Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 z 20 nauczyciel: Jerzy Kielech. 2 z 20 Cele projektu : Uczniowie: zamieniają liczby zapisane w systemie dziesiątkowym na ósemkowy i odwrotnie, nazywają.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 z 20 nauczyciel: Jerzy Kielech. 2 z 20 Cele projektu : Uczniowie: zamieniają liczby zapisane w systemie dziesiątkowym na ósemkowy i odwrotnie, nazywają."— Zapis prezentacji:

1 1 z 20 nauczyciel: Jerzy Kielech

2 2 z 20 Cele projektu : Uczniowie: zamieniają liczby zapisane w systemie dziesiątkowym na ósemkowy i odwrotnie, nazywają liczby zapisane w systemie ósemkowym, konstruują kalkulatory do przeliczeń liczb między systemami na bazie arkusza kalkulacyjnego, konstruują tabliczki: dodawania i mnożenia dla systemu ósemkowego, wykonują działania podstawowe w zbiorze liczb naturalnych zapisanych w systemie ósemkowym, wykonują operacje i działania na ułamkach zwykłych w systemie ósemkowym, znajdują rozwinięcia oktalne ułamków zwykłych, znajdują ułamki zwykłe odpowiadające rozwinięciom oktalnym, zamieniają ułamki dziesiętne na oktalne, skutecznie komunikują się i współpracują w celu osiągnięcia zaplanowanych celów, stosują nowoczesne narzędzia i programy w pracy badawczej, budują testy multimedialne, tworzą prezentacje w programie PowerPoint oraz proste strony internetowe przedstawiające wyniki pracy i rezultaty badań.

3 3 z 20 Krótki opis projektu : Wyobraźmy sobie odwiedziny kosmicznych przyjaciół, którzy - bardzo podobni do nas– dysponują czterema palcami u każdej ręki, a w konsekwencji posługują się biegle ósemkowym, pozycyjnym systemem liczenia. Jak nawiązać nici porozumienia na polu królowej nauk - matematyki? Tym problemem postanowili zająć się uczniowie naszego gimnazjum. Hipotetycznych kosmitów nazwali Bajtanami. Postanowili poznać podstawy matematyki Bajtan i przekazać zdobyte umiejętności pozostałym Ziemianom. Ostateczny rezultat badań został oceniony na podsumowującej konferencji naukowej. Zaproszeni Ziemianie; nauczyciele, rodzice, przedstawiciele prasy i odrobina VIP-ów po zapoznaniu się z prezentacjami grup rozwiązali testy z zakresu systemu ósemkowego. Testy zostały przygotowane w wersji interaktywnej i rozwiązywano je na komputerze. Ziemianie tylko z rzadka korzystali z narzędzi pomocniczych tzn. kalkulatorów zamieniających liczby między systemami. Przygotowana przez uczniów strona internetowa zachęca internautów do zapoznania się wynikami badań gimnazjalistów. Można tam poznać uczestników projektu, pobrać przygotowane przez nich prezentacje, rozwiązać testy, zanurzyć się w atmosferę pracy oglądając fotograficzną doku- mentację i zapoznając się z refleksjami na temat matematycznej przygody, w której wzięli udział. Można nawiązać kontakt, z którymś z nastolatków i podyskutować na interesujące tematy. Poznanie bowiem zbliża kultury... nawet międzyplanetarne.

4 4 z 20 Narzędzia i programy komputerowe oraz internetowe wykorzystane w projekcie: GGoogle – wyszukiwanie informacji w Internecie, ZZajączek, Notatnik – tworzenie prostych stron internetowych, OOpera, Internet Explorer – do obserwacji rezultatów pracy przy stronach WWW, EExcel – do budowy kalkulatorów międzysystemowych, PPower Point – do tworzenia prezentacji, HHot Potatoes- do tworzenia testów interaktywnych, WWord – do przygotowania zaproszeń, harmonogramów wizytówek, programów itp., PPaint – do stworzenia rysunków i obrazu „Bajtanie”, WWinzip, Winrar – tworzenie archiwów, PProgramy poczty elektronicznej – do wzajemnej komunikacji i przesyłania danych, GGimp – do edycji zdjęć, aaparaty cyfrowe – dokumentowanie pracy, kkamera cyfrowa – j. w. PProjektor multimedialny – do prezentacji wyników pracy.

