Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM ZAPOBIEGANIA ZARAŻENIOM PASOŻYTNICZYM PRZEWODU POKARMOWEGO W WOJ.WARMIŃSKO-MAZURSKIM 2002-2006 st. asystent Aleksandra Wasilewska Oddział Promocji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM ZAPOBIEGANIA ZARAŻENIOM PASOŻYTNICZYM PRZEWODU POKARMOWEGO W WOJ.WARMIŃSKO-MAZURSKIM 2002-2006 st. asystent Aleksandra Wasilewska Oddział Promocji."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM ZAPOBIEGANIA ZARAŻENIOM PASOŻYTNICZYM PRZEWODU POKARMOWEGO W WOJ.WARMIŃSKO-MAZURSKIM 2002-2006 st. asystent Aleksandra Wasilewska Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie

2  Do roku 1988 coroczne badania laboratoryjne dzieci coroczne badania laboratoryjne dzieci ze żłobków, przedszkoli, szkół ze żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, domów dziecka podstawowych, domów dziecka  Od roku 1988 ogólnopolskie badania uczniów ogólnopolskie badania uczniów klas I szkół podstawowych klas I szkół podstawowych

3 Nasilenie większości inwazji jelitowych w grupie wiekowej siedmiolatków jest najwyższe.

4 OGÓLNOPOLSKIE BADANIA UCZNIÓW KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  10% populacji siedmiolatków  zachowanie stosunku liczbowego mieszkających na wsi do mieszkających mieszkających na wsi do mieszkających w mieście w mieście  co pięć lat - zmiany w sytuacji epidemiologicznej parazytoz jelitowych epidemiologicznej parazytoz jelitowych rozwijają się z reguły w wolnym tempie rozwijają się z reguły w wolnym tempie

5 I BADANIE - rok 1988  45/49 województw  61 700 dzieci

6

7 NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE ZARAŻENIA  owsik ludzki – 21,01% wszystkich zbadanych dzieci zbadanych dzieci  Giardia intestinalis – 3,02%  włosogłówka ludzka – 1,24%  pełzak okrężnicy - 0,81%

8 II BADANIE – rok szkolny 1992/1993  46/49 województw  60 288 dzieci

9

10 NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE ZARAŻENIA  owsik ludzki – 18,04% wszystkich zbadanych dzieci zbadanych dzieci  Giardia intestinalis – 1,56%  pełzak okrężnicy – 1,14%  glista ludzka – 0,85%  włosogłówka ludzka – 0,55%

11 III BADANIE - rok szkolny 1996/1997  25/49 województw  30 110 dzieci

12

13 NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE ZARAŻENIA  owsik ludzki – 16,45% wszystkich zbadanych dzieci zbadanych dzieci  glista ludzka – 2,80%  Giardia intestinalis – 1,02%  Isospora belli – 0,80%  pełzak okrężnicy – 0,73%

14  Nasiłowska M., Dzbeński T.H.: Analiza występowania pasożytów jelitowych u dzieci klas pierwszych w roku 1988. Przegląd Epidemiologiczny 1991; 45: 163-1.  Płonka W., Dzbeński T.H.: Analiza występowania pasożytów jelitowych u dzieci klas pierwszych w Polsce w roku szkolnym 1992/1993. Przegląd Epidemiologiczny 1995; 49: 285-294.  Płonka W., Dzbeński T.H.: Analiza występowania pasożytów jelitowych u dzieci klas pierwszych w Polsce w roku szkolnym 1997/1998 na terenie wybranych województw. Przegląd Epidemiologiczny 1999; 53: 331-338. Przegląd Epidemiologiczny 1999; 53: 331-338.

15 ZAŁOŻENIA PROGRAMU

16  2002 – termin czwartego ogólno- polskiego badania przeglądowego  Pomysł na rozbudowanie tego przed- sięwzięcia o działania informacyjno- edukacyjne wśród rodziców i pracowników placówek oświatowych. i pracowników placówek oświatowych.

