Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM EDUKACYJNY „Trzymaj formę!” ZAŁOŻENIA na rok szkolny 2008/2009 Aleksandra Wasilewska Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM EDUKACYJNY „Trzymaj formę!” ZAŁOŻENIA na rok szkolny 2008/2009 Aleksandra Wasilewska Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM EDUKACYJNY „Trzymaj formę!” ZAŁOŻENIA na rok szkolny 2008/2009 Aleksandra Wasilewska Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie

2 „Trzymaj Formę!” I.CEL GŁÓWNY Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie

3 „Trzymaj Formę!” II. CELE SZCZEGÓŁOWE 1.Pogłębienie wiedzy na temat znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka

4 „Trzymaj Formę!” 2. Kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z: a/ prawidłowym żywieniem b/ odpowiednią jakością zdrowotną żywności c/ aktywnością fizyczną

5 „Trzymaj Formę!” 3. Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych

6 „Trzymaj Formę!” III. ADRESACI PROGRAMU  uczniowie szkół gimnazjalnych (I-III)  uczniowie szkół podstawowych (V-VI)  rodzice uczniów

7 „Trzymaj Formę!” IV. UCZESTNICY PROGRAMU  dyrekcje szkół, nauczyciele, społeczność szkolna  pielęgniarki środowiska szkolnego  władze wojewódzkie i lokalne  inne osoby i instytucje - wg możliwości i potrzeb środowiskowych

8 „Trzymaj Formę!” V.CZAS TRWANIA PROGRAMU 2006–2009  III edycja – rok szkolny 2008/09

9 „Trzymaj Formę!” VI. ORGANIZATORZY PROGRAMU  Główny Inspektorat Sanitarny  Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności”

10 „Trzymaj Formę!” VII. PARTNERZY PROGRAMU  Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie  Ministerstwo Edukacji Narodowej  Ministerstwo Sportu

11 „Trzymaj Formę!”  Instytut Matki i Dziecka w Warszawie  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

12 „Trzymaj Formę!” VIII. KOORDYNATORZY PROGRAMU  poziom wojewódzki - WSSE st. asystent Aleksandra Wasilewska Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej tel. 089/524-83-82 (85) faks 089/527-99-24 a.wasilewska@wsse.olsztyn.pl

13 „Trzymaj Formę!”  poziom powiatowy – PSSE pracownicy pionu promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Powiatowych Stacji Sanitarno- Epidemiologicznych (wykaz koordynatorów – na www.wsse.olsztyn.pl)www.wsse.olsztyn.pl  poziom szkolny – dyrekcje szkół zaproponowani przez dyrektorów koordynatorzy szkolni

14 „Trzymaj Formę!” IX. WSPÓŁREALIZATORZY PROGRAMU Z PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ  poziom wojewódzki – WSSE mł. asystent Barbara Brakoniecka Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej tel. 089/524-84-40 hz607@wsse.olsztyn.pl

15 „Trzymaj Formę!”  poziom powiatowy – PSSE Pracownicy pionu higieny żywienia, żywności i przedmiotów użytku zaproponowani przez Powiatowych Inspektorów Sanitarnych

16 „Trzymaj Formę!” X. TREŚCI PROGRAMOWE Żywienie młodzieży – zbilansowana dieta Wybrane elementy edukacji konsumenckiej Aktywność fizyczna

17 „Trzymaj Formę!” ŻYWIENIE MŁODZIEŻY  Piramida zdrowia – bloki produktów  Rozkład posiłków w ciągu dnia i % dobowego zapotrzebowania na energię  Dzienne zalecenia żywieniowe dla młodzieży  Rola podstawowych składników odżywczych  Zasady zdrowego żywienia (10 zasad)  Alternatywne sposoby żywienia na przykładzie diety wegetariańskiej

18 „Trzymaj Formę!”  Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem: - otyłość - nadwaga - niedobór masy ciała - anoreksja, bulimia – pomoc specjalisty

19 UWAGA – PRZYPOMNIENIE!!! Do interpretowania BMI/masy ciała dzieci i młodzieży służą specjalnie opracowane siatki centylowe

20 Siatki centylowe

21 „Trzymaj Formę!” WYBRANE ELEMENTY EDUKACJI KONSUMENCKIEJ  Prawa konsumenta  Konstrukcja etykiet na produktach spożywczych (w tym informacje o GDA !)

