę danych: Warunki pojedyncze na datach
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 96

97 Warunki pojedyncze na datach
Uwaga!!! Jeśli chcemy tworzyć warunki w oparciu o daty utworzenia/modyfikacji należy obciąć godziny, minuty i sekundy. Dopiero wtedy warunki działają poprawnie. Do tego wykorzystywana jest funkcja TRUNC. Należy w warunku utworzyć obliczenie przy wykorzystaniu tej funkcji. Daty utworzenia i modyfikacji rekordów przechowywane są w bazie KSI w postaci DD-MMM-YYYY HH-MM-SS. W Oracle Discoverer widzimy tylko DD-MMM-YYYY – format domyślny. Jeśli np. data utworzenia w Oracle Discoverer jest „10-LUT-2011” to w rzeczywistości są tam jeszcze (niewidoczne dla nas) godziny, minuty i sekundy. :20:35 Drugim sposobem może być przesunięcie daty o jeden dzień i utworzenie warunku: :20:35 <= :00:00 wtedy te rekordy z będą uwzględnione w raporcie. Tak utworzony warunek będzie wyglądał w rzeczywistości jak poniżej: :20:35 <= :00:00 a zatem arkusz będzie pusty. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 97

98 Ćwiczenie 20 Zmień nazwę arkusza (Warunki pojedyncze na wartościach) na: Warunki pojedyncze na datach Dodaj element do arkusza roboczego: Numer umowy/decyzji (z folderu „Umowy o dofinansowanie – Informacje podstawowe”) Usuń z arkusza roboczego warunek Utwórz warunek na elemencie „Kiedy Utworzył – UDA” (z folderu „Umowy o dofinansowanie – Informacje podstawowe”) <= (pierwszy sposób dodać do daty jeden dzień i drugi z funkcją TRUNC, najpierw zmień datę na i dopisz funkcje TRUNC) Dodaj element „Kiedy Utworzył – UDA” (z folderu „Umowy o dofinansowanie – Informacje podstawowe”) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 98

99 Metody wspierające analizę danych: Warunki złożone
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 99

100 Warunki złożone 100 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -
5 kwietnia 2017 100

101 Warunki złożone NOT AND – wszystkie elementy poza częścią
Zbiór elementów folderów z których utworzono arkusz Zbiór elementów folderów z których utworzono arkusz Zbiór elementów folderów z których utworzono arkusz Zbiór elementów folderów z których utworzono arkusz Numer umowy/decyzji LIKE ‘POIG.01%’ Numer umowy/decyzji LIKE ‘POIG.01%’ Numer umowy/decyzji LIKE ‘POIG.01%’ Numer umowy/decyzji LIKE ‘POIG.01%’ Wydatki kwalifikowalne BETWEEN 2000 i Wydatki kwalifikowalne BETWEEN 2000 i Wydatki kwalifikowalne BETWEEN 2000 i Wydatki kwalifikowalne BETWEEN 2000 i NOT AND – wszystkie elementy poza częścią wspólna zbiorów wartość 1 i wartość 2 NOT OR – wszystkie elementy poza sumą zbiorów wartość 1 i wartość 2 AND – część wspólna zbiorów OR – suma zbiorów Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 101

102 Warunki złożone (zagnieżdżanie)
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 102

103 Ćwiczenie 21 Skopiuj arkusz: Warunki pojedyncze na datach
Usuń z arkusza roboczego elementy: Numer wniosku (Sygnatura), Działanie<Kod>, Wkład własny Usuń z arkusza roboczego warunek Dodaj element do arkusza roboczego: Rok, Kwartał, Wydatki kwalifikowalne (z folderu „Umowy o dofinansowanie – Plan finansowy projektu”) Zmień nazwę arkusza na: Warunki złożone Utwórz warunek złożony, tak aby: w kolumnie Numer umowy/decyzji wyświetliły się tylko programy: POKL z pierwszej osi i pierwszego poddziałania oraz cały program POIG jednocześnie w tych programach w kolumnie Wydatki kwalifikowalne SUM są większe/równe od i mniejsze/równe od Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 103