17 BEZPOŚREDNI ADRESACI PROGRAMU  rodzice i opiekunowie dzieci  nauczyciele i inni pracownicy placówek oświatowo-wychowawczych

18  Mają niewystarczający poziom wiedzy na temat etiologii wiedzy na temat etiologii i profilaktyki zarażeń i profilaktyki zarażeń pasożytniczych pasożytniczych  to przekłada się  to przekłada się na nieprawidłowe zachowania na nieprawidłowe zachowania higieniczne dzieci znajdujących się higieniczne dzieci znajdujących się pod ich opieką pod ich opieką

19  Często nie wiedzą, w jaki sposób prawidłowo i z jaką częstotliwością należy pobierać materiał do badań  to rzutuje w dużym stopniu na wiarygodność otrzymywanych wyników  to rzutuje w dużym stopniu na wiarygodność otrzymywanych wyników

20  Często nie rozumieją, że ujemny wynik pojedynczego badania laboratoryjnego nie jest miarodajny  po otrzymaniu takiego wyniku, rezygnują z dalszych etapów badania  po otrzymaniu takiego wyniku, rezygnują z dalszych etapów badania

21 POŚREDNI ADRESACI PROGRAMU  dzieci objęte diagnostyką laboratoryjną w kierunku laboratoryjną w kierunku zarażeń pasożytniczych zarażeń pasożytniczych przewodu pokarmowego przewodu pokarmowego

22 CELE SZCZEGÓŁOWE CELE SZCZEGÓŁOWE Podniesienie poziomu wiedzy Podniesienie poziomu wiedzy na temat: na temat:  najczęściej występujących inwazji jelitowych u dzieci jelitowych u dzieci  konsekwencji zdrowotnych tych inwazji  zasad profilaktyki zarażeń pasożytniczych

23 CELE SZCZEGÓŁOWE Podniesienie poziomu Podniesienie poziomu wiarygodności badań wiarygodności badań diagnostycznych w kierunku diagnostycznych w kierunku pasożytów jelitowych poprzez: pasożytów jelitowych poprzez:  informowanie, na czym polega badanie i kiedy jego wynik można uznać za wiarygodny i kiedy jego wynik można uznać za wiarygodny  zapoznanie z zasadami i sposobem pobierania materiału do badań materiału do badań

24 CELE SZCZEGÓŁOWE  Rozpoznanie sytuacji zdrowotnej dzieci w zakresie zdrowotnej dzieci w zakresie parazytoz jelitowych w woj.warmińsko-mazurskim w woj.warmińsko-mazurskim

25 KOORDYNACJA KOORDYNACJA  pracownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE i Oświaty Zdrowotnej WSSEWSPÓŁPRACA/WSPÓŁREALIZACJA  pion Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE/PSSE WSSE/PSSE  Pracownia Parazytologiczna LBEK WSSE

26 ETAP I Działania organizacyjne, informacyjne, edukacyjne Realizatorzy - pracownicy pionu PZiOZ (1 osoba w WSSE, 1 osoba w każdym powiecie) ETAP II Diagnostyka laboratoryjna Realizatorzy - pracownicy LBEK WSSE, laboratoria PSSE laboratoria PSSE

27 I ETAP Działania organizacyjne  rozpisanie zadań dla pracowników PZiOZ PSSE  przeszkolenie pracowników PSSE  przygotowanie i druk materiałów informacyjnych

28 I ETAP Działania organizacyjne c.d.  przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz sprzętu do poboru prób  wytypowanie placówek do objęcia programem do objęcia programem

29 I ETAP Działania organizacyjne c.d.  spotkania z dyrektorami w celu zapoznania z założeniami programu oraz ustalenia terminów spotkań z pracownikami i rodzicami  odbieranie prób z placówek i dostarczanie ich do laboratorium i dostarczanie ich do laboratorium  dostarczanie wyników badań do placówek

30 I ETAP Działania edukacyjne  przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i personelu placówek  prowadzenie poradnictwa dla osób zgłaszających się do PSSE

31 I ETAP Działania informacyjne  zamieszczanie informacji: - w lokalnych mediach - w lokalnych mediach - na stronach internetowych SSE - na stronach internetowych SSE - na tablicach informacyjnych - na tablicach informacyjnych w placówkach w placówkach

32 MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU  analiza dokumentacji programu dokonywana podczas wizytacji w PSSE  analiza wyników ankiet oceniających zajęcia edukacyjne, wypełnionych przez uczestników zajęć  odsetek kompletnych prób dostarczonych do badania trzykrotnego  analiza wyników badań laboratoryjnych

33 REALIZACJA PROGRAMU W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 2002-2003

34  87 szkół podstawowych  objęcie edukacją 2219 rodziców uczniów oraz 107 nauczycieli klas I  przebadanie 1997 dzieci

