Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 1 ORACLE DISCOVERER.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 1 ORACLE DISCOVERER."— Zapis prezentacji:

1 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 1 ORACLE DISCOVERER

2 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2 Plan szkolenia 9.00 - 10.30 Szkolenie 10.30 - 10.45Przerwa kawowa 10.45 - 12.00Szkolenie 12.00 - 13.00Przerwa obiadowa 13.00 - 14.00Szkolenie 14.00 - 14.15Przerwa kawowa 14.15 - 14.40Szkolenie 14:40 – 15:00 Ćwiczenie podsumowujące

3 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 3 Plan szkolenia (dzień I) 9:00-15:00 Wymagania techniczne Uprawnienia użytkowników w Oracle Discoverer Aktualność danych i uprawnień Użytkowników w Oracle Discoverer Dostęp do Oracle Discoverer Plus Struktura bazy KSI SIMIK 07-13 Obszary danych w Oracle Discoverer dla KSI SIMIK 07-13 Ekran główny, skoroszyt, arkusz Dodawanie arkuszy Usuwanie arkuszy Kopiowanie arkusza Edycji arkusza Analiza danych – metody wspierające analizę

4 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 4 Plan szkolenia (dzień II) 9:00-15:00 Parametry Formatowanie warunkowe Wykonywanie obliczeń Sortowanie Podsumowania „Rozmnażanie” kwot Wartości liczbowe – różnica pomiędzy Sumą a Szczegółem Outer join – No outer join Drukowanie Eksportowanie danych z Oracle Discoverer Plus Elementy wpływające na wydajność skoroszytu (raportu) Ustawienia osobiste Mapowanie danych

5 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 Wstęp

6 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 6 Informacje ogólne Oracle Discoverer Plus jest narzędziem informatycznym, w którym zdefiniowane zostały: –foldery zawierające dane udostępnione z KSI (SIMIK 07-13), –gotowe raporty – zdefiniowane przez administratorów merytorycznych – zawierające dane udostępnione z KSI (SIMIK 07-13). Na podstawie ww. folderów i raportów użytkownik KSI (SIMIK 07-13) posiadający dostęp do Oracle Discoverer Plus może: –samodzielnie tworzyć zapytania ad hoc w oparciu o zdefiniowane ww. foldery, –prowadzić analizy przekrojowe w oparciu o swoje zapytania bądź w oparciu o ww. zdefiniowane raporty.

7 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 7 Dostęp do Oracle Discoverer Plus Uwaga: Połączyć z Oracle Discovery może się tylko Użytkownik, który ma taki dostęp zdefiniowany we Wniosku o nadanie/zmianę uprawnień X

8 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 Schemat ogólny systemu Baza kont użytkowników BAZA DANYCH BAZA DANYCH (replikacja bazy danych codziennie w nocy ok. 3.00) (uaktualnienie uprawnień użytkownika po 5-10 min od zmian w KSI) Występują dwa rodzaje użytkowników: 1.uprawnieni tylko do oglądania raportów bez możliwości zapisu, 2.uprawnieni do oglądania, zapisywania i udostępniania raportów KSI SIMIK 07-13 jest relacyjną bazą danych, tzn. składa się z wielu tabel (relacji), połączonych ze sobą. Użytkownicy mają przypisane role, które dają im dostęp do zasobów KSI SIMIK związanych z ich instytucjami i poziomami wdrażania (programy operacyjne, osie priory-tetowe, działania, poddziałania). Oddzielna baza danych dla Discoverera nakłada na administratorów dodatkowe zadania systematycznej aktualizacji oraz stwarza potencjalne zagrożenie, że raport wykorzysta nieaktualne dane. Jakie powody mogły skłonić architektów systemu do wybrania takiego rozwiązania ? Wybrano rozwiązanie oddzielnej bazy dla Oracle Discoverera z następujacych powodów: 1) zwiększyło to wydajność obu baz danych - KSI i Discoverera, 2) baza danych Discoverera stała się spójna, bo jej zawartość nie zmienia się przez cały dzień między kolejnymi backup'ami.

9 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 9 Struktura Oracle Discoverer W strukturze Oracle Discoverer można wyróżnić: - Obszary biznesowe Grupują foldery Oracle Discoverera w celu ułatwienia ich wyszukiwania KSI SIMIK0713 - struktura powyższego obszaru jest odzwierciedleniem struktury KSI SIMIK 07-13 (bez EWT). EWT - struktura powyższego obszaru jest odzwierciedleniem struktury KSI SIMIK 07-13 w zakresie EWT. Foldery dedykowane - obszar grupuje foldery tworzone na potrzeby instytucji/komórek organizacyjnych i służące do opracowania konkretnych raportów dedykowanych, których nie można było utworzyć przy wykorzystaniu folderów z obszaru „KSI SIMIK07-13”. Oracle Discoverer posiada trzy ogólnie dostępne obszary: - Foldery - Elementy folderów - Raporty (skoroszyty)

10 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 10 Struktura Oracle Discoverer W strukturze Oracle Discoverer można wyróżnić: - Obszary biznesowe - Foldery Są odpowiednikami tabel w relacyjnej bazie danych KSI SIMIK 07-13 - Elementy folderów Są odpowiednikami pól w tabelach relacyjnej bazy danych KSI SIMIK 07-13 Foldery spełniają dwie następujące role: - ukrywanie przed użytkownikiem nieprzyjaznej dla niego struktury bazy danych KSI SIMIK wraz z nazwami tabel i pól, - przygotowanie pól, których nie ma w tabelach KSI SIMIK (np. dla raportów dedykowanych) Po co są foldery ? Czy pól do raportu nie można wziąć bezpośrednio z tabel KSI ? Dla przykładu, folder Oracle Discoverera „Umowy o dofinansowanie – Informacje podstawowe” opiera się na przedstawionej poniżej tabeli bazy danych KSI.

11 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 11 Struktura Oracle Discoverer W strukturze Oracle Discoverer można wyróżnić: - Obszary biznesowe - Foldery - Elementy folderów - Raporty (skoroszyty) Mogą być w postaci tabeli lub macierzy.. Kolumny standardowego raportu odpowiadają polom formularzy wyświetlanych przez KSI SIMIK, co pokazano poniżej. W ramach KSI na jednym ekranie formularza wyświetlają się dane dotyczące tylko jednego dokumentu (rekordu z tabeli), podczas gdy raport generuje dane wielu dokumentów (a niekiedy nawet kilkaset tys. rekordów) jednocześnie. Formularze służą do przeglądania danych z KSI, a raporty wspierają analizę danych. Jaka jest główna różnica pomiędzy formularzami KSI a raportami Oracle Discoverera ?

