Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TISPOL “Pracujemy wspólnie na rzecz bezpieczniejszych dróg w Europie” Javier Ferragut Sanchez - Guardia Civil Spain kwiecień 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TISPOL “Pracujemy wspólnie na rzecz bezpieczniejszych dróg w Europie” Javier Ferragut Sanchez - Guardia Civil Spain kwiecień 2013."— Zapis prezentacji:

1 TISPOL “Pracujemy wspólnie na rzecz bezpieczniejszych dróg w Europie” Javier Ferragut Sanchez - Guardia Civil Spain kwiecień 2013

2 Prezentacja zawiera informacje nt.: Czym jest TISPOL? Strategię działania TISPOL na lata 2011-2015 Jak wdrażamy założenia teoretyczne strategii w realia? Wnioski

3 TISPOL DVD

4 STRATEGIA TISPOL 2011-2015 Wizja dla bezpieczniejszych dróg na stronie www.tispol.org

5 Wizja TISPOL dot. bezpieczeństwa na drogach całej Europy TISPOL wspiera cel Komisji Europejskiej – redukcja zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym na drogach Europy o 50% do 2020 r. Wyzwanie: zmiana zachowań użytkowników dróg. Zachowanie jest głównym czynnikiem decydującym o liczbie wypadków ze skutkiem śmiertelnym oraz poważnymi obrażeniami. Z różnych powodów, niektóre kategorie użytkowników dróg wymagają wzmożonego „nadzoru” Policji, biorąc pod uwagę: ryzyko, fakt, że są użytkownikami niechronionymi i często ulegają wypadkom ze skutkiem śmiertelnym, bądź poważnymi urazami.

6 Identyfikacja „dobrych praktyk” i rozpowszechnianie ich w czasie seminariów, konferencji, szkoleń, podręczników, baz danych, czy stron internetowych Współpraca i rozwijanie dobrych relacji z innymi podmiotami zaangażowanymi w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego Koordynowanie europejskich, szeroko zakrojonych działań w obszarach kontroli: ciężarówek/autokarów, prędkości, kierowania po alkoholu/narkotykach, stosowania pasów bezpieczeństwa

7 Ułatwienia w zakresie wymian policjantów, ekspertów (w tym szkoleniowców) Egzekwowanie wybranych przepisów BRD oraz zapewnienie, że wykryte naruszenia będą rozpatrywane w sposób szybki i skuteczny Egzekwowanie prawa w zakresie nadmiernej/niewłaściwej prędkości, kierowania „po alkoholu/narkotykach”, stosowania pasów bezpieczeństwa oraz czynników rozpraszających kierowcę Wspólne kontrole/operacje ukierunkowane na szeroko pojęte bezpieczeństwo ruchu drogowego Efektywna komunikacja w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego

8 Wykrywanie i przeciwdziałanie zbyt długim godzinom pracy kierowców oraz manipulacji zapisami tachografów Kontynuowanie prac zmierzających do oceny i określenia nowych problemów w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa w ruchu drogowym Służby policyjne widoczne, pomocne i łagodzące napięte sytuacje wśród użytkowników dróg Dążenie do zapewnienia finansowania i płynnej realizacji prowadzonych działań Zaawansowane dochodzenia w zakresie wypadków, wsparcie dla ofiar i wykorzystywanie technologii

9 TISPOL wspiera Policje na drogach Europy poprzez zapewnienie ujednoliconych stanowisk w dyskusjach z Komisją Europejską, Parlamentem i innymi organami europejskimi, w obszarze brd TISPOL współpracuje w innymi instytucjami egzekwującymi prawo takimi jak: Europol, Interpol, Frontex, ECR TISPOL współpracuje również z innymi partnerami, np. ETSC, TAPA and IRU Razem jesteśmy silniejsi

10 Projekt Lifesaver Data rozpoczęcia: 1 czerwca 2008 Data zakończenia: 31 maja 2011 W projekt zaangażowane były wszystkie państwa będące członkami TISPOL. Szczególną uwagę skupiano na 6 krajach (Rumunia, Polska, Portugalia, Hiszpania, Węgry, Słowenia), by wspomagać je w dążeniach do jak największej redukcji wypadków ze skutkiem śmiertelnym 12 Seminariów Strategicznych dla kadry zarządzającej 18 Seminariów dla szczebla średniego Podręcznik dot. Pracy Policji drogowych 3 Operacyjne Seminaria 3 Techniczne Seminaria 27 Pan-Europejskich Operacji Kontrolnych 621 policjantów ruchu drogowego uczestniczyło w międzynarodowych wymianach Klarowne przesłanie dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym

