Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akcja WISŁA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akcja WISŁA."— Zapis prezentacji:

1 Akcja WISŁA

2 PRZESIEDLENIA LUDNOŚCI
Akcja WISŁA = PRZESIEDLENIA LUDNOŚCI

3 Geneza Kiedy – 28 kwietnia1947r.-lipiec 1947r. Ostatnie wysiedlenie jednak w 1950r. Gdzie – z terenów Rzeszowszczyzny i południowej Lubelszczyzny na tzw. Ziemie Odzyskane, czyli tereny dołączone do Polski po II wojnie światowej. Po co – aby rozbić UPA i Organizację Ukraińskich Nacjonalistów. Kto – rozkaz wydało Biuro Polityczne KC PPR. Kogo – przesiedlono Ukraińców i Łemków.

4 Konsekwencje Jej konsekwencją było częściowe wyludnienie obszarów Roztocza, Pogórza Przemyskiego, Bieszczadów i Beskidu Niskiego oraz zniszczenie dziedzictwa kulturowego tych regionów. Przestało całkowicie istnieć co najmniej kilkadziesiąt miejscowości.

5 Przebieg Przygotowanie list przesiedleńców,
Otaczanie wsi przez wojska, Gromadzenie mieszkańców w jednym miejscu, Ogłaszanie podjęcia akcji, Udanie się do punktów zbornych z ograniczonym bagażem przy eskorcie wojsk, Sprawdzenie ilości ludzi, Załadunek, Wywóz i rozładunek na stacjach rozładowania.

6 Dobre i złe strony Dobre strony Złe strony
Wzbogacenie kultury naszych regionów Zubożenie kultury regionów południowej Polski Rozwój naszego regionu i zasiedlenie przy pomocy przesiedleńców Zniszczenie wielu miejscowości na Rzeszowszczyźnie Nowe miejsca zamieszkania i poznanie życzliwych ludzi Utrata dobytku i miejsc zamieszkania przesiedlonych

7 Zdjęcia Spalone przez UPA miasto Bukowsko
Tablica upamiętniająca wypędzonych podczas akcji Wisła w Beskidzie Niskim Opuszczona i zniszczona cerkiew greckokatolicka w nieistniejącej już wsi Królik Wołoski

8 Na podstawie Wikipedii
Autorzy Łukasz Minecki Na podstawie Wikipedii


Pobierz ppt "Akcja WISŁA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google