Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt edukacyjny „ SWOJE ZNAĆ, SWOJE CHWALIĆ”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt edukacyjny „ SWOJE ZNAĆ, SWOJE CHWALIĆ”"— Zapis prezentacji:

1 Projekt edukacyjny „ SWOJE ZNAĆ, SWOJE CHWALIĆ”
Nauczyciel: mgr Małgorzata Wąż Uczniowie: klasa II a - Bernadetta Kujawska, Edyta Markulis, Natalia Bukowy, Milena Mordec, Katarzyna Betlej klasa II b - Magdalena Młynarczyk, Daniel Syjud, Iwona Rudzińska, Kamil Trznadel klasa I LO - Filip Ludwikowski, Iwona Ślęk, Anna Kipa klasa II LO - Ania Jeżowska, Agnieszka Strzelczyk, Angelika Śmiatacz, Marcin Janora, Natalia Kopacz, Marzena Gawor, Magdalena Jemioło, Anna Boroń

2 Cele projektu Zachęcanie do planowego poszerzania i pogłębiania wiedzy o miejscowości, w której uczeń mieszka i uczy się; Pogłębianie wiedzy o własnym regionie i jego społeczeństwie; Rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej; Ukazywanie walorów i specyfiki regionu; Wdrożenie do stosowania rozmaitych technik i metod pracy pomocnych w gromadzeniu materiałów i ich opracowaniu; Zdobycie i/lub udoskonalenie umiejętności posługiwania się programami komputerowymi.

3 Opis projektu Projekt edukacyjny „ Swoje znać , swoje chwalić” został zrealizowany w ramach Edukacji z Internetem dla nauczycieli. Ten projekt jest kontynuacją działań podjętych w trakcie realizacji gimnazjalnej ścieżki edukacyjnej pt. „Nasze korzenie”, dzięki której młodzież miała okazję poznania lokalnego folkloru, obrzędów, twórców regionalnych i ich dzieł. Projekt jest także ciągiem dalszym i pracy uczniowskiej, i podjętych już wcześniej treści w czasie realizacji licealnej ścieżki edukacyjnej pt. „Dziedzictwo kulturowe regionu". Uczestniczyła w nim młodzież klas II gimnazjum oraz klas I i II LO. Uczniowie byli podzieleni na 5 zespołów realizujących samodzielnie zadania. Efekt końcowy pracy młodzieży zobaczyć można na stronie internetowej pod adresem

4 Narzędzia i programy komputerowe oraz internetowe wykorzystane w projekcie
Wyszukiwarka Google – wyszukiwanie informacji. Microsoft Outlook - przesyłanie sprawozdań, materiałów, zdjęć. MS Word – bieżąca praca uczestników nad projektem, zapisywanie informacji. MS Publisher – wykonanie folderów reklamujących region. MS PowerPoint – wykonanie prezentacji o regionie , prezentacji o uczniowskich miejscach szczególnie ważnych i fotoreportażu z wycieczki. PDF Creator – kompresja plików . doc lub . pub do formatu pdf. MS Movie Maker – wykonanie reklamówki o regionie i o miejscach dla uczniów szczególnie ważnych. Ulead Studio Video 11- nagranie i obróbka słuchowiska. Nero StartSmart - wykonanie okładek do płyt audio CD lub mp3. Expressivo- przetworzenie tekstu pisanego w mówiony, stworzenie audioprzewodnika. Paint Shop Pro- obróbka grafiki, stworzenie widokówek

5 Organizacja pracy zespołów
Nad projektem pracowała grupa mieszana, składająca się z osób chodzących do I i II klasy LO oraz II gimnazjalnej. W liczbach wygląda to następująco: - LO : I klasa - 3 osoby, II klasa - 8 osób - gimnazjum - II klasa -9 osób. W sumie do pracy nad projektem zgłosiło się 21 osób, a w rzeczywistości pracowało 20 uczniów. Przynależność do klasy bardzo ułatwiła nam podzielenie się na grupy i każda grupa liczyła od 3 do 5 osób. Każdy zespół sam wybrał zagadnienie do realizacji, gdyż uczniowie doszli do wniosku, że najłatwiej im będzie pracować wśród rówieśników z klasy. O takim podziale zadecydowały też same zainteresowania uczniów i ich doświadczenia w pracy z różnymi programami. Każda z grup zaproponowała własne zasady pracy , które okazały się bardzo podobne w treści. Na wspólnym spotkaniu ostatecznie przyjęliśmy formę i treść zapisu. Powstał dokument, który znajduje się w naszych zasobach.

