Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czas w kolorowych płatkach kwiatów – zegar kwiatowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czas w kolorowych płatkach kwiatów – zegar kwiatowy."— Zapis prezentacji:

1 Czas w kolorowych płatkach kwiatów – zegar kwiatowy.
Barbara Rakicka – nauczyciel biologii Martyna Sroczyńska Kacper Czapp Tomek Arciszewski Gimnazjum S.T.O. Szczecin

2 Cele projektu: Uczeń potrafi szukać, selekcjonować, wybierać informacje potrzebne do realizacji projektu. Uczeń zna postać Karola Linneusza i jego główne osiągnięcia. Uczeń potrafi wytłumaczyć zasadę funkcjonowania zegara kwiatowego (ruchy roślin). Uczeń tworzy prezentację z wykorzystaniem programu Power Point. Uczeń posługuje się (wykorzystuje w tworzeniu prezentacji) następującymi programami komputerowymi: Google Earth, Sketch Up, Microsoft Photo Draw. Uczeń potrafi przeprowadzić wywiad. Uczeń potrafi zaprezentować swoją pracę ( zapoznanie z z projektem społeczności szkolnej i rodziców). Uczeń przygotowuje projekt „szczecińskiego„ zegara kwiatowego z uzasadnieniem wyboru miejsca.

3 Czas w kolorowych płatkach kwiatów – zegar kwiatowy.
Nasz projekt ma na celu przedstawienie i wdrożenie pomysłu utworzenia zegara kwiatowego w Szczecinie. Chcielibyśmy, aby nasze miasto nadal nazywane było miastem zieleni a nasz zegar był atrakcją dla turystów i dumą szczecinian. W prezentacji zawarliśmy efekty wielotygodniowej pracy. Zapraszamy Was do poznania historii zegarów kwiatowych, dowiedzenia się skąd się wzięły, kto po raz pierwszy wpadł na ten cudowny, pachnący pomysł, jak wyglądają zegary na świecie i w Polsce. Co sprawia, że rośliny się poruszają i „tyka” barwny zegar kwiatów? Pokazujemy także proponowane miejsca i wybrane rośliny do naszego, szczecińskiego zegara kwiatowego. Mamy nadzieję, że praca włożona przez Martynę, Kacpra i Tomka będzie początkiem zielonych punktów edukacyjnych na mapie Szczecina, z których będą mogli korzystać uczniowie i ich nauczyciele, turyści i mieszkańcy Szczecina.

4 Jak pracowaliśmy? Zebraliśmy informacje o istniejących w Polsce i na świecie zegarach kwiatowych. Sporządziliśmy tabelę gatunków roślin, które mogą być wykorzystane do utworzenia zegara. Zebraliśmy zdjęcia wybranych gatunków roślin oraz informacje, głównie ciekawostki o nich. Przeprowadziliśmy wywiad z architektem krajobrazu. Zebraliśmy informacje o ruchach roślin. Nauczyliśmy się korzystania z programów: Microsoft Photo Draw, Gogle Eatrth, Sketch Up. Przygotowaliśmy projekty zegara według Linneusza (twórcy pierwszego zegara kwiatowego na świecie) i według naszego pomysłu. Napisaliśmy pismo do Parku Zdrojowego w Ciechocinku, gdzie znajduje się jeden z najbardziej znanych zegarów kwiatowych w Polsce i otrzymaliśmy ważne informacje na temat pielęgnacji, wymiarów i kosztów utrzymania zegara. Zrobiliśmy zdjęcia proponowanych miejsc, w których mógłby zaistnieć nasz zegar. Przygotowaliśmy prezentację, która spełnia funkcje edukacyjne i przedstawia nasz pomysł. Zaprezentowaliśmy nasze dzieło I klasie gimnazjum oraz zaproszonym gościom: nauczycielowi informatyki i geografii.

5 Narzędzia i programy komputerowe i internetowe.
Google Earth – do lokalizacji proponowanych miejsc „zainstalowania” zegara kwiatowego. Microsoft Photo Draw – do stworzenia projektów zegara. Power Point – do przygotowania prezentacji. Sketch Up – do pokazania projektu zegara (3D). Wyszukiwarka Google – szukanie informacji i zdjęć wybranych roślin.

