Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Głód utajony - powstaje wtedy, kiedy jest brak w organizmie białka, witamin i mikroelementów. Powoduje to osłabienie fizyczne i psychiczne u człowieka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Głód utajony - powstaje wtedy, kiedy jest brak w organizmie białka, witamin i mikroelementów. Powoduje to osłabienie fizyczne i psychiczne u człowieka."— Zapis prezentacji:

1 JUŻ DZISIAJ MOŻEMY ROZWIĄZAĆ PROBLEM GŁODU NA ZIEMI, TYLKO ŻE ZBYT NIEWIELU Z NAS TEGO CHCE.

2 Głód utajony - powstaje wtedy, kiedy jest brak w organizmie białka, witamin i mikroelementów. Powoduje to osłabienie fizyczne i psychiczne u człowieka Głód jawny - polega praktycznie na tym samym co głód utajony jednak z tą różnicą, że przez głód jawny człowiek odczuwa ból wywołany brakiem pożywienia.

3 „Biedni potrzebują naszych rąk, by im służyły, naszych serc, by ich kochały.”

4 Obecnie 826 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu głodu i niedożywienia - z czego 792 miliony w krajach rozwijających się oraz 34 miliony w krajach uprzemysłowionych. 1/3 populacji nie dysponuje dostateczną ilością pożywienia. Gdyby zebrać wszystkich głodujących na świecie, zaludniliby cały kontynent, a liczba jego mieszkańców byłaby większa od ludności Ameryki Północnej i Europy Zachodniej razem wziętych. (w 2009 roku głoduje już ponad miliard ludzi, jak podaje agencja FAO)

5

6 Każdego roku przeszło 12 milionów dzieci umiera na choroby związane z niewłaściwym odżywianiem. Statystycznie suma pieniędzy wydana w ciągu tygodnia na zbrojenia jest równa kosztom wyżywienia głodujących ludzi na całym świecie przez okres jednego roku.

7

8 1,3 miliarda ludzi nie ma dostępu do czystej wody, z drugiej strony do wyprodukowania jednego samochodu zużywa się 380 ton wody, kilograma bawełny 50 ton wody a 1kg wołowiny litrów!  Najczęstszymi chorobami spowodowanymi przez niedożywienie są: marazm i kwasiorkor.

9

10  Marazm jest spowodowany brakiem produktów energetycznych, a niedożywione dzieci są całkowicie wychudzone. Ich waga bywa ponad połowę mniejsza od normy. Natomiast kwasiorkor spowodowany jest brakiem białka w pożywieniu. Objawia się głównie obrzękami na całym ciele. Zamiast tkanki tłuszczowej jest woda. Po naciśnięciu skóry palcem pozostaje dołek. Włosy odbarwiają się i prostują. Oba przypadki w cięższych stanach prowadzą do śmierci.

11

12 Większość krajów zaliczanych do Trzeciego Świata, to byłe kolonie krajów europejskich. Przeważająca część Afryki, Azji, Ameryki Południowej i Środkowej znajdowało się jeszcze do połowy XX w. pod panowaniem Brytyjczyków, Francuzów, Holendrów, Portugalii itd. Kolonizacja na dobre wytrąciła ŻYCIE AFRYKI Z RÓWNOWAGI.

13 Obecne kraje rozwijające się nie cierpiały niegdyś głodu. Kraje europejskie potrzebowały tanich surowców i poprzez proces kolonizacji mogły nie tylko czerpać je w sposób nieograniczony, ale również przywłaszczyły sobie ziemię podbitych ludów i zaczęły ciemiężyć rdzenną ludność. Rozpoczęła się epoka panowania białych panów. Ludność, cała flora i fauna oraz bogaty świat minerałów, występujących na czarnym lądzie sprowadzono do wspólnego ekonomicznego mianownika.

14

15 Generalnie kraje Trzeciego Świata produkują dużo żywności z przeznaczeniem na eksport do Europy i Ameryki. Przyczyna jest prosta - w Trzecim Świecie opłaca się produkować (tania siła robocza, duże obszary itd.), lecz nie opłaca się sprzedawać na miejscu. Lepiej zatem tanią żywność sprzedać drożej na zachodzie, aniżeli wykarmić nią głodnych.

16 To nie brak żywności, ale nieracjonalna gospodarka żywnością oraz nieekonomiczna dieta mięsna są głównymi powodami głodu i niedożywienia. Prawda jest taka, że w krajach, których mieszkańcy umierają z głodu, uprawia się zboża, które są następnie eksportowane i przerabiane na paszę dla zwierząt hodowlanych w krajach zachodnich. Po raz kolejny biały władca świata dolał oliwy do ognia i skorzystał z okazji, że tam „Gdzie dwóch się bije trzeci korzysta”.