104 Ćwiczenie podsumowujące
Dodaj nowy arkusz składający się z elementów: Numer umowy/decyzji, Program Operacyjny<Kod> (z folderu „Umowy o dofinansowanie – Informacje podstawowe”), Numer wniosku o płatność (z folderu „Wnioski o płatność – Informacje podstawowe”) (wybierz połączenie NO OUTER JOIN) Układ arkusza roboczego: Tytuł, Elementy strony, Tabela W tytule wstaw: Nazwę arkusza, Datę i Godzinę Zmień nazwę arkusza na: Ćwiczenie podsumowujące 1 Element Program Operacyjny<Kod> wstaw do Elementów strony Zmień nagłówek elementu strony (usuń końcówkę <Kod>) Dodaj kolumnę z numerami wierszy Utwórz warunek złożony, tak aby: wyświetl umowy z pierwszą osią i drugim poddziałaniem dla programu POIG i jednocześnie pierwsze lub drugie wnioski o płatność wyświetl umowy z trzeciej osi dla programu POKL i jednocześnie wszystkie wnioski o płatność podłączone do umów POKL z trzeciej osi wydatki kwalifikowalne z umów o dofinansowanie dla obu programów powinny być >= i <= 100 000 XXXX /00-00 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 104

105 Metody wspierające analizę danych: Parametry
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 105

106 Parametr - wykorzystanie
Parametr (warunek pojedynczy), okienko pojawiające się przy uruchamianiu/odświeżaniu raportu umożliwiając nam zmianę wartości warunku (parametru). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 106

107 Parametr - wykorzystanie
Parametr (warunek pojedynczy), okienko pojawiające się przy uruchamianiu/odświeżaniu raportu umożliwiając nam zmianę wartości warunku (parametru). Jeżeli występuje dodatkowo w opisie komunikat „Jako wieloznacznika można użyć %” to wiemy, że został użyty warunek LIKE. UWAGA !!! Przy wprowadzaniu danych do parametru proszę zwrócić uwagę na opis, nie w każdym parametrze wykorzystuje się warunek LIKE. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 107

108 Parametr – tworzenie 108 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -
5 kwietnia 2017 108

109 Parametr – edycja/usuwanie
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 109

110 Ćwiczenie 22 Skopiuj arkusz: Warunki złożone
Zmień nazwę arkusza na: Parametry Utwórz dwa parametry: Parametr oparty na elemencie Oś priorytetowa, parametr niewymagalny, możliwość wprowadzenia wielu wartości Parametr oparty na elemencie Kiedy Utworzył – UDA, warunek z operatorem „<” (mniejszy od), parametr wymagalny, możliwość wprowadzenia tylko jednej wartości do parametru, wartość domyślna Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 110

111 Metody wspierające analizę danych: Formatowanie warunkowe
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 111

112 Formatowanie warunkowe
Formatowanie warunkowe przeznaczone jest do zaznaczenia/wyróżnienia pewnych informacji poprzez zmianę czcionki/rozmiaru czcionki/tła komórki. Formatowanie warunkowe można utworzyć wybierając następujące pozycje w Oracle Discoverer: z menu górnego wybieramy „Format” => pozycja „Formaty warunkowe ...” Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 112

113 Formatowanie warunkowe
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 113

114 Ćwiczenie 23 Zmień nazwę arkusza (Parametry) na: Formatowanie warunkowe Utwórz format warunkowy z warunkiem Rok >= 2009 Utwórz format warunkowy kodowania kolorami na kolumnie Wydatki kwalifikowalne i podaj kwotę nieakceptowaną 5 000 oraz pożądaną Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 114

115 Metody wspierające analizę danych: Wykonywanie obliczeń
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 115

116 Wykonywanie obliczeń UWAGA !!!
Podczas tworzenia/edycji obliczeń z liczbami ułamkowymi należy je zapisywać z kropką, a nie z przecinkiem. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 116