6 Organizacja pracy zespołów uczniowskich.
Klasa I gimnazjum, liczba osób:3 – jeden zespół uczniowski. Zebranie informacji o istniejących w Polsce i na świecie zegarach kwiatowych (Martyna, Kacper, Tomek). Sporządzenie tabeli roślin, które mogą być użyte do tworzenia zegara kwiatowego (Martyna). Stworzenie zbioru zdjęć wybranych roślin (Tomek). Zebranie informacji, ciekawostek o wybranych roślinach (Martyna, Kacper, Tomek). Przeprowadzenie wywiadu z architektem krajobrazu (Martyna, Kacper, Tomek). Przygotowanie pytań, spisanie wywiadu (Martyna). Zebranie informacji na temat ruchów roślin (Martyna). Przygotowanie pisma do Parku Zdrojowego w Ciechocinku (Kacper). Zrobienie zdjęć proponowanych na zegar kwiatowy w terenie i za pomocą programu Google Eart (Kacper). Przygotowanie prezentacji (Martyna, Kacper, Tomek).

7 Rola nauczyciela: Pomagałam moim uczniom w takich działaniach nad projektem, w których potrzebna jest osoba dorosła np. umówiłam spotkanie z architektem krajobrazu, nawiązałam kontakt z opiekunami zegara kwiatowego w Ciechocinku (korespondencja mailowa), umówiłam spotkanie z prezydentem Szczecina, zapoznałam z naszymi działaniami Radę Pedagogiczną, sprawdzałam pytania ułożone do wywiadu a następnie spisany już wywiad, napisałam i przeprowadziłam ankietę dla uczestników prezentacji, zaprosiłam na prezentację nauczyciela geografii i informatyki, podczas prezentacji wspierałam uczniów, robiłam zdjęcia, przez cały czas trwania projektu chwaliłam moich uczniów i ich dokonania, zrobiłam plakaty na pamiątkę naszych działań, które także wykorzystałam do napisania informacji zwrotnej na temat projektu.

8 Opis działań: Zegar według Linneusza i zegar Martyny, Kacpra, Tomka
Na podstawie zebranych informacji Kacper stworzył zegar według Karola Linneusza – człowieka, który jako pierwszy zrealizował swój pachnący i kwitnący pomysł. Pod płatkami zegara kryją się ciekawostki i ważne informacje o wybranych roślinach oraz ich zdjęcia. Podczas pracy wykorzystał program Microsoft Photo Draw. Hiperłącza pozwalają na „wejście” do każdego płatka w celu uzyskania dalszych informacji oraz zawierają zdjęcia gatunku. Zegar według Martyny, Kacpra, Tomka to wynik długotrwałych poszukiwań roślin, które miały by odpowiednią wysokość, kwitły w tym samym czasie i przede wszystkim „ruszały” się o odpowiednich godzinach. Z pewnością nie udało się do końca stworzyć idealnego zegara, ale przynajmniej część roślin odpowiada naszym wymaganiom i będzie mogło zwijać lub rozwijać swoje płatki o określonym czasie. Tak jak w przypadku zegara Linneusza płatki naszego zegara również kryją tajemnice roślin a sam środek (tarcza zegara) zaprasza do obejrzenia konkretnych propozycji projektu.

9 Opis działań: Zegary kwiatowe w Polsce i na świecie.
Zegary kwiatowe fascynowały ludzi od dawna, uczniowie znaleźli przykłady różnych propozycji kompozycji, które możemy oglądać w tak słynnych miejscach jak Genewa czy Ciechocinek. Kacper po zgromadzeniu zdjęć i informacji o zegarach na świecie umieścił je na rysunku kuli ziemskiej tak, by można było zobaczyć ich rozmieszczenie. Martyna przygotowała obszerną część prezentacji mającą na celu zebranie informacji o ruchach roślin. Materiał zebrany przez nią może służyć jako pomoc dla nauczyciela i ucznia. Schemat ruchów roślin rozpoczynający część edukacyjną pozwala na sprawne poruszanie się w prezentacji i dotarcie do potrzebnych informacji. Wywiad przeprowadzony z architektem krajobrazu pozwolił nam na wybór najlepszego miejsca dla naszego zegara oraz rozwiązanie kilku wątpliwości.