12 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 12 Informacje ogólne Oracle Discoverer Plus umożliwia m.in. –tworzenie ograniczeń (warunków), –podsumowań, –parametrów, –dodatkowych obliczeń, –definiowanie sposobu sortowania danych. Wyniki mogą być przedstawione w formie: –tabelarycznej, –graficznej. W celu uzyskania lepszej formy graficznej sugeruje się eksportowanie z Oracle Discoverer Plus wyników zapytań, raportów, etc. do Excel i tworzenie w nim pożądanej formy graficznej.

13 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 13 Wymagania techniczne Na stronie KSI http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Analizy RaportyPodsumowania/Strony/KSI_wymagan ia.aspx zamieszczony jest dokument „Wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z KSI SIMIK 07-13 oraz Oracle Discoverer”

14 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 14 Adres Oracle Discoverer Oracle Discoverer dostępny jest pod adresem: https://raporty.ksi.gov.pl

15 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 15 Połączenie z Oracle Discoverer Plus W celu uzyskania połączenia z Oracle Discoverer Plus należy uruchomić przeglądarkę: Internet Explorer 6+ (wersja 6.0 i powyżej) lub Mozilla FireFox 2+ (wersja 2.0 i powyżej) wpisać poniższy adres: https://raporty.ksi.gov.pl ► Uwaga: Przed logowaniem do narzędzia Oracle Discoverer należy sprawdzić ustawienia w przeglądarkach internetowych i wyłączyć możliwość blokowania wyskakujących okienek. ► Uwaga: Podczas pierwszej próby uruchomienia aplikacji na danym komputerze może pojawić się komunikat o błędzie połączenia. Należy wówczas odświeżyć stronę.

16 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 16 Połączenie z Oracle Discoverer Plus ► Uwaga: Podczas uruchomienia aplikacji może pojawić się komunikat: Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web W takim przypadku należy wybrać link: Kontynuuj przeglądanie tej witryny sieci Web (niezalecane)

17 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 17 Połączenie z Oracle Discoverer Plus W polach: nazwa użytkownika hasło należy wpisać odpowiednio swój login i hasło obowiązujące w danej bazie w KSI (SIMIK 07-13). W polu baza danych należy wpisać symbol bazy, z danych której chce utworzyć zapytanie lub otworzyć raport: W chwili obecnej: - symbol bazy produkcyjnej to „prod”, - symbol bazy szkoleniowej to „szkol”. Na zakończenie należy wybrać przycisk „Wykonaj”.

18 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 18 Połączenie z Oracle Discoverer Plus W trakcie nawiązywania połączenia może pojawić się komunikat (patrz: obok). Należy wybrać przycisk Tak. Następnie, przy pierwszym logowaniu pojawiają się kolejne komunikaty. Należy wybrać odpowiednio przycisk Run i Yes. Jeśli użytkownik nie chce, aby poniższe komunikaty pojawiały się przy następnych logowaniach, należy zaznaczyć checkbox Always trust content from this publisher.

19 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 19 Połączenie z Oracle Discoverer Plus Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności następuje otwarcie Oracle Discoverer Plus.

20 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 20 Połączenie z Oracle Discoverer Plus Użytkownik KSI może skorzystać z jednej z dwóch dostępnych opcji: –po wybraniu przycisku Przeglądaj otworzyć listę zdefiniowanych raportów i wybrać jeden z dostępnych na liście; –wybrać przycisk Dalej i przystąpić do definiowania swoich zapytań ad hoc w oparciu o zdefiniowane foldery zawierające udostępnione dane;

21 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 21 Ekran główny, skoroszyt, arkusz

22 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 22 Ekran główny, skoroszyt, arkusz

23 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 23 Otwieranie istniejącego skoroszytu

24 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 24 Plik =>Otwórz=>wybrać z listy udostępniony skoroszyt (raport) Otwieranie istniejącego skoroszytu

25 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 25 Jeśli raport miałby więcej niż jeden arkusz można wskazać do otwarcia dowolny arkusz Otwieranie istniejącego skoroszytu

26 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 Ćwiczenie 1 1.Uruchom Oracle Discoverer 2.Otworzyć raport „Programy operacyjne” właściciel raportu DAMJEL

27 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 27 Kopiowanie skoroszytu

28 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 28 W celu skopiowania skoroszytu należy: otworzyć skoroszyt, który chcemy skopiować tzw. „źródłowy”. zapisać go pod inną nową nazwą. ► Uwaga: należy pamiętać, że od tego momentu skoroszyt „źródłowy” i nasz skopiowany, to dwa oddzielne obiekty – jak coś zmienimy w jednym to nie będzie to miało odzwierciedlenia w drugim. Kopiowanie skoroszytu

29 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 29 Ćwiczenie 2 1.Otworzyć raport „Programy operacyjne” właściciel raportu DAMJEL 2.Skopiować raport zapisując go pod nazwą „Kopiowanie raportu”

30 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 30 Usuwanie skoroszytu

31 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 31 ► Uwaga: usuwanie jest trwałe, tzn. nie ma „wróć”, a zatem przed usunięciem skoroszytu musisz upewnić się, że nie jest on udostępniony innym użytkownikom. Jeśli jest to wypadałoby ich zapytać, czy z niego korzystają. Usuwanie skoroszytu Menu Narzędzia => Zarządzaj Skoroszytami => wybrać z listy odpowiedni skoroszyt => kliknąć przycisk Usuń. Jeśli użytkownik nie jest właścicielem danego skoroszytu, to przycisk Usuń jest nieaktywny - nie można usunąć takiego skoroszytu (raportu).

32 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 32 Ćwiczenie 3 Usuń raport „Kopiowanie raportu”

33 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 33 Tworzenie skoroszytów

34 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 34 Menu Plik => Nowy Arkusz w formie tabeli Pojawia się kreator skoroszytów. Określamy układ widoku arkusza roboczego i wybieramy przycisk Dalej

35 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 35 Dane mogą być przedstawione w formie tabelarycznej: Arkusz Arkusz jest częścią składową skoroszytu. Odpowiada np. arkuszowi w MS Excel.

36 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 36 Bądź dane mogą być przedstawione w formie macierzy: Arkusz Arkusz jest częścią składową skoroszytu. Odpowiada np. arkuszowi w MS Excel.

