Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Blaski i cienie INTERNETU. Internet jest wspaniałym wynalazkiem, skarbnicą wiedzy, narzędziem komunikacji i edukacji, rozrywki i zabawy, pozwala poznać.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Blaski i cienie INTERNETU. Internet jest wspaniałym wynalazkiem, skarbnicą wiedzy, narzędziem komunikacji i edukacji, rozrywki i zabawy, pozwala poznać."— Zapis prezentacji:

1 Blaski i cienie INTERNETU

2 Internet jest wspaniałym wynalazkiem, skarbnicą wiedzy, narzędziem komunikacji i edukacji, rozrywki i zabawy, pozwala poznać ludzi z całego świata a przede wszystkim ułatwia naukę i pracę. Blaski i cienie INTERNETU Internet a szkoła

3 Komputer w szkole spełnia wiele istotnych funkcji. Uczy, pomaga w korzystaniu z ogromu zasobów edukacyjnych, daje możliwość pełnego rozwoju poprzez bezpośredni kontakt ze źródłem informacji, ale również umożliwia nawiązanie międzynarodowej współpracy szkół. Internet to niepowtarzalna okazja do ciągłego zdobywania wiedzy i wykształcenia nawyku uczenia się przez całe życie. Blaski i cienie INTERNETU

4 Przed nauczycielem staje więc niełatwe zadanie. Powinniśmy zatem jako pedagodzy przygotować uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji i komunikacji poprzez zapewnienie im możliwości korzystania z TI w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów. Blaski i cienie INTERNETU

5 „ Internet daje dostęp do informacji naukowej, zapewnia wymianę myśli, uczy demokracji, współpracy, wspomaga rozwój nauki, kultury i sztuki".

6 Blaski i cienie INTERNETU jest kompendium wiedzy – jest ogromną encyklopedią zawierającą wiedzę na każdy temat.

7 Blaski i cienie INTERNETU zawiera informacje z każdej dziedziny – od rozrywki po literaturę i sztukę.

8 Blaski i cienie INTERNETU rozwija zainteresowania – w Internecie istnieje wiele grup dyskusyjnych. Tu internauci mogą wymieniać się informacjami na temat różnych dyscyplin sportowych, ciekawych tras turystycznych, fani muzyki dyskutować o ulubionych wokalistach. INTERNET

9 Blaski i cienie INTERNETU INTERNET

10 Blaski i cienie INTERNETU INTERNET

11 Blaski i cienie INTERNETU INTERNET

12 Blaski i cienie INTERNETU INTERNET

13 Blaski i cienie INTERNETU INTERNET

14 Blaski i cienie INTERNETU INTERNET

15 Blaski i cienie INTERNETU INTERNET

16 Blaski i cienie INTERNETU INTERNET

17 Globalna sieć stwarza wiele nowych możliwości, szans i korzyści, jednak jej niewłaściwe i nieodpowiednie wykorzystanie może nieść ze sobą szereg zagrożeń. Blaski i cienie INTERNETU

18 Należy uczyć takiego posługiwania się komputerem i Internetem, by nie zagrażał on zdrowiu człowieka i kontaktom międzyludzkim.

19  nękanie w Internecie,  uzależnienie od Internetu,  szkodliwość dla zdrowia,  koszty połączenia z Internetem,  uszkodzenie sprzętu, wirusy, dialery,  problemy psychospołeczne (uzależnienie od sieci, zaburzenia relacji interpersonalnych),  kontakt ze szkodliwymi treściami: pornografią, przemocą, wulgarnością, hazardem, używkami i nienawiścią,  nieświadome udostępnianie danych. Blaski i cienie INTERNETU

20 Najważniejszym przeciwdziałaniem w walce z niebezpieczeństwami i zagrożeniami ze strony Internetu jest nasza wiedza o nim. Istotną rolę w jej przekazywaniu młodemu człowiekowi mają rodzice i nauczyciele. Blaski i cienie INTERNETU

21  niski poziom wiedzy opiekunów na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu,  niechęć do zgłaszania przestępstw odpowiednim służbom,  lekceważenie zagrożeń przez użytkowników Internetu,  brak wiedzy na temat działalności organizacji zajmujących się bezpieczeństwem w sieci,  brak nadzoru nad dziećmi korzystającymi z Internetu,  brak odpowiedniego ustawodawstwa pomagającego w walce z przestępczością w Internecie. Blaski i cienie INTERNETU

22 stosować zasadę „najpierw obowiązki, potem komputer”, częściej zapraszać do domu koleżanki i kolegów dziecka, nakłaniać dziecko do aktywnego poznawania otaczającego go świata poprzez udział w zabawach, grach na świeżym powietrzu i wycieczkach, nie pozostawiać dziecka samego sobie. Blaski i cienie INTERNETU