117 Ćwiczenie 24 Dodaj nowy arkusz roboczy składający się z następujących elemntów: Oś priorytetowa, Numer umowy/decyzji, Dofinansowanie, Wkład własny (z folderu „Umowy o dofinansowanie – Informacje podstawowe”) Układ arkusza: Tytuł, Tabela W tytule wstaw: Nazwę skoroszytu, Nazwę arkusza, Datę, Godzinę Zmień nazwę arkusza na: Wykonywanie obliczeń Utwórz warunek złożony: Wyświetl umowy z programów POKL.01% i jednocześnie z POIG% Dla obu programu Wydatki kwalifikowalne powinny być większe równe 2 000 i jednocześnie mniejsze równe od Utwórz obliczenia: Oblicz jaki procent wydatków kwalifikowalnych to Dofinansowanie (nazwa obliczenia „Obliczenie1 - Jaki % Wyd kwal to Dofin”) (Dofinansowanie SUM / Wydatki kwalifikowalne) Oblicz jaki procent wydatków kwalifikowalnych to Wkład własny (nazwa obliczenia „Obliczenie2 - Jaki % Wyd kwal to Wkład wlasny”) (Wkład własny SUM / Wydatki kwalifikowalne) Wkład własny SUM / Dofinansowanie SUM (nazwa obliczenia „Obliczenie3 - Bonus”) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 117

118 Metody wspierające analizę danych: Sortowanie
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 118

119 Sortowanie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 119

120 Ćwiczenie 25 Zmień nazwę arkusza (wykonywanie obliczeń) na: Sortowanie
Posortuj numery umów od najmniejszej do największej Pogrupuj oś priorytetową od najmniejszej do największej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 120

121 Metody wspierające analizę danych: Podsumowania
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 121

122 Podsumowania Za pomocą podsumowań w Oracle Discoverer m.in. można obliczyć: sumę wartości (suma), liczbę wystąpień wartości (licznik), najmniejszą wartość (minimum), największą wartość (maksimum), średnią wartość (średnia). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 122

123 Podsumowania w obliczeniach
- różnica między sumą a sumą komórek SUMA: 1. Wykonanie podsumowań (Suma1, Suma2) w kolumnach z agregacją (Pole1 SUM, Pole2 SUM), 2. Wykonanie obliczeń w wierszach tabeli (KwotaObl1...) oraz w wierszu podsumowującym (SumaObl) wg wzoru zawartego w obliczeniu. Kwota11 Kwota21 KwotaObl1 Kwota12 Kwota22 KwotaObl2 Kwota13 Kwota23 KwotaObl3 Suma1 Suma2 SumaObl SumaObl = Obliczenie(Suma1, Suma2) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 123

124 Podsumowania w obliczeniach
- różnica między sumą a sumą komórek SUMA - przykłady: Obliczenie: Dofinansowanie / Wydatki kwalifikowalne SumaObl = / = 0,5 Czy wynik dobry ? TAK, bo oczekujemy stosunku kwot. 0,5 ? Obliczenie: Wydatki kwalifikowalne + 100 SumaObl = = 34100 Czy wynik dobry ? NIE, bo oczekujemy kwoty + 400 34 100,00 ? Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 124

125 Podsumowania w obliczeniach
- różnica między sumą a sumą komórek SUMA KOMÓREK: 1. Wykonanie obliczeń w wierszach tabeli (KwotaObl1, KwotaObl2, KwotaObl3), 2. Wykonanie podsumowań we wszystkich kolumnach tabeli (Suma1, Suma2, SumaObl). Kwota11 Kwota21 KwotaObl1 Kwota12 Kwota22 KwotaObl2 Kwota13 Kwota23 KwotaObl3 Suma1 Suma2 SumaObl SumaObl = KwotaObl1 + KwotaObl2 + KwotaObl3 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 125

126 Podsumowania w obliczeniach
- różnica między sumą a sumą komórek SUMA KOMÓREK - przykłady: SumaObl = 1,00+0,20 + 0,75 + 0,85 + 0,25 = 3,05 Czy wynik dobry ? NIE, bo oczekujemy stosunku kwot. 3,05 ? SumaObl = suma w kolumnie = Czy wynik dobry ? TAK, bo oczekujemy wartości 34 400,00 ? Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 126

127 Ćwiczenie 26 Zmień nazwę arkusza (Sortowanie) na: Podsumowania
Usuń z arkusza roboczego kolumny: Obliczenie1 … , Obliczenie2 … Utwórz podsumowanie częściowe przy zmianie osi priorytetowej dla wszystkich punktów danych Sformatuj podsumowanie częściowe: tło jasny żółty Utwórz podsumowanie na dole dla wszystkich punktów danych Sformatuj podsumowanie całkowite: czcionka pogrubiona o rozmiarze 12, tło pomarańczowe Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 127