37 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 37 Wybieramy folder danych => rozwijamy jego elementy. Za pomocą strzałek „przerzucamy” elementy do pola Wybrane. Wciskamy przycisk Dalej. Arkusz w formie tabeli

38 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 38 Możemy zmienić kolejność kolumn przeciągając je w prawo lub w lewo. Na końcu należy wybrać przycisk Dalej. Arkusz w formie tabeli

39 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 39 W ramach tworzenia raportu można także zaprojektować sortowanie. Arkusz w formie tabeli

40 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 40 W ramach tworzenia raportu można także zaprojektować parametry. Po wybraniu przycisku Zakończ wyświetla się raport. Arkusz w formie tabeli

41 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 41 Można nadać mu nazwę i zapisać. Arkusz w formie tabeli

42 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 42 Istnieją dwa sposoby zmiany nazwy arkusza: Przez Menu Edycja => Właściwości arkusza roboczego => wpisać nową nazwę arkusza; Przez podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na zakładce z nazwą arkusza, którą chcemy zmienić. Zmiana nazwy arkusza

43 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 43 Ćwiczenie 4 1.Utworzyć nowy raport wyświetlający „Numer umowy/decyzji”, „Wydatki kwalifikowalne”, „Program operacyjny ”, „Dofinansowanie” z folderu „Umowy o dofinansowanie – Informacje podstawowe” 2.Ustaw kolumny w odpowiedniej kolejności: Program Operacyjny, Numer umowy/decyzji, Wydatki kwalifikowalne SUM, Dofinansowanie SUM 3.Zmień nazwę arkusza na „Arkusz podstawowy”

44 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 44 Zapisywanie skoroszytu

45 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 45 Plik => Zapisz jako => wybrać z listy dowolny skoroszyt (raport) => wpisać nową nazwę skoroszytu (raportu) Zapisywanie nowego skoroszytu

46 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 46 Ćwiczenie 5 Zapisać wcześniej utworzony raport pod nazwą „Szkolenie OD”

47 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 47 Zarządzanie skoroszytami

48 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 48 Zarządzanie skoroszytami Jeżeli raport który chcemy udostępnić jest aktualnie zamknięty z menu górnego wybieramy „Narzędzia” => „Zarządzaj skoroszytami…”

49 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 49 Zarządzanie skoroszytami Jeżeli raport który chcemy udostępnić jest aktualnie przez nas otwarty wybieramy z menu górnego „Plik” => „Udostępnij…”

50 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 50 Ćwiczenie 6 Udostępnij wcześniej utworzony raport „Szkolenie OD” uczestnikom szkolenia.

51 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 51 Tworzenie, kopiowanie i usuwanie arkusza

52 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 52 Tworzenie arkusza Z Menu Edycja => Dodaj arkusz roboczy … Następnie otwiera się kreator tworzenia skoroszytu, w którym postępujemy dokładnie tak samo jak przy tworzeniu nowego skoroszytu.

53 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 53 Ćwiczenie 7 Dodaj nowy arkusz roboczy w swoim raporcie „Szkolenie OD” wykorzystaj elementy z folderu „Umowy o dofinansowanie – Informacje podstawowe”.

54 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 54 Istnieją dwa sposoby usuwania arkusza: Z menu Edycja => Usuń arkusz roboczy => i potwierdzamy, że chcemy usunąć wybrany arkusz; Przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na zakładce z nazwą arkusza, który chcemy usunąć => wybraniu opcji Usuń arkusz roboczy => i potwierdzamy, że chcemy usunąć wybrany arkusz. Usuwanie arkuszy

55 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 55 Ćwiczenie 8 Usuń drugi arkusz z raportu „Szkolenie OD”.

56 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 56 Z Menu Edycja => Zduplikuj arkusz roboczy Należy wybrać, czy zduplikować jako tabelę, czy jako macierz. Można modyfikować w trakcie kopiowania lub po skopiowaniu, edytując skopiowany arkusz. Kopiowanie arkusza

57 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 57 Ćwiczenie 9 1.Zduplikuj (skopiuj) pierwszy arkusz w swoim raporcie „Szkolenie OD” 2.Zmień nazwę arkusza roboczego na: Dodawanie, usuwanie elementów

58 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 58 Edycja arkusza

59 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 59 Przy wykorzystaniu Menu Sposoby przejścia do edycji 1

60 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 60 Przy wykorzystaniu Paska narzędzi Sposoby przejścia do edycji 2

61 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 61 Aby dodać/usunąć element należy z menu Edycja wybrać Arkusz roboczy następnie w zakładce Wybieranie elementów przeciągamy/usuwamy jeden wybrany element. Dodawanie, usuwanie elementów arkusza

62 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 62 Dodawać i usuwać elementy można też za pomocą myszy: lewym przyciskiem łapiemy element i przeciągamy do raportu. lewym przyciskiem zaznaczamy element/kolumnę. Prawym przyciskiem uruchamiamy menu i usuwamy z arkusza roboczego. Dodawanie, usuwanie elementów arkusza

63 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 63 Ćwiczenie 10 Do arkusza „Dodawanie, usuwanie elementów” dodaj elementy: Nazwa beneficjenta, Telefon

64 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 64 Istnieją trzy sposoby edytowania pola Tytuł oraz Obszar tekstu: Edycja Tytułu oraz Obszaru tekstu Menu Edycja => wybrać pozycję Tytuł lub Obszar tekstu; podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy, po najechaniu na wybrane pole; najechanie na wybrane pole, kliknięcie prawym przyciskiem myszy, a potem drugie kliknięcie obojętnie którym przyciskiem myszy (wybór z menu kontekstowego).

65 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 65 Zaprojektowana została także możliwość automatycznego wstawiania podstawowych informacji nt. danego arkusza: Data, Godzina, Nazwa skoroszytu. Edycja Tytułu oraz Obszaru tekstu Dostępna jest możliwość formatowania wpisanego teksu

66 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 66 Ćwiczenie 11 1.Zmień nazwę arkusza (Dodawanie, usuwanie elementów) na: Edycja „Tytułu” oraz „Obszaru tekstu” 2.Edytuj obszar tytułu: wstaw nazwę skoroszytu (pogrubione, czcionka 14, czerwona) wstaw nazwę arkusza (pogrubione, kursywa, czcionka 12, niebieska) wstaw datę i godzinę (pogrubione, czcionka 12, niebieska) kolor tła tytułu jasny żółty 3.W obszarze tekstu wpisz krótki komentarz do arkusza

67 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 67 Istnieją dwa sposoby edytowania pola Wykresu: Edycja Wykresu przez Menu Edycja => wybrać pozycję Wykres; przez najechanie na wybraną część wykresu, kliknięcie prawym przyciskiem myszy, a potem wybranie pozycji, którą chcemy edytować.