22 UWAGA Nie można dyskryminować żadnych produktów spożywczych („zdrowe” – „niezdrowe”) Skoro zostały dopuszczone do sprzedaży – nie mogą być szkodliwe dla zdrowia Szkodliwa może być nieprawidłowo jakościowo i ilościowo skomponowana dieta

23 „Trzymaj Formę!” AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA  Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia: - pożądana aktywność fizyczna dla dzieci i młodzieży - test wydolności fizycznej (ćwiczenia) - test sprawności fizycznej (ćwiczenia)

24 Trzymaj Formę!”  Przykłady z omówieniem metodycznym: - ćwiczenia mięśni brzucha - ćwiczenia mięśni bioder - ćwiczenia mięsni grzbietu - ćwiczenia mięśni klatki piersiowej - ćwiczenia oddechowe - ćwiczenia utrzymywania poprawnej postawy ciała - ćwiczenia marszu

25 Trzymaj Formę!”  Kształtowanie sylwetki poprzez właściwy dobór mebli szkolnych do wzrostu ucznia

26 „Trzymaj Formę!” XI. METODA REALIZACJI – METODA PROJEKTU Uczniowie przy wsparciu nauczycieli/rodziców/innych osób ze środowiska lokalnego opracowują i realizują projekty służące propagowaniu zasad zdrowego stylu życia w szkole i w rodzinie

27 „Trzymaj Formę!” Najbardziej wartościowe są projekty interdyscyplinarne, traktujące problem zdrowego trybu życia całościowo, odnoszących się zarówno do zdobywania konkretnych umiejętności, jak też kształtowania postaw i zwiększania zainteresowania problematyką prozdrowotną.

28 „Trzymaj Formę!” Informacje na temat metody projektu są zamieszczone na www.wsse.olsztyn.pl - w części poświęconej „Trzymaj formę”www.wsse.olsztyn.pl Na www.wsse.olsztyn.pl są takżewww.wsse.olsztyn.pl zamieszczone materiały nadesłane przez szkoły, które realizowały I i II edycję programu

29 XII. HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU

30  Przedstawienie oferty programowej dyrektorom szkół (PZiOZ PSSE – VI-IX 2008)  Opracowanie bazy szkół, które wyraziły zgodę na przystąpienie do programu; zamieszczenie wykazu na stronie internetowej WSSE (PZiOZ PSSE/WSSE – IX 2007) HARMONOGRAM

31 W woj.warmińsko-mazurskim udział w III edycji programu zgłosiły 203 (205)* szkoły w tym: 175 (188)* gimnazjów 28 (17)* szkół podstawowych *dane z II edycji

32 L.p. POWIAT Liczba zgłoszonych szkółLiczba szkół nowych OGÓŁEMSPGOGÓŁEMSPG 1 Bartoszyce 707101 2 Braniewo 909000 3 Działdowo 120 000 4 Elbląg 1468220 5 Ełk 1349211 6 Giżycko 817202 7 Gołdap 707000 8 Iława 13310110 9 Kętrzyn 15510211 Lidzbark 909000 11 Mrągowo 615000 12 Nidzica 110 000 13 Nowe Miasto 918110 14 Olecko 606000 15 Olsztyn 310 202 16 Ostróda 1248220 17 Pisz 615000 18 Szczytno 1019000 19 Węgorzewo 514110 RAZEM203 281751697

33 SZKOŁY PODSTAWOWE realizujące program od I edycji realizujące program od II edycji realizujące program od III edycji 1189 GIMNAZJA realizujące program od I edycji realizujące program od II edycji realizujące program od III edycji 135337

34  Dalsze doskonalenie powiatowych koordynatorów i współrealizatorów programu z PIS (PZiOZ i HŻŻiPU WSSE – praca ciągła)  Dalsze doskonalenie szkolnych koordynatorów programu, realizatorów i innych przedstawicieli środowiska szkolnego oraz lokalnego (szkolenia, poradnictwo) (PZiOZ i HŻŻiPU PSSE, lokalni partnerzy – praca ciągła) HARMONOGRAM

35  Nawiązywanie współpracy na rzecz realizacji programu w środowiskach lokalnych Wykonawcy: PZiOZ PSSE/WSSE Termin: praca ciągła  Prowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych w środkach masowego przekazu oraz organizacja imprez masowych w środowiskach lokalnych Wykonawcy: koordynatorzy, realizatorzy i partnerzy Termin: praca ciągła HARMONOGRAM

36  Dystrybucja materiałów do PSSE/szkół Wykonawcy: PZiOZ PSSE Termin: praca ciągła!  Realizacja programu w szkołach metodą projektu Wykonawcy: nauczyciele/pielęgniarki/inne osoby zaangażowane w projekcie Termin: do VI 2009 HARMONOGRAM