128 Technika projektowania raportów Rozmnażanie kwot
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 128

129 Rozmnażanie kwot Foldery nadrzędne np.: Wnioski o dofinansowanie – Informacje podstawowe Umowy o dofinansowanie – Informacje podstawowe Umowy o dofinansowanie – Informacje podstawowe (tabela nadrzędna) Foldery podrzędne np.: Umowy o dofinansowanie – Informacje podstawowe Wnioski o płatność – Informacje podstawowe Umowy o dofinansowanie – plan finansowy projektu Umowy o dofinansowanie – wskaźniki rezultatu Umowy o dofinansowanie – Plan finansowy projektu (tabela podrzędna) Rozmnażania kwot występuje wtedy i tylko wtedy gdy łączymy folder nadrzędny z folderem podrzędnym. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 129

130 Ćwiczenie 27 Utwórz nowy arkusz roboczy (układ arkusza: Tytuł, Tabela) składający się z elementów: Numer umowy/decyzji, Wydatki kwalifikowalne (z folderu „Umowy o dofinansowanie – Informacje podstawowe”) Zmień nazwę arkusza na: Rozmnażanie kwot W tytule wstaw: nazwę skoroszytu, nazwę arkusza, datę i godzinę Utwórz warunek: Numer umowy/decyzji IN POIG /08-02, POIG /07-02, POIG /08-00 Dodaj do arkusza pola: Rok, Kwartał, Wydatki kwalifikowalne (z folderu „Umowy o dofinansowanie – Plan finansowy projektu”) Utwórz podsumowanie częściowe przy zmianie numer umowy/decyzji dla wszystkich punktów danych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 130

131 Technika projektowania raportów Suma i Szczegół
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 131

132 Suma i Szczegół Kliknięcie ikonki „+” przy elemencie folderu powoduje rozwinięcie listy typów, do których można przypisać dany element przed dodaniem go do raportu. Jeżeli dodamy element bez rozwijania listy typów, to zostanie mu przypisany typ domyślny, określony w projekcie folderu. Typ elementu określa rodzaj agregacji, jakiemu poddany będzie element podczas grupowania. Np. SUM oznacza, że wartości liczbowe tego elementu będą sumowane w grupie, Szczegół wyłącza agregację, wszystkie wartości liczbowe będą wyświetlane oddzielnie. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 132

133 Różnica pomiędzy Sumą a Szczegółem
SUM – wartości liczbowe sumowane w grupie Szczegół – wyświetlane wszystkie wartości X X X X Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 133

134 Różnica pomiędzy Sumą a Szczegółem
Jeśli element szczegółowy z tabeli podrzędnej zostanie usunięty, to kwoty SUM w tabeli nadrzędnej podsumują się automatycznie i możemy nie zauważyć „rozmnażania się” kwot. Jeśli element szczegółowy z tabeli podrzędnej zostanie usunięty, to w przypadku wyboru rodzaju kwoty Szczegół z tabeli nadrzędnej wygenerowane zostaną pojedyncze rekordy i możemy łatwiej zauważyć „rozmnażanie się” kwot. tabela nadrzędna tabela podrzędna UWAGA !!! Podczas łączenia w jednej tabeli elementów typów zagregowanych, np. SUM, z elementem szczegółowym pojawi się ostrzeżenie. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 134

135 Ćwiczenie 28 Przejdź na arkusz Podsumowanie
Usuń z arkusza elementy: Wkład własny, Obliczenie3 Dodaj elementy: Dofinansowanie AVG , Dofinansowanie COUNT, Dofinansowanie MIN, Dofinansowanie MAX, Dofinansowanie Szczegół Zmień nazwę arkusza na: Suma a szczegół Dodaj kolumnę z numerami wierszy Usuń z arkusza element: Numer umowy/decyzji Usuń z arkusza element: Dofinansowanie szczegół (zwróć uwagę, że ilość wierszy zmieniła się, a w kolumnach SUM, AVG, MIN, MAX zagregowały (połączyły) się wiersze w jeden) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 135

136 OUTER JOIN / NO OUTER JOIN
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 136

137 outer join / no outer join
Podczas łączenia folderów wyświetlany jest wybór połączenia folderów. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 137

