Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RENOWATOR ZABYTKÓW ARCHITEKTURY wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RENOWATOR ZABYTKÓW ARCHITEKTURY wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych."— Zapis prezentacji:

1

2 RENOWATOR ZABYTKÓW ARCHITEKTURY wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

3 2 RENOWATOR ZABYTKÓW ARCHITEKTURY Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: RENOWATOR ZABYTKÓW ARCHITEKTURY Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 712[07] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy: 711103

4 3 Syntetyczny opis zawodu i środowisko pracy Czy wiesz, że renowator zabytków architektury: 1.Naprawia, remontuje oraz odtwarza brakujące elementy: zabytkowej kamieniarki, zabytkowych konstrukcji murowanych, wypraw tynkarskich i detali wystroju architektonicznego, przy zastosowaniu tradycyjnych i nowoczesnych technologii, materiałów budowlanych oraz narzędzi, urządzeń i maszyn budowlanych, odpowiednio dla danego zakresu robót. Renowator zabytków architektury może wykonywać pod kierunkiem osób uprawnionych: rekonstrukcje zabytkowych ustrojów budowlanych oraz kopie detali architektoniczno-budowlanych obiektów o szczególnym znaczeniu historycznym i artystycznym dla kultury narodowej. 2.Przeważnie pracuje w miejscu, gdzie znajduje się obiekt poddawany renowacji, tj. wewnątrz budynku bądź na wolnym powietrzu, co wiąże się z przebywaniem w zmiennych warunkach atmosferycznych. Prace renowatorskie mogą również odbywać się w pracowni konserwatorskiej lub rzemieślniczej. 3.Wykonuje zadania samodzielnie, jednak praca może mieć jednocześnie charakter zespołowy. Zdarza się, że czynności są dzielone między większą liczbę osób i nieodzowny jest kontakt z pozostałą częścią zespołu pracowników. Renowator współpracuje wówczas, np. z konserwatorem dzieł sztuki, konserwatorem zabytków, rzemieślnikiem, pozostałymi członkami zespołu renowatorów, jak również może mieć kontakt z architektami, inżynierami budownictwa, którzy są włączani do pracy, jeśli zagrożony jest obiekt poddawany renowacji. 3.Zwykle pracuje 8h dziennie, pięć dni w tygodniu w ciągu dnia. W zależności od charakteru robót, otrzymanego zlecenia oraz warunków pogodowych, możliwe jest prowadzenie prac w dni świąteczne. Przy pilnych zleceniach lub w sytuacji szczególnie dogodnych warunków atmosferycznych należy liczyć się z pracą w godzinach nadliczbowych.

5 4 Po zapoznaniu się z powyższym opisem zawodu i środowiska pracy z pewnością znalazłeś niezrozumiałe dla Ciebie sformułowania. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić ich znaczenie. W tym celu, najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy będziesz zapoznawał się z treścią kolejnych slajdów. Praca własna… Na wesoło

6 5 NA WESOŁO Powrót Przychodzi bezrobotny robotnik na budowę szukać pracy. Idzie do majstra, a ten pyta: - Co może pan robić? - Mogę kopać - odpowiada bezrobotny. - A co jeszcze może pan robić? - Mogę nie kopać... Malarz chwali się krytykowi: - Udało mi się namalować duży obraz. Krytyk ogląda obraz, po czym stwierdza: - Duży to on jest, ale się nie udało...

7 6 Zadania i umiejętności zawodowe Ocenia zakres robót renowacyjnych i rekonstrukcyjnych na podstawie rysunków roboczych, zdjęć i wizji lokalnej. Ustala zapotrzebowania na materiały, narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonania prac renowacyjnych. Przygotowuje materiały budowlane do renowacji konstrukcji murowych. Demontuje uszkodzone elementy zabytkowych obiektów budowlanych. Odtwarza brakujące detale architektoniczne z kamienia, cegły, gipsu; osadza je w odpowiednim fragmencie obiektu. Naprawia i konserwuje uszkodzone mury, stropy, schody, sklepienia, pokrycia dachowe, cokoły, fundamenty. Wykonuje uzupełnienia, wymienia, naprawia i dokonuje renowacji różnych rodzajów tynków. Osadza odlewy i kamienne płaskorzeźby na ścianach. Uzupełnia brakujące elementy sztukaterii.