37  Nadzorowanie i monitorowanie przebiegu programu Wykonawcy: PZiOZ PSSE/WSSE Termin: IX 2008-VIII 2009

38 WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  Analiza meldunków dwutygodniowych  Kontrole dokumentacji w PSSE  Uczestnictwo w szkoleniach/naradach/itp. organizowanych przez PSSE  Omawianie zrealizowanych zadań na spotkaniach z pracownikami pionu PZiOZ Wykonawcy: koordynator wojewódzki; kierownik OPZiOZ Termin: IX 2008-VIII 2009 Zasięg: minimum 50% PSSE

39  Spotkanie/a robocze z koordynatorami szkolnymi w trakcie roku szkolnego  Wizytacje oceniające realizację programu w szkołach  Analiza informacji otrzymanych ze szkół POWIATOWE STACJE SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE

40  Podsumowanie i ocena realizacji programu na poziomie szkolnym, powiatowym, wojewódzkim, krajowym:  liczby placówek biorących udział w programie  liczby uczniów objętych edukacją  liczby rodziców objętych edukacją  zakresu prowadzonej edukacji  uzyskanych efektów w zakresie żywienia uczniów w szkołach. HARMONOGRAM

41  Planowane jest przeprowadzenie ewaluacji ogólnopolskiej programu.  Wykonawca główny – Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.  Szkoły do badań – losowanie.  Ankietyzacja w szkołach - PSSE Badanie efektywności wdrażania programu

42 Konkurs na projekt

43 § 1. Postanowienia ogólne Konkurs na projekt edukacyjny najpełniej realizujący założenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” przeprowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w szkołach uczestniczących w III edycji programu. Organizatorami konkursu są: Główny Inspektorat Sanitarny Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności”.

44 § 2. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie projektu edukacyjnego najpełniej realizującego założenia programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” – ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z kształtowaniem prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promowanie zasad prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej. Cele projektu muszą być zgodne z celami programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”

45 § 3. Zakres tematyczny Tematyka przygotowanego projektu powinna obejmować zagadnienia ściśle związane z założeniami programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!”.

46 § 5. Zasady uczestnictwa w konkursie Uczestnikami konkursu są szkoły biorące udział w realizacji III edycji programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!”, które opracowały własny projekt edukacyjny, zgodnie z zasadami programu. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia tylko jednego projektu. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty autorstwa uczestnika, nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane. Konkurs odbywa się na poziomie: szkolnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym

47 Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie poszczególnych etapów konkursu oraz wybór laureatów są: poziom szkolny - dyrektorzy szkół, szkolni koordynatorzy programu pt. „Trzymaj Formę!”, poziom powiatowy - powiatowi koordynatorzy programu pt. „Trzymaj Formę!”, poziom wojewódzki - wojewódzcy koordynatorzy programu pt. „Trzymaj Formę!”, poziom krajowy - pracownicy Departamentu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Głównego Inspektoratu Sanitarnego, pracownicy Stowarzyszenia „Polska Federacja Producentów Żywności”.

48 § 7. Nagrody konkursowe Na każdym z etapów konkursu wyłania się następującą liczbę laureatów, odpowiednio: na etapie szkolnym1-3 laureatów na etapie powiatowym 3 laureatów (I, II, III miejsce) na etapie wojewódzkim 3 laureatów (I, II, III miejsce) na etapie krajowym 16 laureatów (I, II, III miejsce, 13 wyróżnień)

49 Rodzaje nagród przyznawanych na poszczególnych etapach konkursu: na poziomie szkolnym, powiatowym i wojewódzkim - wg możliwości i ustaleń odpowiednio: dyrekcji szkół, Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych oraz Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych. na poziomie krajowym I nagroda główna -sprzęt sportowy dla szkoły o wartości 10 tysięcy złotych, II nagroda - sprzęt sportowy dla szkoły o wartości 5 tysięcy złotych, III nagroda - sprzęt sportowy dla szkoły o wartości 3 tysięcy złotych, wyróżnienie (13) - sprzęt sportowy dla szkoły o wartości 1 tysiąca złotych

50 Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności”.  Nagrody etapu krajowego ufundowane zostaną przez Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności”.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany nagród na równorzędne lub do zmiany podziału nagród w związku z ustaleniami podjętymi w czasie obrad Komisji Konkursowej