68 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 68 Ćwiczenie 12 1.Zmień nazwę arkusza (Edycja „Tytułu” oraz „Obszaru tekstu”) na: Edycja wykresu 2.Usuń elementy z arkusza: Nazwa beneficjenta, Telefon 3.Edytuj wykres i zmień typ wykresu na: Punktowy/pęcherzykowy, a podtyp wykresu Pęcherzykowy 2-Y

69 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 69 Istnieją dwa sposoby tymczasowego rezygnowania z wyświetlania obiektów arkusza: Przez Menu Edycja => Układ arkusza roboczego => i odznaczyć obiekt, którego nie chcemy wyświetlać; Przez Menu Widok => i odznaczenie obiektów, których nie chcemy wyświetlać. Tymczasowa rezygnacja z wyświetlania obiektów arkusza

70 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 70 Ćwiczenie 13 1.Skopiuj arkusz: Edycja wykresu 2.Zmień nazwę arkusza na: Tymczasowa rezygnacja z wyświetlania obiektów arkusza 3.Wyłącz wyświetlanie: Wykresu i Obszaru tekstu

71 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 71 Istnieją dwa sposoby zmiany kolejności arkuszy: Z menu Edycja => Przenieś arkusz roboczy => i strzałkami przenieść w górę lub w dół wybrany arkusz; Przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na zakładce z nazwą arkusza, który chcemy przenieść => wybraniu opcji Przenieś arkusz roboczy => strzałkami przenieść w górę lub w dół wybrany arkusz. Zmiana kolejności arkuszy

72 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 72 W oknie „Przenoszenie arkuszy roboczych” można również przenosić arkusz łapiąc go lewym przyciskiem myszy i przenieść w miejsce w którym ma występować wybrany arkusz. Zmiana kolejności arkuszy

73 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 73 Ćwiczenie 14 1.Dodaj nowy arkusz roboczy w oparciu o folder „Umowy o dofinansowanie – Informacje podstawowe” składający się z następujących elementów: Oś priorytetowa, Działanie, Wkład własny, Nazwa beneficjenta, Telefon 2.Układ arkusza roboczego wyświetla: Tytuł, Tabele 3.W tytule: Nazwa skoroszytu, Nazwa arkusza, Data i Godzina 4.Zmień nazwę arkusza na: Zmiana kolejności arkusza 5.Przenieś arkusz na sam początek

74 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 74 Z menu Narzędzia => Odśwież arkusz. Arkusz zawsze trzeba odświeżyć przy zmianie profilu w KSI (SIMIK 07-13) Odświeżanie arkuszy

75 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 75 Odświeżanie arkuszy Arkusz warto odświeżyć gdy nic się nie wyświetla, bądź zostały zmieniane elementy raportu.

76 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 76 W przypadku skoroszytów z dużą liczbą danych istnieje możliwość wyszukania konkretnych danych przez wybór z menu Edycja opcji Znajdź. Znajdowanie danych

77 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 77 Bez ustawień domyślnych dane generowane są w poniższy mało czytelny sposób. Aby to zmienić, należy z menu Edycja wybrać Właściwości arkusza roboczego i w zakładce Format tabeli należy zaznaczyć odpowiednie check box’y. Właściwości arkusza

78 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 78 Ćwiczenie 15 1.Zmień nazwę arkusza (Zmiana kolejności arkusza ) na: Właściwości arkusza 2.Zmień kolor siatki na: niebieski 3.Wartości NULL wyświetl bez wartości (tzn. bez tekstu, bez kwot, itd.) 4.Wyświetl dodatkową kolumnę z numerem wiersza w tabeli

79 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 79 Chcąc zmienić kolor komórki zaznaczamy pole w raporcie i w pasku narzędzi wybieramy: np. B (bold) oraz jakiś kolor tła, Bądź po kliknięciu prawym klawiszem wybieramy opcję Formatuj dane, gdzie wybieramy określone opcje. Formatowanie elementów arkusza

80 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 80 Formatowanie liczb. Zamiana z dwóch miejsc po przecinku na cztery Formatowanie elementów arkusza

81 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 81 Ćwiczenie 16 1.Zmień nazwę arkusza (Właściwości arkusza) na: Formatowanie elementów arkusza 2.Dane w kolumnach „Oś priorytetowa ”, „Działanie ” wyświetl małymi literami 3.Dane w kolumnie „Nazwa beneficjenta” wyświetl wielkimi literami 4.W kolumnie „Wkład własny” kwoty powinny wyświetlać się z dwoma miejscami po przecinku i z separatorem liczb

82 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 82 Zaznaczamy kolumnę => klikamy prawym przyciskiem myszy => z menu wybieramy Edytuj nagłówek. Można w ten sposób zmienić nazwę kolumny w raporcie. Edycja nagłówków kolumn

83 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 83 Zaznaczamy kolumnę => klikamy prawym przyciskiem myszy => z menu wybieramy Formatuj nagłówek. Możemy w tym oknie poprawić wygląd nagłówków kolumn. Formatowanie nagłówków kolumn

84 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 84 Ćwiczenie 17 1.Zmień nazwę arkusza (Formatowanie elementów arkusza) na: Edycja, formatowanie nagłówków kolumn 2.Sformatuj dane w kolumnach „Oś priorytetowa ”, „Działanie ” wyświetl je Domyślnie 3.Zmień nazwy kolumn (usuń końcówki, SUM) 4.Zastosuj pogrubienie i zmień rozmiar czcionki na 12 dla wszystkich nagłóków 5.Wyśrodkuj nagłówki wszystkich kolumn w pionie i poziomie 6.Ustaw zawijanie wyrazów dla wszystkich nagłówków 7.Tło nagłówka kolumny „Oś priorytetowa” zmień na pomarańczowy, a dla pozostałych kolumn na jasny żółty

85 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 85 Metody wspierające analizę danych: Warunki pojedyncze na wartościach

