Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mutacje genetyczne Zebrał i opracował : Maciej Belcarz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mutacje genetyczne Zebrał i opracował : Maciej Belcarz."— Zapis prezentacji:

1 Mutacje genetyczne Zebrał i opracował : Maciej Belcarz

2 MUTACJA : nagła skokowa zmiana sekwencji nukleotydów w DNA następująca samoistnie lub pod wpływam czynników mutagennych. Somatyczne - zachodzą w Komorkach ciała, nie są dziedziczone, powodują powstawanie nowotworów. Generatywne - zachodzą w gametach, dziedziczą się, są przyczyną chorób genetycznych.

3 Podział ze względu na czynniki wywołujące :
Indukowane spowodowane działaniem czynników mutagennych. Spontaniczne zachodzące bez udziału czynnikow zewnętrznych.

4 Czynniki mutagenne: fizyczne - promienie UV, promieniowanie jonizujące ( pr. Roentgena, kosmiczne, alfa, beta, neutrony). chemiczne - kwas azotawy, analogi zasad (bromouracyl, fluorouracyl), związki alkilujące (formaldehyd, iperyt, leki przeciwnowotworowe), barwniki akrydynowe (riwanol, akron), benz(a)pyren. biologiczne - wirusy, grzyby

5 Podział mutacji: MUTACJE GENOWE CHROMOSOMOWE GENOMOWE SUBSTYTUCJA
STRUKTURALNE DUPLIKACJA DELECJA LICZBOWE INWERSJA INSERCJA DELECJA MONOSOMIA TRANSLOKACJA TRISOMIA

6


Pobierz ppt "Mutacje genetyczne Zebrał i opracował : Maciej Belcarz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google