Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wirtualny portret Ukraińców mieszkających na Ziemi Wałeckiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wirtualny portret Ukraińców mieszkających na Ziemi Wałeckiej"— Zapis prezentacji:

1 Wirtualny portret Ukraińców mieszkających na Ziemi Wałeckiej
„ W mniejszości siła…” Wirtualny portret Ukraińców mieszkających na Ziemi Wałeckiej Jolanta Chłopińska nauczyciel historii Uczniowie klasy III b : Sandra Ciechalska, Łukasz Minecki, Weronika Tunkiewicz, Ewa Aniśkiewicz, Adam Gembarski, Natalia Czaban, Joanna Winter, Karolina Kozak, Mateusz Pogódz Wsparcie metodyczne: Ewa Lewandowska nauczyciel informatyki Maria Ferenc nauczyciel języka ukraińskiego

2 Cele projektu: 1. Uczniowie poznają historię swojego regionu.
2. Uczniowie rozumieją zależności między historią powszechną a historią Polski, a co za tym idzie historią regionu. 3. Uczniowie skutecznie korzystają z różnych źródeł informacji - potrafią dokonać krytyki źródła i wykorzystać jego treść do realizacji tematów i celów projektu. 4. Uczniowie potrafią porządkować informacje, zapisywać je i przetwarzać przy pomocy nowoczesnych technik informacyjnych. 5. Uczniowie nabywają bądź doskonalą umiejętność publicznej prezentacji wyników swojej pracy.

3 Opis projektu: „ W mniejszości siła” to projekt badawczy z zakresu historii, który wykorzystuje nowoczesne narzędzia i techniki informacyjne. Zasadniczym celem projektu było zgromadzenie, przetworzenie i zaprezentowanie informacji na temat losów ofiar akcji „Wisła” oraz dnia dzisiejszego tychże i ich potomków. Uczestnicy projektu gromadzili dane o wydarzeniach historycznych ( wyszukiwarki internetowe, wywiady z uczestnikami ), zdobywali informacje o mniejszości obecnie mieszkającej w Wałczu ( sondaż uliczny, wywiad, dane z Internetu ), przetwarzali informacje i dane przy pomocy technik komputerowych, prowadzili dokumentację opisującą działania poszczególnych grup, przygotowali i przeprowadzili publiczną prezentację projektu, dokonali ewaluacji i oceny własnych działań oraz oceny innych uczestników projektu. Wynikiem pracy uczniów jest strona internetowa, prezentacje multimedialne, filmy z wywiadami, montaż zdjęć z podkładem muzycznym, portfolio z dokumentacją prowadzoną w formie tradycyjnej. Jedna z prezentacji służyć będzie jako pomoc dydaktyczna – przekazana została do bibliotek wszystkich szkół w mieście.

4 Narzędzia i programy komputerowe:
Wyszukiwarki internetowe – pozyskiwanie informacji z Internetu Microsoft Office 2003 – Word, Power Point, Excel - tworzenie tekstów, prezentacji multimedialnych, obróbka danych statystycznych z ankiet Corel Draw X3 , Photoshop, Sony Vegas 7.0, Windows Movie Maker, Paint- obróbka zdjęć i filmów, montaż zdjęć wraz z podkładem dźwiękowym Front Page - tworzenie strony WWW Komunikator gg, poczta elektroniczna

5 Organizacja pracy zespołów:
Na etapie gromadzenia informacji uczniowie pracowali w zespołach dwuosobowych. Przy tworzeniu prezentacji PP lub strony WWW zespoły łączyły się (po dwa). Przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji publicznej oraz dokonanie oceny to praca wszystkich bez podziału na grupy.

6 Działania uczniów: Zespoły:
opracowały ankietę i przeprowadziły sondaż uliczny oraz przetworzyły i zobrazowały wyniki tego sondażu, wyszukiwały, gromadziły, selekcjonowały informacje potrzebne do strony WWW lub do prezentacji, sporządziły notatki do strony, wykonały slajdy do prezentacji,

7 Działania uczniów: Zespoły:
samodzielnie robiły, skanowały lub pobierały ze stron internetowych już istniejące i poddawały obróbce zdjęcia, przeprowadziły wywiady, nagrały je, umieściły na stronie i w prezentacji PP, przygotowały scenariusz i przeprowadziły prezentację publiczną, dokonały oceny pracy własnej i kolegów.

