Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W ISŁAWA S ZYMBORSKA LAUREATKA NAGRODY NOBLA. W ISŁAWA S ZYMBORSKA ( UR. 2 LIPCA 1923 NA P ROWENCIE ) – POLSKA POETKA, ESEISTKA I KRYTYK LITERACKI,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W ISŁAWA S ZYMBORSKA LAUREATKA NAGRODY NOBLA. W ISŁAWA S ZYMBORSKA ( UR. 2 LIPCA 1923 NA P ROWENCIE ) – POLSKA POETKA, ESEISTKA I KRYTYK LITERACKI,"— Zapis prezentacji:

1 W ISŁAWA S ZYMBORSKA LAUREATKA NAGRODY NOBLA

2

3 W ISŁAWA S ZYMBORSKA ( UR. 2 LIPCA 1923 NA P ROWENCIE ) – POLSKA POETKA, ESEISTKA I KRYTYK LITERACKI, TŁUMACZ, FELIETONISTKA ; CZŁONEK S TOWARZYSZENIA P ISARZY P OLSKICH I P OLSKIEJ A KADEMII U MIEJĘTNOŚCI, LAUREATKA LITERACKIEJ N AGRODY N OBLA (1996). D AMA O RDERU O RŁA B IAŁEGO.

4 Wisława Szymborska stanowi fenomen i zagadkę: skromna, zamknięta, dyskretna i wyciszona elektryzuje czytelników. Prostota jej wierszy skutecznie opiera się objaśnieniom badaczy i bezbłędnie trafia w gust współczesnego odbiorcy. Poetka nawiązuje kontakt z publicznością ponad głowami krytyków i bez pomocy mass mediów, a jej wiersze rozchodzą się w nakładach równych powieściom popularnym.

5 P IERWSZE UTWORY POETYCKIE OPUBLIKOWAŁA W KRAKOWSKIM „D ZIENNIKU P OLSKIM ”, NASTĘPNIE W „W ALCE ” I „P OKOLENIU ". W TYCH CZASACH S ZYMBORSKA BYŁA ZWIĄZANA ZE ŚRODOWISKIEM AKCEPTUJĄCYM SOCJALISTYCZNĄ RZECZYWISTOŚĆ. W LATACH 1947-1948 BYŁA SEKRETARZEM DWUTYGODNIKA OŚWIATOWEGO „Ś WIETLICA K RAKOWSKA " – MIĘDZY INNYMI – ZAJMOWAŁA SIĘ ILUSTRACJAMI DO KSIĄŻEK. W KWIETNIU 1948 R. WYSZŁA ZA MĄŻ ZA POETĘ A DAMA W ŁODKA. N OWOŻEŃCY ZAMIESZKALI W KRAKOWSKIEJ „ KOLONII LITERATÓW " PRZY UL. K RUPNICZEJ. N IEPOWTARZALNY KLIMAT TEGO ŚRODOWISKA MIAŁ INSPIRUJĄCY WPŁYW NA TWÓRCZOŚĆ POETKI. Z MĘŻEM ROZWIODŁA SIĘ W ROKU 1954.

6 D EBIUTEM KSIĄŻKOWYM ZOSTAŁ WYDANY W ROKU 1952 TOMIK WIERSZY D LATEGO ŻYJEMY. S ZYMBORSKA ZOSTAŁA PRZYJĘTA DO Z WIĄZKU L ITERATÓW P OLSKICH. J EST TAKŻE CZŁONKIEM S TOWARZYSZENIA P ISARZY P OLSKICH. W LATACH 1953-1981 BYŁA CZŁONKIEM REDAKCJI "Ż YCIA L ITERACKIEGO ", GDZIE OD 1968 ROKU PROWADZIŁA STAŁĄ RUBRYKĘ "L EKTURY NADOBOWIĄZKOWE ", KTÓRE ZOSTAŁY PÓŹNIEJ OPUBLIKOWANE TAKŻE W FORMIE KSIĄŻKOWEJ.

7 T OMY WIERSZY  Dlatego żyjemy, 1952, 1954  Pytania zadawane sobie, 1954.  Wołanie do Yeti, 1957.  Sól, 1962.  Sto pociech, 1967.  Wszelki wypadek, 1972.  Wielka liczba, 1976.  Ludzie na moście, 1986.  Koniec i początek, 1993.  Chwila, 2002.  Dwukropek, 2005.  Tutaj, 2009.

8 Z BIORY POEZJI  101 wierszy, 1966.  Wiersze wybrane, 1967.  Poezje wybrane, 1967.  Poezje: Poems.  Widok z ziarnkiem piasku, 1996.  Sto wierszy – sto pociech, 1997.  Rymowanki dla dużych dzieci, 2003.  Miłość szczęśliwa i inne wiersze, 2007.

9 Wisława Szymborska pisze mało; obliczono, ze wydała zaledwie dwie i pół setki wierszy. Być może dzięki temu ograniczeniu są one prawie bez wyjątku arcydziełami. W każdym razie od połowy lat pięćdziesiątych należy do ścisłej czołówki polskich i europejskich poetów.

10 W 1996 roku Komitet Noblowski, przyznając Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury, w uzasadnieniu nagrody napisał: „za poezję, która z ironiczną precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej rzeczywistości".

11 Najczęściej Nobla dostawali pisarze i poeci z obszaru języka angielskiego - 22 razy. Ustępują im liczebnością Skandynawowie (nagrodzeni 14 razy) oraz twórcy francuskojęzyczni, których na liście noblistów jest 13. Dwanaście razy odbierał też Nobla literat niemieckojęzyczny. Kolejna grupa laureatów nagrody Nobla to Słowianie (11), w tym czwórka Polaków: Henryk Sienkiewicz (1905 r.), Władysław Reymont (1924 r.), Czesław Miłosz (1980 r.) i Wisława Szymborska (1996 r.)

12 O TRZYMANIE O RDERU O RŁA B IAŁEGO Z RĄK PREZYDENTA B RONISŁAWA K OMOROWSKIEGO


Pobierz ppt "W ISŁAWA S ZYMBORSKA LAUREATKA NAGRODY NOBLA. W ISŁAWA S ZYMBORSKA ( UR. 2 LIPCA 1923 NA P ROWENCIE ) – POLSKA POETKA, ESEISTKA I KRYTYK LITERACKI,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google