86 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 86 Warunek jest to element arkusza pozwalający na decydowanie o tym, które dane będą wyświetlane w arkuszu. Dzięki warunkowi odrzucamy dane, którymi nie jesteśmy zainteresowani, możemy wtedy analizować mniejszy wolumen danych. Warunki tworzy się określając instrukcje warunkowe, do których mają być dopasowywane dane arkusza. Warunki dzielimy na: warunki pojedyncze (w tym: elementy strony), warunki złożone. Warunki (filtrowanie)

87 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 87 Elementy strony Łapiemy za nagłówek kolumny i przeciągamy do obszaru „Elementy strony”

88 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 88 Elementy strony Poddziałanie = ‘POIG.01.01.01’Poddziałanie = ‘POIG.01.01.02’ (bez żadnego warunku)

89 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 89 Ćwiczenie 18 1.Zmień nazwę arkusza (Edycja, formatowanie nagłówków kolumn) na: Elementy strony 2.Wyświetl w układzie arkusza roboczego Elementy strony 3.Do obszaru Elementy strony wstaw elementy: Program Operacyjny, Pomoc publiczna (z folderu „Umowy o dofinansowanie – Informacje podstawowe”) 4.Zmień nazwę Program Operacyjny na Programy Operacyjne

90 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 90 Warunek pojedynczy możemy utworzyć wybierając następujące pozycje: menu „Edycja” => „Arkusz roboczy” => zakładka „Warunki”/przycisk „Nowy” => „Nowy warunek” W warunkach „LIKE”, „NOT LIKE” procent „%” oznacza dowolny ciąg znaków, natomiast podkreślenie „_” dowolny jeden znak. W pozostałych warunkach procent „%” oznacza dosłownie „%” i podkreślenie „_” oznacza dosłownie „_” Jako Warunek (z listy), możemy wybrać operatory matematyczne i operatory logiczne. Operatory matematyczne: = (równe), <> (różne), > (większe), < (mniejsze), <= (mniejsze równe), >= (większe równe), != (zaprzeczenie znaku równości, tzn. różne) Operatory logiczne: LIKE porównanie do ciągu znaków NOT LIKE zaprzeczenie operatora „LIKE” IN porównanie do podanego zbioru z wartościami NOT IN zaprzeczenie operatora IN BETWEEN wartości z przedziału od ≥ do ≤ NOT BETWEEN zaprzeczenie BETWEEN wartości z poza podanego przedziału do IS NULL wartość pusta, niewypełniona IS NOT NULL zaprzeczenie IS NULL wybrany element zawiera jakiś znak Warunki pojedyncze na wartościach

91 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 91 Przykłady warunków pojedynczych Temat priorytetu LIKE 73% Temat priorytetu LIKE %pracy Temat priorytetu LIKE %pracy%

92 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 92 Numer umowy/decyzji LIKE RPSL% Numer umowy/decyzji LIKE %._ _.01.01% Numer umowy/decyzji LIKE %-00-%/07% Numer umowy/decyzji LIKE POIS%00 Numer umowy/decyzji IN RPOP.03.01.00-16-001/07-03, RPDS.10.01.00-02-009/08-01, RPMP.01.01.02-00-785/08-01 Przykłady warunków pojedynczych

93 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 93 Wydatki kwal BETWEEN 500 i 10 000 Wydatki kwal NOT BETWEEN 500 i 10 000 Przykłady warunków pojedynczych

94 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 94 Ćwiczenie 19 1.Zmień nazwę arkusza (Elementy strony) na: Warunki pojedyncze na wartościach 2.Dodaj element do arkusza roboczego: Numer wniosku (Sygnatura) (z folderu „Umowy o dofinansowanie – Informacje podstawowe”) 3.Usuń element z arkusza roboczego: Pomoc publiczna 4.Utwórz warunek: Numer wniosku (Sygnatura) LIKE %11

95 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 95 Usuwanie, edytowanie warunków

96 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 96 Metody wspierające analizę danych: Warunki pojedyncze na datach

97 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 97 Daty utworzenia i modyfikacji rekordów przechowywane są w bazie KSI w postaci DD-MMM-YYYY HH-MM-SS. W Oracle Discoverer widzimy tylko DD-MMM-YYYY – format domyślny. Jeśli np. data utworzenia w Oracle Discoverer jest „10-LUT- 2011” to w rzeczywistości są tam jeszcze (niewidoczne dla nas) godziny, minuty i sekundy. 10-02-2011 14:20:35 Tak utworzony warunek będzie wyglądał w rzeczywistości jak poniżej: 10-02-2011 14:20:35 <= 10-02-2011 00:00:00 a zatem arkusz będzie pusty. Uwaga!!! Jeśli chcemy tworzyć warunki w oparciu o daty utworzenia/modyfikacji należy obciąć godziny, minuty i sekundy. Dopiero wtedy warunki działają poprawnie. Do tego wykorzystywana jest funkcja TRUNC. Należy w warunku utworzyć obliczenie przy wykorzystaniu tej funkcji. Drugim sposobem może być przesunięcie daty o jeden dzień i utworzenie warunku: 10-02-2011 14:20:35 <= 11-02-2011 00:00:00 wtedy te rekordy z 10-02-2011 będą uwzględnione w raporcie. Warunki pojedyncze na datach

98 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 98 Ćwiczenie 20 1.Zmień nazwę arkusza (Warunki pojedyncze na wartościach) na: Warunki pojedyncze na datach 2.Dodaj element do arkusza roboczego: Numer umowy/decyzji (z folderu „Umowy o dofinansowanie – Informacje podstawowe”) 3.Usuń z arkusza roboczego warunek 4.Utwórz warunek na elemencie „Kiedy Utworzył – UDA” (z folderu „Umowy o dofinansowanie – Informacje podstawowe”) <= 28-11-2007 (pierwszy sposób dodać do daty jeden dzień i drugi z funkcją TRUNC, najpierw zmień datę na 28-11-2007 i dopisz funkcje TRUNC) 5.Dodaj element „Kiedy Utworzył – UDA” (z folderu „Umowy o dofinansowanie – Informacje podstawowe”)

99 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 99 Metody wspierające analizę danych: Warunki złożone