5 5 z 20 Organizacja pracy zespołów uczniowskich: zespół pierwszy z klasy I B postanowił zbadać następujące zagadnienia: Aga i Kasia:  jak zamienić liczby zapisane w systemie ósemkowym na system dziesiątkowy,  jak zamienić liczby zapisane w systemie dziesiątkowym na system ósemkowy Sylwia i Ola:  jak można nazywać liczby zapisane w systemie ósemkowym przekraczając kolejne progi ósemkowe zespół drugi z klasy I B w składzie Martyna i Robert zaoferował konstrukcję kalkulatorów do szybkiego przeliczania liczb między systemami z użyciem arkusza Excel Powstały kalkulatory:  dziesiątkowo – ósemkowy  ósemkowo – dziesiątkowy  wielosystemowy (szesnastkowo- ósemkowo – dziesiątkowo - dwójkowy) Uczniowie wykorzystali funkcje inżynierskie arkusza oraz makrodefinicje

6 6 z 20 Organizacja pracy zespołów uczniowskich: zespół trzeci z klasy II D zbadał zawiłości dotyczące wykonywania podstawowych działań w zbiorze liczb naturalnych przy ich ósemkowej organizacji Martyna i Karolina:  zbudowały tabliczkę dodawania,  wyjaśniły jak należy dodawać i odejmować liczby Basia i Ala:  skonstruowały tabliczkę mnożenia  rozstrzygnęły w jaki sposób mnożymy i dzielimy liczby w systemie ósemkowym zespół czwarty z klasy III C sprawdził jak wykonuje się przekształcenia i działania na ułamkach zwykłych Ewa zajęła się problemem rozszerzania i skracania ułamków poprzez:  rozkład na czynniki pierwsze,  obliczanie NWD i NWW Agata, Patrycja i Justyna wykorzystując wyniki jej pracy ustaliły:  jak można porównywać ułamki,  jak należy wyłączać całości,  jak wykonuje się działania podstawowe na ułamkach zespół piąty z klasy IIIB zbadał rozwinięcia oktalne ułamków zwykłych zapisanych w systemie ósemkowym Dominika i Martyna ustaliły:  Jakie ułamki mają rozwinięcia skończone  Jak powstają rozwinięcia nieskończone i okresowe Sebastian pokazał:  jak na podstawie rozwinięć ustalić odpowiadające im ułamki,  jak zamieniać ułamki dziesiątkowe na rozwinięcia oktalne, Ponadto Tomek i Łukasz przekształcili papierową wersję testów dla Ziemian na interaktywną, a Martyna i niezależnie Paweł z Damianem zbudowali stronę internetową poświęconą projektowi.

7 7 z 20 Rola nauczyciela: 1.Inspiracja w zakresie możliwej tematyki projektu – propozycje nauczyciela 2.Przygotowanie wykładu inauguracyjnego, pomoc w określeniu wątków badawczych 3.Współtworzenie zasad pracy, kryteriów oceny, ram czasowych 4.Informacje dotyczące narzędzi i programów, z których można korzystać Faza planowania projektu Faza realizacji projektu 1.Prowadzenie kółek: informatycznego, fotograficznego i matematycznego 2.Prowadzenie konsultacji oraz kontakt pocztą elektroniczną 3.Ocena systematyczności, mobilizacja, dbanie o dobrą atmosferę pracy 4.Udostępnienie pracowni informatycznej, programów i narzędzi Faza podsumowania badań 1.Przekazanie materiałów do publikacji opiekunowi szkolnej strony 2.Ustalenie terminu i miejsca publicznej prezentacji z dyrekcją szkoły 3.Przygotowanie ankiety ewaluacyjnej i kart oceny pracy 4.Podsumowanie projektu, przekazanie wyników ewaluacji i oceny prac uczniów i

8 8 z 20 Opis kolejnych działań uczniów: 1.Wyszukiwanie i analiza informacji związanych z tematyką projektu 2.Przygotowanie propozycji wątków badawczych 3.Podział zakresu badań i podział na zespoły badawcze 4.Określenie zasad współpracy w grupie 5.Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania; określenie potrzeb w zakresie umiejętności obsługi sprzętu i oprogramowania 6.Podział pracy wewnątrz grup, przygotowanie terminarzy prac 7.Ustalenie zasad oceny 8.Ustalenie terminów korzystania z pracowni, konsultacji z opiekunem i sposobów wymiany informacji Faza planowania projektu i

9 9 z 20 Opis kolejnych działań uczniów: 1a. Budowa narzędzi potrzebnych do przeliczeń (tabliczki dodawania i mnożenia). 1b. Poznanie składni i działania funkcji inżynierskich w Excelu 1c. Rejestracja i spolszczenie programu Hot Potatoes 1d. Nauka języka HTML 2a. Dobór przykładów i wykonywanie rachunków w systemie ósemkowym 2b. Składanie funkcji w Excelu, formatowanie komórek. 2c. Poznawanie zasad tworzenia i formatowani testów w HP 2d. Nauka tworzenia stron w programie Zajączek 3a. Konsultacje z nauczycielem, dyskusja dotycząca doboru przykładów 3b. Wprowadzanie makrodefinicji w Excelu 3c. Przygotowanie różnych typów testów przykładowych, przedstawienie zespołom możliwych form testów 3d. Przygotowanie szablonów stron internetowych Faza realizacji projektu i

