Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII"— Zapis prezentacji:

1 KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII
wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

2 KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII
Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: kucharz małej gastronomi Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 512[05] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

3 Syntetyczny opis zawodu i środowisko pracy
Czy wiesz, że kucharz małej gastronomii: Przygotowuje potrawy i napoje w punktach małej gastronomii: snack-barach, barach, fast-foodach, stosując przy tym odpowiednie narzędzia, maszyny i urządzenia. Ocenia i dobiera surowce i półprodukty, dokonuje ich oceny w oparciu o normy i receptury gastronomiczne, sporządza kalkulację potraw i napojów. Oblicza ich wartość energetyczną. Wydaje przygotowane potrawy i dba o ich estetyczne wykończenie.

4 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem, z pewnością znalazłeś niezrozumiałe dla Ciebie sformułowania. Podkreśl je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić ich znaczenie. Najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy zapoznasz się z treścią kolejnych slajdów.

5 Zadania i umiejętności zawodowe
Wybrane zadania zawodowe: - planowanie przyrządzania posiłków, - obliczanie wartość energetyczną i odżywczą produktów spożywczych i potraw - dokonywanie oceny surowców, półproduktów i gotowych potraw - dobieranie surowców do produkcji potraw i napojów - dbanie o asortyment, - sporządzanie listy zapotrzebowania, - odbieranie zamówień, - ocenianie potraw, pobieranie próbek, - kreowanie oferty posiłków, udoskonalanie menu, - nadzorowanie procesem produkcji, - pomoc dla pracowników w przyrządzaniu wyrobów, - kreowanie nowych pomysłów kompozycji i potraw, - nadzorowanie wydawania, podawania lub przewozu gotowych potraw.

6 Wybrane umiejętności niezbędne do pracy w zawodzie kucharz małej gastronomii :
- koordynacja wzrokowo-ruchowa, - niepospolite wyczucie smaku, - wyobraźnia i kreatywność, - percepcja kształtów, - wrażliwość estetyczna i smakowa, - umiejętność przestawiania się z jednej czynności na inną, - samodzielność i inicjatywa, - spostrzegawczość, - refleks i szybkie tempo pracy, - zręczność ruchów, - podzielność uwagi, - dokładność, - odpowiedzialność za stan zdrowia konsumentów, - wytrzymałość na długotrwały wysiłek, - przestrzeganie przepisów technologicznych, sanitarnych i higienicznych. Uwaga: W podanych treściach mogą pojawiać się nowe niezrozumiałe sformułowania, spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy doradcy zawodowego Internetu, literatury.

7 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie kucharz małej gastronomii niezbędne są: różnego rodzaju kuchenny sprzęt potrzebny do przyrządzania potraw: piecyki, różnego rodzaju naczynia, patelni, garnki, sztućce, specjalistyczne noże, tarki, miksery itp.

8 Cechy psychofizyczne Test samooceny
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie kucharz małej gastronomii, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, temperamentu, swoje zainteresowania, uzdolnienia i wymagania fizyczne. Przeczytaj uważnie poniższy wykaz cech psychofizycznych oraz wymagań fizycznych i zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wybierz właściwą odpowiedź poprzez zaznaczenie odpowiedniej odpowiedzi. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie.

9 Cechy osobowości, wymagania fizyczne
Lp. Cechy osobowości, wymagania fizyczne Tak Nie 1. Czy jesteś osobą dokładną, czy też nie? 1 2. Czy masz podzielną uwagę i potrafisz wykonywać kilka czynności naraz? 3. Czy jesteś osobą wytrzymałą i odporną na niewygodne warunki pracy? 4. Czy zaliczyłbyś siebie do osób cierpliwych? 5. Jak sądzisz, czy potrafiłbyś skupić uwagę na jednej czynności przez dłuższy czas? 6. Czy wytrwałość to Twoja mocna strona? 7. Czy jesteś sumienny? 8. Jak oceniasz, czy praca piekarza byłaby odpowiednią pracą dla Ciebie? 9. Jak sądzisz, czy praca fizyczna byłaby odpowiednią dla Ciebie? 10. Czy uważasz siebie za osobę odpowiedzialną? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zsumuj swój łączny wynik. Razem punktów:

10 Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i wymagań fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się doradcą zawodowym.

11 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie kucharz małej gastronomii, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny Przeczytaj uważnie poniższy wykaz przeciwwskazań zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wybierz właściwą odpowiedź. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwe odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim na nie odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić. Praca własna … Uwaga: W podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować.

12 Przeciwwskazania zdrowotne
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1. Czy często chorujesz i masz skłonność do zapadania na infekcje? 1 2. Czy chorujesz na padaczkę? 3. Czy odczuwasz czasem zawroty głowy? 4. Czy przydarzyły się Tobie w niedawnej przeszłości sytuacje, w których zemdlałeś? 5. Czy zaliczyłbyś siebie do osób posiadających lęk wysokości, lęk przestrzeni itp.? 6. Czy cierpisz na znaczną wadę słuchu lub wzroku? 7. Czy cierpisz na alergie? 8. Czy masz wadę serca, która uniemożliwia Tobie wykonywanie prac fizycznych? 9. Czy cierpisz na choroby ograniczające ruchy Twoich rąk i/lub nóg, np. na reumatyzm? 10. Czy odczuwasz inne dolegliwości, które Twoim zdaniem utrudniłyby Ci pracę w zawodzie kucharz małej gastronomii?

13 Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie kucharz małej gastronomii. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo się z nimi zapoznał. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.

14 Kształcenie w zawodzie
Aby zostać kucharzem małej gastronomii trzeba ukończyć zasadniczą szkołę zawodową dla absolwentów gimnazjów i umożliwia uzyskanie zawodu kucharz małej gastronomii po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Program nauczania na kierunku kucharz małej gastronomii obejmuje oprócz przedmiotów ogólnokształcących, następujące przedmioty zawodowe związane z technologią gastronomiczną z towaroznawstwem, wyposażeniem technicznym, podstawami rachunkowości gastronomicznej, podstawami żywienia człowieka, organizacją, bezpieczeństwem i higieną pracy.

15 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… 1. Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie kucharz małej gastronomii. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: 1) odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, 2) przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, 3) rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie 4) i najtrudniejsze – wybierz się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie, sukcesywnie wkładaj do teczki. 2. Zapoznaj się z ofertą Związku Rzemiosła Polskiego (

16 Rynek pracy Kucharz małej gastronomii może znaleźć zatrudnienie w: kawiarniach, barach szybkiej obsługi, szpitalach, szkołach, przedszkolach, internatach, stołówkach prowadzonych przez zakłady pracy, punktach małej gastronomii, restauracjach, hotelowych zakładach gastronomicznych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów garmażeryjnych i półproduktów spożywczych.

17 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Rynek pracy Praca własna… 1. Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie kucharz małej gastronomii? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu przeprowadź wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z kucharz małej gastronomii pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wypełnij poniższą tabelę. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia ( patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

18 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”.

19 II. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji:
Przewodnik po zawodach, wyd. II, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003. Zielonka Barbara, Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych. Kucharz małej gastronomii.Zasadnicza szkoła zawodowa, REA. Żabicki Wojciech, Kucharz małej gastronomii. Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy. Kucharz małej gastronomii. Zasadnicza szkoła zawodowa, WSiP. Grzesińska Wiesława, Kucharz małej gastronomii. Wyposażenie techniczne zakładów. Kucharz małej gastronomii. Zasadnicza szkoła zawodowa, WSiP. Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537). 

20 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat interesujących Cię zawodów.


Pobierz ppt "KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII"

Podobne prezentacje


Reklamy Google