51 XIII. MATERIAŁY

52  poradnik dla szkolnych koordynatorów i realizatorów programu MATERIAŁY Do pobrania na stronie www.trzymajforme.pl www.wsse.olsztyn.pl

53  broszura dla uczniów  plakat „Piramida zdrowia” - należy posługiwać się wyłącznie tą piramidą, gdyż jest dostosowana i zatwierdzona przez Instytut Żywienia i Żywności dla grupy wiekowej 13-15 lat MATERIAŁY Do pobrania na stronie www.trzymajforme.pl www.wsse.olsztyn.pl

54

55  edukacyjna strona internetowa www.trzymajforme.pl

56 MATERIAŁY EDUKACYJNE DO POBRANIA:  BROSZURA DLA MŁODZIEŻY BROSZURA DLA MŁODZIEŻY  PORADNIK DLA NAUCZYCIELI PORADNIK DLA NAUCZYCIELI  PORADNIK DLA SZKÓŁ PORADNIK DLA SZKÓŁ  PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ  MATERIAŁY DODATKOWE (Wartość kaloryczna produktów, przykłady jednej porcji produktów, moja aktywność ruchowa, ile energii potrzebujesz?, rozkład posiłków w ciągu dnia, test wydolności fizycznej, wydatkowanie energii w czasie wykonywania różnych czynności oraz uprawiania sportów u dzieci i młodzieży w zależności od masy ciała, jak ocenić swoją sprawność fizyczną?, aktywność fizyczna, wydatek energii i pokrywająca go ilość produktów spożywczych) MATERIAŁY DODATKOWE  PLAKAT Z PIRAMIDĄ ZDROWEGO ŻYWIENIA PLAKAT Z PIRAMIDĄ ZDROWEGO ŻYWIENIA

57 Opracowania IMiDZ w Warszawie  Poradnik „Jak pomóc otyłemu nastolatkowi?” (2006) – do pobrania  „Otyłość u polskich nastolatków – epidemiologia, styl życia, samopoczucie” (2007) – do pobrania

58 Wydawnictwa Instytutu Onkologii w Warszawie  Poradnik „Dbaj o zdrowie. Jedz 5 razy dziennie warzywa i owoce” (wydawnictwo Instytutu Onkologii w Warszawie)  Ulotki „Jedz 5 razy dziennie warzywa i owoce” (wydawnictwo Instytutu Onkologii w Warszawie) Do pobrania

59 Opracowanie WSSE w Bydgoszczy  „Etykieta rozszyfrowana – wiem, co kupuję i jem” - przewodnik po etykiecie spożywczej (Mirosława Kierblewska Dział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE Bydgoszcz) Kserokopia dla każdego koordynatora!

60  „5 kroków do bezpieczniejszej żywności” (www.who.int/foodsafety)www.who.int/foodsafety plakat (PL) ulotka (EN) poradnik (EN) „Five keys to safer food manual” Do pobrania Opracowania WHO

61  Lista produktów zalecanych do rozszerzenia asortymentu w sklepikach szkolnych – do pobrania

62 Strona internetowa WSSE w Olsztynie www.wsse.olsztyn.pl - materiały merytoryczne i metodyczne związane z tematyką programu

63 O problemie nadwagi i otyłości:  Biała Księga - Europejska Strategia dla problemów zdrowotnych związanych z odżywianiem się, nadwagą i otyłością (dokument *.doc) Biała Księga - Europejska Strategia dla problemów zdrowotnych związanych z odżywianiem się, nadwagą i otyłością  Biała Księga - Stanowisko Rządu Rzeczpospolitej Polskiej (dokument *.doc) Biała Księga - Stanowisko Rządu Rzeczpospolitej Polskiej  Demograficzne uwarunkowania nadwagi i otyłości u uczniów gimnazjów w Polsce w 2005 roku (dokument *.ppt) Demograficzne uwarunkowania nadwagi i otyłości u uczniów gimnazjów w Polsce w 2005 roku  Otyłość u polskich nastolatków Otyłość u polskich nastolatków - opracowanie Instytutu Matki i Dziecka (dokument *.pdf)  Poradnik - Jak pomóc otyłemu nastolatkowi? Poradnik - Jak pomóc otyłemu nastolatkowi? - opracowanie Instytutu Matki i Dziecka (dokument *.pdf) www.wsse.olsztyn.pl