23 Należy zauważyć konieczność korzystania z zabezpieczeń w szkole. Bezpieczeństwo to wzrośnie, gdy:  szkoła zaangażuje się w rozwój i wdrażanie zasad bezpieczeństwa i zapozna z nimi społeczność szkolną,  nauczyciele będą pamiętać, że stosowanie zasad bezpieczeństwa w Internecie może zapewnić tylko odpowiedni nadzór nad uczniami i skuteczne zarządzanie klasą. Blaski i cienie INTERNETU

24  uczyć zasad bezpieczeństwa,  rozmawiać z nimi,  pokazywać to, co w sieci wartościowe,  wychowywać je do korzystania z sieci,  filtrować szkodliwe treści z Internetu,  edukować rodziców, opiekunów,  egzekwować prawo. Blaski i cienie INTERNETU

25  uświadamiać uczniom, rodzicom i nauczycielom negatywne społeczne, etyczne i prawne konsekwencje rozwoju TI;  promować odpowiedzialną postawę dorosłych oraz prawo dzieci do bezpiecznego korzystania z Internetu;  kształtować świadomego i mądrego użytkownika mediów;  uświadomić dzieciom i rodzicom jakie korzyści niesie Internet;  uświadamiać dzieciom i rodzicom jakie zagrożenia wynikają z użytkowania Internetu;

26 Blaski i cienie INTERNETU  motywować do dbania o cudze i własne bezpieczeństwo w Internecie;  nadzorować obszary internetowe, po których porusza się uczeń;  zapoznać dzieci i rodziców z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu;  informować dzieci i rodziców o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie. Co możemy zrobić jako nauczyciele?

27  Bez cienia wątpliwości nasuwa się wniosek, że komputer wkrada się w naszą codzienność, pozbawia nas logicznego i jasnego rozumowania.  W zastępstwie otrzymujemy masowy sposób istnienia. Pozbawieni indywidualności i kreatywności stajemy się oddychającymi „bazami do przetwarzania danych". Zalew elektroniki wpływa i chyba zawsze będzie ujemnie wpływać na młode jeszcze niedojrzałe umysły.  Niewątpliwie edukacja zyskuje, dzięki ogólnemu postępowi elektronicznemu.  Dzisiaj młodzież ma ułatwione zadanie, jeśli chodzi o dostęp do wiedzy. Wystarczy kliknąć! Jednak z drugiej strony, także wiele traci, całkowicie zapomina o korzeniach wiedzy i dzięki gotowcom, pozbawia się możliwości poszerzania intelektu. Od nas zależy czy nie damy się pochłonąć „internetowej sieci". Blaski i cienie INTERNETU

28 Jak widać dzieci do zbierania różnych danych, nie potrzebują już dorosłych. Nie wychodząc z pokoju, mają dostęp do najlepszych i najciekawszych informacji. Mogą uczestniczyć w debatach i dyskusjach, a nawet zaprzyjaźnić się.

29 Blaski i cienie INTERNETU Komputer stanowi narzędzie wyzwalające procesy twórcze, pomaga je rozwijać. Dzięki tzw. grom edukacyjnym, dzieci i młodzież z przyjemnością przyswajają wiedzę z wielu dziedzin. Gry logiczne kształtują umiejętności wykonywania mniej lub bardziej złożonych operacji myślowych na materiale symbolicznym. Rozwijają zdolność koncentracji uwagi i kojarzenia faktów, przez co wpływają na rozwój intelektualny. Wprowadzając młodego człowieka w świat wirtualny należy pamiętać o uświadomieniu różnic wynikających z zestawienia świata rzeczywistego z fikcyjnym.

30 Blaski i cienie INTERNETU Przeszukując zasoby sieci - dzieci poznają skrajnie różne punkty widzenia na jedną sprawę, poznają specyfikę życia ludzi w innych uwarunkowaniach kulturalnych. Poznaję poglądy znanych ludzi, sławnych, uchodzących za autorytety. Wśród niewątpliwych zalet INTERNETU należy wymienić ułatwienie i usprawnienie pracy we wszystkich niemal dziedzinach życia i nauki, jak i możliwości gromadzenia i przechowywania danych oraz informacji.

31 Blaski i cienie INTERNETU Komputer jest dobry, ale nie wtedy, gdy staje się jedynym nauczycielem, przyjacielem i... bogiem dziecka.

32 Maszyna ma służyć człowiekowi, a nie panować nad nim. Blaski i cienie INTERNETU

33 www.dzieckowsieci.pl www.kidprotect.pl www.fdn.pl www.niebieskalinia.pl www.cert.pl Blaski i cienie INTERNETU


Pobierz ppt "Blaski i cienie INTERNETU. Internet jest wspaniałym wynalazkiem, skarbnicą wiedzy, narzędziem komunikacji i edukacji, rozrywki i zabawy, pozwala poznać."

Podobne prezentacje


Reklamy Google