Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła energii na świecie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła energii na świecie"— Zapis prezentacji:

1 Źródła energii na świecie
Projekt opracowany przez uczniów klas I-III Gimnazjum nr 93 w Warszawie pod kierunkiem nauczycielki geografii Justyny Walendzik

2 Cele projektu 1) Wyszukiwanie niezbędnych informacji w różnych źródłach wiedzy Selekcja zgromadzonego materiału Posługiwanie się różnymi programami komputerowymi i internetowymi 2) Poszerzenie wiadomości z zakresu odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii Poznanie wpływu działalności człowieka na klimat. Poznanie nowoczesne rozwiązania w zakresie alternatywnych źródeł energii 3) Doskonalenie pracy w zespole. Planowanie pracy.

3 Opis projektu Projekt interdyscyplinarny, łączy wiedzę z geografii, fizyki i informatyki. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na problemy energetyczne we współczesnym świecie. Przykład Nowego Jorku, Kalifornii czy ostatnio Szczecina pokazał co się stanie na skutek awarii sieci energetycznej. Szczególnie ważne jest zapoznanie uczniów z możliwościami wykorzystania energii alternatywnej, która jest przyszłością. W ramach projektu uczniowie prezentowali wykorzystanie różnych źródeł energii m.in.. „Energię wiatrową”, „Energię cieplną”, „Energię geotermalną „, „Energię wodną” czy też „Zużycie energii zmienia klimat”, „Energooszczędny budynek” Efektem projektu są prezentacje multimedialne, makiety, albumy, projekt strony internetowej, możliwe do wykorzystania na lekcjach. Projekt realizowany był w klasach I-III gimnazjum prze 2-osobowe zespoły. Składał się z dwóch części. W pierwszej przeprowadziłam lekcje na temat odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii w Polsce. W drugiej części uczniowie w zespołach przygotowali prace.

4 Programy komputerowe i internetowe
Power Point – wykonanie prezentacji Excel – do wykonania niektórych wykresów wykorzystywanych w prezentacji Word – do wykonania albumów Gimp, Picaso – do obróbki zdjęć wykonanych w trakcie dokumentowania pracy zespołu Zajączek – do wykonania strony internetowej dotyczącej energii jądrowej FLV Player – do odtwarzania filmu You Tube – wybuch jądrowy Przeglądarka internetowa – Google – do wyszukiwania niezbędnych informacji

5 Organizacja pracy zespołów uczniowskich
Uczniowie pracowali w zespołach 2 osobowych. Spośród tematów wybierali samodzielnie ten, który najbardziej im odpowiadał. Sporadycznie tylko po konsultacjach ze mną zmieniali lub modyfikowali swoje prace. Zespoły przygotowały: Prezentacje multimedialne , np. „Energia wodna” – Ola N. i Joasia W. (3f), Paulina U. i Ola W. (3a) „Energia słoneczna” – Ola B. i Martyna B. (3a) „Energia wiatru” – Viet Ba M. i Agata Sz. (3c) Luiza S. (3f) „Energia cieplna” – Piotr S. i Michał B.(2d) „Energooszczędny dom” – Michał Gorczak „Zużycie energii zmienia klimat” – Dagmara W. i Marta Ch.(3b) Projekt strony internetowej dotyczącej energii atomowej – Michał P. i Konrad O. (3c)

6 Organizacja pracy zespołów uczniowskich cd.
Makiety elektrowni – Ola W. (1c), Ola W. i Agata K. (3a), Konrad M. (2d) Albumy –m.in. Paulina B. i Ola R. (3b), Karolina N. i Agata G.( 3b) Plansze przedstawiające wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych w Polsce – Agnieszka K. i Łukasz K. (2F) Iza W. i Jagoda S. (3f)

7 Rola nauczyciela Sformułowanie tematu projektu
Przeprowadzenie lekcji dotyczącej odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii w Polsce i na świecie. Opracowanie celów i treści projektu Wybór narzędzi, programów komputerowych Opracowanie kryteriów oceny projektu Konsultacje z uczniami na temat doboru treści i programów Przygotowanie publicznej prezentacji Ocena pracy uczniów

8 Działania uczniów Wybór tematu oraz narzędzi ( makieta, album, plansze prezentacje multimedialne) Wyszukanie i selekcja odpowiednich do tematu materiałów Konsultacje z nauczycielem dotyczące treści i narzędzi pracy Wykonywanie zaplanowanych działań Przygotowanie plakatów reklamujących projekt Przygotowanie się do prezentacji publicznej Prezentacja publiczna wybranych prac

9 Rezultaty pracy uczniów Prezentacje Power Point
Energia słoneczna

10 Rezultaty pracy uczniów cd. Wykonanie albumów i makiet

11 Publiczna prezentacja
Publiczna prezentacja odbyła się podczas Dni Otwartych naszego gimnazjum w kwietniu. W trakcie prezentacji została przygotowana wystawa prac uczniów oraz wybrani uczniowie (najodważniejsi) omówili także swoje prezentacje multimedialne.

12 Prezentacja publiczna cd.

13 Wnioski Uczniowie Mogłam więcej czasu spędzić z koleżanką, ponieważ wspólnie wykonywałyśmy projekt. Takie prezentacje są ciekawsze niż normalne lekcje. Szukając źródeł w Internecie można więcej się nauczyć niż na lekcjach. Takie prezentacje są potrzebne, ponieważ teraz często w pracy trzeba różne wykonywać. Niektóre makiety wymagały dużo czasu. Chciało im się? ( Chyba tak ). Dowiedziałam się o elektrowniach pływowych. Czy w Polsce powstanie elektrownia atomowa? Tak, ponieważ nie zanieczyszcza środowiska a my potrzebujemy coraz więcej energii.

14 Wnioski cd. Nauczyciel Projekt wymaga dużego wysiłku, zaangażowania ze strony nauczyciela, ale zmusza młodzież do większej aktywności i samodzielnych poszukiwań. Odkrywa prawdziwe talenty artystyczne i techniczne. Lepiej integruje uczniów, ale wpływa także na relacje nauczyciel – uczeń Aktywuje uczniów słabszych, mających gorsze wyniki w nauce. Efekty projektu można wykorzystywać na lekcjach jako pomoc dydaktyczną. Projekt jest dobrym uzupełnieniem tradycyjnych lekcji.


Pobierz ppt "Źródła energii na świecie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google