10 Wywiad z architektem krajobrazu ( fragment)
Wywiad z panem Wojciechem Ballem – architektem krajobrazu. Martyna Sroczyńska: Dzień dobry. Chcielibyśmy przeprowadzić z panem wywiad. Czy mogę zadać panu parę pytań na temat pańskiego zawodu? Wojciech Ball: Oczywiście, chętnie odpowiem na Wasze pytania. M. S.:, Czym zajmuje się architekt krajobrazu? W.B.: Jest to stosunkowo nowy zawód. Na Akademii Rolniczej od pewnego czasu funkcjonuje kierunek, który kształci architektów krajobrazu. A krajobraz jest to wszystko, co nas otacza i co możemy zmieniać według naszych wyobrażeń i pomysłów. Każde drzewo, każda ławka. Jako specjaliści architekci krajobrazu zajmują się utrzymywaniem, kształtowaniem, pielęgnowaniem zieleni oraz ukształtowaniem terenu. Jest naprawdę sporo do roboty, niezbędna jest znajomość sporej ilości roślin kwitnących, drzew, krzewów, wiedza o glebie. Projektujemy ścieżki i alejki, wszystko od śmietników, przez ławki, po rośliny. Zagospodarowujemy teren według naszych wizji i pomysłów, tak, aby wkomponować w istniejący krajobraz nowe elementy. M. S.: Czy według pana Jasne Błonia są dobrym miejscem na zegar kwiatowy? W.B.: Jasne Błonia są wręcz idealnym miejscem, ale jest jeden ogromny problem – są one lotniskiem dla helikopterów. Trzeba by, więc jakoś zabezpieczyć kwiaty, a to nie będzie wyglądać dobrze. M. S.: W takim razie, jakie miejsce byłoby najlepsze na zegar według pana? W.B.: Miejsce zegara nie może zepsuć otoczenia, to po pierwsze. Po drugie, powinno być ciekawie zakomponowane. Po trzecie, zegar, jeśli będzie na usypanej skarpie, musi mieć tył równie ciekawy jak przód. Oznacza to, że z drugiej strony zegara, musi być coś atrakcyjnego, nie może być tylko trawa, czy goła ziemia. Zależy to także od wielkości planowanego zegara. Trzeba także zastanowić się jak będzie on wyglądał zimą? M. S.: Bardzo dziękuję za wywiad. Mam nadzieję, że nie będzie pan rozczarowany naszym zegarem kwiatowym W.B.: Ależ proszę bardzo, nie ma, za co. Myślę, że jak wszystko pójdzie dobrze to będzie piękny. Życzę powodzenia!

11 Opis działań: list do Parku Zdrojowego w Ciechocinku.
Ważnym momentem realizacji projektu było nawiązanie kontaktu z Parkiem Zdrojowym w Ciechocinku. Uczniowie zajęli się napisaniem listu, w którym informowali o zamierzonym projekcie i prosili o ważne dla nas informacje. Witamy serdecznie! Jesteśmy uczniami I klasy Społecznego Gimnazjum S.T.O. w Szczecinie i pod kierunkiem pani Barbary Rakickiej uczącej nas biologii realizujemy projekt. Tematem naszego projektu, który ma na celu wniesienie czegoś (nowego, interesującego, ciekawego, pożytecznego, atrakcyjnego) dla naszego miasta jest "Zegar kwiatowy w Szczecinie". Aby ideę dało się zrealizować, chcielibyśmy uzyskać jak najdokładniejsze informacje, jak opiekować się takim zegarem, poznać przybliżone koszty utrzymania oraz zasady pielęgnacji, interesuje nas także, jakie mają Państwo doświadczenia w utrzymywaniu zegara w tak dobrym stanie. Z poważaniem, Tomasz Arciszewski, Kacper Czapp, Martyna Sroczyńska, opiekun pani Barbara Rakicka. Na wysłany drogą mailową list otrzymaliśmy wyczerpującą odpowiedź zawierającą gatunki roślin sadzone w Ciechocinku, koszty nasadzeń, koszt założenia systemu nawadniającego, utrzymania zegara, jego wymiary.

