Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLASTIK UZALEŻNIENIE LUDZKOŚCI. Tworzywa sztuczne Materiały składające się z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie przez człowieka i nie występujących.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLASTIK UZALEŻNIENIE LUDZKOŚCI. Tworzywa sztuczne Materiały składające się z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie przez człowieka i nie występujących."— Zapis prezentacji:

1 PLASTIK UZALEŻNIENIE LUDZKOŚCI

2 Tworzywa sztuczne Materiały składające się z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie przez człowieka i nie występujących w naturze) lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących takich jak np. napełniacze proszkowe lub włókniste, stabilizatory termiczne, stabilizatory promieniowania UV, środki antystatyczne, środki spieniające, barwniki itp. Termin "tworzywa sztuczne" funkcjonuje obok niepoprawnych często stosowanych żargonowych określeń takich jak: plastik lub plastyk. Najbardziej poprawnym terminem obejmującym wszystkie materiały zawierające jako główny składnik polimer jest określenie "tworzywa polimerowe".

3 Tworzywa sztuczne a naturalne Współcześnie paleta dostępnych tworzyw sztucznych umożliwia w praktyce zastąpienie nimi niemal każde tworzywo naturalne. Tworzywa sztuczne nie mają jednak zwykle własności identycznych z tworzywami naturalnymi.

4 Zastosowanie tworzywa PET zamiast szkła do produkcji butelek ma następujące zalety: butelki z PET są lżejsze (znacznie mniejsze zużycie surowca i energii potrzebnej do produkcji, transportu, recyklingu), PET się nie tłucze (zastosowanie w miejscach gdzie nie jest dopuszczalne szkło: stadion, basen itp.), łatwiej jest uformować je w niemal dowolny kształt (wysokie walory estetyczne opakowań), Ale ma też wady: PET w temperaturze pow. 70 °C traci swoje własności mechaniczne (butelki nie nadają się do pasteryzacji w wysokiej temperaturze bez stosowania dodatkowych technik uszlachetniających np. dodatek PEN) niska barierowość butelki (bez dodatkowych technologii zwiększających barierowość (np. butelki wielowarstwowe) nie nadaje się do długoterminowego pakowania piwa, soków, mleka)

5 Przetwarzanie tworzyw sztucznych Przetwórstwem tworzyw sztucznych nazywa się proces formowania z nich wyrobów. Do podstawowych technik stosowanych w przetwórstwie zalicza się: 1.wytłaczanie 2.wtryskiwanie 3.prasowanie tłoczenie przetłaczanie formowanie płyt 4.walcowanie 5.odlewanie

6

7 Kody recyklingu tworzyw sztucznych W celu uproszczenia recyklingu tworzyw sztucznych został wprowadzony przez Society of the Plastics Industry Inc (USA) w 1988 kod oznaczania tych tworzyw. Pierwotnie został on zaprojektowany dla tworzyw stosowanych w naczyniach i opakowaniach stosowanych w gospodarstwach domowych. Później jednak został rozszerzony na inne tworzywa, a także na metale. Symbole te ułatwiają ich sortowanie w sortowniach odpadków. Dodatkowo informują też konsumentów z jakim tworzywem mają do czynienia

8 Znaki ekologiczne

9 Ten znak ekologiczny pojawia si ę na opakowaniach przydatnych do wielokrotnego u ż ytku.

10 Znak ekologiczny jest przeznaczony dla opakowa ń, które rozkładaj ą si ę podczas kompostowania i nie uwalniaj ą szkodliwych substancji.

11 Znak ekologiczny przeznaczony dla opakowa ń, które nadaj ą si ę do ponownego przetworzenia i wyprodukowania z odzyskanych surowców innego podobnego produktu.

12 Znak ekologiczny przydatno ś ci opakowania do recyklingu. Wraz ze wzrostem produkcji i zu ż ycia dóbr materialnych wzrasta te ż obci ąż enie ś rodowiska odpadami opakowaniowymi.

13 Dbaj o czysto ść ! Wrzu ć do kosza!

14 EKOlogiczną torbę poproszę! Przeprowadziłyśmy badanie, którego celem było uświadomienie badanych jak wielką rolę w życiu zwykłego klienta odgrywa jedna, mała „reklamówka”.W badaniu brało udział 10 różnych sklepów. Pytając w sklepach o możliwość zakupienia papierowej torby na zakupy wielokrotnie kasjerki odpowiadały, że nie mają takich w sklepie. 2 razy uzyskałyśmy pozytywną odpowiedź. Również 2 razy ekspedientki odpowiedziały, że nie mają, ale postarają się w przyszłości o takie „eko” torby. Niestety najczęściej panie spoglądały na nas dziwnym wzrokiem, ciekawe dlaczego? ;-)

15 W dobie nowinek elektrycznych, Internetu oraz wp ł ywu mediów na ludzko ść a ż wstyd stwierdzi ć, ż e ludzie nie maj ą zbyt wielkiej wiedzy na temat tworzyw sztucznych. Musimy co ś z tym zrobi ć ! Dbajmy o nasz ą Planet ę oraz nasze zdrowie. Miejmy na wzgl ę dzie, ż e my tylko wypo ż yczyli ś my Ziemi ę od naszej potomno ś ci i mamy obowi ą zek o ni ą dba ć i zostawi ć j ą w jak najlepszym stanie.


Pobierz ppt "PLASTIK UZALEŻNIENIE LUDZKOŚCI. Tworzywa sztuczne Materiały składające się z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie przez człowieka i nie występujących."

Podobne prezentacje


Reklamy Google