Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najciekawsze zjawiska fizyczne. Opiekun projektu: Uczestnicy:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najciekawsze zjawiska fizyczne. Opiekun projektu: Uczestnicy:"— Zapis prezentacji:

1 Najciekawsze zjawiska fizyczne. Opiekun projektu: Uczestnicy:
mgr inż. Elżbieta Bielińska – nauczyciel fizyki w Zespole Szkół w Nowej Karczmie Uczestnicy: uczniowie klas III gimnazju

2 Cele projektu : Powtórzenie przed egzaminem materiału z fizyki.
Znalezienie związków pomiędzy wiedzą szkolną i życiem codziennym. Uświadomienie uczniom, że fizyka jest ciekawa i że przy jej poznawaniu można się dobrze bawić. Wykorzystanie programów komputerowych (Word, Excel) do prezentowania wyników pomiarów – tabele, wykresy. Podnoszenie umiejętności komputerowych uczniów poprzez doskonalenie umiejętności tworzenia prezentacji w Power Point, poznanie nowych programów np. Windows Movie Maker, Gimp. Integracja uczniów między sobą i uczniów z nauczycielem Kształtowanie umiejętności współpracy. Oswajanie lęku przed wystąpieniami publicznymi. Zwiększenie kompetencji w zakresie technologii informacyjnej u nauczyciela.

3 Realizowane zadania: Pracę nad projektem rozpoczęliśmy na początku stycznia dokonując na pierwszych spotkaniach organizacyjnych podziału na grupy uczniowskie, wyboru podtematów, czyli interesujących uczniów zagadnień fizycznych. Ustaliliśmy terminarz realizacji poszczególnych etapów projektu – zbierania informacji, opracowania doświadczenia, przygotowania prezentacji i publicznego wystąpienia z efektami pracy grupy. Prezentacje odbywały się na forum klasy (wszyscy uczniowie), przed uczniami młodszych klas ( 4 grupy), podczas Dni Otwartych Szkoły ( , 2 grupy). Wszyscy mogli zapoznać się z efektami prac poszczególnych grup za pośrednictwem zdjęć i opracowań zamieszczonych na gazetce szkolnej. W konsekwencji w pewnym sensie cała szkoła uczestniczyła w projekcie.

4 Programy komputerowe i internetowe wykorzystane w projekcie:
Power Point – przygotowaliśmy 16 prezentacji na wybrane przez uczniów tematy. Excel – wykorzystaliśmy do wykonania wykresów i diagramów Word – służył nam do przygotowania kart pracy, krótkich referatów o wybranych zjawiskach przyrodniczych związanych z omawianym przez grupę zagadnieniem, listy 10 najciekawszych zjawisk fizycznych, listy adresów przydatnych stron internetowych. Microsoft Photo Editor, Gimp – wykonane zdjęcia dokumentujące pracę grup przygotowaliśmy na wystawę na gazetkę szkolną. Google – gromadziliśmy potrzebnych do wykonania zadań materiały dostępne w Internecie. Windows Mowie Maker – dokonaliśmy obróbki materiału wideo oraz przygotowalismy 2 prezentacje.

5 Podział na grupy 2-3 osobowe uczniowie dokonali sami
Podział na grupy 2-3 osobowe uczniowie dokonali sami. Nie było osób pracujących pojedynczo. Zaplanowane w projekcie zadania realizowaliśmy częściowo w trakcie zajęć szkolnych, a częściowo po lekcjach. Znaczna swoboda jaką pozostawiłam uczniom zaowocowała ciekawymi pomysłami, brakiem konfliktów, miłą atmosferą. Ustalone zasady pracy i kryteria oceny bardzo ułatwiały realizację zadań w wyznaczonych terminach. Dopuszczalne były tygodniowe przesunięcia terminu po wcześniejszym uzgodnieniu ze mną ( dotyczyło to sytuacji, kiedy w prezentacji np. brakowało istotnego do zaliczenia zadania elementu ). Cotygodniowe spotkania konsultacyjne były czasem ustalania sposobu wykonania prac – doświadczenia i prezentacji, a pod koniec czasem prób przed publicznym wystąpieniem, które dla wszystkich było olbrzymim stresem.