10 10 z 20 Opis kolejnych działań uczniów: 4a. Przygotowanie testów dla Ziemian w wersji papierowej 4b. Testowanie kalkulatorów, usuwanie zer nieznaczących 4c. Tworzenie testów dla Ziemian za pomocą Hot Potatoes 4d. Testowanie stron na materiałach próbnych 5a. Nauka programu MS PowerPoint – tworzenie prezentacji 5b. Przygotowanie instrukcji dla użytkowników kalkulatorów. 5c. Sprawdzanie poprawności działania testów 5d. Wprowadzanie materiałów na strony internetowe, obróbka zdjęć 6a. Ostateczne prace redakcyjne przy prezentacjach Przekazanie prezentacji twórcom stron WWW 6b. Przekazanie kalkulatorów twórcom stron WWW 6c. Przekazanie testów twórcom stron WWW 6d. Ostateczne prace redakcyjne przy stronach internetowych Faza realizacji projektu i

11 11 z 20 Opis kolejnych działań uczniów: 1. Przygotowanie wniosków dotyczących wyników badań oraz wniosków i refleksji związanych z pracą nad projektem 2. Samoocena 3. Przygotowanie programu konferencji podsumowującej 4. Przygotowanie materiałów i narzędzi na konferencję 5. Zaproszenie gości. 6. Próby prezentacji 7. Prowadzenie prezentacji, przeprowadzenie testów dla Ziemian 8. Wypełnienie i opracowanie statystyczne ankiety ewaluacyjnej 9. Poznanie wyników ankiety i oceny zespołów 10. cdn. Faza podsumowania badań i

12 12 z 20 Rezultaty pracy uczniów: 1.Odkrył i wyjaśnił dwa sposoby zamiany liczb z systemu dziesiątkowego na ósemkowy 2. Odkrył i wyjaśnił dwa sposoby zamiany liczb z systemu ósemkowego na dziesiątkowy 3. Opracował system nazywania liczb w systemie ósemkowym 4.Przygotował prezentację w MS Power Point, w której zawarł wyniki badań i przedstawił ją na konferencji podsumowującej 5.Przygotował małą scenkę teatralną dotyczącą sposobu nazywania liczb i przedstawił ją na konferencji podsumowującej 6. Przygotował testy dla Ziemian i przeprowadził je 7. Przygotował kostiumy i scenografię na konferencję 8. Przygotował i poddał edycji zdjęcia uczestników Zespół pierwszy zobacz: szkolna strona WWWszkolna strona WWW i

13 13 z 20 Rezultaty pracy uczniów: 1.Poznał funkcje arkusza Excel, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji inżynierskich i wykorzystał je do stworzenia dwóch kalkulatorów: a) zamieniającego liczby z systemu ósemkowego na dziesiątkowy b) zamieniającego liczby z systemu dziesiątkowego na ósemkowy 2.Poznał zasady budowania makrodefinicji w Excelu i wykonał kalkulator wielosystemowy (przeliczający liczby między systemami: szesnastkowym – ósemkowym – dwójkowym – dziesiątkowym) 3.Nauczył uczestników innych grup wykorzystywać kalkulatory do szybkiego sprawdzania wyników obliczeń. 4.Przygotował publiczną prezentacje pokazującą poprawność działania kalkulatorów Zespół drugi zobacz: szkolna strona WWWszkolna strona WWW i

14 14 z 20 Rezultaty pracy uczniów: 1.Zbudował narzędzia do badań – tabliczki dodawania i mnożenia i wyjaśnił Ziemianom jak powstają 2. Wyjaśnił zasady rachowania w systemie ósemkowym 3. Nakręcił filmy ilustrujące zasady wykonywania działań w systemie ósemkowym 4. Wykonał prezentację w Power Point przedstawiającą wyniki badań 5.Przygotował i przeprowadził testy wśród Ziemian 6.Wykonał i poddał edycji zdjęcia dokumentujące pracę i uczestników 7.Opracował ankietę ewaluacyjną 8.Przygotował wizytówki dla gości i dostarczył zaproszenia 9.Przeprowadził prezentację publiczną wyników badań Zespół trzeci zobacz: szkolna strona WWWszkolna strona WWW i