6 Rola nauczyciela Moim głównym zadaniem było koordynowanie pracy uczniów, pilnowanie terminów wykonywanych zadań, Pomagałam w doborze merytorycznym materiału potrzebnego do dalszej obróbki, Motywowałam uczniów do pracy, jeśli zaszła taka potrzeba, Organizowałam potrzebny sprzęt lub zaplecze niezbędne do pracy nad projektem, Pomogłam w zorganizowaniu publicznej prezentacji, Podziwiałam, chwaliłam i oglądałam na bieżąco efekty pracy uczniowskiej, Gromadziłam i uzupełniałam naszą dokumentację w wersji papierowej i elektronicznej.

7 Opis działań uczniów Zebranie materiału potrzebnego do opracowania tras turystycznych: pieszej – szlakiem Przecławskich kapliczek , rowerowej na trasie Tuszyma – Dobrynin. Zebranie materiału związanego z przygotowaniem prezentacji „Przecław na godzinę wychowawczą” oraz „Magiczne uczniowskie miejsca”. Zebranie materiału związanego opracowaniem folderu o dwóch trasach wycieczkowych: * pieszej – szlakiem Przecławskich kapliczek , * rowerowej na trasie Tuszyma – Dobrynin. Zebranie materiału potrzebnego do nagrania audioprzewodnika trasy I i trasy II. Zebranie materiału potrzebnego do nagrania płyty Cd z legendami o Przecławiu i okolicy. Przygotowanie materiału związanego z opracowaniem pocztówek – Pozdrówki z Przecławia.

8 Opis działań uczniów Selekcja materiału do opracowania w programach komputerowych. Praca z narzędziami i programami komputerowymi w poszczególnych grupach. Opracowanie wyżej wymienionych form tj. folderu, prezentacji, audioprzewodnika, pocztówek, mp3 z legendami Zainteresowanie wycieczkami, folderem młodzieży naszej szkoły poprzez przygotowanie krótkiej audycji przez radiowęzeł. Rozpowszechnienie informacji o wycieczkach w środowisku. Przeprowadzenie wycieczki gimnazjalistów trasą numer I. Przygotowanie fotoreportażu z wycieczki i umieszczenie jej na szkolnej stronie internetowej. Prezentacja końcowych efektów pracy i poczynań grupy podczas publicznej prezentacji na forum szkoły.

9 Rezultaty pracy uczniów -1
Zespół I przygotował folder informujący o możliwości zwiedzania Przecławskich kapliczek lub Tuszymy i Dobrynina, który wykonany został w Publisherze. Umieszczono w nim niektóre informacje o trasach. Ciekawą reklamą, przygotowaną na wesoło jest też film, wykonany przy pomocy programu Movie Maker. Zespół ten wykonał także projekty widokówek- Pozdrówki z Przecławia Zespół II przygotował prezentację PP pt. "Przecław na godzinę wychowawczą" z najciekawszymi zabytkami i opisami. Druga prezentacja to miejsca, które są szczególnie lubiane przez uczniów pt. "Mój magiczny Przecław". Zespół nagrał także film pt. " Najciekawsze uczniowskie miejsca" w programie Ulead Studio Video 11

10 Rezultaty pracy uczniów - 2
Zespół III pisemne opracował dwie trasy wycieczek: * pieszej - szlakiem Przecławskich kapliczek na wzór wycieczki z przewodnikiem. * rowerowej na trasie Tuszyma - Dobrynin ze szczególnym uwzględnieniem interesujących miejsc. Prace zostały zapisane w PDF i Wordzie. Zespół IV wykonał audioprzewodnik trasy pierwszej na wzór audioprzewodników proponowanych obecnie w muzeach oraz nagrał audioprzewodnik trasy numer dwa. I to jest stworzenie Audio mp3.

