Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Władze Gminy Szemud Gimnazjum w Szemudzie Gmina Szemud.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Władze Gminy Szemud Gimnazjum w Szemudzie Gmina Szemud."— Zapis prezentacji:

1 Władze Gminy Szemud Gimnazjum w Szemudzie Gmina Szemud

2 Położenie Gmina Szemud położona jest w centralnej części województwa pomorskiego, w powiecie wejherowskim. Gmina zajmuje powierzchnię 175,86 km2, składa się z 22 sołectw. Siedzibą władz samorządowych jest Szemud. Liczba mieszkańców Gminy wynosi osób, przy gęstości zaludnienia 80 osób/1km2. Charakterystyka Gminy Szemud według Romualda Janca

3 Władza przed rokiem 1990 Władzę w gminie sprawował naczelnik Mirosław Plutowski. Jednak kontrolę nad jego poczynaniami sprawowała PZPR w osobie pierwszego sekretarza Komitetu Gminnego i do niego należała akceptacja każdej decyzji. Organem władzy ustawodawczej była Rada Gminy, która wybierana była przez mieszkańców w sposób niedemokratyczny. Informacje uzyskane, dzięki uprzejmości pana Wiesława Sikory

4 Fragment wywiadu z wójtem Gminy Szemud
Cytaty z wywiadu: Wywiad z Wójtem Gminy Szemud z Panem Zbigniewem Engelbrecht ,przeprowadziła w dniu Patrycja Nawrot Patrycja Nawrot: Jakie były działania inwestycyjne przed 1990 rokiem? Wójt Gminy Szemud: Przed 1990 rokiem działania inwestycyjne, jeśli mówimy o gminie naszej, to niewiele ich było ponieważ wówczas rządziła gospodarka centralnie sterowana, (...) Gminy nie miały wiele do powiedzenia, nie miały możliwości finansowych (...). I w związku z tym tych działań inwestycyjnych było niewiele. Jeśli dobrze pamiętam to z udziałem gminy była taka inwestycja, która rozpoczęła się przebudową szkół w Przetoczynie (...) i jeszcze (...) budynek (obecnie budynek telekomunikacji), który został również w tam okresie czasu rozpoczęty, ale już nie dokończony. Dopiero samorząd w latach 90, który powstał (...) dokończył tą budowlę. Patrycja Nawrot: Jak działała gospodarka przed 1990 rokiem? Wójt Gminy Szemud: (...) Było to tak, że na pewno wasi rodzice nie raz opowiadają, że po podstawowe produkty trzeba było stać, albo mieć kartki na cukier, na cukierki, na czekoladę, na różne inne produkty (..). Na podstawie tego można by było dokonać zakupu, a jeszcze nie zawsze ten dany produkt w danym sklepie był. Taki sklep, który był jeden, na przykład w takiej wsi jak Szemud, (...) to sporo tych półek świeciło pustkami, także nawet trudno było kupić ocet. (...). Patrycja Nawrot: Jakie są więzi lokalne między władzą, a społeczeństwem w naszej gminie? Wójt Gminy Szemud: (...) Myślę, że są dobre. (...) Bezpośrednie takie więzi lokalne, to są utrzymywane poprzez radnego, poprzez rady sołeckie z miejscowością. W danej miejscowości z mieszkańcami. I potem są one przenoszone na szczebel gminy. Wójt gminy raz do roku, nieraz częściej, (...) również się spotyka z mieszkańcami na poszczególnych spotkaniach wiejskich. Takie spotkanie raz do roku, zawsze jest organizowane. Społeczeństwo uczestniczy w takich spotkaniach i tutaj wypracowujemy wspólne jakieś stanowisko, odnośnie przyszłych inwestycji albo rozwiązania nagłych problemów, które dotyczą społeczności.

5 Radni Gminy Szemud I Kadencji 1990-1994

6 Fragment przemówienia Eugeniusza Walkusz z obchodów piętnastolecia istnienia samorządu Gminy
„Reforma* przyniosła ludziom podmiotowość, faktyczną autonomię. Gminy uzyskały osobowość prawną, pełne prawa majątkowe i sporo majątku, jak też własne środki finansowe. Z wielkim zapałem nowo wybrani radni wzięli się do pracy w swojej gminie, dla swojego środowiska. Zaczynano od spraw podstawowych, później bardziej skomplikowanych. (…) Śmiało można powiedzieć, że przez 45 lat PRL-u nie zrobiono setnej części tego, co zrobiono za istnienia samorządu w naszej gminie.” (Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Walkusz) * Ustawa z dnia 8 marca 1990 „Lesôk” czerwiec 2005, „Sesja Rady Gminy Szemud ”, s.4-5

7 Miesięcznik „Lesôk” Na terenie całej gminy ukazuje się miesięcznik, który informuje wszystkich mieszkańców o przedsięwzięciach Rady Gminy, imprezach okolicznościowych i prezentuje reportaże z różnych uroczystości. Ponadto zostają umieszczane tu teksty kultury kaszubskiej np. wiersze i pieśni. Ukazuje się od 1993 roku.

