Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIK DENTYSTYCZNY wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIK DENTYSTYCZNY wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych."— Zapis prezentacji:

1

2 TECHNIK DENTYSTYCZNY wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

3 TECHNIK DENTYSTYCZNY Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: TECHNIK DENTYSTYCZNY Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 322[09] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy: 321402

4 Syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy Czy wiesz, że technik dentystyczny: 1.Wytwarza i naprawia protezy zębowe, aparaty ortopedyczno- szczękowe, wkłady służące do uzupełniania braków uzębienia. 2.Zadania wykonuje na zlecenie lekarza stomatologa, czasami współpracuje z nim (np. pobiera miarę do protezy i dokonuje przymiarki), zazwyczaj nie ma bezpośredniego kontaktu z pacjentami. 3.Pracuje indywidualnie i samodzielnie od 3 do 6 godzin dziennie, godziny pracy nie są stałe i zależą od liczby i rodzaju otrzymanych zleceń. 4.Jest to praca o charakterze produkcyjno-usługowym w zakresie ochrony zdrowia (zaliczana do prac lekkich lub średnio-ciężkich), wykonywana najczęściej w pozycji siedzącej i stojącej.

5 Syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy 5.Zazwyczaj pracuje w pracowni protetycznej, w której od podstaw przygotowuje protezę lub aparat ortodontyczny. 6.Wykonuje pracę, która wymaga dużej dokładności, precyzji, poczucia estetyki i cierpliwości. 7.Używa w swojej pracy materiałów ceramicznych, metalowych i tworzyw sztucznych. 8.Obróbki materiałów dokonuje przy pomocy narzędzi ręcznych i elekromechanicznych (np. szlifierka, wiertarka czy różnego rodzaju obrabiarki precyzyjne znacznie mniejszych rozmiarów niż te, które używane są np. w warsztacie ślusarskim).

6 Syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy 9.Silniki elektryczne urządzeń elektromechanicznych (np. obracające się tarcze szlifierskie) są źródłem hałasu i wibracji. 10.Przy obróbce materiałów protetycznych powstają pyły, nie zawsze dające się całkowicie usunąć (pomimo stosowania odciągów wentylacyjnych) – obecność pyłów oraz intensywne oświetlenie stanowiska pracy powoduje wzrost ryzyka zapadania na choroby układu oddechowego i narządu wzroku. 11.W pracy wymagane jest zakładanie ubrania ochronnego, (np. rękawiczek, maski osłaniającej twarz i oczy), a narzędzia powinny mieć osłony i zabezpieczenia.

7 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem, z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Podkreśl je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić te sformułowania. Najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej, rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy zapoznasz się z treścią kolejnych slajdów.

8 Zadania i umiejętności zawodowe Umiejętność opisywania profilaktycznego, leczniczego i rehabilitacyjnego działania protez. Regulacja i dopasowywanie protez i aparatów, ich naprawa i konserwacja. Przygotowywanie pacjenta do stosowania protez i innych urządzeń uzupełniających i korygujących wady uzębienia oraz dbałości o ich stan. Prowadzenie działań edukacyjnych (na temat zapobiegania wadom zgryzu, próchnicy i innym chorobom). Obsługiwanie nowoczesnych urządzeń i aparatury w pracowni stomatologicznej, zgodnie z zasadami BHP (aparaty do topienia metali, wirówki, wiertarki protetyczne różnych typów, szlifierki).

