Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKUPY - PRZEMYŚLANA DECYZJA CZY ŻYWIOŁ ? DEBATA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKUPY - PRZEMYŚLANA DECYZJA CZY ŻYWIOŁ ? DEBATA."— Zapis prezentacji:

1 ZAKUPY - PRZEMYŚLANA DECYZJA CZY ŻYWIOŁ ? DEBATA

2

3 CZY JESZ ? CO JESZ NA ŚNIADANIE ? DEBATA

4

5

6

7 ? Ładne i dorodne = ekologiczne?

8 DEBATA Ekologia - ale jak?

9 DEBATA Kto jest producentem kupowanych przez Ciebie towarów?

10 DEBATA Na co zwracasz uwagę dokonując zakupów ?

11 DEBATA Witryny sklepowe zachęcają !

12 DEBATA W czym nosisz swoje zakupy ?

13 DEBATA Czy w Twoim gospodarstwie są segregowane śmieci ?

14 DEBATA TAK ? – czy Tak ?

15 DEBATA Co wykazała ankieta?  Tylko 13 % badanych wybiera lokalne lub krajowe produkty;  Około 28 % nie je lub je sporadycznie śniadanie;  Aż 40 % badanych chętnie jadałoby obiady w Mc Donalds;  85 % badanych kupując towary nie zwraca uwagi na to w co jest zapakowany towar;  36 % - chętnie nosi zakupy w reklamówkach;  80 % badanych nie segreguje śmieci.

16 DEBATA Co to jest świadoma konsumpcja?

17 DEBATA Co MY mo ż emy zrobi ć, w kwestii ś wiadomej konsumpcji, w swoim ś rodowisku ?

18 DEBATA Bycie świadomym konsumentem - ze względu na złożoność naszych wyborów nie jest proste. Każdy z nas bierze pod uwagę swoje możliwości finansowe, wygodę i przyzwyczajenia. Trudno domagać się, żebyśmy od jutra zmienili swoje zachowania o 180 stopni. Z drugiej strony, świadome wybory konsumenckie często są łatwiejsze niż nam się wydaje. Wystarczy tylko chcieć.

19 DEBATA Świadomy konsument stosuje zasadę 3 R 1) Reduce – czyli mniej znaczy lepiej; 2) Reuse – czyli drugie życie przedmiotów; 3) Recycle – czyli ze starego nowe;

20 DEBATA Zwracaj uwagę na Eko-znaki !

21 DEBATA Nie ulegaj wpływowi rekla m ! „Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie.” [ Mark Twain] „Kiepska to prawda, która nie może dojść do ludzkiej świadomości bez reklamy.” [ Stefan Kisielewski] „Fikcje są rzeczywistością, przecież płacimy za nie.” [Stanisław Jerzy Lec]

22 DEBATA Działaj mądrze !

23 DEBATA „Planeta może istnieć bez człowieka, człowiek bez planety – nie !” [ Arystoteles ]

24 DEBATA Kodeks dobrych zakupów  Kupuj mniej – rezygnuj z rzeczy, których tak naprawd ę nie potrzebujesz.  Na zakupy wybieraj si ę z list ą zakupów.  Zawsze zabieraj na zakupy w ł asn ą torb ę wielokrotnego u ż ytku.  Nie bierz ze sklepów jednorazowych torebek.  Unikaj produktów nadmiernie i niepotrzebnie opakowanych.  Wybieraj opakowania zwrotne, biodegradowalne, a przynajmniej takie, które mo ż na wykorzysta ć jako surowiec wtórny.

25 DEBATA  Napoje kupuj w butelkach zwrotnych – unikaj jednorazowych butelek, puszek czy kartoników.  Wybieraj produkty trwa ł e, wielorazowe i dobrej jako ś ci, a unikaj jednorazowych (np. d ł ugopisy, kubki, tacki, sztu ć ce) i produktów kiepskiej jako ś ci, które mog ą za chwil ę si ę zepsu ć.  Zanim kupisz zastanów si ę, czy móg ł by ś potrzebn ą Ci rzecz po ż yczy ć od kogo ś lub kupi ć z kim ś „na spó ł k ę ˝ (np. ksi ąż k ę, namiot, kosiark ę ). Mo ż e dan ą rzecz da si ę odkupi ć od kogo ś lub kupi ć w sklepie z u ż ywanymi rzeczami?  Rezygnuj z zakupów w barach, gdzie korzysta si ę z naczy ń jednorazowych.

26  Wybieraj produkty bezpieczne, zdrowe, niealergizuj ą ce.  Wybieraj produkty nadaj ą ce si ę do ponownego, wielokrotnego wykorzystania.  Wybieraj produkty po zu ż yciu których nie pozostaj ą odpady niebezpieczne.  Zwracaj uwag ę na miejsce i sposób produkcji (kupujemy lokalnie – pami ę taj, ż e transport obci ąż a ś rodowisko).  Dokonuj ś wiadomych zakupów, nie ulegaj bezmy ś lnie promocjom i reklamom.  Zawsze sprawdzaj sk ł ad produktu, dat ę przydatno ś ci, warunki gwarancji.  Wybieraj produkty z certyfikatami ekologicznymi. DEBATA

27 Dziękujemy za uwagę Opracowanie: Justyna Ruszczyńska Klaudia Wyszczelska


Pobierz ppt "ZAKUPY - PRZEMYŚLANA DECYZJA CZY ŻYWIOŁ ? DEBATA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google