8 7 Wykonywanie murów nośnych z różnych materiałów, o różnej grubości. Wykonywanie sklepień, nadproży i stropów murarskich. Wykonywanie zapraw, mieszanek i mas tynkarskich. Wykonywanie, naprawa i renowacja tynków ozdobnych i szlachetnych: nakrapianych, zmywanych, cyklinowanych i gładzonych, kamieniarskich, sgraffito, tynków pod malowidła, freskowych, sztablatur i tynków ozdobnych. Dobieranie kruszywa do różnych tynków. Dobieranie dodatków do zapraw tynkarskich. Mieszanie składników zapraw i mas tynkarskich. Spoinowanie i licowanie ścian. Wykonywanie i naprawa stiuków. Sporządzanie zapraw i klejów. Narzucanie zaprawy na podłoże. Sporządzanie, przygotowanie, mieszanie i rozrabianie farby wapiennej. I wiele innych… Praca własna… Uwaga: W podanych powyżej tekstach dotyczących zadań i umiejętności zawodowych z pewnością pojawiły się nowe niezrozumiałe sformułowania, spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy rodziców, nauczyciela, doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

9 8 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie Do pracy w zawodzie renowator zabytków architektury niezbędne są: Nazwa narzędziaOpis kielniaużywana do nakładania i rozprowadzania zaprawy murarskiej młotek murarskiprzydatny podczas demontażu uszkodzonych elementów przy ich rozkruszaniu, rozbijaniu poziomicasłuży do sprawdzania poziomu i pionu budynków przy pracach renowacyjnych i zabezpieczających pion murarskimożna nim sprawdzić pion odnawianych fragmentów budowli, ścian miara metrowastosujemy ją do pomiarów przy pracach renowacyjnych i zabezpieczających kalfas (kastra)pojemnik na zaprawę taczkasłuży do przewożenia zaprawy i materiałów budowlanych paca do zaprawystosuje się ją do wyrównywania i wygładzania narzuconej zaprawy na nową lub uszkodzoną powierzchnię poddawaną zabiegom zabezpieczającym lub renowacji

10 9 Cechy psychofizyczne Test samooceny 1/3 Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie renowator zabytków architektury, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, temperamentu, swoje zainteresowania, uzdolnienia i wymagania fizyczne. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst z cechami psychofizycznymi oraz wymaganiami fizycznymi i zdrowotnymi, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Praca własna… Uwaga: W podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować.

11 10 Lp. Cechy osobowości, wymagania fizyczneTakNie 1Czy jesteś osobą cierpliwą?10 2Czy masz uzdolnienia manualne?10 3Czy masz dobrą wyobraźnię przestrzenną?10 4Czy Twoją mocną stroną jest zręczność rąk i palców?10 5Czy jesteś osobą kreatywną?10 6Czy potrafisz się skupić przez dłuższy czas na wykonywaniu tej samej czynności? 10 7Czy lubisz zajęcia plastyczno-techniczne?10 8Czy jesteś osobą zdyscyplinowaną?10 9Czy precyzja i dokładność to Twoje mocne strony?10 10Czy masz lęk wysokości?10 Dodaj wszystkie punkty i w okienku zapisz wynik. Razem punktów: Cechy psychofizyczne - test samooceny 2/3

12 11 Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i wymagań fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się z doradcą zawodowym. Cechy psychofizyczne - test samooceny 3/3 Na wesoło

13 12 NA WESOŁO Powrót - Tato - pyta Jasiu - czy tę budowę ogrodzili, żeby nikt nie widział, co tam robią? - Nie, synku, żeby nikt nie widział, że tam nic nie robią... Renowator pyta nowego pomocnika: -Czy w poprzedniej pracy spotkało pana coś strasznego? -Nie. A dlaczego pan pyta? -Bo zauważyłem że pan się strasznie boi pracy... Renowator pyta nowego pomocnika: -Czy w poprzedniej pracy spotkało pana coś strasznego? -Nie. A dlaczego pan pyta? -Bo zauważyłem że pan się strasznie boi pracy...

