Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł projektu: Teatr od starożytności do współczesności - dzieje teatru wykonana przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach pod.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł projektu: Teatr od starożytności do współczesności - dzieje teatru wykonana przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach pod."— Zapis prezentacji:

1 Tytuł projektu: Teatr od starożytności do współczesności - dzieje teatru wykonana przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach pod kierunkiem Izabeli Glenc-Porwoł

2 Cele projektu Uczniowie:
poznają tematykę z zakresu teatru: historii teatru, wyglądu teatru współczesnego, terminologię teatralną; zwiedzą teatr im. S. Wyspiańskiego w Katowicach; przygotują prezentacje multimedialne na temat wybranych zjawisk lub epok z historii teatru, w tym celu zbiorą materiały potrzebne do pracy, dokonają selekcji i opracują wybrany temat; przygotują przedstawienia teatralne z okazji walentynek oraz Szkolnych Dni Teatralnych; wykonają zdjęcia i zbiorą materiały potrzebne do udokumentowania swojej pracy i zamieszczenia reportaży, sprawozdań oraz notatek w szkolnej gazetce „Łobuz”; tworzą prezentacje multimedialne w programie Windows PowerPoint przedstawiające efekty pracy. posługują się sprawnie programami i narzędziami komputerowymi.

3 Opis projektu Po wyborze tematu związanego z projektem, uczniowie sami dobrali się w grupy i wybrali zagadnienie do opracowania. Na pierwszych spotkaniach ustalono m.in. harmonogram i kryteria oceny. Potem każda grupa spotykała się indywidualnie z opiekunem. Na spotkaniach dokonywano analizy zebranego materiału, rozwiązywano problemy, które się pojawiły. Po selekcji materiału uczniowie przygotowali prezentacje w PowerPoint, które ostatecznie po konsultacji i po naniesieniu ewentualnych poprawek zatwierdzono. Niezależnie od tych działań uczniowie przygotowali przedstawienie teatralne z okazji walentynek, poza tym pojechali na lekcję teatralną do Teatru im. S. Wyspiańskiego w Katowicach. Dwie grupy uczniów zajęły się napisaniem scenariuszy na Szkolne Dni Teatralne. Pod koniec kwietnia rozpoczęto przygotowania do prezentacji efektów pracy - przygotowywano Szkolne Dni Teatralne, na które zaproszono gości. Impreza odbywała się dwa dni: i  Wtedy gimnazjaliści pokazali fragmenty prezentacji, przeprowadzili quizy a także przedstawili spektakle teatralne. Prace te zostały opisane w szkolnej gazetce „Łobuz”.

4

5

6 Narzędzia i programy komputerowe i internetowe wykorzystane w projekcie
W projekcie korzystaliśmy z następujących zasobów: komputera, aparatu cyfrowego (dokumentacja działań), skanera (potrzebne materiały – zwłaszcza ilustracje do prezentacji) , programu do obróbki zdjęć, programu do prezentacji Microsoft PowerPoint (przygotowanie prezentacji), przeglądarki internetowej (wyszukiwanie informacji potrzebnych do projektu), Internetu (m.in. do przesyłania listów pocztą elektroniczną, zamieszczenia na stronie internetowej szkoły informacji o projekcie), nośników pamięci - pendrive, płyty CD (głównie do przenoszenia danych w sytuacjach, gdy ktoś nie miał dostępu do Internetu), projektora multimedialnego (końcowa prezentacja).

7 Organizacja pracy zespołów uczniowskich
Było 7 zespołów zadaniowych, które przygotowywały wybrane zagadnienia: -Teatr lalek (kl. I – 5 osób), -Teatr cieni (kl. I – 6 osób), -Teatr antyczny (kl. III – 4 osoby), -Teatr średniowieczny (kl. II – 4 osoby), -Commedia dell`arte (kl. II – 4 osoby), -Teatr elżbietański (kl. II – 5 osób), -Polski Teatr w latach (kl. III – 4 osoby) Ponadto dwie osoby zgłosiły się do indywidualnych zadań: -reportaż z wyjazdu na lekcję teatralną, -zasady zachowania się w teatrze.