35

36 L.p.Nazwa województwa% dzieci zarażonych 1Warmińsko-mazurskie29,6 2Lubelskie20,8 3Zachodniopomorskie20,1 4Świętokrzyskie19,9 5Podlaskie15,8 6Podkarpackie15,0 7Opolskie14,8 8Mazowieckie14,4 9Łódzkie14,2 10Kujawsko-pomorskie13,9 11Dolnośląskie13,4 12Małopolskie13,1 13Wielkopolskie9,2 14Lubuskie8,9 15Śląskie8,8 16Pomorskienie prowadziło badań Polska14,55

37 WYKRYTE ZARAŻENIA  owsik ludzki - 30,69% (12,15%)*  pełzak okrężnicy - 1,85% (0,60%)  Giardia intestinalis - 0,25% (0,69%)  włosogłówka ludzka - 0,15% (0,12%)  glista ludzka – 0,00% (0,83%) * odsetek dzieci zarażonych: województwo/Polska

38  W Polsce występuje tendencja spadkowa inwazji pasożytniczych – zarówno wśród dzieci z miasta jak i ze wsi.  W woj.warmińsko-mazurskim nastąpił znaczny wzrost odsetka zarażonych dzieci wiejskich (1992- 31%, 2002 – 41%) (1992- 31%, 2002 – 41%)

39 W woj. warmińsko-mazurskim 83% 83% dzieci zarażonych żyło w środowisku higienicznym ocenionym jako dobre jako dobre

40  Bitkowska E., Wnukowska N., Wojtyniak B., Dzbeński T.H.: Analiza występowania pasożytów jelitowych u dzieci klas pierwszych w Polsce w roku szkolnym 2002/2003. Analiza występowania pasożytów jelitowych u dzieci klas pierwszych w Polsce w roku szkolnym 2002/2003. Przegląd Epidemiologiczny 2004; 58:295-302. Przegląd Epidemiologiczny 2004; 58:295-302.

41 REALIZACJA PROGRAMU W DOMACH DZIECKA 2003-2004

42  wszystkie domy dziecka w województwie – 20 placówek w województwie – 20 placówek  objęcie edukacją 286 pracowników pracowników  przebadanie 869 dzieci

43 ODSETEK DZIECI ZARAŻONYCH  ogółem - 46%  w zależności od placówki- 15-81% 15-81%

44 WYKRYTE ZARAŻENIA WYKRYTE ZARAŻENIA  owsik ludzki –  owsik ludzki – 36% dzieci  pełzak okrężnicy –  pełzak okrężnicy – 12,2%  Giardia intestinalis –  Giardia intestinalis – 3,8%  glista ludzka  glista ludzka – 1 przypadek  włosogłówka ludzka  włosogłówka ludzka – 1 przypadek  węgorek jelitowy  węgorek jelitowy – 1 przypadek

45 REALIZACJA PROGRAMU W PRZEDSZKOLACH 2004-2006

46  161 przedszkola, 80 SP (klasy O)  objęcie edukacją 6639 rodziców oraz 1242 pracowników  przebadanie 1001 dzieci

47  ODSETEK DZIECI ZARAŻONYCH 11,7% 11,7%  WYKRYTE ZARAŻENIA owsik ludzki – 10,3% dzieci owsik ludzki – 10,3% dzieci pełzak okrężnicy – 1,4% dzieci pełzak okrężnicy – 1,4% dzieci Giardia intestinalis – 2 przypadki Giardia intestinalis – 2 przypadki węgorek jelitowy – 1 przypadek węgorek jelitowy – 1 przypadek

48 Najwyższy odsetek dzieci zarażonych (powyżej 20%) wystąpił wystąpił w przedszkolach wiejskich.

49 Z wyników badań przeprowadzonych w latach 2002-2006 wynika, że dalsze w latach 2002-2006 wynika, że dalsze działania edukacyjno-informacyjne działania edukacyjno-informacyjne oraz diagnostyczne należy kierować oraz diagnostyczne należy kierować przede wszystkim do środowisk przede wszystkim do środowisk wiejskich oraz domów dziecka. wiejskich oraz domów dziecka.


Pobierz ppt "PROGRAM ZAPOBIEGANIA ZARAŻENIOM PASOŻYTNICZYM PRZEWODU POKARMOWEGO W WOJ.WARMIŃSKO-MAZURSKIM 2002-2006 st. asystent Aleksandra Wasilewska Oddział Promocji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google