15 16 z 20 Rezultaty pracy uczniów: 1.Zbudował narzędzia do badań – tabliczki dodawania i mnożenia 2. Wyjaśnił zasady rachowania w w zbiorze ułamków zwykłych 3. Stworzył obraz „Bajtanie” (slajd tytułowy) 4. Wykonał prezentację w Power Point przedstawiającą wyniki badań 5.Przygotował i przeprowadził testy wśród Ziemian 6.Wykonał i poddał edycji zdjęcia uczestników 7.Przygotował materiały dla prasy 8.Przeprowadził prezentację publiczną wyników badań Zespół czwarty zobacz: szkolna strona WWWszkolna strona WWW Zespół piąty 1.Zbudował narzędzia do badań – tabliczki dodawania i mnożenia 2. Wyjaśnił problem rozwinięć oktalnych ułamków zwykłych 3. Odkrył sposób zamiany ułamków dziesiątkowych na oktalne 4. Wykonał prezentację w Power Point przedstawiającą wyniki badań 5.Przygotował i przeprowadził testy wśród Ziemian 6.Wykonał i poddał edycji zdjęcia uczestników 7.Przygotował zaproszenia na konferencję 8.Przeprowadzi prezentację publiczną wyników badań i

16 16 z 20 Rezultaty pracy uczniów: Wykonały z własnej inicjatywy następujące usługi z zakresu informatyki: 1. Poznanie programu Hot Potatoes do tworzenia testów interaktywnych oraz: a) ukazanie zespołom możliwości oferowanych przez program b)przekształcenie testów przygotowanych przez zespoły na postać elektroniczną 2. Poznanie języka HTML, programów do tworzenia stron WWW oraz programu Gimp 3.Stworzenie (z materiałów przekazanych przez uczestników) stron WWW dokumentujących pracę nad projektem i jej rezultaty Zespoły „usługowe” zobacz: wizytówka uczestnika i

17 17 z 20 Prezentacja publiczna projektu: Program: 17 OO Przywitanie Ziemian przez opiekuna i podanie podstawowych informacji o projekcie 17 1O – 18 25 Prezentacja wyników badań przez poszczególne grupy 18 25 – 18 30 Informacja o zasadach rozwiązywania testów 18 30 – 18 45 Rozwiązywanie testów przez Ziemian 18 45 – 18 50 Przedstawienie wyników ankiety ewaluacyjnej 18 50 – 19 ?? Pytania do uczestników dyskusja 19 ?? Podsumowanie i zakończenie konferencji przez Panią Dyrektor Konferencja naukowa „Podstawy systemu ósemkowego dla Ziemian” Strony tytułowe prezentacji i

18 18 z 20 Wnioski: Wyniki ankiety ewaluacyjnej - Udział w projekcie edukacyjnym: i

19 19 z 20 Wnioski: „Nie obyło się bez drobnych zgrzytów, ale jesteśmy sprawdzonym kolektywem. Znamy się jak „łyse konie”, Nawet na kolonie jeździłyśmy razem. Ten projekt tyko umocnił naszą przyjaźń i potwierdził, że wspólnie potrafimy wiele osiągnąć. Jesteśmy też bardzo zadowolone z rezultatów naszej pracy.” * „Z początku szło bardzo ciężko. Nieoceniony jak zwykle okazał się okazał się Sebastian. Myślę, że jeśli chodzi o współpracę i komunikację to nie można mieć żadnych zastrzeżeń. W tym zespole współpracowaliśmy przy innych okazjach więc stanowimy zgrany, sprawdzony kolektyw.” * „Współpraca z Robertem nie była łatwa, stale trzeba było go poganiać, aby dotrzymywał terminów. Trzeba jednak sprawiedliwie przyznać, że to on wymyślił więcej i niejako zmusił mnie do większego udziału przy prezentacji publicznej projektu.” * „Raz doszło do cichego dnia, bo dziewczyny nie zrobiły zadania na czas. Dzięki interwencji „Pana” wszystko wróciło do normy i udało się dotrzymać terminów. Ogólnie naszą współpracę podczas wykonywania projektu oceniamy pozytywnie.” Co myślę o współpracy z innymi uczestnikami projektu:

20 20 z 20 Wnioski: Spójrzcie z jaką pasją pracują uczniowie. Nie widać także tremy podczas publicznej prezentacji. Potrafią bowiem skutecznie współpracować, a rezultaty ich pracy są godne uznania. Nowoczesne narzędzia, programy… to dla nich chleb powszedni. Matematyka staje się obszarem zarówno dla wielkich samotników jak i dla nowoczesnych zespołów badawczych. Dydaktyka nauczania matematyki bardzo zyskuje dzięki współczesnym narzędziom badawczym i


Pobierz ppt "1 z 20 nauczyciel: Jerzy Kielech. 2 z 20 Cele projektu : Uczniowie: zamieniają liczby zapisane w systemie dziesiątkowym na ósemkowy i odwrotnie, nazywają."

Podobne prezentacje


Reklamy Google