14 13 Przeciwwskazania zdrowotne Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie renowator zabytków architektury, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny 1/3 Przed przystąpieniem do zrobienia testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst zawierający przeciwwskazania zdrowotne, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwe odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim na nie odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

15 14 Lp. Przeciwwskazania zdrowotneTakNie 1Czy masz skłonność do alergii i uczuleń, szczególnie skóry rąk? 01 2Czy masz znaczną wadę wzroku?01 3Czy odczuwasz czasem zawroty głowy?01 4Czy masz kłopoty z rozróżnianiem kolorów?01 5Czy ogólnie jesteś osobą o niskiej sprawności fizycznej?01 6Czy cierpisz zna choroby ograniczające ruchy rąk, np. na reumatyzm? 01 7Czy cierpisz na lęk wysokości?01 Przeciwwskazania zdrowotne - test samooceny 2/3

16 15 Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie renowator zabytków architektury. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo się z nimi zapoznał. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym. Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 3/3

17 16 Kształcenie w zawodzie renowator zabytków architektury 1.Aby pracować w zawodzie renowator zabytków architektury, możesz: 1.1. Jako absolwent trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego, wybrać jednoroczną szkołę policealną. 1.2. Po uzyskaniu świadectwa maturalnego kontynuować naukę w szkołach wyższych na kierunku np. konserwacja i restauracja dzieł sztuki. 1.3. Pracując w zawodzie, po 3 latach możesz przygotować się do egzaminu czeladniczego organizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego, a następnie zdać egzamin mistrzowski.

18 17 Kształcenie w zawodzie renowator zabytków architektury 3.Czego będziesz się uczył przygotowując się do wykonywania zawodu renowator zabytków architektury? W ramach modułu: 3.1. Wprowadzenie do zawodu: zarysu historii architektury i sztuki, dokumentacji związanej z konserwacją zabytków, zniszczeń i uszkodzeń obiektów zabytkowych, prowadzenia robót budowlanych w obiektach zabytkowych. 3.2. Techniczne podstawy budownictwa: posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu budownictwa, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, rozpoznawania podstawowych materiałów budowlanych, posługiwania się dokumentacją techniczną, magazynowania, składowania i transportowania materiałów budowlanych. 3.3. Technologia robót murarskich: organizowania stanowiska prac murarskich, dobierania materiałów, narzędzi i sprzętu, wykonywania: zapraw budowlanych i betonów, murów nośnych z różnych materiałów, o różnej grubości, ścian działowych, ścian z kanałami, słupów i filarów międzyokiennych, sklepień, nadproży i stropów murarskich oraz gzymsów i attyk; naprawiana i konserwacji konstrukcji murowych, spoinowania i licowania ścian, wykonywania robót rozbiórkowych. 3.4. Technologia robót tynkarskich: dobierania materiałów, narzędzi i sprzętu do robót tynkarskich, wykonywania: zapraw, mieszanek i mas tynkarskich, tynków pospolitych i doborowych, tynków szlachetnych i ozdobnych oraz wykonywania i naprawy stiuków.

19 18 Kształcenie w zawodzie renowator zabytków architektury 4.Z jakich podręczników będziesz się uczył przygotowując się do wykonywania zawodu renowator zabytków architektury? Przykładowe : Kuczyński A., Lenkiewicz W.: Zarys budownictwa ogólnego. WSiP, Warszawa 1999, Maj T., Zawodowy rysunek budowlany, WSiP, 2008, Martinek W. Szymański E.: Murarstwo i tynkarstwo. Technologia. WSiP, 1999, Szymański E.: Materiały budowlane. WSiP, Warszawa 2008.