100 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 100 Warunki złożone

101 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 101 Warunki złożone Zbiór elementów folderów z których utworzono arkusz AND – część wspólna zbiorów Numer umowy/decyzji LIKE ‘POIG.01%’ Wydatki kwalifikowalne BETWEEN 2000 i 100000 Zbiór elementów folderów z których utworzono arkusz Numer umowy/decyzji LIKE ‘POIG.01%’ Wydatki kwalifikowalne BETWEEN 2000 i 100000 OR – suma zbiorów Zbiór elementów folderów z których utworzono arkusz Numer umowy/decyzji LIKE ‘POIG.01%’ Wydatki kwalifikowalne BETWEEN 2000 i 100000 NOT AND – wszystkie elementy poza częścią wspólna zbiorów wartość 1 i wartość 2 Zbiór elementów folderów z których utworzono arkusz Numer umowy/decyzji LIKE ‘POIG.01%’ Wydatki kwalifikowalne BETWEEN 2000 i 100000 NOT OR – wszystkie elementy poza sumą zbiorów wartość 1 i wartość 2

102 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 102 Warunki złożone (zagnieżdżanie)

103 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 103 Ćwiczenie 21 1.Skopiuj arkusz: Warunki pojedyncze na datach 2.Usuń z arkusza roboczego elementy: Numer wniosku (Sygnatura), Działanie, Wkład własny 3.Usuń z arkusza roboczego warunek 4.Dodaj element do arkusza roboczego: Rok, Kwartał, Wydatki kwalifikowalne (z folderu „Umowy o dofinansowanie – Plan finansowy projektu”) 5.Zmień nazwę arkusza na: Warunki złożone 6.Utwórz warunek złożony, tak aby: w kolumnie Numer umowy/decyzji wyświetliły się tylko programy: POKL z pierwszej osi i pierwszego poddziałania oraz cały program POIG jednocześnie w tych programach w kolumnie Wydatki kwalifikowalne SUM są większe/równe od 2 000 i mniejsze/równe od 20 000

104 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 104 Ćwiczenie podsumowujące 1.Dodaj nowy arkusz składający się z elementów: Numer umowy/decyzji, Program Operacyjny (z folderu „Umowy o dofinansowanie – Informacje podstawowe”), Numer wniosku o płatność (z folderu „Wnioski o płatność – Informacje podstawowe”) (wybierz połączenie NO OUTER JOIN) 2.Układ arkusza roboczego: Tytuł, Elementy strony, Tabela 3.W tytule wstaw: Nazwę arkusza, Datę i Godzinę 4.Zmień nazwę arkusza na: Ćwiczenie podsumowujące 1 5.Element Program Operacyjny wstaw do Elementów strony 6.Zmień nagłówek elementu strony (usuń końcówkę ) 7.Dodaj kolumnę z numerami wierszy 8.Utwórz warunek złożony, tak aby: wyświetl umowy z pierwszą osią i drugim poddziałaniem dla programu POIG i jednocześnie pierwsze lub drugie wnioski o płatność wyświetl umowy z trzeciej osi dla programu POKL i jednocześnie wszystkie wnioski o płatność podłączone do umów POKL z trzeciej osi wydatki kwalifikowalne z umów o dofinansowanie dla obu programów powinny być >= 15 000 i <= 100 000 XXXX.00.00.00-00-000/00-00

105 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 105 Metody wspierające analizę danych: Parametry

106 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 106 Parametr - wykorzystanie Parametr (warunek pojedynczy), okienko pojawiające się przy uruchamianiu/odświeżaniu raportu umożliwiając nam zmianę wartości warunku (parametru).

107 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 107 Parametr - wykorzystanie Parametr (warunek pojedynczy), okienko pojawiające się przy uruchamianiu/odświeżaniu raportu umożliwiając nam zmianę wartości warunku (parametru). Jeżeli występuje dodatkowo w opisie komunikat „Jako wieloznacznika można użyć %” to wiemy, że został użyty warunek LIKE. UWAGA !!! Przy wprowadzaniu danych do parametru proszę zwrócić uwagę na opis, nie w każdym parametrze wykorzystuje się warunek LIKE.

108 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 108 Parametr – tworzenie

109 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 109 Parametr – edycja/usuwanie

110 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 110 Ćwiczenie 22 1.Skopiuj arkusz: Warunki złożone 2.Zmień nazwę arkusza na: Parametry 3.Utwórz dwa parametry: Parametr oparty na elemencie Oś priorytetowa, parametr niewymagalny, możliwość wprowadzenia wielu wartości Parametr oparty na elemencie Kiedy Utworzył – UDA, warunek z operatorem „<” (mniejszy od), parametr wymagalny, możliwość wprowadzenia tylko jednej wartości do parametru, wartość domyślna 31-12-2013

111 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 111 Metody wspierające analizę danych: Formatowanie warunkowe

112 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 112 Formatowanie warunkowe Formatowanie warunkowe przeznaczone jest do zaznaczenia/wyróżnienia pewnych informacji poprzez zmianę czcionki/rozmiaru czcionki/tła komórki. Formatowanie warunkowe można utworzyć wybierając następujące pozycje w Oracle Discoverer: z menu górnego wybieramy „Format” => pozycja „Formaty warunkowe...”

113 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 113 Formatowanie warunkowe

114 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 114 Ćwiczenie 23 1.Zmień nazwę arkusza (Parametry) na: Formatowanie warunkowe 2.Utwórz format warunkowy z warunkiem Rok >= 2009 3.Utwórz format warunkowy kodowania kolorami na kolumnie Wydatki kwalifikowalne i podaj kwotę nieakceptowaną 5 000 oraz pożądaną 12 000

115 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 115 Metody wspierające analizę danych: Wykonywanie obliczeń

116 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 116 Wykonywanie obliczeń UWAGA !!! Podczas tworzenia/edycji obliczeń z liczbami ułamkowymi należy je zapisywać z kropką, a nie z przecinkiem.

