Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publicznego Gimnazjum we Wróblewie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publicznego Gimnazjum we Wróblewie"— Zapis prezentacji:

1 Publicznego Gimnazjum we Wróblewie
Dziwny jest ten świat... mgr Justyna Zając Uczniowie klasy IIIa Publicznego Gimnazjum we Wróblewie

2 Celem projektu było: - dotarcie do wspomnień uczestników wydarzeń, relacji świadków,dotyczących okupacji hitlerowskiej na ziemiach polskich, - nagranie i zmontowanie filmu dokumentalnego z wykorzystaniem zdobytych źródeł historycznych tj. relacji świadków oraz przeprowadzonych wywiadów.

3 Dziwny jest ten świat... Celem projektu zatytułowanego Dziwny jest ten świat było nagranie krótkometrażowego filmu dokumentalnego, który zawierał relacje świadków historii z okresu II wojny światowej. Grupa projektowa to uczniowie klasy III, którzy poniekąd mieli już doświadczenie w tego typu zadaniach ponieważ byli członkami koła filmowego. Grupa została podzielona na małe podgrupy, kryterium podziału było narzucone przez prowadzącego, według posiadanych przez uczniów umiejętności. Zadania wszystkich grup składały się na ostateczny wytwór czyli film. Były to: Wprowadzenie w omawianą tematykę poprzez prezentację multimedialną, Zebranie relacji świadków historii, krytyka źródeł, opracowanie wszystkich materiałów potrzebnych do filmu czyli opracowanie wstępu i zakończenia – grupa językowa, Zaprezentowanie projektu i wypracowanych materiałów w postaci prezentacji multimedialnych na szkolnej stronie www - grupa informatyków. Utworzenie prezentacji multimedialnej scenariusza filmu, Nagrywanie wywiadów i montaż filmu.

4 Narzędzia i programy, z których korzystaliśmy to:
Program Power Point, został wykorzystany do tworzenia prezentacji multimedialnej, dzięki której uczniowie biorący udział w projekcie zostali przez swoich kolegów wprowadzeni w omawiany temat, natomiast pozostali koledzy na lekcji powtórzeniowej utrwalili zdobyta wiedzę z omawianej tematyki. Uczniowie sami siebie uczyli. Podgrupa informatyków, na szkolnej stronie www, umieściła w zakładce- szkolne projekty informacje i wypracowane materiały o realizowanym projekcie- wykorzystanie www. Praca z programem Magix Video delux 12 dzięki, któremu można było montować film dzięki zebranym materiałom bez tego programu nie można byłoby zrealizować najważniejszego elementu. W dużym stopniu wykorzystano także kamerę video.

5 Grupa pracująca w projekcie liczyła 9 osób
Grupa pracująca w projekcie liczyła 9 osób. Zostali oni podzieleni na zespoły zadaniowe wg posiadanych umiejętności. Wszyscy byli z klasy IIIa. Były to podgrupy: tzw. językowa – 2 osoby- zadaniem tej grupy była krytyka źródeł czyli relacji świadków, które uczniowie mieli do dyspozycji, informatyków- 4 osoby, do zadań tej grupy należało np. umieszczenie wykonanej prezentacji multimedialnej na szkolnej stronie www, wykonali również prezentację wprowadzającą pozostałych uczniów tematykę projektu, grupa montażowa-3 osoby ci uczniowie przede wszystkim nagrywali wywiady, relacje oraz montowali z e zgromadzonych fragmentów film..

6 Zadania grupy językowej to : zgromadzenie relacji świadków historii II wojny światowej ,dokonanie selekcji oraz krytyki źródeł oraz opracowanie językowe wszystkich komentarzy wykorzystanych w prezentacjach multimedialnych oraz komentarzach do filmu. Czuwali nad tym, aby pod względem językowym nie było lapsusów.

7 Zadania grupy informatyków (4 osoby)- opracowanie treści 2 prezentacji multimedialnych, umieszczenie informacji na szkolnej stronie www, zmagazynowanie wszystkich efektów pracy w projekcie tj. zdjęć, prezentacji, muzyki.

8 Zadania grupy montażowej (3 osoby) – nagranie wywiadów oraz relacji świadków historii, pomoc w opracowaniu scenariusza filmu, wyszukanie muzyki, montaż filmu.

9 Rola nauczyciela: organizowałam transport i terminy wywiadów ze świadkami historii, umożliwiałam technicznie wykorzystanie sprzętu szkolnego: kamery, aparatu fotograficznego, laptopa, sal do pracy. Wspomagałam w chwilach osłabienia chęci do pracy, mobilizowałam do działania, podsunęłam źródło informacji dotyczących regionalizmu tj. ziemi sieradzkiej w celu znalezienia inspiracji tytułu filmu. Uczniowie natomiast podjęli decyzje o układzie filmu tj. zaplanowali to najpierw w scenariuszu a potem w montażu, oni zdecydowali o treści komentarzy do filmu, sami zrezygnowali z wykorzystania niektórych materiałów, nad którymi wcześniej pracowali na potrzeby filmu tj. z niektórych wywiadów. Prezentacji publicznej nie było, prezentacja poszczególnych elementów wystąpiła po wykonaniu np. prezentacji multimedialnych, swoistą prezentacją było umieszczenie informacji na stronie www, nie było w tym prawie żadnej mojej pomocy oprócz umożliwienia prezentacji multimedialnej wprowadzającej w projekt na lekcji historii.

10 Działania: zebranie informacji dotyczących zagadnień II wojny światowej oraz okupacji na ziemiach polskich i wykonanie prezentacji multimedialnej, przedstawienie na lekcji historii; zgromadzenie relacji świadków historii, selekcja materiałów i krytyka źródeł; przeprowadzenie wywiadów ze świadkami historii; poszukiwanie inspiracji w szkatule sieradzkiej na wymyślenie tytułu zgromadzenie śladów pracy tj. zdjęć, wywiadów, muzyki; konstrukcja scenariusza i wykonanie prezentacji multimedialnej oraz umieszczenie informacji dotyczących projektu na stronie www szkoły.

11

12 Mając już zebrany materiał źródłowy do konstrukcji filmu nastąpił jego montaż oraz pisanie komentarzy do jego części.

13 Rezultaty pracy uczniowskiej:
Prezentacja multimedialna wprowadzająca w projekt tj. omówienie zagadnień dotyczących II wojny światowej. Prezentacja multimedialna scenariusza filmu. Film krótkometrażowy zatytułowany Dziwny jest ten świat

14 Prezentacja publiczna nastąpi podczas uroczystych obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowe we wrześniu 2009 rokuj. Prezentacje mniejszej rangi odbyły się podczas premierowej projekcji filmu Dziwny jest ten świat, niestety nie udało się zorganizować spotkania świadków historii ze względu na dużą niechęć z ich strony spowodowaną słabym zdrowiem lub negatywnymi wspomnieniami towarzyszącymi wspomnieniom tych wydarzeń.

15 Uczniowie podczas realizacji projektu doskonalili umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnych, pracy z kamerą video, montażu filmu oraz wykorzystania dźwięku. Utrwalali wiedzę dotyczącą zagadnień II wojny światowej na ziemiach polskich jak i okupacji ziem polskich. Doskonalili pracę z tekstem źródłowym oraz selekcję informacji.

16 Podczas realizacji projektu doskonaliłam pracę metodą projektu.
Poznawałam możliwości moich wychowanków. Nabyłam także umiejętności pracy przy montażu filmu krótkometrażowego. Wnioski na przyszłość: Konsekwentna dyscyplina czasowa.


Pobierz ppt "Publicznego Gimnazjum we Wróblewie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google