11 Reakcje dot. projektu Lifesaver " Lifesaver był bardzo istotnym dla Rumunii projektem. Odnotowaliśmy znaczący spadek wśród ofiar śmiertelnych wypadków drogowych od momentu włączenia się w realizację projektu.“ Marin Motoc, Romanian National Traffic Police “ Trudno określić, jak bardzo spadły statystyki dot. ofiar śmiertelnych dzięki projektowi Lifesaver, jednak jestem przekonany, że „uratowaliśmy” wiele istnień ludzkich“. Javier Sanchez Ferragut, Guardia Civil Spain “Komisja Europejska współfinansowała projekt Lifesaver i miałam osobiście okazję obserwować jego ewaluację od pierwszych koncepcji do finału. Jestem przekonana, że miał swój udział w poprawie bezpieczeństwa na drogach Europy” Isabelle Kardacz, European Commission

12 „Traffic Policing” „Road Policing” Bezpieczeństwo ruchu drogowego- priorytetem nr 1 dla TISPOL Policje drogowe mogą mieć udział w zwalczaniu przestępstw drogowych i transportowych Przestępcy wykorzystują drogi do swych nielegalnych działań „Road Policing” współdziała w obszarze egzekwowania bezpieczeństwa na drogach i zwalczaniem przestępstw Policje drogowe mogą wykrywać przestępstwa i przeciwdziałać im podczas swoich akcji w obszarze brd

13 FilozofiaTISPOL TISPOL jest „za” działaniami, a nie „gadaniem”

14 Nasze założenia TISPOL jest aktywny na polu ROAD POLICING i jest zaangażowany w redukcję wypadków ze skutkiem śmiertelnym oraz poważnymi obrażeniami na drogach Europy. TISPOL działa jako platforma do nauki i wymiany dobrych praktyk pomiędzy Policjami ruchu drogowego Europy. Działania TISPOL jest prowadzona na podstawie badań, informacji, doświadczeń oraz wytwarzaniu wymiernych rezultatów. TISPOL wspiera edukację użytkowników dróg, w oparciu o niezbędne egzekwowanie, mając znaczący wkład w redukcję zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym. TISPOL pracuje z licznymi partnerami strategicznymi, kontynuując prace nad bezpieczeństwem na drogach Europy.

15 Polityczne przewodnictwo Wice-Przewodniczący i Komisarz d.s. Transportu Siim Kallas, 20 marca 2013 powiedział: "2012 był punktem zwrotnym dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, z najniższą, odnotowaną liczbą osób zabitych. 9% spadek oznacza, że 3.000 ludzkich istnień zostało w ostatnim roku ocalonych. Taki rezultat wyglada bardzo motywująco. Nadal jedna 75 osób dziennie ginie na europejskich drogach, dlatego też nie ma miejsca na popadanie w samozadowolenie. Naszym ambitnym celem jest zredukowanie „śmierci” na drogach o połowę do roku 2020 i musimy utrzymać bieżące tempo, by ten cel osiągnąć. Simm Kallas European Commission Vice President and EuropeanTransport Minister

16 Siim Kallas – cd Wypadki ze skutkiem śmiertelnym to wierzchołek góry lodowej. Na jedna ofiarę śmiertelną przypada 10 osób poważnie rannych (uszkodzenia mózgu, czy rdzenia kręgowego). Potrzebujemy strategii, która pozwoli na uzyskanie spadku również tego rodzaju wypadków w całej Unii Europejskiej.

17 Wnioski TISPOL skupia się na wyzwaniach w obszarze bezpieczeństwa na drogach Wizja i strategia TISPOL są spójne z celami UE Musimy mieć pewność, że nadzór nad ruchem drogowym jest sprawny, a nasze zasoby są dobrze wykorzystywane Cele nie mogą być osiągane samotnie, potrzebne są silne więzy współpracy pomiędzy różnymi podmiotami Polityczna wola oraz przewodnictwo są istotne w celu zapewnienia środków i innowacji niezbędnych do osiągnięcia naszego celu, jakim jest ochrona życia na drogach Europy

18 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "TISPOL “Pracujemy wspólnie na rzecz bezpieczniejszych dróg w Europie” Javier Ferragut Sanchez - Guardia Civil Spain kwiecień 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google