20 19 NA WESOŁO W szkole: - Hej, ty tam, pod oknem - kiedy był pierwszy rozbiór polski? Pyta nauczyciel. - Nie wiem. - A w którym roku była bitwa pod Grunwaldem? - Nie pamiętam. - To co ty właściwie wiesz? Jak chcesz zdać maturę? - Ale ja tu tylko regał naprawiam... Mama pyta swego syna: - Jasiu, jak się czujesz w szkole? - Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o niczym nie wiem...

21 20 Kształcenie w zawodzie Praca własna… 1.Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie renowator zabytków architektury. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: 1)odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie; 2)przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych; 3)rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie; 4)i najtrudniejsze – wybierz się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie, sukcesywnie wkładaj do teczki. 2. Zapoznaj się z ofertą Związku Rzemiosła Polskiego (www.zrp.pl).

22 21 Rynek pracy Czy wiesz, że: 1)Typowymi stanowiskami pracy w zawodzie renowator zabytków architektury są: stanowiska prac murarskich, sztukatorskich, tynkarskich i malarskich w przedsiębiorstwach oraz w zakładach rzemieślniczych prowadzących renowację i konserwację obiektów zabytkowych. 2)Pokrewnymi stanowiskami pracy, na których może pracować renowator zabytków architektury, są: pracownik remontowo-budowlany, murarz, rzeźbiarz – kamieniarz, snycerz, brązownik, ludwisarz, kowal artystyczny, sztukator, pozłotnik, konserwator dzieł sztuki. 3)Renowator zabytków architektury może poszukiwać pracy np. w pracowniach konserwacji zabytków, pracowniach rzemieślniczych, czy firmach budowlanych. Zakładają także własną działalność gospodarczą i świadczą usługi na rzecz innych firm i pracowni, w tym prowadzą własne niezależne pracownie rzemieślnicze.

23 22 Rynek pracy Praca własna… 1.Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie renowator zabytków architektury ? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z renowatorem zabytków pracującym na własny rachunek lub zatrudnionym w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wyniki zapisz w przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca tabeli. Lp.Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

24 23 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji: Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia tytułów wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: 1)Murator (http://www.muratordom.pl, 2009.12.14). 2)Renowacje i zabytki, Wydawnictwo A.I.P (http://www.renowacjeizabytki.pl, 2009.12.14). 3)Atlas Budowlany (http://www.atlas.com.pl/atlasbudowlany, 2009.12.14).

25 24 III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: 1) Doradca 2000 – przewodnik po zawodach. Renowator zabytków architektury (https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody, 2009-12-14). 2) Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Renowator zabytków architektury, Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Warszawa, 2005. (http://www.cke-bip.waw.pl/assets/files/infor_ZAW_ZSZ/renowator.pdf, 2009-12-14). 3)Karkoszka T., Kulczycka A., Kusina A., Redlich A.: Modułowy program nauczania. Renowator zabytków architektury 712 [07]. Warszawa, MEN 2001 (http://www.koweziu.edu.pl/programy/programy.php, 2009-12-08). 4)Standard wymagań – egzamin czeladniczy dla zawodu Renowator zabytków architektury. Warszawa, Związek Rzemiosła Polskiego ( http://www4.zrp.pl, link: Oświata zawodowa, 2009-12-14). 5)Standard wymagań – egzamin mistrzowski dla zawodu Renowator zabytków architektury. Warszawa, Związek Rzemiosła Polskiego ( http://www4.zrp.pl, link: Oświata zawodowa, 2009-12-14). Źródła informacji

26 25 Akty prawne: 1.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U. 2010 Nr 82, poz. 537). 2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. nr 124, poz. 860 z późn. zm). Źródła informacji

27 26 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat interesujących Cię zawodów.


Pobierz ppt "RENOWATOR ZABYTKÓW ARCHITEKTURY wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google