8 Podział zadań w poszczególnych zespołach
Dość szybko zespoły zadaniowe samodzielnie podzieliły się zadaniami wewnątrz grupy. Każdy uczestnik grupy specjalizował się w czymś innym, były osoby wyszukujące informacje, selekcjonujące, ewentualnie wpisujące do komputera i przygotowujące ostateczną prezentację. Natomiast ostateczna prezentacja na forum szkoły z udziałem gości to inne zadanie. Uczestnicy projektu sami zgłaszali się do realizacji zadań. Wyłoniły się następujące zespoły zadaniowe: -osoby przygotowujące scenariusze spektakli, -aktorzy, -odpowiedzialni za dekoracje, nagłośnienie i oświetlenie -odpowiedzialni za zaproszenie gości, -reprezentanci zespołów zadaniowych prezentujący ostateczne efekty pracy.

9 Rola nauczyciela Zaproponowałam tematykę projektu.
Pomagałam znaleźć materiały do prezentacji, wypożyczałam z innych bibliotek potrzebne książki. Zachęcałam uczniów do lepszego poznania danego tematu, aby prezentacje były ciekawsze. Motywowałam grupy do pracy. Weryfikowałam prace uczniowskie. Zorganizowałam wyjazd na lekcję teatralną do Teatru im. S. Wyspiańskiego w Katowicach. Załatwiłam wejście do Teatru Muzycznego w Gliwicach na wieczorny spektakl teatralny – wyjazd będzie jednak 6 czerwca. Czuwałam nad całością Szkolnych Dni Teatralnych, jednak imprezę prowadzili w całości uczniowie – to oni byli gospodarzami. W projekcie nadzorowałam i pomagałam, ale starałam się nie narzucać swojego zdania.

10 Opis kolejnych działań uczniów
Poza prezentacją publiczną uczniowie prowadzili jeszcze inne działania związane z projektem. Zebrali i zarchiwizowali dokumentację potrzebną do przygotowania prezentacji. Przygotowali prezentacje z zakresu wybranego tematu. Przygotowali plakat propagujący Szkolne Dni Teatralne. Zamieszczali w szkolnej gazetce „Łobuz” informacje dotyczące projektu. Wykonywali zdjęcia z różnych działań dotyczących projektu. Wykonali gazetkę ścienną, która miała przybliżyć wszystkim uczniom terminy z zakresu teatru. Zamieścili informacje o projekcie na stronie internetowej szkoły.

11 Uczniowie zadbali o odpowiednią dekorację i wystrój hollu na Szkolne Dni Teatralne.
Zadbali o rekwizyty i stroje aktorów, popisując się przy tym ogromną pomysłowością. Kilku uczniów, którzy chcieli wystąpić na forum i ma wady wymowy (np. zbyt szybko mówią) intensywnie ćwiczyło swoją mowę. Najbardziej jednak spektakularne było przeprowadzenie lekcji w klasie III gimnazjum o teatrze antycznym przy okazji analizy lektury „Antygona” – Sofoklesa. Tu uczniowie stali się ekspertami, którzy udzielali kolegom odpowiedzi z klasy na szereg różnych pytań.

12 Rezultaty pracy uczniów
Zorganizowanie walentynek – imprezy inaugurującej projekt. Przygotowano 7 prezentacji dotyczących historii teatru: Teatr lalek, Teatr cieni , Teatr antyczny, Teatr średniowieczny, Commedia dell`arte, Teatr elżbietański, Polski Teatr w latach Zorganizowanie Szkolnych Dni Teatralnych. Opisanie działań podjętych w projekcie w szkolnej gazetce „Łobuz”.

13

14

15

16

17 Zapraszamy na stronę internetową Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach, gdzie można obejrzeć efekty końcowe projektu: prezentacje w Power Point, artykuły zamieszczone w szkolnej gazetce „Łobuz”, scenariusze spektakli teatralnych

18 Prezentacja publiczna projektu
r. – odbył się I szkolny dzień teatralny dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowany przez klasę I gimnazjum. Plan Prezentacja multimedialna pt. „Teatr lalkowy”. Prezentacja multimedialna pt. „Teatr cieni”. Spektakl napisany przez uczniów klasy I gimnazjum: Mirelę i Marcina pt.„Historia wilka, który chciał zostać dobrym wilkiem - czyli świat stoi do góry nogami!”. Quiz z nagrodami.