64 O żywności i żywieniu :  Żywienie człowieka - (prezentacja) Żywienie człowieka -  Zbilansowana dieta dla młodzieży - (prezentacja)  Zbilansowana dieta młodzieży 13-15 letniej - (prezentacja) Zbilansowana dieta młodzieży 13-15 letniej  Profilaktyka chorób dietozależnych - (prezentacja) Profilaktyka chorób dietozależnych  GMO - szansa czy zagrożenie? - (prezentacja) GMO - szansa czy zagrożenie?  Mleko i jego przetwory - niezbędne produkty w zachowaniu zdrowia – (dokument*pdf) Mleko i jego przetwory - niezbędne produkty w zachowaniu zdrowia  Najnowsze doniesienia na temat spożycia mleka i przetworów mlecznych oraz ich oddziaływania na zdrowie człowieka - (dokument *.pdf) Najnowsze doniesienia na temat spożycia mleka i przetworów mlecznych oraz ich oddziaływania na zdrowie człowieka  Dbaj o zdrowie. Jedz 5 razy dziennie warzywa i owoce - opracowanie Instytutu Onkologii - (dokument *.pdf) Dbaj o zdrowie. Jedz 5 razy dziennie warzywa i owoce - opracowanie Instytutu Onkologii

65 O zaburzeniach odżywiania:  Zaburzenia odżywiania (dokument pdf) Zaburzenia odżywiania  Anoreksja, bulimia ( prezentacja ) Anoreksja, bulimia O aktywności fizycznej:  Aktywność fizyczna (prezentacja) Aktywność fizyczna Edukacja konsumenta:  Elementy edukacji konsumenckiej (prezentacja) Elementy edukacji konsumenckiej  Znakowanie wartością odżywczą GDA  Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności (plakat pdf) Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności www.wsse.olsztyn.pl

66 Dla dyrektorów szkół:  "Zasady systemu HACCP oraz GHP/GMP w zakładach"Zasady systemu HACCP oraz GHP/GMP w zakładach produkcji i obrotu żywnością oraz żywienia zbiorowego – broszura  „Przewodnik do wdrażania zasad GMP/GHP i systemuPrzewodnik do wdrażania zasad GMP/GHP i systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowegoHACCP w zakładach żywienia zbiorowego”  Lista produktów żywnościowych zalecanych do rozszerzenia asortymentu sklepików szkolnych Lista produktów żywnościowych zalecanych do rozszerzenia asortymentu sklepików szkolnych  Wykaz literatury przydatnej dla pracowników odpowiedzialnych za żywienie zbiorowe w stołówkach szkół gimnazjalnych.Wykaz literatury przydatnej dla pracowników odpowiedzialnych za żywienie zbiorowe w stołówkach szkół gimnazjalnych.  Jak prawidłowo dobrać meble do wzrostu uczniaJak prawidłowo dobrać meble do wzrostu ucznia www.wsse.olsztyn.pl

67 Linki:  Europejska Rada Informacji o Żywności - www.eufic.org Europejska Rada Informacji o Żywności - www.eufic.org  Instytut Żywności i Żywienia - www.izz.waw.pl Instytut Żywności i Żywienia - www.izz.waw.pl  Rada Promocji Zdrowego Żywienia Człowieka - www.mleko.com Rada Promocji Zdrowego Żywienia Człowieka - www.mleko.com  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich - www.skp.pl Stowarzyszenie Konsumentów Polskich - www.skp.pl  Federacja Konsumentów - www.federacja- konsumentow.org.pl Federacja Konsumentów - www.federacja- konsumentow.org.pl  Centers for Disease Control and Prevention – www.cdc.gov www.cdc.gov

68 www.wsse.olsztyn.pl PORADNICTWO INTERNETOWE DLA REALIZATORÓW PROGRAMU Szkolnych realizatorów programu zapraszamy do korzystania z poradnictwa internetowego prowadzonego przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. Pytania dotyczące żywności oraz zasad żywienia człowieka prosimy przesyłać na adres: a.wasilewska@wsse.olsztyn.pl. Odpowiedzi będą zamieszczane raz w tygodniu na naszej stronie internetowej. a.wasilewska@wsse.olsztyn.pl

69 www.wsse.olsztyn.pl  Możliwość prezentacji projektów i innych przedsięwzięć realizowanych przez szkoły Szkoły realizujące program w roku szkolnym … >> zobacz listę > zobacz << „Ruch i dietę wprowadź w życie, „Odrzuć chipsy i siedzenie,>> zobacz listę<<>> zobacz << będziesz czuć się znakomicie” zyskasz formę jak marzenie”


Pobierz ppt "PROGRAM EDUKACYJNY „Trzymaj formę!” ZAŁOŻENIA na rok szkolny 2008/2009 Aleksandra Wasilewska Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google