117 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 117 Ćwiczenie 24 1.Dodaj nowy arkusz roboczy składający się z następujących elemntów: Oś priorytetowa, Numer umowy/decyzji, Dofinansowanie, Wkład własny (z folderu „Umowy o dofinansowanie – Informacje podstawowe”) 2.Układ arkusza: Tytuł, Tabela 3.W tytule wstaw: Nazwę skoroszytu, Nazwę arkusza, Datę, Godzinę 4.Zmień nazwę arkusza na: Wykonywanie obliczeń 5.Utwórz warunek złożony: Wyświetl umowy z programów POKL.01% i jednocześnie z POIG% Dla obu programu Wydatki kwalifikowalne powinny być większe równe 2 000 i jednocześnie mniejsze równe od 20 000 6.Utwórz obliczenia: Oblicz jaki procent wydatków kwalifikowalnych to Dofinansowanie (nazwa obliczenia „Obliczenie1 - Jaki % Wyd kwal to Dofin”) (Dofinansowanie SUM / Wydatki kwalifikowalne) Oblicz jaki procent wydatków kwalifikowalnych to Wkład własny (nazwa obliczenia „Obliczenie2 - Jaki % Wyd kwal to Wkład wlasny”) (Wkład własny SUM / Wydatki kwalifikowalne) Wkład własny SUM / Dofinansowanie SUM (nazwa obliczenia „Obliczenie3 - Bonus”)

118 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 118 Metody wspierające analizę danych: Sortowanie

119 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 119 Sortowanie

120 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 120 Ćwiczenie 25 1.Zmień nazwę arkusza (wykonywanie obliczeń) na: Sortowanie 2.Posortuj numery umów od najmniejszej do największej 3.Pogrupuj oś priorytetową od najmniejszej do największej

121 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 121 Metody wspierające analizę danych: Podsumowania

122 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 122 Podsumowania Za pomocą podsumowań w Oracle Discoverer m.in. można obliczyć: sumę wartości (suma), liczbę wystąpień wartości (licznik), najmniejszą wartość (minimum), największą wartość (maksimum), średnią wartość (średnia).

123 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 123 Podsumowania w obliczeniach - różnica między sumą a sumą komórek SUMA: 1. Wykonanie podsumowań (Suma1, Suma2) w kolumnach z agregacją (Pole1 SUM, Pole2 SUM), 2. Wykonanie obliczeń w wierszach tabeli (KwotaObl1...) oraz w wierszu podsumowującym (SumaObl) wg wzoru zawartego w obliczeniu. Kwota11 Kwota12 Kwota13 Kwota21 Kwota22 Kwota23 Suma1Suma2 KwotaObl1 KwotaObl2 KwotaObl3 SumaObl SumaObl = Obliczenie(Suma1, Suma2)

124 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 124 Podsumowania w obliczeniach - różnica między sumą a sumą komórek SUMA - przykłady: ? ? Obliczenie: Dofinansowanie / Wydatki kwalifikowalne SumaObl = 24000 / 48000 = 0,5 Obliczenie: Wydatki kwalifikowalne + 100 SumaObl = 34000 + 100 = 34100 Czy wynik dobry ? TAK, bo oczekujemy stosunku kwot. Czy wynik dobry ? NIE, bo oczekujemy kwoty + 400 0,5 34 100,00

125 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 125 Podsumowania w obliczeniach - różnica między sumą a sumą komórek SUMA KOMÓREK: 1. Wykonanie obliczeń w wierszach tabeli (KwotaObl1, KwotaObl2, KwotaObl3), 2. Wykonanie podsumowań we wszystkich kolumnach tabeli (Suma1, Suma2, SumaObl). Kwota11 Kwota12 Kwota13 Kwota21 Kwota22 Kwota23 Suma1Suma2 KwotaObl1 KwotaObl2 KwotaObl3 SumaObl SumaObl = KwotaObl1 + KwotaObl2 + KwotaObl3

126 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 126 Podsumowania w obliczeniach - różnica między sumą a sumą komórek SUMA KOMÓREK - przykłady: ? ? SumaObl = 1,00+0,20 + 0,75 + 0,85 + 0,25 = 3,05 SumaObl = suma w kolumnie = 34 400 Czy wynik dobry ? NIE, bo oczekujemy stosunku kwot. Czy wynik dobry ? TAK, bo oczekujemy wartości 34 400 3,05 34 400,00

127 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 127 Ćwiczenie 26 1.Zmień nazwę arkusza (Sortowanie) na: Podsumowania 2.Usuń z arkusza roboczego kolumny: Obliczenie1 …, Obliczenie2 … 3.Utwórz podsumowanie częściowe przy zmianie osi priorytetowej dla wszystkich punktów danych 4.Sformatuj podsumowanie częściowe: tło jasny żółty 5.Utwórz podsumowanie na dole dla wszystkich punktów danych 6.Sformatuj podsumowanie całkowite: czcionka pogrubiona o rozmiarze 12, tło pomarańczowe

128 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 128 Technika projektowania raportów Rozmnażanie kwot

129 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 129 Rozmnażanie kwot Rozmnażania kwot występuje wtedy i tylko wtedy gdy łączymy folder nadrzędny z folderem podrzędnym. Foldery nadrzędne np.: Wnioski o dofinansowanie – Informacje podstawowe Umowy o dofinansowanie – Informacje podstawowe Foldery podrzędne np.: Umowy o dofinansowanie – Informacje podstawowe Wnioski o płatność – Informacje podstawowe Umowy o dofinansowanie – plan finansowy projektu Umowy o dofinansowanie – wskaźniki rezultatu Umowy o dofinansowanie – Informacje podstawowe (tabela nadrzędna) Umowy o dofinansowanie – Plan finansowy projektu (tabela podrzędna)

130 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 130 Ćwiczenie 27 1.Utwórz nowy arkusz roboczy (układ arkusza: Tytuł, Tabela) składający się z elementów: Numer umowy/decyzji, Wydatki kwalifikowalne (z folderu „Umowy o dofinansowanie – Informacje podstawowe”) 2.Zmień nazwę arkusza na: Rozmnażanie kwot 3.W tytule wstaw: nazwę skoroszytu, nazwę arkusza, datę i godzinę 4.Utwórz warunek: Numer umowy/decyzji IN POIG.05.01.00- 00-001/08-02, POIG.01.01.02-00-867/07-02, POIG.01.01.01- 00-100/08-00 5.Dodaj do arkusza pola: Rok, Kwartał, Wydatki kwalifikowalne (z folderu „Umowy o dofinansowanie – Plan finansowy projektu”) 6.Utwórz podsumowanie częściowe przy zmianie numer umowy/decyzji dla wszystkich punktów danych

131 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 131 Technika projektowania raportów Suma i Szczegół

132 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 132 Suma i Szczegół Kliknięcie ikonki „+” przy elemencie folderu powoduje rozwinięcie listy typów, do których można przypisać dany element przed dodaniem go do raportu. Jeżeli dodamy element bez rozwijania listy typów, to zostanie mu przypisany typ domyślny, określony w projekcie folderu. Typ elementu określa rodzaj agregacji, jakiemu poddany będzie element podczas grupowania. SUM oznacza, że wartości liczbowe tego elementu będą sumowane w grupie, Szczegół wyłącza agregację, wszystkie wartości liczbowe będą wyświetlane oddzielnie. Np.