19 15. 05. 2008 r odbył się II szkolny dzień teatralny
r odbył się II szkolny dzień teatralny. przygotowany przez klasy II i III gimnazjum dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej i gimnazjum Plan Przestawienie mitu greckiego pt. „Pigmalion” - przedstawieniu towarzyszą obrazy Grecji ukazane w prezentacji na projektorze multimedialnym – prezentacja w PP przygotowana przez uczniów. Prezentacje wybranych zagadnień z historii teatru. Na potrzeby publicznej prezentacji, prace zostały skrócone, chodziło o to, aby widzowie nie zanudzili się. Każda prezentacja kończyła się serią pytań do widzów, prawidłowe odpowiedzi były nagradzane.

20 Wypowiedzi zaproszonych gości
„Nie widziałem, że jest tyle rodzajów lalek w teatrze lalkowym” (kl. IV) „Fajna była ta bajka o wilku, ale najlepsze było to, że Kapturek ma 29 lat!”  (kl. VI) „Dlaczego nie możemy przyjść w czwartek na apel? W poniedziałek to o wilku było ciekawe...” (kl. IV) „Ciekawa forma przekazania trudnych treści i zainteresowania dzieci tematem.” (nauczyciel) „To były w pewnym sensie zajęcia warsztatowe, niezwykle cenne dla uczniów” (nauczyciel)

21 Wnioski Czego nauczyli się uczniowie?
Metoda projektu rozwinęła w uczniach umiejętności komunikacji, kreatywności, współistnienia w grupie, systematyczności, a także inwencji twórczej. Poszerzyła się ich wiedza z zakresu teatru, co może się im przydać nie tylko w gimnazjum i w dalszej edukacji, ale i dalszym życiu. Udoskonalali m.in. umiejętność selektywności informacji. Kształcili m.in. formy wypowiedzi: reportaż, sprawozdanie, wywiad, porady, scenariusze.

22 Chociaż dla moich uczniów komputer nie jest czymś nowym, to jednak dzięki temu projektowi przekonali się do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy, m.in. utrwalili umiejętność pracy w PowerPoint, niektórzy poznali zasady tworzenia linków, spora liczba osób nauczyła się sprawnie posługiwać skanerem, kontaktu ze mną poprzez pocztę elektroniczną, sprawnego wyszukiwania danych w Internecie, Zamieszczania informacji na stronie internetowej szkoły, pracy z projektorem multimedialnym. Wypowiedzi uczniów: „Muszę się nauczyć tworzyć strony internetowe.” „To była fajna zabawa!” „Komputer może pomóc w nauce.” „Poznaliśmy się lepiej...”

23 Wnioski Co ja sama zyskałam realizując projekt
Wnioski Co ja sama zyskałam realizując projekt? Jak to doświadczenie wykorzystam w przyszłości? Pewnie niejedna osoba zarzuci mi, że prezentacje uczniowskie są bardzo obszerne, ale ja mam w tym ważny cel: będę je wykorzystywać w czasie lekcji – to ta praktyczna strona projektu. Często robimy przedstawienia szkolne, dzięki projektowi będę miała podpowiedź, jak rozwiązać różnego rodzaju efekty (np. jak zamienić wilka w żabę jak to uczyniono w teatrze cieni). Chcę kontynuować projekt teatralny, w następnych latach – ale już wciągając w projekt innych nauczycieli. Poza tym poznałam zasady metody projektu, myślę, że w przyszłości będę korzystać z tej metody, przy okazji innych projektów. Jest jeszcze jeden szczególny walor tego przedsięwzięcia: mój stan wiedzy na temat teatru w poszczególnych epokach znacznie się powiększył.


Pobierz ppt "Tytuł projektu: Teatr od starożytności do współczesności - dzieje teatru wykonana przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach pod."

Podobne prezentacje


Reklamy Google