12 Prezentacja: Prezentacja odbyła się w dniu roku w sali informatycznej. Uczestnikami byli uczniowie klasy I gimnazjum oraz nauczyciel informatyki oraz geografii. Dzięki zastosowanemu programowi uczniowie mogli kierować prezentacją z głównego komputera komentując pokazywane slajdy. Każdy z nich omawiał swoją część, uzupełniając wypowiedzi kolegi. Po zakończeniu oficjalnej części mieliśmy okazję dowiedzieć się o opiniach Gimnazjalistów: „Super”, „Taki zegar na pewno powstanie w Szczecinie”, „Genialny i fenomenalny pomysł”, „Dobra robota”, „Więcej takich prezentacji”.

13 Wyniki ankiety: 1. Czy podoba Ci się pomysł utworzenia zegara kwiatowego prezentowanego w naszym projekcie? Na 13 osób 12 odpowiedziało: Tak. „Oczywiście., Świetny pomysł!, Absolutnie!” 2. Czy chciałbyś wziąć udział w podobnym projekcie? Osiem osób odpowiedziało – tak, dwie - może, 3 – nie. 3. Jak oceniasz efekty naszej pracy w skali od 1 do 6? Osiem osób oceniło prezentację na 6, trzy na 5, jedna na 3, jedna na 1. Dodatkowe uwagi: „Taki zegar na pewno powstanie w Szczecinie!”, Więcej takich prezentacji”, „Dobra robota”, „Genialny i fenomenalny pomysł”.

14 Prezentacja i co dalej? Efekty naszej pracy można oglądać na stronie
internetowej szkoły: Na stronie w zakładce projekty zamieściliśmy artykuł o naszym projekcie, galerię ze zdjęciami z realizacji poszczególnych zadań oraz prezentację. Zapraszamy na naszą stronę! O naszych kolorowych planach Pani Dyrektor mówiła na Radzie Rodziców, którzy przyjęli pomysł z dużym entuzjazmem. A w poniedziałek r. będziemy prezentowali nasz zegar u Prezydenta Miasta Szczecina.

15 Czego nauczyli się uczniowie?
Uczniowie nauczyli się planowania zadań, współpracy. „Pomagaliśmy sobie wszyscy nawzajem i poprawialiśmy nasze błędy” Odpowiedzialności. „…od każdego z nas zależało to, czy projekt dojdzie do skutku” Szanowania zdania innych. „Każdy jest przecież niezależną jednostką i trzeba szanować jego zdanie”. Zdobywania informacji z różnych źródeł, dokonywania wyborów. „… nie udało nam się znaleźć w Internecie niektórych informacji o roślinach, trzeba było szukać w innych źródłach np. kluczach do oznaczania roślin”. Posługiwania się nowymi programami: Microsoft Photo Draw, Sketch Up, Google Earth. Poznali zasady tworzenia dobrej prezentacji przy pomocy programu Power Point. Zdobyli wiedzę o ruchach roślin, Karolu Linneuszu.

16 Metoda projektu. Dla mnie jako nauczyciela biologii metoda projektu jest najwspanialszym narzędziem pracy z uczniami. Sprawia mi wiele radości każdy zrealizowany projekt. W przypadku „Zegara kwiatowego” zyskałam także miłośników botaniki, zrealizowałam swoje marzenia. Po raz kolejny przekonałam się, że trzeba przemyśleć ilość uczestników ( najlepiej moim zdaniem pracuje się w zespole 3-6 osób) i zawsze zakładać margines czasowy na wszelkie wydarzenia losowe. Przy projektach długoterminowych trzeba wziąć pod uwagę spadek motywacji i nieustannie zachęcać, chwalić ,motywować uczniów, interesować się każdą chwilą realizacji projektu. Przy okazji podszkoliłam także swoje umiejętności komputerowe, z przyjemnością patrzyłam jak zdobywają je moi uczniowie, jak potrafią uczyć się nawzajem od siebie, jak są wyrozumiali i cierpliwi dla mnie. Zadowolenie uczniów i ich osiągnięcia dały mi także siłę i chęci do myślenia o dalszych projektach. Jakich? Może „Flora w sztuce”, „Doświadczenia przyrodnicze”. Z pewnością zrealizujemy jeszcze nie jeden projekt.


Pobierz ppt "Czas w kolorowych płatkach kwiatów – zegar kwiatowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google