6 Tematyka prac uczniowskich :
Wulkan (ciśnienie). Z tarciem za pan brat. (tarcie) Pioruny. Elektrostatycznie. (elektrostatyka, wyładowania elektryczne) Kręć się kółeczko. (dynamika) Ogniwa. (prąd elektryczny, źródła energii) Komin powietrzny. (aerodynamika) Na fali. (ruch falowy, zjawiska falowe) Odrzutowiec. (dynamika, pęd) Ciśnienie. (zastosowania hydrostatyki) Kulki Newtona. (Energia, pęd) 11. Natura światła. (fale elektromagnetyczne, rozszczepienie światła)

7 Moja rola podczas realizacji projektu polegała na doradztwie
Moja rola podczas realizacji projektu polegała na doradztwie. Poza tym z mojej strony uczniowie mogli liczyć na: Pomoc merytoryczną odnośnie programów Power Point, Word, Excel, Windows Movie Maker, Gimp, Google. Udostępnienie pomocy szkolnych do doświadczeń. Umożliwienie dostępu do Internetu w szkole. Udostępnienie sprzętu audiowizualnego -komputer, rzutnik multimedialny, ekran, kamera, aparat fotograficzny. Tworzenie dokumentacji zdjęciowej oraz wideo.

8 Aby wywiązać się z powierzonych sobie zadań uczniowie musieli:
Wyszukać materiały w Internecie, podręcznikach, prasie. Przygotowanie prezentację w Power Point lub Windows Movie Makerze. Przedstawić w prezentacji teoretyczne wprowadzenie do omawianych w doświadczeniu zjawisk fizycznych oraz postać logicznie z omawianym tematem związanej. Przygotować w Wordzie artykułów na temat wybranych zjawisk. Opracować doświadczenie obrazujące wybrane zjawisko. Publicznie zaprezentować pracę grupy.

9 Efekty naszej pracy ... Artykuły …
Istotnym elementem każdego artykułu były ilustracje, zdjęcia wkomponowane w tekst. Dokumentacja zdjęciowa na gazetce szkolnej …

10 Doświadczenia ...

11 Na zakończenie projektu poprzez głosowanie (można było głosować na trzy pokazy przyznając 3,2 i 1 punkt) wyłoniono 10, które najbardziej się podobały. W ten sposób powstała lista TOP 10.

12 Prezentacje ... Pierwszy etap prezentacji odbywał się w klasach podczas lekcji. Każda grupa zaprezentowała opracowany zestaw doświadczeń oraz przygotowaną prezentację. W trakcie jednej lekcji prezentowały się 3 grupy. Lekcję kończyła dyskusja na temat obejrzanych prac. Drugi etap stanowiły prezentacje dla uczniów klas młodszych w ramach których zaprezentowane zostały doświadczenia i plansze z wybranymi slajdami przygotowanych prezentacji.

13 Trzeci etap prezentacji i zakończenie projektu odbyło się podczas Dni Otwartych Szkoły przed licznie zgromadzoną publicznością składającą się z zaproszonych gości, dyrekcji szkoły, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Realizowany projekt doskonale wkomponował się w temat zaplanowanej na ten dzień konferencji podsumowującej unijny projekt „Za rękę z Einsteinem.” Dzięki temu w naszej szkole gościliśmy m.in.. Dyrektor Delegatury Kuratorium w Kościerzynie p. Halinę Uchman. Realizując zadania przewidziane w projekcie uczniowie poznali wzajemnie swe umiejętności komputerowe i organizacyjne - poszerzyli je, uświadomili sobie konieczność współpracy przy realizacji dużych zadań, spróbowali swoich sił w publicznych wystąpieniach.

14 Pracując z zasobami Internetu uczniowie stworzyli listę przydatnych stron podzielonych tematycznie działami fizyki.

15 Co ja zyskałam realizując projekt?
Do tej pory dość nieufnie podchodziłam do pracy z uczniami metodą projektów. Wydawało mi się, że wymaga ona ogromu pracy a nie daje pożądanych efektów. Przekonałam się, że nie do końca tak to wygląda. Owszem pracy dla nauczyciela jest sporo, ale też efekty są ogromne – nie wszystkie mierzalne, ale wszystkie dające ogromną satysfakcję uczniom i nauczycielowi, mówię o zaangażowaniu, twórczym podejściu do zadania, rozbudzonej ciekawości, nauce stawiania pytań, itp.

16 Udział w projekcie dał mi możliwość poszerzenia swoich umiejętności komputerowych. Nauczyłam się jak w sposób przystępny wytłumaczyć uczniom działanie programu. Chętnie samouczki, z których korzystałam w projekcie zachowałabym sobie do dalszej pracy z uczniami (ale nie wiem czy jest taka możliwość). Moja głowa pełna jest nowych pomysłów na kolejne projekty. Zapał uczniów udzielił się i mnie, więc przygotowuję sobie grunt na realizację nowych projektów (planuję współpracę z Politechniką Gdańską a to wymaga szeregu przygotowań … ).


Pobierz ppt "Najciekawsze zjawiska fizyczne. Opiekun projektu: Uczestnicy:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google