8 Oświata Od roku 1999 powstały na terenie naszej gminy cztery gimnazja:
gimnazjum w Kielnie – 1999 r. ( w 2008 roku nastąpiła rozbudowa placówki), gimnazjum w Bojanie gimnazjum w Szemudzie – 2002 r. gimnazjum w Łebnie, które zlikwidowano w 2002 roku, a młodzież zaczęła uczęszczać do nowego gimnazjum w Szemudzie. Niepubliczne gimnazjum w Dobrzewinie Istnieje też pięć Szkół Podstawowych w Szemudzie i jej filia w Donimierzu, Kielno i jej filia w Kieleńskiej Hucie, Łebnie, Koleczkowie Częstkowie, Bojanie, Jeleńskiej Hucie, Łebieńskiej Hucie i niepubliczna w Dobrzewinie. Przy Szkole Podstawowej w Szemudzie w 2005 roku powstało dzięki Gminie pierwsze publiczne Przedszkole. Wszystkie szkoły są wspierane finansowo przez Gminę. Szkoła Podstawowa w Szemudzie (1993) Nowa rozbudowana Szkoła Podstawowa w Szemudzie (2010)

9 Obecny wygląd Szkoły (podstawówka i gimnazjum) w Bojanie.
Szkoły w Bojanie Budynek szkolny w Bojanie po ostatniej rozbudowie w 1974 r. Obecny wygląd Szkoły (podstawówka i gimnazjum) w Bojanie.

10 Sport W Szemudzie znajduje się nowoczesna hala widowiskowo - sportowa oraz sąsiadujące z nią nowo wybudowane boisko „Orlik 2012”. Uroczyste otwarcie hali nastąpiło 8 lutego 2005 roku, natomiast koniec prac przy budowie boisk w 2008 roku. Na terenie tych obiektów odbywają się różnego rodzaju imprezy artystyczne i sportowe . W dni powszednie obiekty te służą pobliskim szkołą w ramach lekcji, a po zajęciach są do dyspozycji wszystkich. „Orlik” składa się z dwóch boisk: do piłki nożnej(ze sztuczną murawą) oraz do koszykówki(wykorzystywanego też jako kort tenisowy).

11 Ośrodek Zdrowia w Kielnie
Ośrodek Zdrowia w budynku Krauzego w Kielnie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielnie

12 Gmina w oczach młodzieży
-Kinga Leyk: Jak Ci żyje się w naszej szkole? -Anita Cymann: Bardzo dobrze. Miła atmosfera, wspaniałe grono pedagogiczne. Ważne dla mnie jest to, że mogę rozwijać swoje zainteresowania w kółkach pozalekcyjnych. - Kinga Leyk : Czy masz szansę samorealizowania się poza szkolą? -Anita Cymann: W mojej miejscowości nie mam takiej możliwości. Wiem, że istnieją różne koła na przykład: nauka gry na gitarze w Wiejskim Ośrodku Kultury w Szemudzie. Na razie skupiam się jednak na nauce. - Kinga Leyk: Czy uważasz, że wystarczająco są rozwinięte koła zainteresowań w naszej gminie? -Anita Cymann: Myślę, że obecnie koła zainteresowań są bardzo dobrze rozwinięte. Moi koledzy, koleżanki, którzy uczęszczają na te zajęcia są bardzo zadowoleni. Uważam, że dużym zainteresowaniem cieszyłyby się koła językowe i ekologiczne, których niestety brakuje. -Kinga Leyk: Jakie zdanie masz na temat ośrodków, które powstały przez ostatnie dwadzieścia lat? -Anita Cymann: Moim zdaniem dobrym pomysłem było wybudowanie Orliku i Hali Sportowej. Pomaga to młodzieży zdobywać sprawności fizyczne i odciąga od gier komputerowych. -Kinga Leyk: Czy podoba Ci się nasza szkoła? -Anita Cymann: Gimnazjum w Szemudzie jest bardzo piękną szkołą. Ostatnio odnowiono świetlicę i drugie piętro. Jestem zadowolona. Nasza gmina również jest piękna. Świetnie położona wśród lasów i jezior. Jedynym szczegółem są nasze drogi. -Kinga Leyk: Co chciałabyś zmienić w naszej gminie? -Anita Cymann: Po pierwsze nasze ulice, nie da się ukryć, że jest to bardzo poważny problem, który dosięga każdego z nas i wiąże się z niebezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego. Wiem, że w ostatnich latach powstał plac zabaw, ale uważam, że to nadal za mało. Dobrym pomysłem byłaby budowa basenu, z tego co słyszałam od znajomych, cieszyłby się dużym powodzeniem. Wywiad przeprowadziła Kinga Leyk z uczennicą naszej szkoły- Anitą Cymann

13 Projekty W niedalekiej przyszłości planuje się dalszą rozbudowę sieci wodociągowej, budowę nowych dróg i modernizację istniejących, budowę nowoczesnych technologicznie oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w Szemudzie i Koleczkowie, modernizację sieci energetycznej i gazyfikację gminy. Oczyszczalnia ścieków w Szemudzie Na terenie Gminy Szemud powstała w 2008 roku Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” (Pomorski Leader). Leader realizuje unijne projekty w celu rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju oraz innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie , kulturowe, historyczne . Charakterystyka Gminy Szemud – Romuald Janca /

14 W skład Zespołu Projektowego wchodzą:
Marcin Bieszk, , kl.IIA Karolina Nowicka, , Kl.IIC Patrycja Nawrot, , Kl. IIC Ewelina Becker, , Kl.IC Kinga Leyk, , Kl.IIA Opiekun zespołu Marta Szykut, Gimnazjum w Szemudzie, ul. Szkolna 6, Szemud Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Władze Gminy Szemud Gimnazjum w Szemudzie Gmina Szemud."

Podobne prezentacje


Reklamy Google