11 Rezultaty pracy uczniów - 3
Zespół V nagrał trzy legendy dotyczące Przecławia i okolic. Jest to nagranie mp3

12 Prezentacja projektu - 1
Reklama Przecławia na wesoło Foldery w wersji papierowej i elektronicznej

13 Prezentacja projektu - 2
Pocztówki z Przecławia

14 Prezentacja projektu - 3
Prezentacje o Przecławiu w PP Audioprzewodniki z trasami mp3

15 Opis publicznej prezentacji projektu
14 maja 2008 w Zespole Szkół w Przecławiu odbyła się publiczna prezentacja dwóch projektów wykonanych w ramach programu „Edukacja z Internetem” . Projekt edukacyjny „ Wielcy matematycy polscy” został zrealizowany przez uczniów klasy III b pod kierunkiem mgr Grażyny Gurbiel. W realizację projektu „Swoje znać, swoje chwalić” zaangażowała się młodzież klas: II a i II b gimnazjum oraz młodzież klas : I i II LO. Pracowali oni pod kierunkiem mgr Małgorzaty Wąż. Przedsięwzięcie miało charakter interdyscyplinarny. Zarówno w jednym, jak i drugim projekcie, młodzież zdobyła umiejętności i wiadomości z zakresu matematyki, języka polskiego, historii, edukacji regionalnej, czytelniczej, medialnej. Duży nacisk został położony na umiejętność posługiwania się technologiami komputerowymi.

16 Efekty uczniowskiej pracy zostały przedstawione zaproszonym gościom, to znaczy dyrekcji ZS: mgr B. Dybskiej, mgr J. Remiszewskiej, mgr E. Arciszewskiej oraz nauczycielom matematyki i języka polskiego, a także informatyki. Pracę kolegów podziwiali również uczniowie liceum i gimnazjum. Przedstawione zostały prezentacje multimedialne, foldery, audioprzewodniki, filmy, strony internetowe, nagrania mp3 oraz zdjęcia ilustrujące pracę nad projektem i prezentujące efekty tej pracy. Dopełnieniem całości prezentacji były dwie wystawy materiałów wykonanych przez uczniów podczas całej pracy, a także czarno-białe portrety matematyków polskich. Uczniowie zaangażowani w projekt sami opowiadali o kolejnych etapach pracy, wskazywali na sukcesy i trudności, dzielili się własnymi refleksjami. Zestawienie prezentacji z matematyki z prezentacją dotyczącą języka polskiego i historii okazało się ciekawym pomysłem Pod adresem uczniów i nauczycieli zostały skierowane słowa uznania ze strony zaproszonych gości, a dopełnieniem całości były życzliwe brawa.

17 Wnioski uczniów -cytaty
To zupełnie nie przypomina nauki, raczej dobrą zabawę"- Milena z II a. " Miło pracować nad czymś nowym w gronie przyjaciół. Cieszę się, że i klasie spodobała się taka forma wycieczki" - Benia z IIa. " Nawet przystają przy tej gazetce i oglądają moje pocztówki"- Marcin, autor " Zupełnie inna wycieczka, tyle razy przechodziłam obok tych kapliczek, a dopiero teraz tak naprawdę je zobaczyłam" - Karolina, uczestniczka wycieczki z II a "Czy będziemy coś jeszcze robić" - Natalia z IILO

18 Wnioski nauczyciela Co ja sama zyskałam realizując projekt ?
Projekt pozwolił mi spojrzeć na uczniów z zupełnie innej strony, czyli tej, którą najbardziej lubię. Zobaczyłam ich pasję, zainteresowania i umiejętności, którymi nie mieli okazji pochwalić się na lekcjach, Projekt utrwalił w moich uczniach i we mnie przekonanie, że nie ma rzeczy niemożliwych do wykonania, a wiedzę można zdobywać w sposób twórczy i ciekawy, Projekt stał się świetną diagnozą zarówno mojej wiedzy i umiejętności komputerowych, jak i moich uczniów.

19 Wnioski nauczyciela Jak to doświadczenie wykorzystam w przyszłości ?
Projekt zintegrował zespoły klasowe, utrwalił wiele cennych umiejętności współdziałania w grupie, rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji, jest więc dla mnie pomysłem do wykorzystania zarówno na lekcjach języka polskiego, jak i godzinach wychowawczych, Projekt stał się kopalnią twórczych pomysłów, z których mam zamiar skorzystać w przyszłości, Podejmę z kolejnymi klasami pracę właśnie metodą projektu, by wprowadzać swoich uczniów w nowe tematy w sposób interesujący i inspirujący ich do działań kreatywnych.

20 Zapraszam do obejrzenia efektów uczniowskiej pracy na stronie:
lub wejść ze strony Zakładka –Aktualności- projekt społeczno obywatelski Kontakt ze mną:


Pobierz ppt "Projekt edukacyjny „ SWOJE ZNAĆ, SWOJE CHWALIĆ”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google