133 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 133 Różnica pomiędzy Sumą a Szczegółem SUM – wartości liczbowe sumowane w grupie Szczegół – wyświetlane wszystkie wartości X X X X

134 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 134 Różnica pomiędzy Sumą a Szczegółem tabela nadrzędnatabela podrzędna Jeśli element szczegółowy z tabeli podrzędnej zostanie usunięty, to kwoty SUM w tabeli nadrzędnej podsumują się automatycznie i możemy nie zauważyć „rozmnażania się” kwot. Jeśli element szczegółowy z tabeli podrzędnej zostanie usunięty, to w przypadku wyboru rodzaju kwoty Szczegół z tabeli nadrzędnej wygenerowane zostaną pojedyncze rekordy i możemy łatwiej zauważyć „rozmnażanie się” kwot. UWAGA !!! Podczas łączenia w jednej tabeli elementów typów zagregowanych, np. SUM, z elementem szczegółowym pojawi się ostrzeżenie.

135 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 135 Ćwiczenie 28 1.Przejdź na arkusz Podsumowanie 2.Usuń z arkusza elementy: Wkład własny, Obliczenie3 3.Dodaj elementy: Dofinansowanie AVG, Dofinansowanie COUNT, Dofinansowanie MIN, Dofinansowanie MAX, Dofinansowanie Szczegół 4.Zmień nazwę arkusza na: Suma a szczegół 5.Dodaj kolumnę z numerami wierszy 6.Usuń z arkusza element: Numer umowy/decyzji 7.Usuń z arkusza element: Dofinansowanie szczegół (zwróć uwagę, że ilość wierszy zmieniła się, a w kolumnach SUM, AVG, MIN, MAX zagregowały (połączyły) się wiersze w jeden)

136 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 136 OUTER JOIN / NO OUTER JOIN

137 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 137 outer join / no outer join Podczas łączenia folderów wyświetlany jest wybór połączenia folderów.

138 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 138 Drukowanie

139 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 139 Drukowanie Z górnego menu „Plik” => „Drukuj”

140 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 140 Technika projektowania raportów Eksportowanie danych

141 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 141 Eksportowanie danych Z górnego menu „Plik” => „Eksportuj”

142 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 142 Elementy wpływające na wydajność raportów

143 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 143 Elementy wpływające na wydajność raportów Aby zminimalizować czas wykonywania raportów/zapytań ad hoc należy stosować się do poniższych zasad: – należy: używać raportów tabelarycznych zamiast raportów macierzowych; – minimalizować w raportach liczbę elementów stron; – unikać szerokich raportów macierzowych; nikać raportów zwracających tysiące wierszy; – wprowadzać parametry zmniejszające ilość zwracanych danych; – minimalizować liczbę arkuszy roboczych w skoroszycie; – usuwać zbędne arkusze robocze ze skoroszytów (zwłaszcza jeśli użytkownicy końcowi często korzystają z opcji eksportu z programu Discoverer).

144 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 144 Ustawienia osobiste Z górnego menu „Narzędzia” => „Opcje” Jeżeli pojawi się komunikat typu: pułapka wachlarzowa lub poniższy Potem trzeba sprawdzić, czy wyniki w raporcie są prawidłowe, czasami może występować „rozmnażanie kwot”.

145 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 145 Mapowanie raportów

146 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 146 Mapowanie raportów Wzorzec mapowania dostępny jest w dokumencie pt. „Mapowanie danych do raportu” udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/AnalizyRaportyPo dsumowania/Strony/KSI_raporty.aspx

147 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 147 Ćwiczenie podsumowujące

148 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 148 1.Dodaj nowy arkusz (układ arkusza: Tytuł, Tabela) w oparciu o elementy z folderu „Umowy o dofinansowanie – Informacje podstawowe”: Program Operacyjny, Oś priorytetowa, Wydatki kwalifikowane, Dofinansowanie 2.Zmień nazwę arkusza na: Ćwiczenie podsumowujące 2 3.W nagłówkach kolumn: usuń końcówki (, SUM), zastosuj tekst pogrubiony 4.W tytule arkusza wstaw: nazwa skoroszytu (czcionka pogrubiona o rozmiarze 16), w nowej linii nazwa arkusza roboczego (czcionka pogrubiona o rozmiarze 12), w nowej linii data i godzina (czcionka o rozmiarze 10) 5.Elementy liczbowe sformatuj tak aby były z separatorem, dwa miejsca po przecinku i wyrównane do prawej. 6.Zaprojektuj warunek złożony oparty np. na elemencie „Program Operacyjny ” tak aby w arkuszu generowane były dane dotyczące tylko POIG oraz RPMA. 7.Posortuj grupami po: Program Operacyjny 8.Posortuj normalnie od najmniejszej do największej po: Oś priorytetowa 9.Zaprojektuj warunek prosty oparty np. na elemencie „Aktualny” wpisz LIKE „T%”. 10.Utwórz obliczenie pod nazwą „Dodatkowe obliczenie”: Wydatki kwalifikowalne * 3,33 11.Utwórz podsumowania dla wszystkich punktów danych: całkowite na dole, dla programu operacyjnego. 12.Utwórz formatowanie warunkowe na elemencie „Wydatki kwalifikowane” tak aby kwoty powyżej 100 mln zacieniowane zostały na czerwono. 13.Utwórz parametr o nazwie: Podaj kod PO: oparty na elemencie „Program Operacyjny ”, parametr ma być niewymagalny. 14.Edytuj obliczenie „Dodatkowe obliczenie” i dopisz dzielenie przez kolumnę Dofinansowanie. Ćwiczenie podsumowujące

149 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 149 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej Dziękuję za uwagę http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/analizyraportypods umowania/strony/ksi.aspx

150 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 150 Raporty dedykowane

151 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 151 Raporty dedykowane

152 16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 152 Z Menu Narzędzia => Drąż lub najechać na kolumnę i prawy przycisk myszy Drążenie do: „bezpośrednio” powiązanych lub wszystkich powiązanych elementów - (są wśród nich też „bezpośrednio” powiązane) ► Uwaga: można osiągnąć ten sam efekt dodając elementy do arkusza lub je usuwając. Drążenie danych (drilling): rozwijanie i zwijanie


Pobierz ppt "16 sierpnia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 1 ORACLE DISCOVERER."

Podobne prezentacje


Reklamy Google