8 Rezultaty pracy uczniów:
strona WWW 4 prezentacje PP dwa filmy z wywiadami dźwiękowy montaż fotografii zaproszenia, program prezentacji, pamiętnik blog artykuł do gazetki GG2 płyty z prezentacjami dla szkół

9 Rola nauczyciela: pomoc w wyborze tematu projektu,
zaakceptowanie podziału na grupy dokonanego przez uczniów, opracowanie harmonogramu projektu, nadzorowanie i wspomaganie podczas wykonywania zadań, szczególnie na etapie selekcjonowania informacji,

10 Rola nauczyciela: zapewnienie dostępu do sal, pracowni oraz narzędzi i programów komputerowych, przedstawienie uczestników podczas publicznej prezentacji, wspieranie i motywowanie do pracy, dokonanie oceny, rozpowszechnianie rezultatów pracy uczniów w środowisku.

11 Prezentacja publiczna:
Pierwsza odbyła się w szkole podczas Dnia Patrona- Dnia Europy w dniu 9 maja 2008 r., goście oficjalni (władze miasta oraz przebywająca w mieście delegacja włądz szwedzkiego miasta Astrop, uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr w Wałczu, rodzice, media); przedstawienie uczestników projektu, zaprezentowanie rezultatów pracy (prezentacja PP z komentarzem uczniów, film – nagranie wywiadu z ofiarami akcji „Wisła”)

12 Prezentacja publiczna:
Druga prezentacja dla środowiska zaplanowana jest na 27 maja 2008 r. Odbiorcami będą mieszkańcy Wałcza narodowości ukraińskiej. Prezentacja połączona będzie z występem ukraińskiego zespołu ludowego „Czeremcha”. Upublicznienie rezultatów pracy uczniów nastąpi również poprzez przekazanie do bibliotek szkolnych wszystkich szkół w mieście prezentacji PP do wykorzystania na lekcjach historii lub WOS-u oraz umieszczenie na serwerze szkolnym strony WWW wraz z innymi pracami uczniów.

13 Wnioski: Uczniowie udoskonalili umiejętność pracy w grupie, zrozumieli jak ważne jest każde ogniwo zespołu, czym jest odpowiedzialność za wyniki pracy grupy „ Pracując w grupie miałem mniej pracy.” „Praca w zespole rozwija komunikatywność.” ” Każda „burza mózgów” to niezła zabawa.” Uczestnicy projektu wzbogacili swoją wiedzę merytoryczną o regionie „ Dzięki projektowi dowiedziałam się o mniejszości ukraińskiej w naszym mieście.” „Poznałem szczegóły akcji „Wisła.” „ Dowiedziałem się wiele o mniejszości ukraińskiej w Polsce, zwłaszcza o jej kulturze.”

14 Wnioski: Uczniowie usprawnili swoje umiejętności w zakresie posługiwania się narzędziami komputerowymi i internetowymi: ” Nauczyłem się sprawnie szukać informacji w Internecie, udoskonaliłem swe umiejętności odnośnie programów Power Point, Paint, Excel.” „Dowiedziałam się jak ściągać ładne czcionki z odpowiedniej strony.”

15 Wnioski: Realizując projekt:
przekonałam się, że historia i informatyka mogą współdziałać i uzupełniać się podczas realizacji projektów interdyscyplinarnych, udoskonaliłam umiejętność pracy metodą projektu, przez co wzbogaciłam swój warsztat pracy, zyskałam nowe doświadczenia w pracy z uczniami realizującymi zadania w zespołach, głównie w zakresie dokonywania oceny pracy zespołów, pogłębiłam znajomość programów komputerowych oraz umiejętność posługiwania się nimi, szczególnie w obszarze programów i narzędzi służących do obróbki obrazu i dźwięku

16 Kontakt Jolanta Chłopińska
Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu, ul. Marii Konopnickiej 2, Wałcz, tel


Pobierz ppt "Wirtualny portret Ukraińców mieszkających na Ziemi Wałeckiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google