Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Społeczeństwo i hierarchia społeczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Społeczeństwo i hierarchia społeczna"— Zapis prezentacji:

1 Społeczeństwo i hierarchia społeczna

2 Społeczeństwo Społeczeństwo to : grupa ludzi (zbiorowość), która ma przede wszystkim poczucie odrębności od innych zbiorowości, czyli świadomość tego, co różni ją od podobnych grup. wynika to np. z odmienności języka, jakim posługują się mieszkańcy różnych krajów, innych obyczajów i tradycji.

3 Globalna wioska Globalną wioską możemy nazwać świat, w którym między ludźmi istnieją relacje oparte na swobodnym przepływie informacji.

4 Społeczeństwo informacyjne
Społeczeństwo Informacyjne to : nowy typ społeczeństwa, który ukształtował się w krajach, w których rozwój nowoczesnych technologii teleinformatycznych osiągnął bardzo szybkie tempo. Podstawowymi warunkami, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo można było uznać za informacyjne, jest rozbudowana nowoczesna sieć telekomunikacyjna, która swoim zasięgiem obejmuje wszystkich obywateli oraz rozbudowane, dostępne dla wszystkich zasoby informacyjne.

5 Klasy społeczne Klasy społeczne : różnią się one poziomem wykształcenia, rodzajem wykonywanej pracy, wysokością dochodów, sposobem życia i zakresem sprawowanej władzy.

6 Rodzaje klas społecznych

7 Klasa wyższa Klasa wyższa – tworzą ją z reguły ludzie najlepiej wykształceni. Są oni często właścicielami dużych firm lub zajmują ważne stanowiska w instytucjach publicznych oraz dużych przedsiębiorstwach.

8 Klasa średnia Klasa średnia – należą do niej osoby średnio zamożne, dobrze wykształcone, pracujące w cudzych firmach bądź posiadające własne małe lub średnie przedsiębiorstwa.

9 Klasa niższa Klasa niższa – w jej skład wchodzą zazwyczaj ludzie z niskim wykształceniem. Z powodu niewystarczających kwalifikacji zawodowych i związanych z tym niewysokich zarobków mogą mieć kłopoty z utrzymaniem rodziny. Do grupy tej należą osoby bezrobotne.

10 Dziękuje za uwagę Prezentacje przygotował Leszek Nawrocik


Pobierz ppt "Społeczeństwo i hierarchia społeczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google