9 Określanie stanu jamy ustnej na podstawie braków zębowych, np.: bezzębie, braki skrzydłowe zębów. Korzystanie z wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i patologii narządu żucia. Dobieranie metody wykonania i materiałów do rodzaju protezy. Obsługa niezbędnych narzędzi pracy (np. szlifierka, wiertarka, obrabiarka precyzyjna). Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku podczas wykonywania prac protetycznych, np.: założenie opatrunku na ranę, założenie opaski uciskowej, sztuczne oddychanie, opatrywanie oparzeń. Uwaga: W podanych treściach mogą pojawiać się nowe, niezrozumiałe sformułowania. Spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

10 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie Do pracy w zawodzie technika dentystycznego niezbędne są: Nazwa narzędziaOpis aparat do topienia metali służy do topienia i jednoczesnego odlewu metali kleszcze protetyczne służą do wyginania, zaginania drutów wiertarka protetyczna służy do wykonywania otworów w protezie szlifierka służy do szlifowania powierzchni protez obrabiarka precyzyjna służy do precyzyjnego nadawania kształtu protezom

11 Cechy psychofizyczne Test samooceny Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika dentystycznego, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, zainteresowania, uzdolnienia, temperament i predyspozycje fizyczne. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy test, dotyczący wymaganych cech psychofizycznych oraz predyspozycji fizycznych i zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie.

12

13 Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i predyspozycji fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się doradcą zawodowym.

14 Przeciwwskazania zdrowotne Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika dentystycznego, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny Przeczytaj uważnie poniższy wykaz przeciwwskazań zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wybierz właściwą odpowiedź. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

15

16 Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie technika dentystycznego. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.

17 Kształcenie w zawodzie Kształcenie w zawodzie technika dentystycznego odbywa się w szkole policealnej dla absolwentów: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego. Składając dokumenty do szkoły policealnej musisz przedożyć orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia z określeniem przeciwskazań do wykonywania zawodu i trzykrotne badanie kału na nosicielstwo. Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe możesz kontynuować naukę w szkołach wyższych na kierunku lekarsko-dentystycznym, stomatologii.

18 Kształcenie w zawodzie Praca własna… 1. Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie technika dentystycznego. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: 1)odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, 2)przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, 3)rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie, 4)i najtrudniejsze – wybrać się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki. 2. Zapoznaj się z ofertą Związku Rzemiosła Polskiego (www.zrp.pl).

19 Rynek pracy Technik dentystyczny może być zatrudniony w szpitalu, poradniach stomatologicznych, poradniach protetycznych i ortodontystycznych. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technika dentystycznego może prowadzić i podejmować pracę w: 1) pracowniach protetycznych, 2) pracowniach ortodontycznych. Ma możliwość prowadzenia własnej pracowni protetycznej na potrzeby gabinetów protetycznych w ramach działalności gospodarczej. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technika dentystycznego może prowadzić i podejmować pracę w samodzielnych pracowniach protetycznych i ortodontycznych oraz laboratoriach protetycznych i ortodontycznych znajdujących się w klinikach i przychodniach stomatologicznych.

20 Rynek pracy Praca własna… 1.Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie technika dentystycznego? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu przeprowadź wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z technikami dentystycznymi, pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wypełnij poniższą tabelę. Lp.Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 2. Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

21 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji: Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: 1) Nowoczesny Technik Dentystyczny: http://www.technik.elamed.pl/strona-zakres.html. 2) TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny: http://www.sklep.elamed.pl/strona-produkt-429.html 3) Forum Ortodontyczne: http://forumortodontyczne.pl/. 4) Endodoncja.pl: http://www.kwintesencja.com.pl/index.php?cse=12&cmo=552&cms= 21.

22 III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: Doradca 2000 – przewodnik po zawodach. Technik dentystyczny, https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=showchapter&chapterid=2. Kozłowska I., Peterson B., Tarnowska-Janaszkiewicz M., Wojciechowski J.: Modułowy program nauczania. Technk dentystyczny 322[09], MEN, Warszawa 2007, http://www.koweziu.edu.pl/programy/programy/technik.dentystyczny_322%5B09%5D.pdf. Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.): Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005, ss. 166-167. Klasyfikacja zawodów i specjalności – opis zawodu. Technik denstystyczny, http://www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php?klasyfikacja_zawodow_id=1179. Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U. 2010 Nr 82, poz. 537).

23 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat zawodów, które Cię interesują.


Pobierz ppt "TECHNIK DENTYSTYCZNY wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google