138 Drukowanie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 138

139 Drukowanie Z górnego menu „Plik” => „Drukuj” 139
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 139

140 Technika projektowania raportów Eksportowanie danych
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 140

141 Eksportowanie danych Z górnego menu „Plik” => „Eksportuj” 141
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 141

142 Elementy wpływające na wydajność raportów
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 142

143 Elementy wpływające na wydajność raportów
Aby zminimalizować czas wykonywania raportów/zapytań ad hoc należy stosować się do poniższych zasad: należy: używać raportów tabelarycznych zamiast raportów macierzowych; minimalizować w raportach liczbę elementów stron; unikać szerokich raportów macierzowych; unikać raportów zwracających tysiące wierszy; wprowadzać parametry zmniejszające ilość zwracanych danych; minimalizować liczbę arkuszy roboczych w skoroszycie; usuwać zbędne arkusze robocze ze skoroszytów (zwłaszcza jeśli użytkownicy końcowi często korzystają z opcji eksportu z programu Discoverer). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 143

144 Ustawienia osobiste Jeżeli pojawi się komunikat typu: pułapka wachlarzowa lub poniższy Z górnego menu „Narzędzia” => „Opcje” Potem trzeba sprawdzić, czy wyniki w raporcie są prawidłowe, czasami może występować „rozmnażanie kwot”. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 144

145 Mapowanie raportów 145 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -
5 kwietnia 2017 145

146 „Mapowanie danych do raportu”
Mapowanie raportów Wzorzec mapowania dostępny jest w dokumencie pt. „Mapowanie danych do raportu” udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 146

147 Ćwiczenie podsumowujące
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 147

148 Ćwiczenie podsumowujące
Dodaj nowy arkusz (układ arkusza: Tytuł, Tabela) w oparciu o elementy z folderu „Umowy o dofinansowanie – Informacje podstawowe”: Program Operacyjny <Kod>, Oś priorytetowa <Kod>, Wydatki kwalifikowane, Dofinansowanie Zmień nazwę arkusza na: Ćwiczenie podsumowujące 2 W nagłówkach kolumn: usuń końcówki (<Kod>, SUM), zastosuj tekst pogrubiony W tytule arkusza wstaw: nazwa skoroszytu (czcionka pogrubiona o rozmiarze 16), w nowej linii nazwa arkusza roboczego (czcionka pogrubiona o rozmiarze 12), w nowej linii data i godzina (czcionka o rozmiarze 10) Elementy liczbowe sformatuj tak aby były z separatorem, dwa miejsca po przecinku i wyrównane do prawej. Zaprojektuj warunek złożony oparty np. na elemencie „Program Operacyjny <Kod>” tak aby w arkuszu generowane były dane dotyczące tylko POIG oraz RPMA. Posortuj grupami po: Program Operacyjny <Kod> Posortuj normalnie od najmniejszej do największej po: Oś priorytetowa <Kod> Zaprojektuj warunek prosty oparty np. na elemencie „Aktualny” wpisz LIKE „T%”. Utwórz obliczenie pod nazwą „Dodatkowe obliczenie”: Wydatki kwalifikowalne * 3,33 Utwórz podsumowania dla wszystkich punktów danych: całkowite na dole, dla programu operacyjnego. Utwórz formatowanie warunkowe na elemencie „Wydatki kwalifikowane” tak aby kwoty powyżej 100 mln zacieniowane zostały na czerwono. Utwórz parametr o nazwie: Podaj kod PO: oparty na elemencie „Program Operacyjny <Kod>”, parametr ma być niewymagalny. Edytuj obliczenie „Dodatkowe obliczenie” i dopisz dzielenie przez kolumnę Dofinansowanie. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 148

149 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej
Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017

150 Raporty dedykowane 150 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -
5 kwietnia 2017 150

151 Raporty dedykowane 151 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -
5 kwietnia 2017 151

152 Drążenie danych (drilling): rozwijanie i zwijanie
Z Menu Narzędzia => Drąż lub najechać na kolumnę i prawy przycisk myszy Drążenie do: „bezpośrednio” powiązanych lub wszystkich powiązanych elementów - (są wśród nich też „bezpośrednio” powiązane) ► Uwaga: można osiągnąć ten sam efekt dodając elementy do arkusza lub je usuwając. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017 152


Pobierz ppt "ORACLE DISCOVERER Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 kwietnia 2017."

Podobne prezentacje


Reklamy Google