17 A oto kilka przykładów tego niesłychanego marnotrawstwa człowieka:
A oto kilka przykładów tego niesłychanego marnotrawstwa człowieka:   1. Z tego samego kawałka ziemi, można uzyskać pokarm sojowy dla 60 osób, lub zaledwie 2 osób spożywających pokarm mięsny.  2. Amerykańskie krowy każdego roku zjadają ilość pokarmu, którą można byłoby wyżywić wszystkich mieszkańców Indii oraz Chin (razem 2mld), czyli 1/3 ludzkości!   3. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ilość pokarmu roślinnego na świecie (w 90 % konsumowanego przez zwierzęta) wystarczyłaby na wyżywienie 17mld ludzi. Niezależne dane organizacji ekologicznych wskazują nawet na liczbę 27 mld...

18 Głód i niesprawiedliwość - jak położyć im kres?
Niestety, aby to uczynić musimy przewartościować całe nasze dotychczasowe życie. Nie da się siedzieć na gałęzi jednocześnie ją ścinając - takie postępowanie i tak zakończy się upadkiem. Podobnie nie da się trwać w dotychczasowym konsumpcyjnym modelu życia, a jednocześnie domagać się rozwiązania problemów takich jak głód czy niesprawiedliwość. Nie da się okradać ludzi z wszystkiego co mają a tym samym domagać się, aby mogli godnie żyć.

19

20 Zielona Rewolucja określenie programów rozwoju rolnictwa prowadzonych w latach 60. XX w. przez agencję ONZ– Organizacja do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Ich celem było zlikwidowanie zjawiska głodu na Ziemi poprzez zwiększenie produktywności rolnictwa (zwłaszcza w krajach tropikalnych i subtropikalnych) dzięki zastosowaniu wydajniejszych odmian roślin uprawnych i rozwojowi agrotechniki.

21 Mimo znacznej poprawy sytuacji żywnościowej w wielu krajach m. in
Mimo znacznej poprawy sytuacji żywnościowej w wielu krajach m.in. Indiach, Pakistanie, państwach Ameryki Południowej i Afryki, zielona rewolucja miała również swoje negatywne następstwa: ekologiczne: niekorzystne przekształcenia środowiska przyrodniczego w wyniku wprowadzania monokultur rolnych, przeprowadzania nieprzemyślanych melioracji czy nadmiernego zużycia wody w celu nawadniania, nadużywania nawozów sztucznych i pestycydów; społeczne: np. nagły wzrost zróżnicowania dochodów (biedni jeszcze bardziej zubożali), zaś brak doświadczenia rolników i odpowiednich urządzeń do magazynowania spowodowały straty cennych nadwyżek żywności.

22 Zielona rewolucja wniosła wiele dobrego w gospodarkę Indii
Zielona rewolucja wniosła wiele dobrego w gospodarkę Indii. Źródłem indyjskiego przyspieszenia gospodarczego były z pewnością reformy wewnętrzne, otwarcie na inwestycje zagraniczne, zwiększenie nakładów inwestycyjnych i poprawa wydajności pracy, a także zmiany strukturalne. Niestety są także wady. Zielona rewolucja spowodowała intensywne powiększenie się przepaści pomiędzy zamożnymi chłopami a biedotą wiejską. Nie zmniejszyły się również kontrasty społeczne na wsi. Nowa strategia rolna jest niczym innym jak próbą wdrożenia w sposób ekspresowy rewolucji technicznej na ziemie zacofanej struktury agrarnej.

23 Głód na świecie

24 TRZECI ŚWIAT TO EFEKT UBOCZNY NASZEJ CYWILIZACJI…
i naszego konsumpcyjnego modelu życia oraz alarm, że pora zmienić dotychczasowe struktury rządzące światem. Bieda na świecie wzrasta - odbierzmy władzę tym, którzy do niej doprowadzają. Chyba, że Tobie taka sytuacja jest na rękę, a głodni ludzie wydają Ci się czymś zupełnie normalnym.

25 Gł. Źródło: http://amitaba.republika.pl/glod_na_swiecie.html
Wykonała: Milena Długołęcka Klasa II Lo ”a” Gł. Źródło:


Pobierz ppt "Głód utajony - powstaje wtedy, kiedy jest brak w organizmie białka, witamin i mikroelementów. Powoduje to osłabienie fizyczne i psychiczne u człowieka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google