Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycja projektu Andrzej Ziółkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycja projektu Andrzej Ziółkowski."— Zapis prezentacji:

1 Propozycja projektu Andrzej Ziółkowski

2 Koło Naukowe ITZ KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRACY GRUPOWEJ  INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA Tematyka pracy koła pokrywa się w dużym stopniu z tematyką studiów ale na początek proponuję jej ograniczenie do problemów pracy zdalnej.

3 Tematyka Metody organizacji pracy grupowej z wykorzystaniem Internetu
Analiza i projektowanie mechanizmów zapewniających efektywność pracy zdalnej Narzędzia programistyczne do wspomagania pracy grupowej Zastosowania pracy zdalnej

4 Korzyści z pracy grupowej
Szybsze wykonywanie zadań Specjalizacja Wczesne eliminowanie błędów Nowe pomysły – burza mózgów, wzajemna stymulacja Pełniejsza analiza z różnych punktów widzenia

5 Wady pracy grupowej Trudności w podjęciu decyzji
Konflikty między uczestnikami Niepotrzebne powielanie części prac Problemy organizacyjne Rozmycie odpowiedzialności

6 Internet - nowe możliwości
Praca zdalna Elastyczny czas pracy Wizualizacja wyników pracy i ocen Dokumentowanie przebiegu pracy Obiektywizacja oceny wyników oraz wkładu pracy uczestników

7 Przykłady udanych przedsięwzięć
Wikipedia Projekty „open source” Portale z komentowanymi artykułami Wzajemna pomoc przy rozwiązywaniu problemów programistycznych

8 Postawienie zadania Cel – opracowanie dokumentu np. założeń do nowego projektu, umowy z kontrahentem, informacji reklamowej,.. Uczestnicy – tylko zaproszeni, występujący anonimowo (ważna jest propozycja a nie kto ją zgłosił) Praca zdalna Jak zorganizować pracę zespołu? Jakie funkcje powinno realizować oprogramowanie wspomagające? Jak podejmować decyzje?

9 Zarys metody Organizator (administrator) przygotowuje opis wymagań i wstępną zawartość dokumentu (spis treści) Organizator zaprasza ekspertów do udziału w opracowaniu dokumentu (logowanie) Każdy ekspert może uzupełniać dokument Dodając fragment dokumentu Proponując zastąpienie istniejącego fragmentu Proponując usunięcie fragmentu Każdy ekspert może oceniać propozycje innych Każdy ekspert może dodawać uwagi (uzasadnienia nie wchodzące w skład dokumentu) Aplikacja internetowa pokazuje aktualny stan dokumentu z uwzględnieniem ocen – elementy uzgodnione (dobrze ocenione) w innym kolorze Zostaje wybrana ostateczna wersja dokumentu

10 Budowa dokumentu Dokument to zbiór niepodzielnych fragmentów (atomów). Można proponować tylko inną wersję całego fragmentu Fragmentem może być: akapit, tytuł rozdziału, punkt z listy, rysunek Usuwanie błędów językowych w innym trybie Struktura hierarchiczna lub liniowa

11 Wizualizacja i interfejs

12 Do zrobienia Poznanie aktualnego stanu wiedzy – jak zadanie z projektu jest rozwiązywanie w podobnych systemach? Uściślenie założeń projektowych Opracowanie algorytmów Wybór sposobu implementacji Implementacja i testowanie Analiza działania i przygotowanie założeń do następnej, lepszej wersji systemu

13 Uściślenie założeń projektowych
Budowa dokumentu Sposób wizualizacji Metody oceny treści dokumentu Metody oceny pracy ekspertów Metody wynagradzania ekspertów Metody uzgadniania ostatecznej wersji dokumentu (arbitralna, demokratyczna, pośrednia)


Pobierz ppt "Propozycja projektu Andrzej Ziółkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google