Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie w pielęgniarstwie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie w pielęgniarstwie"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie w pielęgniarstwie
mgr Ewa Kuriata Zakład Organizacji i Zarządzania Katedra Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu AM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

2 Wykład I. Kierunki ewolucji nauki o zarządzaniu

3 w dążeniu do realizacji jej celów.
Zarządzanie (z ang. Management) – oznacza uzasadnione dysponowanie zasobami organizacji (ludzkimi, materialnymi, finansowymi, informacyjnymi i. in.) w dążeniu do realizacji jej celów.

4 I etap – do II Wojny Światowej (1903 - 1930)
tzw. szkoła klasyczna (NOZ) charakteryzująca się podejściem analitycznym.

5 Rozwijają się równolegle trzy nurty:
1. Nurt technologiczny (inżynierski) – F.W. Taylor 2. Nurt administracyjny (uniwersalistyczny)– H. Fayol, K. Adamiecki, M. Weber 3. Nurt humanistyczny (human relations) – E. Mayo.

6 1.Nurt technologiczny zakładał osiąganie wzrostu wydajności i efektywności pracy w usprawnianiu procesu technologicznego (diagnoza i analiza procesu wytwarzania oraz doskonalenie procesu, narzędzi itp.) mało uwagi zwracał na udział człowieka w procesie produkcji.

7 2.Nurt administracyjny największy udział przypisywał zarządowi w uzyskiwaniu wzrostu efektywności pracy funkcje zarządzania wg K. Adamieckiego 14 zasad zarządzania wg Fayola przeobrażał się w skrajnie rozwiniętą postać w formie biurokracji

8 Biurokracja według Maxa Webera
to uniwersalny model struktury organizacyjnej, oparty na zalegalizowanym systemie władzy formalnej.

9 Według Webera, idealna biurokracja posiada następujące cechy:
wyraźny podział pracy, a każde stanowisko jest zajęte przez eksperta

10 ustalony, spójny zestaw zasad działania (normalizacja działania)

11 hierarchiczna struktura, tworząca linię podporządkowania od góry do samego dołu

12 przyjmowanie i awansowanie jest oparte na technicznej wiedzy fachowej, pracownicy są chronieni przed arbitralnym zwolnieniem.

13 3.Nurt humanistyczny (human relations)
największy udział w stymulacji sprawności działania w zespołach pracowniczych przypisywano prawidłowym stosunkom międzyludzkim kształtowanie sprzyjających relacji w procesie pracy może być motywujące dla ludzi.

14 II Etap – okres wojny stanowiący przełom w rozwoju badań, spowodowany potrzebą uzyskiwania największej skuteczności w osiąganiu celów strategicznych (my albo oni w trakcie działań wojennych), zapożyczenie terminologii m.in.: cele, operacja, strategia, taktyka itp.

15 III Etap – powojenny   to nowoczesny nurt rozwoju nauki w kierunku podejścia systemowego.

16 Okres powojenny charakteryzował się:
wykorzystaniem dorobku badawczego wielu dyscyplin, m.in.: informatyki, socjologii, psychologii, badań operacyjnych, teorii decyzji, technik organizatorskich i in.;

17 rozwojem technologii przekazu oraz przetwarzania informacji ściśle związanych z modelowaniem matematycznym (badania ilościowe);

18 koncepcją gry organizacyjnej, w społecznych systemach konfliktowych, w których toczy się walka o władzę, o zasoby (przetarg, konkurs ofert, negocjacje itp.);

19 „nowa fala” w zarządzaniu, to koncepcja lat 80 i później
podejście sytuacyjne – uwarunkowane cechami danej sytuacji opis przypadku – case studies

20 podejście systemowe (organizacja jako system składający się z podsystemów wzajemnie od siebie współzależnych) system pozostaje w zależności z otoczeniem, w którym funkcjonuje.


Pobierz ppt "Zarządzanie w pielęgniarstwie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google